Lovisa Sandhu, DIM15
“Det är alltså en fråga om att värna om kreativiteten genom att inse att
planeringen inte är en begränsning för den, utan snarare en förutsättning.”

I denna OER (Open Educational Resource) möter vi olika metoder för ta sig an och skapa struktur i projekt. Denna OER består av tre delar och även om de två senare delarna främst fokuserar på film och planering av live-action inspelning så finns det även mycket som är applicerbart även på andra projekt, t.ex. verktygen för kommunikation, storyboard och manus.