Gilda Ahmadniaye

Betydelsen av bilder på internet växer i samband med smartphone användning och bild baserade tjänster som Instagram. Instagram är som mest populär bland individer, men allt fler företag har under senaste åren upptäckt den smidiga vägen att kommunicera med sin publik på sociala medier, och i det här fallet Instagram. Kunder och potentiella kunder kan följa företagets Instagram där de får tillgång till en del av verksamheten som de normalt kanske ser; bilder som väcker intresse och kommunikation där dem skapar ett mer personligt förhållande med sina kunder. 

Men hur lyckas man nå ut med sina bilder och få ut sitt budskap? Hur får man fler följare? Det viktigaste; hur skapar man engagemang? Det finns inget enkelt svar- inget rätt eller fel. Men det finns en del saker man kan tänka på för att leda en mot rätt väg. Genom att du har koll på din ”engagement rate” kan du veta om du är på rätt spår eller behöver ändra något i din marknads strategi. <-more-> 

Vad är engagement rate?

Engagement rate är mätvärden som spårar hur aktivt ditt innehåll är med din publik. (sproutsocial, 2019) I det här fallet med Instagram; engagerade konsumenter integrerar med företaget genom ”likes”, kommentarer och follows. Engagement rate är något som oftast räkas ut för att analysera effekten av varumärkeskampanjer, hur mycket kommentarer och likes ditt senaste inlägg får i samband med hur många följare du har. Sproutsocial skriver att människor som spenderar tid på att integrerar med bilder, video, uppdateringar, bloggar, etc är mer benägna att stanna kvar och konvertera till att bli betalande kunder. (sproudsocial, 2019)

Genom att övervaka din engagemangs värden hjälper det dig att avgöra om dina marknadsföringsstrategier funkar bra eller om de behöver förbättras. En brist på engagerade konsumenter kan indikera till att du behöver ändra din taktik; tänka nytt för att kunna nå fler användare med dina posts. 

Med rätt verktyg kan företag lätt mäta engagemang för att läsa av sina social mediers framgång. En god engagemang leder till större synlighet, varumärkesaffär, mouth-to-mouth marknadsföring, trovärdighet, och bättre relationer med sina kunder. (sproutsocial, 2019)

Alltså är din engagement rate viktig att ha koll på. Det är en stor fördel att veta hur många personer som kommer i kontakt till ditt innehåll och interagerar med det och delar med sig av det. (Sabina, 2017) En hög engagemangs nivå är ett bra tecken på att dina följare lyssnar på vad du har att säga; detta är viktigt för varumärken som vill presentera sina produkter för publiken. Om du nu skulle ha en låg engagemangs nivå kan det bero på ett antal saker. En anledning kan vara att personen i fråga kanske har köpt sina följare, eller att det kan innebära att innehållet de producerar är av låg kvalitet. Det kan vara andra anledningar också, just därför är det viktigt att ständigt hålla koll på din kanals engagemangs nivå för att se att det fortsätter växa. 

När ditt konto växer i antal följare så kommer din engagemangs nivå att förändras. På bilden nedan kan du se genomsnittliga siffror som anses vara ”vanligt” för konton. Där ser du hur engagemangs nivån förändras i takt med att ditt konto växer. Det kommer alltid variera konto från konto, men detta ska ge dig ett hum om hur du bör ligga till vid de olika stadierna. (Sabina, 2017)

Hur räknar man sin engagement rate?

Att räkna din Instagrams engagemang kan vara svårt att göra till en början, men inte omöjligt. Bör engagemang inkludera hur många gånger ditt inlägg sparades eller setts? Eller om antalet följare och kommunikationen på det inlägget? Vad ger dig en bättre övergripande förståelse för ditt konto och dess aktivitet? 

För att vinna på Instagram måste du analysera dina resultat regelbundet, och det finns ingen bättre metod än att spåra din engagemang på Instagram. (Christy L, 2018)Spårning och mätning ger resultat så att du kan optimera dina nästa steg på bästa möjliga sätt.

Det finns flera sätt som du kan ta reda på din engagement rate, här kommer jag nämna två metoder.

