Christer Gustafsson

Att sökmotoroptimera låter inte så spännande många gånger. Arbetet med att skapa sökfraser och analysera en målgrupps beteende i de digitala kanalerna kan ofta uppfattas som ett slöseri med resurser. Det leder ju ändå inte till någon direkt försäljning. Synpunkter som -”Visst det är roligt att hamna långt upp i sökresultaten, men vår kundgrupp är produktmedveten och därmed söksäker”. Är inte ovanligt att höra från företagsledare.

Men det ligger mycket mer bakom en väl utförd optimering av resursen. Ja just det, resursen. För det är det en hemsida är, det är en kommunikationskanal där du som enda aktör kan styra kunden till ett eventuellt köp.

Du ges möjligheten att fånga in kunden just i det ögonblicket hen är som mest mottaglig. Precis i det tillfället hen gör en sökning och uppmärksammar din produkt.

Sökfraser och sökord

När man väljer sökfraser att optimera för så bör det vara relevant för din produkt. Att använda sig av ett avvikande ord i en sökfras bara för att det har högre sökfrekvens kommer inte tillföra något till din produkt.

Att istället fokusera på sökord som innebär att du vet att kunden har för avsikt att handla är mer relevant för dig och din produkt. Genom att använda sig av sökorden ”köpa kommunikationsutrustning, prisvärd navigation” etc. så vet vi att kunden har för avsikt att handla. Eller varför inte gå ett steg längre? ”köpa kommunikationsutrustning online” kan innebära större chans till ett köp, kunden har ju avslöjat sin avsikt genom sökfrasen (brath.se).

En annan aspekt att ta hänsyn till när du skapar dina sökfraser är konkurrenter. Hur ser det ut när du gör en slagning på din tilltänkta sökfras? Är det många sponsrade resultat som hamnar överst? Finns det stora aktörer som du vet att du inte kan konkurrera med? Då kan det vara på sin plats att tänka om och anpassa sökfrasen för att på så vis skaffa sig ett bättre läge.

Sökordsanalys

När du kommit en bit på vägen med att skaffa relevanta sökord eller om du kommit så långt som att ha en sökfras framför dig, är det dags att göra en sökordsanalys.

Några saker är viktiga att tänka på när man gör en sökordsanalys och det är:

 • Det skall vara ord som är relevanta för din produkt
 • Orden skall ingå i många sökningar
 • Så låg organisk konkurs som möjligt

(Sandberg, 2018)

Det spelar ingen roll om du hamnar högt upp på så många sökningar som möjligt om kunden inte tycker att du är relevant som aktör. Därför skall du använda sökord som är relevanta. Samma gäller om orden aldrig söks på, då är det ingen idé att använda dem.

Om konkurrensen är för hög på ett sökord, då är det läge att byta ut det. Varför slåss mot många aktörer när du har möjlighet att minska konkurrensen?

Ett tips på verktyg som kan användas för att se om ett sökord eller en sökfras är relevant eller inte är Googles sökordsplanerare. Dom tillhandahåller sökord och sökfraser som är relevanta till din produkt.

Ett annat nyttigt verktyg är Google Trends. Där kan vi se hur många sökningar som görs på ett specifikt sökord inom en viss kategori och huruvida det trendar eller inte.

Titel <H1>

Titeln eller H1 som den heter inom webbprogrammering är en viktig del av sidan. Det är den som skall fånga upp kunden och det är här du väldigt kort sammanfattar vad sidan innehåller.

Viktiga saker att tänka på är:

 • Den skall innehålla den sökfras du optimerar för – Den behöver inte vara ordagrant med titeln på sidan, men bör innehålla din sökfras i någon grammatisk form.
 • Den skall sammanfatta innehållet och vara säljande – En välskriven rubrik får läsaren att förstå vad sidan handlar om och kan på så vis vara direkt säljande.
 • Den skall vara grafiskt framträdande – Den bör alltså sticka ut från övriga sidan i form av positionering och storlek.

(sokmotorkonsult.se)

Att forma en rubrik är inte ett lätt jobb. Men om det görs bra så är det värt resurserna den kostar. En välskriven rubrik som inte är missvisande kan vara din bästa investering i hur stor din chans är att fånga upp en eventuell kund.

En huvudrubrik skall märkas upp korrekt som <H1> det skall bara finnas en sådan. Men att använda sig av underrubriker kan vara bra. Google värderar underrubriker (H2-H6) på liknande sätt som huvudrubriken. Vilket leder till att det är bra att använda sig av sin sökfras även i dem. Men för att inte upprepa sig så kan man använda sig av olika grammatiska uppläggningar (brath.se).

Ett exempel på hur du kan arbeta med huvudrubrik och underrubriker är skapat av brath.se det ser ut så här:

“H1: Hitta billiga bilar här, alltid bästa pris
H2: Vad ska du tänka på när du köper en billig bil
H3: Köp inte för billigt
H3: Välj inte första bästa bil
H3: Se till att du väljer bland besiktigade bilar
H2: Varför ska du välja oss för ditt bilköp
H3: Vi har garanti även på billiga bilar
H3: Du får med ett par billiga vinterdäck på köpet med din bil”

(brath.se).

