– Hur man minskar tidsåtgången för videoproduktion med hjälp av templates och befintligt material.  

Kajsa Rask

Jag har under 20 veckor haft praktik på Vara kommun. Det har under praktiktiden varit påtagligt att man inte prioriterat de sociala medierna. Samtidigt förklarar Sveriges kommuner och landsting (SKL) att sociala medier och framförallt Facebook fungerar som ett viktigt komplement för kommuner och landstings andra kommunikationskanaler (SKL, u.å.). Pontus Staunstrup beskriver dock hur användandet av sociala medier som organisation eller företag kräver stora resurser (Staunstrup, 2015). Under min praktikperiod har jag genom egna upplevelser och från diskussioner på seminarier fått förståelsen att dessa resurser, framför allt tidsmässiga sådana, inte alltid finns tillgängliga. För att kommunicera i sociala medier men med mindre tidsåtgång finns ett flertal hjälpmedel att kan använda. Alexandra Sinclair har tidigare presenterat verktyget Spreadfast som hjälper vid planering och publicering av inlägg i sociala medier. I detta inlägg kommer jag skriva om hur skapandet av videor i Adobes Premiere Pro kan ske mer effektivt.

Strategi för sociala medier
Johan Åberg förklarar att det är viktigt att ha en strategi för sociala medier då fler ur målgruppen befinner sig och söker efter information och produkter (Åberg, 2017). Det är alltså viktigt att använda den kunskap och strategi som används med kunder i verkligheten och omvandla den digitalt för att öka tillgängligheten för målgruppen. Först efter att det finns en tydligt genomarbetad strategi med resultatmätningar från tidigare skapat innehåll kan det avgöras vilken typ av material och produktioner som är effektiva för de mål som önskas uppnå (Åberg, 2017). Att skapa en strategi och arbeta utefter denna kan alltså vara avgörande för hur företaget uppfattas och för att målgruppen ska engageras.

För att skapa en strategi för sociala medier och nå den önskade målgruppen kan du läsa mer om vad Åberg listar och tipsar om här. Om du utifrån tidigare mätningar fått resultatet att din målgrupp finns på Instagram kan du läsa mer specifikt om hur du skapar en strategi i Tilde Bergmans ”Utforma en Instagram Strategi”.

Använd befintligt material
För att minska produktionstiden för en video som ska publiceras i sociala medier kan du i många fall använda dig av befintligt material. Det kan bestå av material som filmats vid tidigare produktioner eller vara filer från en bildbank med så kallade ”stockfoton”.

På bilden syns 10 videor som laddades ned från olika bildbanker inom loppet av 31 minuter. Observera att fler videor granskades under tiden.

För att det ska vara möjligt att använda eget eller beställt material flera gånger bör det finnas fokus på att skapa hållbara produktioner. Det kan till exempel innebära att inte lägga för stort fokus av utsnittet på att filma kläder, bilar och elektronik vilket är saker som på bara ett par år kan kännas gammalmodiga. Om materialet beställts från en byrå bör kontrakt för användning också ses över för att möjliggöra återanvändande vid andra tillfällen.

Det finns ofta många negativa åsikter om material från bildbanker. Med fördel bör inställningen vara att skapa något som är ”good enough” med förberedelse på att det inte alltid går att hitta det som söks. Material från en bildbank kan därför vara bra att använda i kombination med befintligt videomaterial med syftet att komplettera eller fylla ut (Mineo & Leaning, 2013). Det handlar om att hitta material som fungerar för företaget och den känsla som vill förmedlas (a.a.). Paul Suggett förklarar också att materialet finns tillgängligt för vem som helst att använda vilket kan påverka varumärkesidentiteten negativt (Suggett, 2018). Mitt råd är därför material väljs ut noggrant. Dels finns det skillnader mellan hur saker ser ut i olika länder och man bör sträva efter att inte vilseleda de som kommer nås av materialet. Med material från en bildbank bör fokus alltså vara på att sälja eller förmedla en känsla istället för en produkt. Framförallt kan mer generellt material från en bildbank fungera riktigt bra. Det kan handla om filmklipp som visar natur eller väder, användandet av elektronik eller samtal mellan personer.

