Dorsa Mehrzad

Bilden är resultatet av mitt uppdrag. Det är halva av bilden som visas här p.g.a storleken som inte låter att ladda upp hela bilden.

Adobe InDesign är ett designverktyg som designer kan göra olika typer av design med öppna idéer, höga kvalité, online publicering med mera. Du som läser denna OER undrar om varför jag har designat en broschyr med hjälp av InDesign. Ju det är för att InDesign ger möjligheten att välja och bestämma hur en designer vill ha designen, välja stil på bokstavsillustrationer, göra det visuellt samt skriva ut den perfekta broschyren (adobe, 2020). InDesign är skapats för att kunna designa broschyrer, magasinen samt böcker som är fokuserad på publicering, skriva ut och även hur en vill designa tack vare färdiga mallar och material som erbjuds. För mer exempel på moderna och professionella mallar kan du besöka https://designshack.net/articles/inspiration/indesign-brochure-templates/, vilket detta kan hjälpa dig mer om förståelse av designade broschyrer.

En av anledningen till att jag tillsammans med företaget The Sign Graphic Group valde och kom överens om att designa en broschyr i InDesign är att som jag skrev tidigare, InDesign är skapats för att designa böcker, broschyrer, magasinen med mera om hur man vill att designen, layouten, typsnittet och så vidare skall se ut. Det är också för att göra broschyren snabbare, smidigare och mer professionellt. Anledningen till att jag har gjort en broschyr är för att vårt företag hade/ har fortfarande en kund som ville att vi skulle skapa och designa en hemsida, samt vi skulle vilja göra en broschyr också för att dela ut till andra användaren. I denna broschyr innehåller informationer om vart ägaren befinner sig, vad de erbjuder för andra kunder samt vad det betyder tillexempel ”PhiContur”. Val av verktyget var min idé eftersom det var ett nytt verktyg för företaget att använda sig av, men även för att vara mer kreativa, snabba samt höja kvalitet av arbetet och arbetssätt.

<!–more–>

Jag kommer snabbt gå genom hur jag har gjort hela insidan av broschyren, men kommer fokusera mer på hur man kan öppna/ hämta en bild, exportera samt göra de linjerna. Men innan jag börjar med hur jag har skapat och designat en broschyr i InDesign samt gå till övningsuppgiften, kommer jag kortfatta skriva skillnader mellan InDesign och andra designverktyg. De andra designverktygen förutom InDesign är CorelDRAW och Adobe Photoshop. Anledningen till att jag har nämnt dem är för att beskriva skillnader mellan dessa verktyg och varför har jag just valt att designa och arbeta med InDesign, samt lära känna några designverktyg och deras nyttan.

Jämförelser mellan CorelDRAW, Adobe InDesign och Adobe Photoshop

 CorelDRAW

Som jag nämnde tidigare i den första OER och förklarade om vad CorelDRAW är och varför jag använde mig av detta program, CorelDRAW är ett layoutverktyg och bildskapande program som är skapad och används av professionella lärare, konstnärer, studenter och så vidare. Med hjälp av CorelDRAW kan man skapa bl.a. broschyrer, kataloger, poster m.m (Astrixsoft.com, u.å).

Med CorelDRAW kan man redigera bilder, skapa olika grafiska design, lägga till visuella element på webbsidor med höga kvalité och så vidare (Sawakinome, u.å). Det är mer ”fönsterbaserad” grafikdesign som används för vektorgrafik, vilket är vektorbaserad. Det som menas med att Corel är vektorbaserad är att allt som skapas i detta program är helt och hållet skalbart, det är stort valfrihet att ändra på storlek, färg, form och så vidare samt färgmässigt är det lättare att få korrekta färger vid tryck. Dessa möjligheter är tack vare den ”primitiva former” som bl.a. linjer och cirklar, vilket innebär att allt som skapas i vektorformat är baserad på den ”geometriska primitiver och matematiska formler” (easytryck, u.å).

Photoshop

 Photoshop är ett designprogram för bildredigeringar, fotoförbättringar och grafisk design. Photoshop är vanligt och ett rasterprogram och är känt för användning av pixlar för att skapa bl.a. grafikkort, infographics, presentationer m.m (Sawakinome, u.å).

