Julia Kylefalk

Att företag använder sig av rörlig bild mer och mer på deras sociala medier är något som blir allt mer vanligare idag. Men varför är just rörlig bild så användbart hos företag? 

Under min praktikperiod hos er på Resa Travel Group har jag själv fått ansvara för att skapa filmer som därefter har lagts ut på t.ex. LinkedIn eller andra plattformar som används inom företaget. Jag har lagt märke till att dessa filmer har nått ut till många genom dessa plattformar. Därför är mitt syfte med denna OER att upplysa fler av er på RTGs marknadsavdelning om varför och på vilket sätt som rörlig bild kan gynna företaget. Jag kommer även att avsluta med en workshop med syfte att ge er en förståelse för hur man kan planera och utföra en filmproduktion. 

Rörlig bild på sociala medier
Det är som sagt inte ovanligt att man idag ser allt mer filmer läggas ut av företag på sociala medier. På sajten Driva eget skriver Anna Fagerström (2016) att det finns en förklaring till det: rörliga bilder är bra på att förmedla budskap. 

Detta är dessutom något som Berghs redaktion (2018) skriver om i ett inlägg. Man menar att 80% av allt innehåll på nätet kommer att vara rörligt inom 2-3 år. Idag handlar det nämligen om att skapa filmer som leder till konvertering. Om vi tar Facebook som exempel, så menar Mikael Karlsson på dagensanalys.se (2016) att Facebook, inom fem år, kommer att vara helt utan text och endast innehålla videos. 

Så varför är rörlig bild så användbart inom företag? I blogginlägget Så kan ditt företag jobba med video – tips och framtidsspaningar (2015) skriver Emelie Fågelstedt om hur videos sprider sig inom flera företags olika tjänster. Fågelstedt hänvisar till Ebbe Sundberg, production manager på Diggin, som påstår att video med fördel kan användas för att prata mer om sammanhanget som ens produkter och tjänster finns i, för att på så sätt lyfta företagets värderingar.

Genom att företagen använder sig av filmer i deras sociala medier kan de alltså på så sätt enklare sprida information, som når ut till fler potentiella kunder. Enligt jajja.com (2016) kan en film få extra stor spridning med hjälp av tjänster som t.ex. Facebook, då ett flertal användare kan dela och sprida informationen vidare till användare i deras nätverk.

Filmtekniker som verktyg
De filmer som företag skapar och lägger ut på sociala medier idag används som ett verktyg för att öka genomslagskraften, nå ut och kommunicera med målgruppen (mediaresurs, 2001). Man talar om olika typer av filmtekniker som kan användas som användbara verktyg, och dessa kan förklaras på olika sätt.

Först ut på listan av filmtekniker har vi referensfilmen. Denna filmform innebär att man använder sig av företagets kunder som referenser där de t.ex. berättar hur bra företaget är. En annan filmteknik är företagsfilmen som har som syfte att presentera företaget, en tjänst eller en produkt. Vidare har vi dokumentärfilmen där man visar ett projekt eller en invigning, samt instruktionsfilmen som visar hur en funktion eller produkt fungerar. Slutligen finns reklamfilmen, som är den typ av filmform som de flesta känner till. Med en reklamfilm kan man sprida information och göra reklam för sitt företag, sin produkt eller tjänst (jajja, 2016).

Workshop – planera och skapa din film
Nu när ni har lite mer kunskap om rörlig bild och varför det kan göra nytta för företag så är det hög tid för en övningsuppgift. Denna uppgift ger dig en grundlig förståelse för hur man kan gå till väga vid planering av en filmproduktion. Kom bara ihåg att alltid ha målgruppen i fokus.

  1. Vilken typ av film vill du göra? Sätt dig en stund och fundera över vad för typ av berättande du vill få fram. Ska det vara en referensfilm, reklamfilm, företagsfilm eller kanske en dokumentär?
  2. Försök att hitta en mening med filmen Vad vill du uppnå med din film? Vad är ditt  mål?
  3. Vilket budskap ska filmen ge? Att filmen fyller ett syfte är av allra största vikt. Fundera över vad för typ av budskap du vill sprida till tittarna.
  4. Låt dig inspireras! Få användbara idéer från andra företagsfilmer.  
  5. Sök fakta – Det är viktigt att du förser dig med fakta och information om ämnet innan du går djupare ner i planeringen av filmens innehåll.
  6. Visualisera dina tankar – Skissa fram en tydlig story, antingen med hjälp av post-its, i löpande text eller i bildrutor likt en storyboard.
  7. Fram med kameran! Och glöm inte tillhörande material som t.ex. stativ, mick och ljus. Något som är extra viktigt att ha i åtanke när du filmar är att ha en stabil och mjuk rörelse med kameran/mobilen för att få en mer ”filmisk” känsla. Mer information om just kamerarörelse kan du få genom att titta på denna film som ger dig användbara tips till ditt filmande.

    Sista steget är redigeringsarbetet – Det finns kortare kurser att ta inom videoredigering, men det snabbaste tipset är att du sätter dig några timmar och testar dig fram själv i ett videoredigeringsprogram. Lycka till!

 

 

Referenser

Berghs redaktion (2018, 5 april). Video rusar förbi text på nätet – har du koll på video i sociala medier? Berghs redaktion. [Blogginlägg]. Tillgänglig: https://www.berghs.se/artiklar/video-rusar-forbi-text-pa-natet-har-du-koll-pa-rorlig-produktion/ [2019-01-09]

Fagerström, Anna, (2016, 2 mars). FILMSTJÄRNA – video är roligt, lätt och hett. Driva eget. [Blogginlägg]. Tillgänglig: https://www.driva-eget.se/uncategorized/prskolan2016-del4 [2019-01-09]

Fågelstedt, Emelie, (2015, 12 okt). Så kan ditt företag jobba med video – tips och framtidsspaningar. Internetworld. https://internetworld.idg.se/2.1006/1.639212/marknadsfor-foretaget-med-video [2019-01-09]

Jajja (2016, 22 apr). Reklamfilm sprider ditt budskap. Jajja. https://www.jajja.com/filmproduktion/reklamfilm/ [2019-01-09]

Karlsson, Mikael, (2016, 16 juni). Inom fem år är det bara video på Facebook. Dagens analys. [Blogginlägg].Tillgänglig: https://www.dagensanalys.se/2016/06/inom-bara-fem-ar-ar-det-bara-video-pa-facebook/ [2019-01-09]

Mediaresurs (2001) Rörlig bild. Mediaresurs. http://www.mediaresurs.com/roumlrlig-bild.html [2019-01-09]