Brödtext <P>

Google är duktig på att tolka text. Även om dom även tolkar annat innehåll så är dom fortfarande bäst på att tolka text. Detta betyder i stora drag att texten ”är” din sida. Utan text är den ingenting (brath.se).

Använd dig av text som är bra för din användare. Fyll gärna på med text, men undvik sådant som inte tillför ett värde till användaren. Håll dig till en produkt per sida, det gör det lättare för användaren att ta in vad texten handlar om.

Ofta vill man gärna säga så mycket på så kort tid som möjligt, undvik detta genom att hålla dig till att skriva om just den produkten som besökaren uppenbarligen är intresserad av. Dom har ju visat detta genom att vara på just denna sida.

Meta description

Meta descriptions är en kort beskrivning av din sida. Den syns inte på din sida men den syns i sökresultatet (sokmotorkonsult.se).

Några saker att tänka på när du formar en meta description är:

 • Den skall innehålla den sökfras du optimerar för
 • Den skall vara unik
 • Den skall vara säljande i form av löften eller uppmaningar
 • Den bör inte vara för lång – med för lång menas att vi inte vill att den skall klippas av i sökresultatet. Prova dig fram här, men att ligga mellan 130 – 156 tecken brukar vara gångbart.

(sokmotorkonsult.se)

Om du inte tänkt på det innan så gör några sökningar på produkter som intresserar just dig. Analysera sedan texten i sökresultatet och fundera på vad som skulle få dig att trycka dig vidare till sidan. Om du väljer att inte tillföra en meta description så väljer Google ut ett stycke från din sida och visar det. Detta innebär inga fördelar för dig eller din produkt. Det är alltid bättre att ha kontroll över vad som visas. På så vis kan du börja arbeta med kunden redan innan hen går in på din sida.

Sökmotoroptimering i Textalk

Nu skall vi gå igenom hur du arbetar rent praktiskt med att sökmotoroptimera de berörda avsnitten i E-handelsplattformen Textalk. För att underlätta detta så kommer jag här presentera ett antal filmer som Textalk har gjort för att underlätta arbetet för er.

Att sökmotoroptimera startsida:

Sökmotoroptimera artikelgrupper:

Sökmotoroptimera artiklar:

Övningsuppgift

Nu när vi kommer till övningsmomentet vill jag att du väljer ett av tre ämnen. Välj det som du kan minst om.

 • Motorsågar
 • Keramik
 • Smyckestillverkning

När du valt ett av dessa ämnen så vill jag att du intar formen av en kund som är intresserad av ämnet. Du har bestämt dig för att göra ett köp och vill veta mer om ämnet.

Hur skulle din sökfras se ut? Denna del är för att skapa en förståelse för en potentiell kund som inte besitter samma kunskaper som dig gällande dina produkter.

Nu tänker du dig samma scenario men med de produkter som du saluför. Inta formen av någon som inte kan någonting om dina produkter, lägg dina kunskaper åt sidan och förutsätt att du inte kan någonting.

Resultatet av detta borde ge dig en sökfras som inte överensstämmer med den du hade tänkt dig från början.

Anpassa nu den slutliga sökfrasen till att bli ett resultat av båda dessa.

Nu har du en bra grund att arbeta med.

Steg 2 i uppgiften är att utveckla din sökfras med hjälp av:

Googles sökordsplanerare och Google Trends

För att på så vis anpassa din sökfras till att verka med ord eller fraser som används av de som söker.

Steg 3 i denna övning är att föra in texten på artikelgrupps-sidan med rubrik och brödtext korrekt markerad.

Steg 4 är att lägga in en meta beskrivning för artikelgruppen.

Nu har du en bra grund att gå på gällande synlighet hos sökmotorer.

Referenser

Sandberg.A (2018). Så genomför du en sökordsanalys. [Elektronisk] Tillgänglig: https://www.adsight.se/sokordsanalys/. [2019-01-18].

Brath.se (U.Å). Sökordsanalys. [Elektronisk] Tillgänglig: https://brath.se/grundkurs-i-seo/sokordsanalys/. [2019-01-18].

Brath.se (U.Å). Rubriker och sökmotoroptimering. [Elektronisk] Tillgänglig: https://brath.se/grundkurs-i-seo/rubriker-och-sokmotoroptimering/ [2019-01-18].

Brath.se (U.Å). Brödtexten är sidans bread and butter. [Elektronisk] Tillgänglig: https://brath.se/grundkurs-i-seo/brodtext-seo/ [2019-01-18].

Sokmotorkonsult.se (U.Å). Sökmotorvänliga rubriker. [Elektronisk] Tillgänglig: https://www.sokmotorkonsult.se/seo-skola/on-page/rubriker [2019-01-18].

Sokmotorkonsult.se (U.Å). Meta description. [Elektronisk] Tillgänglig: https://www.sokmotorkonsult.se/seo-skola/on-page/meta-description [2019-01-18].