Det finns mycket saker som man kan göra med Photoshop för att kunna redigera bilder för att lyfta sin kreation till nästa nivå. Som fotograf för att redigera sina bilder kan man hitta redigeringsmöjligheter man behöver i Photoshop, samt en av de fördelar med Photoshop är de lager-funktionen vilket det innebär att man kan ha olika delar av en bild separat i separata lager (utbildning, 2018). Den lager-funktionen ger möjligheten att radera lagern helt och hållet eller redigera lagern lättare när man gör något fel i den lagern, utan att påverka andra lager eller innehållet. En annan fördel med Photoshop är också att man inte behöver vara väl professionellt eller kunna alla funktioner för att arbeta med Photoshop. Har man mycket kunskaper då får man bättre resultat (utbildning, 2018).

InDesign

 InDesign är lik med både Photoshop och CorelDRAW. Med InDesign arbetar man med vektorgrafik, det används för tryck, layout, broschyr, tidning m.m, samt man arbetar med flera arbetsytor samtidigt. Vill man arbeta mer professionellt, hög kvalité för tryckning, en professionell och stilren broschyr eller tidning samt arbeta mycket med layout och färger då är InDesign rekommenderad (utbildning, 2018). Vad man kan arbeta med vektorgrafik är att man jobbar med linjer och ankarpunkter, vilket det innebär att man kan ändra storleken på minsta linjen när det behövs utan att ändra på upplösningen eller kvalitén (utbildning, 2018).

Skapa en broschyr

 Den nya versionen av InDesign underlättar för användarna att kunna lätt öppna ett dokument, välja storlek samt välja vad man vill ha för mall. Alltså om det ska vara anpassad för broschyr, business kort, artiklar och så vidare. Sedan efter att man har valt hur dokumentet ska se ut, är det dags för att välja hur många sidor man vill ha samt hur sidorna ska stå. Inne i dokumentet har man möjlighet att ändra på vad som ska stå i vilken sida samt om det ska vara två sidor bredvid eller två sidor ensamstående i en rad. Jag valde två separata sidor, eftersom jag vill ha två olika designade sidor på baksidan och framsidan och inte såsom böcker.

När vi har valt hur våran sidor ska stå, är det dags att dela sidorna med hjälp av linjer. Det finns olika sätt att göra linjer, beroende på vilket sätt man känner till, man är bekväm med samt om det ska vara synlig eller inte. Eftersom det är en broschyr och ingen linje syns i någon form av broschyr, därför valde jag ett enkelt sätt att dela sidorna med linjer. Här nedan kommer ett kort videoklipp från YouTube, där han visar hur man kan skaffa linjer. Men innan vi börjar titta på videon, förklarar jag kort hur jag har gjort linjerna på enklaste sätt.

Se till att uppe och vänster på sidan finns en ”linjal”. De ”linjalen” hjälper att dra en linje åt vilken håll man vill ha. Drar du uppifrån, linjen blir vertikal och drar du från vänster då blir linjen horisontell. I denna broschyr vill vi ha tre horisontella linjer, därför drar vi från vänster och försöker att sidan delas ut jämnt med hjälp av dessa linjer.

Här kommer videon från YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=OzDlw_QDrTw&ab_channel=SatoriGraphics

Efter att man har delat båda sidorna med linjer, är det dags att börja med layouten och hur designen ska se ut på broschyren. Observera att designa rätt på rätt sida. Eftersom Utsidan av broschyren är det viktigt att veta vad som ska visas först och vad som ska visas sist. Ordningen på insidan av broschyren är inte så viktigt om hur designen ska vara vilket du som designer avgör vad som ska stå vart, men det är viktigt att en som designer ska veta vilken sidan är viktigast och ska uppmärksammas när det kommer till design och information. Sedan efter att jag blev färdig med utdelning av sidorna och bestämde hur hela broschyren ska se ut, det var dags att hämta mina material (bilder) i den valda sidan. Det som InDesign skiljer sig mycket från Photoshop är att, i InDesign kan inte man gå till menyn, sedan välja ”öppna” eftersom InDesign bara väljer filer som är döpt till ”id”. Därför bör man hämta bild/erna från datorn och dra till InDesign eller välja ”Import/ Importera” från ”Arkiv” uppe i menyn. I detta videoklipp från YouTube visar hur man ska dra och släppa ett material eller importera. Jag måste säga att denna bild är på framsidan av broschyren och eftersom det var början av arbetet, därför skiljer sig den bilden från andra bilder i insidan.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=-YL2QSai9Ng&ab_channel=GoodCreativeAcademy

