Matilda Rudblom

I en filmproduktion är efterproduktionen, eller postproduktionen, en avgörande, viktig och dynamisk del. Det är i denna del som inspelat rå-material blir till en film. Materialet klipps och redigeras och eventuella visuella effekter läggs till där fingertoppskänsla för rätt tonalitet, tempo och ljudsättning krävs. 

Ibland handlar efterproduktion om att sätta ihop olika delar till en helhet. Det kan handla om att blanda film och grafik eller olika typer av filmsekvenser för att kunna bygga ihop och förmedla det önskade. Att blanda, lägga ihop eller påverka material var för sig i en sekvens för att skapa en ny sekvens,  likt ett arbete i Adobe Photoshop, är nyttiga kunskaper för att arbeta med efterproduktion av informativ film på ett kreativt sätt. 

I det här OER-dokument går det att läsa om metoden “rotoscoping” – vad rotoscoping är för något, hur man arbetar med det och när det kan tänkas användas. Syftet med detta OER-dokument är att dela kunskap och målet är att få läsaren förstå vad rotoscoping innebär och vilka möjligheter metoden bär med sig och hur denne kan använda det.  OER-dokumentet är skrivet av mig, Matilda Rudblom, och jag är student vid programmet Digitala Medier vid Högskolan Väst år 2017-2020. Jag har gjort mitt bästa för att försöka inspirera och förklara på ett så lättförståeligt sätt som möjligt och jag hoppas att detta dokument kan hjälpa dig som läser att utveckla dina kunskaper i efterproduktion.

Introduktion

Om du har hunnit bekanta dig med och arbetat en del i Adobe Photoshop förstår du vad lager innebär och hur de tillsammans kan bilda en helhet och ett slutresultat. Adobe Photoshop är ett s.k “lager-program” och arbetsflödet kretsar just kring lager och dess olika innehåll (Adobe, u.å).  

Det här OER-dokumentet handlar om metoden rotoscoping. Robbie Jenney, producent, redigerare och författare vid Shutterstock beskriver i sin artikel “The Basics of Rotoscope Animation in After Effects“ att rotoscoping är processen att animera en mask över ett objekt för att separera förgrund från bakgrund, placera saker mellan objekt, byta färg på ett visst objekt eller dölja objekt. Han beskriver det som “It’s almost like creating your own layers out of a single image, like you would in Photoshop.” (Jenney, 2019).  Jenney har även publicerat en video på forumet YouTube (www.youtube.se) som rekommenderas. 


(Jenney, 2019)

Rotoscoping kan med andra ord också beskrivas som att klippa ut ett objekt i rörelse för att sedan kunna addera det i en ny filmsekvens  – lite som att klippa ut ett objekt i en bild för att kunna infoga det i en annan bild, fast i filmform. Skillnaden mellan bild och film är att film är rörligt material och för att kunna klippa ut ett objekt som rör sig behöver man animera urklippningen och det är något som går att läsa om senare i mitt OER-dokument.

Workshop

Den här delen av mitt OER-dokument är en workshop innehållande en övning med rotoscoping. Jag kommer förklara och guida genom de olika stegen i en simpel rotoscoping i After Effects. 

Slutresultatet är att få en text bakom en byggnad i ett filmklipp.

Börja med att hitta en film, en film med rätt sorts licenser eller ditt egna material.
Jag laddade ner ett klipp på byggnader från Pexles som erbjuder gratis filmer att använda hur man vill. Klicka här för att komma till det klippet jag använder. 

 

 1. Öppna Adobe After Effects och skapa en ny komposition. Använd den upplösning du önskar eller den upplösning som ditt klipp har.

 2. Importera ditt filmklipp i projektet och lägg ner det i kompositionen.

 3. Duplicera klippet i kompositionen på tidslinjen och döp den undre till “BG” för “background” och den övre till “Roto” för “rotoscoping”.
 4. Markera lagret “Roto” och välj pen-verktyget i menyn. 

