Marcus Paulsson

Idag finns det en teknologisk klyfta mellan våra nya kamerasystem som levererar videoupplösningar upp till 4k (UHD 3840 × 2160) och majoriteten av de datorer som ska klara av att arbeta med materialet (Bowers, 2017). I denna OER kommer jag att beskriva fördelarna att arbeta med 4k video i ett efterbehandlingsperspektiv men även beskriva hur man med hjälp utav s.k. Proxy-filer kan arbeta snabbt och effektivt med högupplöst material på mindre avancerade datorer. Detta beskrivs utifrån ett arbetsflöde i Adobes Premiere Pro, ett av de ledande alternativen för videoredigering.

Fördelar med 4k

Att i dag samla råmaterial i 1080p, den upplösning som beskrivs som Full HD är förgånget. Konsumtionen däremot sker fortfarande vanligtvis i 1080p men även här ser vi ett paradigmskifte då plattformar som Youtube och Netflix tillåter 4k material. Att arbeta med 4k material har många fördelar för efterproduktionen även om konsumenten i slutändan ska ta del utav materialet i 1080p. Några utav fördelarna beskrivs av Tim Brookes (2018a):

En större bild ger oss möjligheter att beskära bilden till önskat utsnitt utan att förlora pixlar och information. Detta ger oss även möjligheter att stabilisera vårt material utan att förlora bildkvalité då utsnittet minskar vid denna process.

Det finns mer information i bilden för att arbeta med färg och eftersom många 4k kameror spelar in med högre bit rate (information (mb) / sekund (s)) kommer risken för s.k. Color Banding minska. Detta är en term som beskriver hur artefakter uppstår i gradienter av färger och är ett resultat av för låg bit rate (Radev, 2016).

Att spela in i 4k möjliggör även ett mer långsiktigt skapande då materialet kommer att kunna användas till export i 1080p i dagsläget, men om en hypotetisk kund efter en lyckad kampanj ber om en mer högupplöst version i framtiden så finns även denna möjlighet.

Vad är en Proxy?

För att kunna arbeta med så pass informationstungt material behövs hög prestanda och dyr hårdvara. Men tidigare nämnde jag så kallade Proxy-filer. En Proxy utgör ett sätt att arbeta runt detta problem och är kort beskrivet en lågupplöst version utav det videoklipp som vi vill redigera som agerar som en ersättare (Placeholder, ett ord som är synonymt med engelskans Proxy) på tidslinjen. Denna är länkad till det ursprungliga klippet och all bearbetning och klipp som vi utsätter Proxy-filen för skrivs över i tidskoder på den ursprungliga filen. Först vid rendering kommer datorn att behöva länka in det ursprungliga materialet för att kunna leverera en fulländad produkt (Brookes, 2018b). Detta sätt att arbeta med videomaterial kallas även för Offline Editing och beskriver just hur man arbetar med kopior utav ursprungsmaterialet (Ostrove, u.å.).

Att generera Proxy-filer

Skapandet utav Proxy-filer är en process som tar lite längre tid i det initiala skedet utav efterproduktionsprocessen men som sparar oss klippare tid och möda i det långa loppet och möjliggör hela processen om inte man har en superdator.

Så hur genererar man då Proxy-filer i Adobes Premiere Pro? Följ stegen nedan för att använda Proxy-filer i ett 4k workflow (en visuell genomgång kan hjälpa, se AdobeMasters (2017) handledning på Youtube):

 1. Skapa ett nytt projekt. Gå till “Ingest”-inställningarna.
 2. Klicka i rutan som finns bredvid ”Ingest”.
 3. Tryck på Drop-down menyn bredvid ”Ingest” och gå till ”Create Proxies”.
 4. Välj en förinställning (preset) som funkar för dig och din dator, en rekommenderad förinställning är annars 1280×720 GroPro CineForm.
 5. Välj samma destination för Proxy-filerna som projektet (Same as Project).
 6. Klicka OK. Nu är projektet redo och alla förinställningar färdiga.
 7. Gå nu till ”Media Browser” > ”Locate media file” > Högerklicka och importera media.
 8. Adobe Media Encoder, ett av de andra programmen i Adobes uppsättning, kommer nu att arbeta i bakgrunden och genererar Proxy-filer och länka dessa till ursprungsmaterialet. Detta kan ta en stund och kräver en del prestanda.
 9. Lägg nu ut det inspelade materialet på tidslinjen och börja bearbeta detta.
 10. Om din dator har problem med att visa upp materialet klicka på ”Toggle proxies”-knappen som man kan använda för att hoppa mellan Proxy-filen och ursprungsmaterialet på tidslinjen. Om denna knapp inte syns från början kan man lägga till den genom att trycka på plustecknet (+) vid de andra knapparna.
 11. När du har bearbetat allt material och tidslinjen är färdig för export väljer du som vanligt ”Export media” och eftersom Proxy-filerna är länkade kommer Premiere rendera ursprungsmaterialet och leverera högsta kvalité.

Där är vi klara. Så ser alltså processen ut i dagsläget.

Övningsuppgift:

Följ stegen och videon ovan med eget 4k material för att öva på processen att sätta upp ett projekt med Proxy-filer och exportera denna. Testa sedan att redigera samma material på en tidslinje utan Proxy-filer och se om din dator kan hantera dessa och se skillnaden på prestandan som du får ut. Om du inte kan spela in 4k material finns det mycket arkivmaterial (Stock-footage) online, bl.a. HÄR.

Källor:

Bowers, M. (2017). Speed Up 4K Video Edits Using Proxies in Adobe Premiere Pro. [Elektronisk] Tillgänglig: https://fstoppers.com/education/speed-4k-video-edits-using-proxies-adobe-premiere-pro-182779 [2019-12-19]

Brookes, T. (2018a). 6 Reasons Why You Should Start Shooting 4K Videos Already. [Elektronisk] Tillgänglig: https://www.makeuseof.com/tag/reasons-shoot-4k-videos/ [2019-12-19]

Brookes, T. (2018b). What Is Offline Video Editing? How to Edit 4K Videos on Weak Hardware. [Elektronisk] Tillgänglig: https://www.makeuseof.com/tag/offline-video-editing/ [2019-12-19]

How to Proxy Edit in Premiere Pro CC (2017). (2017). [Video Online]. Tillgänglig: https://www.youtube.com/watch?v=6w7RIdACweQ [2019-12-26]

Ostrove, H. (u.å.). Understanding Post Workflow: Offline vs Online Editing. [Elektronisk] Tillgänglig: http://20questionsfilm.com/understanding-post-workflow-offline-vs-online-editing/ [2019-12-19]

Radev, V. (2016). Remove the Ugly Color Banding from Your 8-bit Footage with This Simple Trick. [Elektronisk] Tillgänglig: https://www.4kshooters.net/2016/10/08/remove-the-ugly-color-banding-from-your-8-bit-footage-with-this-simple-trick/ [2019-12-19]