Nu är det dags för text och val av typsnitt. För att skriva texter kan man antingen välja att bara klicka på den valda platsen att skriva sin text, eller att rita en rektangel först och sedan skriva in texten. Rektangel underlättar och visar hur lång eller kort är ens text samt underlättar det att få bestämma vart och hur texten ska stå i sidan. Sedan val av bokstavsillustrationer och färg är upp till personen hur texten ska se ut, samt hur det passar med hela designen. Man kan också välja om rektangeln ska ha transparent färg eller en annan färg, och för att välja färg och färgopacitet är det på samma sätt som Photoshop och andra designverktyg. Antingen väljer man först färg och färgopacitet och sedan ritar man en fyrkantig form och skriver man texten i, eller ritar man först rektangeln och skriver in texten och sedan väljer man färg. Val av färg finns det två fyrkantig form som är ihop och när man klickar på den på vänstersidan av menyn, får man välja vilken färg man vill ha. Jag rekommenderar och valde att rita först en rektangel och bestämde hur färgen ska vara och se ut och sedan skrev in texten, och anledningen till det är att när man ritar en rektangel då är det lättare att se hur den passar med den valda färgen samt hur mjuk eller stark ska färgen vara. Vill du ändra på storlek eller avstånd mellan texterna, det får du göra genom att markera alla texter och sedan ändra storleken utifrån menyn som visas ovanpå sidan med sidor. Vill du ändra på avstånd, får du göra genom att klicka på “1 pkt” som du ser på menyn ovanpå på sidan.

Efter att vi är klara med texten/ texterna och har redan alla material på plats, då kommer vi till den riktiga och nya delen av arbetet. Vilket det är att visa och förklara hur jag har gjort den ifyllda linjen i mitten mellan bilder och texter. Det är väldigt enkelt att göra de ifyllda linjerna men samtidigt väldigt noggrant, och det sättet jag har gjort är att rita en rektangel såsom vi gjorde för textrutan. Sedan väljer du vilken färg din rektangel ska ha och hur stor, liten, tjock eller small rektangeln ska vara och till slut gör du en kopia av den för att ha två lika och samma rektangel. Efter att du har duplicerat ifyllda rektangeln, med hjälp av cmd+t  ändrar du på storleken samt vrider du åt den sidan du vill ha. Hur mycket kanten ska vara sned och åt vilket håll det ska vara, är upp till dig men det är viktigt att det ska vara så rätt och naturlig som möjligt. Se till att när du gör kanterna sneda, du inte ska duplicera det eftersom kanterna på rektangeln inte kommer vara anpassat till kanterna på själva sidan. Alltså ha inte en rektangel färdig och sedan duplicera det för att lägga ihop dem, justera kanterna separata så att du får rätt form till den valda platsen du ska placera dem.

Efter att du har bestämt hur båda rektangeln ska stå och anpassar sig till andra bilder och texter, uppmärksammas du att kanten på sidorna av rektangeln inte sätts ihop och de inte är jämna. Du undrar om hur kan jag fixa till det? Ju, svaret är enkelt. Under menyverktygen på vänster sidan ser du två pilar, och vad är de pilarna? Den svarta pilen är densamma pilen som de andra designverktygen för att flytta på objektet, och den vita pilen är för att ändra och justera på kanterna av en bild eller material. När du väljer den vita pilen, klickar du på den valda bilden och sedan observerar du några punkter på varje kant. Några av punkterna som är ”vita”, väljer du med hjälp av den vita pilen och sedan bestämmer du hur kanten på sidan ska justeras. Du bara väljer en punkt i taget och fixar du ena kanten först och sedan när du är nöjd med den då går du vidare med andra punkter.

Du justerar och leker med kanterna tills du är nöjd med resultatet och får den stilen du vill ha. vilken färg du ska ha på de linjerna eller om du ska alls ha färg är upp till dig. Men en sak som jag har lärt mig och lärde mig av det, vilket det också skiljer sig från Photoshop och CorelDRAW är att när man drar och släpper en bild från datorn till de linjerna då får linjerna exakt samma bild. Alltså vi säger att de två sneda linjerna är rosa så som vi ser i bilden, och för någon anledning drar du en bild från datorn och sedan släpper du exakt i de linjerna och linjerna får utseendet av den bilden. Vilket innebär att linjen får ett ”monster” utseende.

Efteråt när du har skapat en sådan ”linje”, då texter och bilder inte kommer vara raka och anpassade till de linjerna därför ska du fortsätta på samma sätt för bilderna för att få en ren och fin stil. Tycker du att bilderna ligger ovanpå de linjerna, kan du högerklicka på den valda linjen, välja ”ordna/ ordning” och sedan väljer du ”placera överst eller underst”.

Under arbetsgång det har sket många olika små ändringar, men de ändringarna har gjorts på samma sätt som har förklarats. Vilket innebär förflyttning för bilder, ändring av storlek, snedda kanter på bilder och så vidare.

