Kursen består av 80% verksamhet på era respektive praktikplatser, samt regelbundna avstämningar med övriga deltagare och lärare. Syftet med avstämningarna är fortfarande att utbyta erfarenheter, hålla kontakten och diskutera förhoppningvis intressanta teman.

Diskussionsseminarierna finns schemalagda och är fortfarande på torsdagar. Varje tillfälle har ett speciellt tema som är tänkt att diskuteras. Temana är medvetet valda för att inspirera och utmana er att tänka på saker som ni kanske inte alla funderar över självmant, och att ni ska reflektera över hur det är på er praktikplats (och ställa lite frågor runt detta om det behövs) och hur ni själva förhåller er till saken. Vid seminarierna skall ni relatera temat till dels rent generella företeelser men också erfarenheter och upplevelser från praktikperioden och företaget.

Focus för VFU II är mer åt affärsmässigt tänkande, professionalism och etik, nu när ni börjar bli mer rutinerade på det vardagliga arbetet på er praktikplats. Detta är inga lätta teman, men tanken är att försöka få er att lyfta blicken från produktionsarbetet, och i alla fall börja fundera över dessa teman, för de är viktiga i arbetslivet.

Teman är:

 • Affärsmässighet och kundrelationer
 • Professionalism och etik
 • Yrkesroller och kompetens
 • Arbetsintegrerat lärande

Teman för seminarium

De kunskaps- och färdighetsmål (se nedan) som är uppsatta för kursen i kursplanen återfinns i de olika momenten inom parentes.

 1. Affärsmässighet och kundrelationer (kunskap 1&2, färdighet 2&3, värdering 1) (UA)
 • Vad innebär det att vara affärsmässig? Ge exempel på affärsmässigt beteende. Ge exempel på icke affärsmässigt beteende.
 • Hur lär man sig att vara affärsmässig?
 • Är affärsmässighet lika viktigt för alla yrkeskategorier?
 • På vilket sätt har din medvetenhet om affärsmässighet och ditt beteende ändrats under praktiken (om den nu har det)?
 • Hur skapar man bra kundrelationer?
 • Finns det olika typer av kundrelationer?
 • Hur förvaltar er verksamhet sina kundrelationer?
 1. Professionalism och etik (kunskap 1,2&3, färdighet 3&4, värdering 2) (COH)
 • Vad innebär det att vara professionell? Ge exempel på professionellt beteende. Ge exempel på oprofessionellt beteende.
 • Hur förhåller sig professionalism och etik till varandra? Är ett professionellt beteende alltid etiskt? Är ett oetiskt beteende alltid oprofessionellt?
 • Vad är etik för dig? På vilket sätt påverkar dina etiska värderingar ditt arbete?
 • Hur viktigt är etik? Ge exempel på vad etiskt beteende kan ha för konsekvenser.
 • Ge exempel på vad ett oetiskt beteende kan ha för konsekvenser.
 1. Yrkesroller och kompetens (kunskap 3, färdighet 1) (MIKAND)
 • Vad innebär det att vara kompetent? Ge exempel på kompetent beteende. Ge exempel på inkompetent beteende.
 • Vilka kompetenser (kvalifikationer, kunskap, förmågor) är viktiga i den yrkesroll du praktiseras som?
 • Beskriv vilka kompetenser som är viktiga i några andra yrkesroller som du kommit i kontakt med, samt hur dessa förhåller sig till ”din yrkesrolls” kompetenser.
 • Vilka kompetenser är viktiga för en digital mediedesigner generellt sett?
 1. Arbetsintegrerat lärande (LNR)
 • Reflektera över skillnaden mellan lärande under praktiken och lärandet i skolan. Vilka skillnader finns? Vilka likheter? Finns det kunskaper, färdigheter och förmågor som bara kan ”läras i arbetslivet”?
 • Finns det kunskaper, färdigheter och förmågor som bara kan ”läras i skolan”?
 • Finns det kunskaper, färdigheter och förmågor som gynnas av kombination av att ”lära i skolan” och att ”lära i arbetslivet”?

Examinerande uppgifter

Utöver aktivt deltagande vid seminarier examineras du genom:

 • Muntlig och visuell presentation av arbete och slutresultat i ett projekt där du varit delaktig i under din praktik på företaget. Presentation med bilder och demo. Cirka 10 min på avslutande seminarium.
 • En skriftlig rapport över ditt lärande och framför allt vad som gjort att du justerat värdet för din Readyness. Vad är det som påverkat justeringen av det du angivit som värde för Readyness, före och efter? Vilka faktorer har påverkan ändringen? Vad kan det bero på att du nu ser dig själv i ett annat ljus?
  Länka också till dina bilder för den muntliga slutpresentationen.
  Rapporten lämnas som PDF senast sista dag för kursen genom Canvas.
 • Skapa en OER, ett öppet lärobjekt, som du publicerar i kursbloggen och använder följande struktur. Objektet skall utgå från en “lektion” kring kunskaper som du tror att företaget, där du gjort din AIL-praktik, kan ha nytta av och behöva för framtida utveckling.
  Publicering skall vara gjord sista dagen i den läsperiod som kursen ges. Den skall innehålla både beskrivande och förklarande texter kring ditt valda tema. Liksom bilder, illustrationer och ev video kan/bör ingå för att göra din OER tydlig och stödjande för lärande. Den bör också innehålla någon form av övningsuppgift och tutorial. Texter och annat material skall vara refererat med ett förhållningssätt att vara källkritisk.