Engagemang / följare

Första metoden för att beräkna din Instagram engagemangs nivå är att sätta ihop de totala antal likes och kommentarer och dela det med din följdräkning därav sedan multiplicera med 100 för att ge dig en procentandel. (Benjamin C, 2018) Vad som är bra med den här metoden är att de uppgifter som används i räkningen är offentliga och gör det enkelt för dig att jämföra ditt konto med andra konton eller konkurrenter. (ibid) 

Detta är alltså den bästa metoden för att veta hur du ligger till i marknaden med andra kontons företag. Den här metoden är också bra för att räkna ut engagemangs nivån för potentiella samarbetspartners eller influencers; genom att räkna ut deras engagemangs nivå kan du se hur mycket engagemang de får på deras Instagram och se om det går att lita på dem att vara företagets ansikte utåt. Eftersom det finns många människor som köper sina följare på Instagram kan du inte endast lita på att samarbeta med de som har flest följ antal.

Engagemang / visningar

Den andra metoden man kan använda sig av är att sätta ihop totala likes med kommentarer och dela det med dina visningar (det vill säga antalet personer som inlägget har nått till) och multiplicera med 100 för att få en procentandel. (Benjamin C, 2018) Den här metoden ger en mer sann resultat då du tar hänsyn till det totala antalet personer som faktiskt har sett dina inlägg istället för att bara räkna antalet följare du har som kanske inte har sett inlägget på grund olika anledningar. (ibid)

Alltså med den här metoden får du ett bättre förståelse av antalet personer som sett inlägget och som antingen valde att engagera sig eller inte engagera sig med dina inlägg, vilket i grunden är definitionen av engagement rate. Det är också här som du förstår vikten av engagemang; de som väljer att aktivt engagera sig med dina inlägg är de kunder som hjälper företagets spridning på nätet.

Med denna metod kan bara du se ditt kontos visningar, och för att se detta måste du växla till en Instagram-företags profil för att kunna se det. Dock lägg till i minnet att det inte blir möjligt att jämföra din engagemang rate med andra konton med den här metoden, vilket kan göra saken svårare när det kommer till att jämföra sig med sina konkurrenter. (ibid) 

Nu kommer sig frågan, hur kan man öka sin engagemang på Instagram? Det är inte så lätt som man tror, utan det tar mycket jobb och handlar om att vara aktiv varje dag, skapa intressanta inlägg, ställa frågor till sina konsumenter, svara personer, använd hashtags för att nå ut till fler, ha tävlingar. Det du vill ska hända är att du ska synas och spridas mer så dina inlägg kan öka i sin engagemangs nivå. Det är genom en noggrann strategisk plan och övervakning av din publik som du kan jobba mot det målet.

Övningsuppgift

Tänk att du jobbar för ett företag som vill starta upp ett Instagram konto. Först och främst, tänk ut vad företagets varumärke är och sedan reflektera över hur du kan gå till väga för att starta upp Instagram kontot.

Leta runt efter redan existerade företag på Instagram och räkna ut vilka som har en bra engagemangs nivå; diskutera varför det går så bra för dem, eller om hur de kan förbättra sig.
Därefter lista upp så många olika faktorer som möjligt som skulle kunna hjälpa ditt företag att synas så bra som möjligt på Instagram, till exempel, vad är viktigt att tänka på när du lägger upp bilder? Vad för hashtags bör du använda? Vad är viktigaste att tänka på?

Referenslista

Benjamin Chacon, (2018) How to calculate your Instagram engagement rate [Elektronisk] Tillgänglig: https://later.com/blog/instagram-engagement-rate/

Christy Laurence, (2018) How do I calculate my engagement rate on Instagram [Elektronisk] Tillgänglig: https://www.plannthat.com/calculate-engagement-rate-on-instagram/

Sabina (2017) What is good Instagram engagement [Elektronisk] Tillgänglig: https://girlvsglobe.com/instagram-engagement-rate/

Sproutsocial.com (2019) Engagement rate [Elektronisk] Tillgänglig: https://sproutsocial.com/glossary/engagement-rate/