Efter att man är klar och nöjd med arbetet och det är dags för exportering, att exportera materialet kan det vara lite krångligt men det är en viktig del av arbetet, därför rekommenderar jag att titta på videoklippet här nedan för att förstå bättre och exportera på bästa sätt.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ekAKbpl2-o4&ab_channel=Dansky

Det sättet jag har exporterat är att först jag valde ”spara som..” i skrivbordet, vilket det ”sparas som” ”id-fil”. Sedan när jag exporterade det, kan man välja om man ska ”exportera” som ”png, pdf-fil” eller andra alternativ. Du går till ”arkiv”, väljer du ”exportera” och sedan ”döper” du till vad dokumentet ska döpas samt väljer du vilken ”Format” det ska vara. Vilket jag valde ”Adobe PDF (utskrift), eftersom broschyren ska skrivas ut för det slutliga resultatet. Observera att materialet kommer ”exporteras” separat, alltså två separata ”PDF-filer”. Vill du skriva ut och ha båda sidorna samtidigt på ett och samma papper, är det rekommenderat att skriva ut direkt från InDesign.

Övningsuppgift 

Övningsuppgiften jag vill att du ska öva på är de ifyllda linjerna i mitten, mellan andra texter och bilder med sneda kanter.

Gå tillväga:

 • Gå till ”Arkiv”
 • Välj ”nytt”
 • För inställningar, välj ”bredd” 297mm och ”höjd” 210 mm
 • ”sidor” ska vara 2 och avmarkera ”Uppslag”
 • Välj ”skapa”
 • Från vänstermenyn klicka på rektangeln-funktion som är ovanpå ”saxen”
 • Håll i Shift och rita en rektangel utifrån ditt önskemål
 • Välj färg om du vill ha med hjälp av ”färgrektangel” på vänster sidan, eller om du vill ha moster från en bild då kan du dra och släppa en bild från datorn till den valda rektangeln
 • Duplicera rektangeln för att ha två lika och samma form
 • Klicka sedan på andra pilen som är ifylld och sedan klick på den valda rektangeln
 • Välj vilken kant du önskar justera och med hjälp av pilen kan du klicka på den punkten som visas på kanten
 • Efter att du har valt punkten, med hjälp av musen dra punkten uppåt eller neråt för att kanten ska få en annan form och bli sned
 • Sedan när du har justerat formerna och är nöjd med resultatet, kan du sätta ihop dem för att se resultatet mer tydligare
 • Sätts de inte riktigt ihop, kan du justera mer på samma sätt tills du får det önskade resultatet
 • Till slut efter att du är nöjd och färdigt med arbetet, går du till fliken ”arkiv”, ”spara som..” och sedan ”exportera” i vilken ”format” du vill ha
 • Vill du skriva ut direkt, då får du gå till fliken ”arkiv” och sedan välja ”skriv ut…”

Här är resultatet av hela broschyr-designen i InDesign

Referenser

 adobe (2020). Få ut budskapet med god broschyrdesign. [Blogg] Tillgänglig: https://www.adobe.com/se/products/indesign/brochure-design-software.html [2020-01-15]

Astrixsoft.com. (u.å). Vad är Coreldraw?. [Blogg] Tillgänglig: https://www.astrixsoft.com/4Wzr0ePW7/ [2019-10-28]

Dansky. (2017). How to Export Documents for Print in InDesign. [Video] Tillgänglig: https://www.youtube.com/watch?v=ekAKbpl2-o4&ab_channel=Dansky [2020-01-15]

Easytryck.se. (u.å). Vektor / Pixel. [Blogg] Tillgänglig: https://www.easytryck.se/vektor-pixel [2019-10-28]

Graphics, S. (2017). ADOBE INDESIGN BROCHURE FOR PRINT SETUP- Adobe InDesign Tutorial. [Video] Tillgänglig: https://www.youtube.com/watch?v=OzDlw_QDrTw&ab_channel=SatoriGraphics [2020-01-15]

Good Creative Academy. (2015). Placing and Formatting Images in InDesign Tutorial. [Video] Tillgänglig: https://www.youtube.com/watch?v=-YL2QSai9Ng&ab_channel=GoodCreativeAcademy [2020-01-15]

Sawakinome. (u.å). Skillnad mellan CorelDraw och Photoshop. [Blogg] Tillgänglig: https://sv.sawakinome.com/articles/software/unassigned-2401.html [2019-10-28]

Utbildning.se. (2018). Photoshop vs. Illustrator vs. InDesign- vilket program ska du välja? [Blogg] Tillgänglig: https://www.utbildning.se/inspiration/artiklar/vilket-adobe-program-13393 [2020-01-15]