Zelda Ringström

Marknadsföring sker idag till större del på digitala plattformar i form av adlinks, inlägg på sociala medier m.m. Men för att nå igenom sorlet måste man arbeta flitigt och smart för att få sina digitala kanaler och sin marknadsföring att nå ut. Man kan gå till väga på många olika vis, exempelvis unika inlägg, kategoriserade texter, en tydlig företagsprofil m.m. Det sätt jag ska presentera i min OER handlar om marknadsföring med hänsyn till tidigare statistik och fokus på målgrupp. Mitt exempel representerar ett tillfälle jag upplevt under min AIL-period där reflektion och agerande utefter statistik och målgrupp hade varit nödvändigt för att öka effekten av marknadsföringen. <!–more–>

Inom handels är det viktigt att upprätthålla sin budget för att kunna fortgå som aktivt handelsbolag. Särskilt speciella perioder för att göra det är kring högtider som exempelvis Julen i och med att det är då på året människor konsumerar som mest. Men hur ska man få konsumenterna att handla hos just er? Genom att bland annat göra strukturerad och genomtänkt marknadsföring för era produkter. I den här guiden ska vi prova att göra en gåvoguide, en tillämpad för honom och en för henne, för att sedan marknadsföra den smart med hjälp av tidigare statistik och resultat.

Ta reda på din målgrupp

Exempel på målgrupp uträknad med hjälp av instagram.

En målgrupp består av personer som redan uppskattar och handlar era produkter eller som ni vill ska göra det. Den kan ni få reda på genom att göra aktiva undersökningar som exempelvis fråga era kunder eller genom statisk via exempelvis uppgifter från medlemskap eller med hjälp av era digitala plattformar som samlar informationen åt er. Därefter är det viktigt att jobba utifrån målgruppen i ert marknadsföringsarbete vare sig ni vill nå de personer ni vet konsumerar eller de personer som inte gör det men som ni vill ska göra det.

Effektiv marknadsföring med hjälp av statistik

För att demonstrera vad ett marknadsföringsresultat uppbyggd utefter statistik och målgrupp är kommer här ett exempel, en gåvoguide inför jul för gåvor till en kvinna respektive en man. Meningen är att “gåvoguiden för henne” är till för män att ta hjälp av och “gåvoguiden för honom” är till för kvinnor att ta hjälp av. Därmed har två bilder framställts (se nedan) att använda vid marknadsföring av guiderna (notera att även dessa bilder representerar guiderna på hemsidan och är klickbara vilket skapar en röd tråd och gör det lätt för besökaren att veta vart den ska klicka). Det vill säga välj en bild som du håller kvar i under den aktuella perioden som också går hand i hand med exempelvis hemsidan eller det du riktar din marknadsföring mot. Dessa bilder publiceras sedan på instagram stories och kommer befinna sig där i ett dygn.

Publicera ditt marknadsföringsmaterial så snart du fastställt din målgrupp och vad du vill uppnå med din marknadsföring. Det gör att du har god tid att testa dig fram om det skulle vara så att du gör det inför en speciell period, som i vårat exempel julen.

När halva dygnet har passerat är det lämpligt att återkoppla till dina stories för att reflektera kring statistiken. Vi kunde där se att fler hade swipeat upp för att komma till vår “gåvoguide för honom” än till vår “gåvoguide för henne”. Förmodligen mycket beroende på att majoriteten av våra följare är kvinnor och därmed letar presenter till sin partner, bror, pappa etc. Det är utifrån den här statistiken en förändring måste ske beroende på vilket mål du har med din marknadsföring, vill du nå den målgrupp som inte swipear upp till “gåvoguide för henne” eller vill du utöka och förbättra för den målgrupp du redan har nått ut till. Nedan följer ett vardera alternativ att jobba utefter:

Försöka nå den målgrupp du inte når via din marknadsföring

  • Kolla över ditt marknadsföringsmaterial, tilltalar det målgruppen? är det tydligt nog? Annars förändra.
  • Gör aktiva undersökningar riktade mot denna målgrupp för att fånga deras intresse och se vad det är dem saknar. Gärna på den kanal/det medie där du ser statistik över de som faller bort.
  • Finns det möjlighet gör specificerade rabatter som gör att de inte kan motstå att handla produkten hos er istället för någon annan.

Utöka och förbättra för den målgrupp du redan nått ut till

  • Om du, som i vårat fall har att göra med handel, se till att uppdatera sidan med nya och fler produkter. Det väcker nytt intresse hos besökaren och gör att den återkommer för “mer”.
  • Gör även undersökningar på denna grupp för att få fram vad det är som är uppskattat och som gör att dem återvänder/handlar hos er.
  • Gör specificerade rabatter, ex. “10% extra rabatt endast för dig som är kundmedlem”, belöna konsumenten att den handlar hos er.

Likt Cardebrant (1) nämnde under gästföreläsning ska man även lita på vad era sociala plattformar uppmanar er till. Exempelvis brukar facebook och därmed även instagram uppmana till att marknadsföra ett inlägg som går bättre än tidigare inlägg. Ta hjälp av det för att komma igång, få statistik och kunna redogöra för vem som egentligen är er målgrupp. Därefter kan man på egen hand bygga mer specificerad marknadsföring som når de personer ni vill nå.

Vi valde i vårat exempel att fokusera på målgruppen vi redan nått. Och satsade därmed på att uppdatera sidan, det vill säga skapa förnyelse och därmed skapa mer nyfikenhet på den gåvoguide vi redan visste hade flest besökare. Det resulterade i att flertal av dem som redan handlat handlade ytterligare en gång. Givetvis är denna process individuell beroende på vad du har för syfte med din marknadsföring men att använda sig av statistik för att skapa genomtänkt och relevant marknadsföring kan hjälpa ditt företag till nästa steg. De enklaste sättet att generera idéer är att utgå ifrån dig själv och de resurser och tillgångar du redan har (Ben Salem Dynehäll & Lärk Ståhlberg. 2014). Du vet vad som fungerar bäst för ditt företag.

Referenser
Ben Salem Dynehäll, M. & Lärk Ståhlberg, A. (2014). Loopa: affärsutveckling för entreprenörer – så driver du din affärsidé till kundsuccé. Liber.

Fotnoter
(1) Emil Cardebrant VD för distributionsbyrån Dobbler, gästföreläsning 11 februari 2019