Vad som dock kan uppnås med användning av material från en bildbank är snabb produktion (Suggett, 2018). Suggett förklarar också att det i många fall är mer kostnadseffektivt än att anordna en fotografering (a.a.). För att minska resurserna ytterligare räcker det ofta med att leta i bildbanker som erbjuder kostnadsfritt material. Nedan listas fyra webbplatser som är gratis och även innehåller videomaterial av typen CC0.

Observera att den sista länken innehåller filtreringsalternativ som är markerade för att endast visa material som är av licenstypen CC0 och videor gratis att använda.

Genom att du utan svårigheter eller tidsåtgång kan ladda ner videomaterialet kan en produktion påbörjas så fort som en grundlig förproduktion arbetats fram. Genom att använda synonymer och söka i ett flertal bildbanker går det snabbt att hitta videor som passar det tänkta temat. För att få de olika videoklippen ska skapa ett enhetligt montage är det viktigt att färgkorrigera. Observera att detta steg kan ha en viss tidsåtgång. Ju mer du övar på att färgkorrigera, desto snabbare kommer processen att gå.

Ej färgkorrigerat

Bilden visar hur videon av en storm färgkorrigerats för att matcha med videon av den smältande isen.

Använd “templates”.

För att skapa en snabbare redigeringsprocess finns templates i Premiere Pro. Templates är mallar för text eller andra grafiska objekt som placeras ovanpå ett videoklipp (Adobe, 2018). Genom att använda templates kan också ett enhetligt utseende skapas mellan flera videor. Detta genom att logotyper placeras på samma ställe och textrutor ser likadana ut i varje video.

I Premiere Pro finns det ett flertal förskapade templates under arbetsytan ”Graphics”. Där listas grafik som titlar, textblock och eftertexter. Direkt i programmet finns också en flik med gratis material från Adobe Stock som går att ladda ner och importera direkt (Adobe, 2018). Det finns även webbplatser på internet där templates finns att ladda ner gratis.

På bilden syns fliken för templates från Adobe Stock. En titel har sedan placerats på videon.

Om du ofta skapar videor och vill att din logotyp ska finnas placerad på samma ställe i varje produktion finns ett enkelt sätt att skapa en logotyp-template. Detta görs genom att lägga till en bildfil i Graphicsläget (Adobe, 2018). Så här skapar du en mall med din logotyp.

  1. Börja med att trycka på ”Graphics” i menyn
  2. Håll över ”New Layer”
  3. Välj ”From file”.
  4. Leta upp din logotypfil och tryck på ”Öppna”.
  5. Tryck på det nya ”Graphics”-lagret i tidslinjen för att kunna ändra storlek och placering av logotypen.
  6. När du är nöjd med placeringen högerklickar du på lagret i tidslinjen. Välj ”Export As Motion Graphics Template”.
  7. Ge filen ett passande namn och välj destinationen ”Local Templates folder” och tryck ”OK”.

Nästa gång du ska skapa en video finns nu din logotyp att hämta i rätt storlek och med rätt placering. Detta görs under arbetsytan ”Graphics”. Tryck sedan på ”Browse” och därefter ”My templates”. Se till att rutan ”Local Templates Folder” är markerad. För att enkelt hitta din logotyp bland de befintliga filerna kan du söka efter namnet du gav filen. Dra filen till tidslinjen och ändra dess varaktighet utefter videons längd. För att förmedla information i en video kan du använda textrutor. Även för dessa finns det templates att hämta och använda. Med redan existerande mallar kan det kännas svårt att inkludera typsnitt eller annat som knyter an till företagets grafiska profil. För att skapa en mångsidig textruta som kan användas både för mer eller mindre text finns möjligheten att göra den responsiv. Detta görs genom att skapa en vanlig textruta. Markera ”Graphics i menyn”, håll över ”New Layer” och välj ”Text”. Skriv en exempeltext och välj dess typsnitt, storlek och färg. Skapa en bakgrundsplatta genom att trycka på ikonen för ”New Layer”. Jag väljer en rektangel och förändrar dess färg och storlek efter smak. Jag placerar den under texten i lagernivåerna. För att göra rektangeln responsiv till texten ska du följa tre enkla steg. Markera lagret med rektangeln, bland alternativen för ”Pin To” välj ditt textlager. Tryck sedan på kvadraten med rundade hörn som är placerad bredvid för att välja att alla rektangelns kanter ska följa förändringar i textlagret.

Om du vill ge liv åt dina textrutor kan du animera dem och ändra hur de dyker upp och försvinner på skärmen. Detta kan göras med keyframes i fönstren ”Effect Controls” och ”Essential Graphics” (Adobe, 2018). För att textrutornas animering ska bevaras oförändrad när du ändrar klippets varaktighet finns hjälpmedlen ”Intro Duration” och ”Outro Duration” att använda (a.a.). Dessa alternativ finns i panelen ”Essential Graphics” som öppnas när du trycker på ditt textlager i tidslinjen. Ändra tidkoden på de båda alternativen och se hur ljusgrå fält läggs till början och slutet av lagret i fönstret ”Effect Controls”. För mina textrutor väljer jag att både intro och outro ska ha tidkoden 00.00.00.10.Animationen jag väljer för textrutorna är att opaciteten ska börja på 0 och öka till 100 under den utvalda tiden. För att göra detta använder du fönstret ”Effect Controls”. Flytta tidslinjemarkören till början av det första området som är markerat med ljusgrått. Under fliken ”Opacity”, dra ner värdet till 0 och tryck på stoppurs-symbolen som står för ”Toggle animation”. Flytta fram markören för tidslinjen till slutet av det första ljusgrå fältet och ändra värdet till 100. Flytta markören till början av det andra ljusgrå fältet och tryck på den runda symbolen för ”Add/Remove Keyframe”. Dra till sist markören till slutet av det grå fältet och ändra värdet till 0.

För att kunna återanvända textrutan i fler projekt sparar du den på samma sätt som vi gjorde med logotypen tidigare. Högerklicka på ”Graphics”-lagret i tidslinjen och välj ”Export As Motion Graphics Template”. Ge filen ett passande namn, välj destinationen ”Local Templates folder” och tryck ”OK”.

Lägg sedan till din sparade textrute-templates så många gånger du behöver den och ändra exempeltexten. När du är nöjd med videon och exporterat den i rätt format för vart du ska publicera den är gäller det bara att vänta. Om du gjort förarbetet kring målgrupp och strategi rätt kan din video kanske skapa det engagemang du önskar. Om du även testat att skapa templates och använt dig av befintligt material och gillar resultatet kommer förhoppningsvis också processen för framtida skapande av videor också att bli mer tidseffektivt.

Resultatet av min snabba produktion finns inbäddat högst upp i blogginlägget. Allt material är av typen CC0. Lycka till med ditt skapande av videor!

Referenser

Adobe (2018-11-02). Create titles and motion graphics. [Elektronisk] Tillgänglig: https://helpx.adobe.com/se/premiere-pro/using/essential-graphics-panel.html. [2019-01-05].

Mineo, G., Leaning, B. (2013-10-25). 10 Do’s and Don’ts for Using Stock Photos in Your Marketing [SlideShare]. [Elektronisk] Tillgänglig: https://blog.hubspot.com/marketing/how-to-use-stock-photos-slideshare. [2019-01-03].

Staunstrup, P. (2015-01-13). 5 punkter du måste ha med i din sociala medier-strategi. [Elektronisk] Tillgänglig: http://staunstrup.se/blog/sociala-medier/5-punkter-du-maste-ha-med-din-sociala-medier-strategi/. [2019-01-02].

Suggett, P. (2018-12-19). The Pros and Cons of Using Stock Photography. [Elektronisk] Tillgänglig: https://www.thebalancecareers.com/the-case-for-and-against-stock-photography-38444. [2019-01-03].

Sveriges kommuner och landsting (SKL) (u.å.) Undersökningar om sociala medier. [Elektronisk] Stockholm: SKL. Tillgänglig: https://skl.se/tjanster/press/socialamedier/undersokningaromsocialamedier.2767.html. [2019-01-02].

Åberg, J. (2017-03-17). Strategi för sociala medier – så kommer du igång (och 7 saker du bör undvika). [Elektronisk] Tillgänglig: https://www.nivide.se/blogg/sociala-medier-strategi/. [2019-01-03].