Digitala medier och 3D-animation och visualisering

Rörlig bild

Samarbeta bättre med hjälp av verktyg för produktions-hantering

Sanna Nomark

Projekt inom medieproduktion kräver att ett antal personer behöver samarbeta för att utveckla idéer. Kommunikation mellan kollegor, chefer och kunder är avgörande vid skapandet av bilder eller film. Många detaljer ska planeras, filer ska delas, feedback ges och budgeten ska hållas. Utspridda mejlkonversationer med massa bilagor kan bli trassligt i längden. Som tur är finns det verktyg som hjälper oss att följa processen, förtydliga visioner och ordna strukturer så rätt personer kommer åt rätt information vid rätt tillfälle. På så sätt kan gruppen spara tid och bli mer kreativ.

Jag kommer undersöka några vanliga utmaningar i produktioner och utvärdera olika verktyg för produktionshantering. Avslutningsvis tipsar jag om hur ni kan komma igång med ett verktyg som passar era behov.

Skapa komplexa 3D-scener snabbare med MASH

Sanna Nomark

MASH är ett kraftfullt verktyg som underlättar arbetet med med animation, 3D-modellering och motion graphics. Med detta procedurella verktyg kan du minska arbetsbördan och skapa visuellt intressanta verk. Under min praktik har jag upplevt att tiden arbetet tar är avgörande för ett projekt. Det är viktigt att inte överstiga budgeten men samtidigt vill jag leverera en så bra slutprodukt som möjligt. Det kan gå att lösa med hjälp av MASH som möjliggör skapandet av komplexa 3D-miljöer på kortare tid.

Jag kommer beskriva hur MASH kan effektivisera arbetet i Maya. Målet är att du ska lära dig lite av grunderna och vilka fördelar som finns jämfört med alternativa metoder. Jag kommer lägga mest fokus på användningen av Placer-noden men också introducera möjligheter med andra noder. Exempelvis kan MASH också hantera dynamiska simuleringar samt kopplas samman med Mayas nParticles. 

Enkel karaktär i After Effects

Emma Dahl

Bygga enkel karaktär i After Effects

After effects är ett program med många möjligheter. Däremot kan det vara svårt att veta vad man kan göra för att komma igång.
Jag anser att om man kan bygga och animera en enkel karaktär så har man en bra bas för många olika 2D- animationer och möjligheten för att lära sig ännu mer.

Texturera med Substance Painter

Elizabeth Figueroa


När du arbetar inom 3D animation och visualisering så vill vi alltid att det slutliga resultatet skall se så bra ut som möjligt. Att försöka få liv till det vi har skapat ska inte vara svårt eller komplicerat utan det ska vara enkelt och smidigt, och det är precis vad Substance Painter är. Oavsett om du strävar efter fotorealistiska renderingar eller helt enkelt behöver texturera din stiliserade scen, så är det Substance Painter du behöver för att uppnå ett riktigt fint resultat.
Med denna OER vill jag alltså introducera det kraftfulla verktyget Substance Painter, som jag själv har fått lära mig under min tid på praktiken. Ett verktyg som verkligen underlättar ens arbete med texturering, och som förutom det, är ett väldigt roligt program. I slutet av denna OER vill jag också avsluta med en liten övning eller workshop där ni kan få testa själva att komma igång med Substance Painter.
Programmet betalar man antingen årligen eller månadsvis, men det går även att ladda ner en 1 årig student licens eller testa programmet i 30 dagar.

Skapa video för Sociala medier

– Hur man minskar tidsåtgången för videoproduktion med hjälp av templates och befintligt material.  

Kajsa Rask

Jag har under 20 veckor haft praktik på Vara kommun. Det har under praktiktiden varit påtagligt att man inte prioriterat de sociala medierna. Samtidigt förklarar Sveriges kommuner och landsting (SKL) att sociala medier och framförallt Facebook fungerar som ett viktigt komplement för kommuner och landstings andra kommunikationskanaler (SKL, u.å.). Pontus Staunstrup beskriver dock hur användandet av sociala medier som organisation eller företag kräver stora resurser (Staunstrup, 2015). Under min praktikperiod har jag genom egna upplevelser och från diskussioner på seminarier fått förståelsen att dessa resurser, framför allt tidsmässiga sådana, inte alltid finns tillgängliga. För att kommunicera i sociala medier men med mindre tidsåtgång finns ett flertal hjälpmedel att kan använda. Alexandra Sinclair har tidigare presenterat verktyget Spreadfast som hjälper vid planering och publicering av inlägg i sociala medier. I detta inlägg kommer jag skriva om hur skapandet av videor i Adobes Premiere Pro kan ske mer effektivt.