 5. Innan du börjar, ställ tidsmarkören (den blå linjen på tidslinjen) på den punkten du vill att urklippningen ska börja. Jag ställde min markör längst till vänster, i klippets början. Använd pen-verktyget och skapa en mask kring det objekt du vill ska “klippas ut” genom att markera hörnen på objektet. Klicka från en punkt till en annan och en rak linje skapas mellan punkterna. Om du klickar och håller kan du skapa en “bezier”-kurva som gör linjen mjuk och följsam. På så sätt kan du linjera mjuka kanter på objektet. Var noggrann och se till att endast objektet hamnar inuti masken. 

 1. Öppna lagret “Roto”. Där finns nu en flik som heter “Masks” där du hittar din markering, din mask.

 2. Öppna fliken “Masks” och öppna “Mask 1”.   Om du är uppmärksam ser du att en sk. “keyframe” har skapats vid din tidsmarkör. Tryck på det lilla tidtagaruret till vänster om “Mask Path” för att påbörja din animation.

 3.  Dra i tidsmarkören till där du vill avsluta ditt urklipp, t.ex. i klippets slut. Bilden har nu ändrats och din mask behöver justeras och anpassas så den passar objektet igen.

 4. Använd pen-verktyget för att dra i dina punkter igen och placera dom längs objektets kanter tills masken stämmer överens. En ny keyframes skapas så fort du ändrar maskens form. Du har nu gjort en animation. Nu är din mask animerad och Adobe After Effects räknar ut animeringen på egen hand. Prova att dra i tidsmarkören mellan dina två keyframes för att se hur masken ändrar form.

 5. Du märker nog att masken inte riktigt följer objektet hela tiden. Det är nu dags att sätta ut flera keyframes med anpassningar. Ställ tidsmarkören i mitten av dina två keyframes och använd pen-verktyget för att anpassa och justera maskens form.

 6. Placera ut så många keyframes som du behöver mellan dina redan befintliga keyframes för att maskens ska följa objektets kanter under hela klippet eller så länge som du tänkt. Ett tips är att placera varje ny keyframe i mitten av två andra keyframes varje gång, så slipper du onödigt arbete.

 7. När masken följer objektet genom hela klippet kan du dölja lagret “BG”. Nu ser du endast objektet, i mitt klipp är det en ensam byggnad.

 8. Nu ska du skapa ett textlager. Det gör du enklast genom att högerklicka på den grå ytan nedan för dina två lager i kompositionen, välja “New” och sedan “Text”.

 9. Skriv en valfri mening eller ord och positionera texten där du vill ha den. Placera textlagret mellan dina två andra lager (“BG” och “Roto”) och texten är nu placerad bakom ditt objekt, i mitt klipp bakom byggnaden.

 10.  Visa lagret “BG” igen och “vóila!”-  din text är nu bakom ditt objekt.

 11. Vill du kan du styla texten genom att ge den skugga, ändra form eller animera en rörelse.

 12.  Klart! Bra jobbat!

 

Den här metoden är det mest grundläggande sättet att göra en rotoscoping på. Det finns enklare och smidigare tillvägagångssätt att använda men har man lärt sig den här metoden har man en grundläggande förståelse för hur rotoscoping faktiskt fungerar.

Vill du prova en enklare metod är verktyget är “RotoBrush” att rekommendera. Då bör du titta på Phil Ebiner video “Rotoscoping Tutorial in After Effects”där han går igenom verktyget.


(Ebiner, 2018)

 

 

Referensförteckning

Adobe Help. (2018.06.03). Photoshop-lager. [Elektronisk] Tillgänglig: https://helpx.adobe.com/se/photoshop/using/layer-basics.html . [2019-11-10]

Jenney, R. (2019.04.18).  “The Basics of Rotoscope Animation in After Effects“. [Elektronisk] Tillgänglig: https://www.shutterstock.com/blog/basics-rotoscope-animation-after-effects?utm_source=youtube&utm_medium=blog&utm_content=Rotoscope-Animation&utm_campaign=4-2019-sstk-blog. [2019-11-10]

Phil Ebiner (2018.09.04). Rotoscoping Tutorial in After Effects. [Video Online] Tillgänglig: https://www.youtube.com/watch?v=LDIfiBz35ZU  [2019-11-10]

Robbie Jenney (2019.04.18). Rotoscoping For Beginners in After Effects | Motion Graphics Tutorials. [Video Online] Tillgänglig: https://www.youtube.com/watch?v=0VT3ODb8vsA [2019-11-10]