Alexandra Sinclair

Bildresultat för spredfast logo

När jag hade praktik fick jag använda mig av ett verktyg som heter Spredfast. På min praktik använde man sig av det när man skulle lägga upp poster på Facebook och Instagram. Då planerade man in allting i Spredfast och sen skötte man all kundservice därifrån

-More-

Introduktion

Det blir allt mer vanligt med sociala medier på företag och Spredfast är ett perfekt verktyg när det gäller publicering på sociala medier. Här får företagen verkligen en chans att slippa jobba manuellt och samtidigt kunna göra upp en plan för sina sociala medier. Det är ett effektivt och nytänkande verktyg.

Spredfast grundades 2008 och lanserades 2010 och de utvecklar programvara som företag och varumärken använder för att hantera och analysera innehållet på social medier på flera webbplatser inklusive Facebook, YouTube, Instagram och Twitter (Hawkins, 2016).

Man kan genom Spredfast lägga till kundserviceförfrågningar eller förfrågningar från sociala kanaler istället för via e-post, webbforum eller traditionella kontaktcenter (Clancy, 2016).

I denna OER kommer jag fokusera på hur man jobbar med Spredfast samt vad det finns för- och nackdelar med verktyget.

Hur ser verktyget ut och hur fungerar det?

När du kommer in till Spredfast möts du av den här vyn. Nu finns det inga poster för den här veckan därför ser det väldigt tomt ut. Här ser man dock att det är en hel vecka i december och den veckan börjar på en söndag och slutar på en lördag. Det är lite synd för man kan inte se vilken vecka det är utan man kan endast se vilka datum det är.

Men i högra hörnet kan man se vad för namn företaget har, notiser och vem som är inloggad.

På andra sidan kan man se lite olika ämnen att välja mellan. Nu står vi på ”Calender” det är alltså första pilen det är där man får en överblick sen när man har poster som ligger uppe. Under ”Inbox” engagerar man sin publik och levererar världsklassig kundtjänst och bra service (Spredfast, 2018).

”Analytics” kan man se hur statistik över sina sociala medier, vilken post som har gått bäst och hur mycket engagemang man har på det olika posterna.

Men för att skapa en ny post så klickar man antingen på ”Create” eller klickar på den dagen man vill göra en ny post på. Båda vägarna funkar lika bra.

När man klickat kommer man till en ny ruta som bilden nedan visar.

Här beskriver hur man går till väga för att skapa posten:

  1. ”Untitled post” där skriver man i vad poster ska ha för namn. T ex ”New in Knits Women” det här för att alla andra ska förstå vad det är för bilder eller text som ska in på den posten sen. Det är viktigt att man skriver detaljerat för att alla ska förstå vilken post det är man menar.

 

  1. Här väljer man vilket konto det är som ska publicera postern, alltså t ex Instagram.

 

  1. Här skriver man texten som kommer att vara med i postern alltså själva beskrivningen.

 

  1. Här väljer man plan t ex ”Höstsäsongen”.

 

  1. Här väljer man labels, det som man vill åstadkomma med postern t ex likes, comments, women.

 

  1. Här ser man vem som har skapat och är ansvarig för postern.

 

  1. Här väljer man dag och tid. Man kan även under den lilla kalendern där se om det är något annat som ligger på samma dag. Nu är det tomt där för det finns inget annat men det kan vara bra om man inte riktigt vet vilken tid man gjorde en annan post.

 

  1. Här drar man in det bilderna som man vill ha med.

 

  1. Här kan man välja antingen ”Schedule” om man känner att man är klar med allting och då kommer postern publiceras på den dagen och tiden som man valt automatiskt. Medan väljer man ”Save draft” så är det oftast för att något mer ska redigeras och postern inte är klar.

För- och nackdelar

Fördelarna med Spredfast är att det är lätt att lära sig, när man har gjort det bara några enstaka gånger så förstår man hur man ska gå tillväga gången efter. Det är en fin och enkel design vilket också gör att man hittar lättare. Man får en klarare blick eftersom man kan se hela planeringen för varje vecka. Man kan även ha flera konton kopplade så man kan ha ännu mer koll på vad som går upp på Instagram och vad som samtidigt går upp på Facebook.

Nackdelarna är att man inte kan se veckorna utan bara datum vilket ibland kan bli lite svårt om man jobbar med veckor. Ibland kan planen som man lägger varje post i hoppa ur när man ska in och redigera något. Vilket gör att man måste lägga till samma plan igen. Gör man ett album då använder man sig av flera bilder och då kan dessa bilder byta plats om man behöver redigera något.

Lär dig mer

Om du vill lära dig mer om Spredfast så finns det mycket information att hämta på Spredfast egna hemsida:

Spredfast

Det finns även mer information att hämta om Spredfast om deras Conversation sektion. Om man bläddrar ner lite finns det en nedladdning man kan ta del av:

Spredfast Conversation

Referenser:

Hawkins, L. (2016). Austin social media firm Spredfast acquiring Wisconsin company. [Elektronisk] Austin America Statesman. Tillgänglig: https://www.statesman.com/BUSINESS/20160923/Austin-social-media-firm-Spredfast-acquiring-Wisconsin-company. [2018-10-29]

Clancy, H. (2016). Social Markering Software Specialist Scores $50 Million. [Elektronisk] Fortune. Tillgänglig: http://fortune.com/2016/06/01/spredfast-social-marketing-software-specialist/. [2018-10-29]

Spredfast (2018) Build and Strengthen Valuable Connections With Your Audience. [Elektronisk] USA. Tillgänglig: https://www.spredfast.com/social-marketing-platform/spredfast-conversations. [2018-10-29]