Minska datorbelastningen och prestera bättre med Level Of Detail (LOD)

Margareta Svabö

Level of detail (Lod) är ett mycket användbart verktyg om man vill underlätta renderingstiden och minska på datorkraften. När man jobbar i en stor scen i Maya med många högupplösta modelleringar, vill man samtidigt att datorn ska bibehålla sin prestanda. Då är LOD en perfekt lösning för att effektivisera arbetsflödet. Tanken är att man vill endast att nära objekt till kameran ska visa som mest detaljer, men för objekten längre ifrån är detta inte lika viktigt. Med denna OER kommer jag försöka beskriva mer om vad verktyget är och alla fördelar med Level of detail, men också olika användningsområden samt avslutar med en övning så att ni själva kan testa och lära er.

Lottie och Bodymovin för animatörer, expandera din verktygslåda

Johan Mo

Bodymovin/Lottie är ett verktyg som alla som gillar att arbeta med Adobe After Effects borde lära sig använda i alla fall på en grundlig nivå. Det är ett enkelt sätt för en med vana att animera i After Effects att utöka sin räckvidd från film till världen av programmering och applikationsdesign.

Hernan Torrisi skapade Bodymovin som en plugin till AE som enbart exporterade HTML kod, sedan gav företaget AirBnB det resurser och de byggde Lottie, som utökade exporteringsmöjligheterna till en mängd olika programmeringskod, främst då iOS och Android kompabilitet.

Jag tänker inte djupdyka på exakt hur det fungerar, men det du behöver veta är att det ger dig en massa nya coola möjligheter att använda dina färdigheter i AE till!

I den här OER:en kommer jag kort gå igenom:

  1. Hur du kommer igång med att använda tekniken.
  2. Vad som fungerar och vad som inte fungerar
  3. Hur man exporterar en .json-fil med Bodymovin
  4. Mina egna små tips

Rendera snabbare och snyggare med Redshift

Dante Bengtegård

Introduktion

Som 3D-animatör finns det inget värre än att konfronteras med långa renderingstider som sätter stopp för fortsatt arbete. Man gör därför allt i sin kraft för att optimera sina renderingsinställningar och att få ett så bra resultat som möjligt på så kort tid som möjligt. Trots detta behöver man ofta göra kvalitativa kompromisser för få ut sitt material inom sin deadline.

Introduktionen av renderingsmotorer som gör kalkyleringar med hjälp av datorns GPU (grafikkort), istället för den konventionella metoden av CPU-rendering (processor-rendering), har gjort att man drastiskt kunnat sänka renderingstiderna utan att behöva offra kvalitet. En av dessa renderingsmotorer är Redshift.

I detta dokument skall jag försöka visa hur man jobbar med Redshift på ett smart och effektivt sätt.

Rörlig bild på sociala medier

Julia Kylefalk

Att företag använder sig av rörlig bild mer och mer på deras sociala medier är något som blir allt mer vanligare idag. Men varför är just rörlig bild så användbart hos företag? 

Dela upp din scen i lager, Maya Render Layers

Sebastian Gamboa

Inledning:

Denna OER har för avsikt att ta läsaren igenom ett renderings arbetsflöde med inriktning på renderingslager samt RGB mattes vilket förenklar arbetet med compositing i efterproduktion.

Renderingslager tillåter oss att dela upp en 3d scen i olika lager, ett exempel på detta kan vara en byggnad som skall beskäras i bild så att åskådaren kan se insidan.

Att arbeta med renderings lager har många fördelar när man sedan tar materialet vidare och arbetar med compositing i After effects, Nuke, Photoshop eller andra liknande program där man arbetar med lager. Renderings motorn som används i samband med denna tutorial kommer att vara Redshift. Denna tutorial förutsätter att läsaren har erfarenhet av rendering inom Maya sedan tidigare, oavsett om denne har arbetat med Mental Ray eller Arnold, med andra ord så krävs i alla fall en grundläggande förståelse för renderingsprocessen.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén