Zelda Ringström

Introduktion
En stor del av marknadsföringen idag sker digitalt, det kan dels handla om sociala medier och webbannonser men även med hjälp av nyhetsbrev. Med hjälp av nyhetsbrev kan man skapa en relation till sin kund där du som företag har full möjlighet att styra vad som ska nå ut. I kommande fördjupningsrapport kommer jag, Zelda Ringström, steg för steg gå igenom hur man skapar ett nyhetsbrev med hjälp av  Paloma och deras tjänst Postman. Det kommer jag göra med hjälp av stillbilder och videos utefter min egen förmåga och med hjälp och källor från Palomas egna instruktionsvideo (Youtube, 2017), kurslitteratur inom ämnet design samt från tidigare föreläsningar.

Då Palomas erbjuder gratis basmedlemskap kan du som läsare enkelt delta i processen om så önskas. Med hjälp av deras drag and drop-verktyg kommer processen bli enkel, lärorik men framförallt rolig. Klicka HÄR för att komma direkt till Palomas hemsida. Förhoppningsvis kommer kunskaperna få dig att i ett kommande arbete jobba aktivt med att skapa din kundrelation via bland annat nyhetsbrev. 

Instruktionsvideo Paloma (Youtube, 2017)

Hur man skapar ett nyhetsbrev

Steg 1 – Samla material
Ett nyhetsbrev ska innehålla material i form av stillbilder, direktlänkar samt skriftlig information. Därför är det enligt Issa(1) viktigt att i förhand vara väl förberedd med det material som du vill ska nå ut till kund och som du tror kan gynna företaget. Då brevet ska fokusera på nyheter ska material påvisa och beröra detta men det kan också vara kopplat till högtider eller särskilda event, exempelvis julafton, farsdag eller om företaget till exempel fått in nya produkter. Vi kan i vår process fokusera på farsdag.

Samla material och gör, vid tid, gärna en moodboard inför ditt nyhetsbrev. En moodboard gör man enklast i ett redigeringsprogram som exempelvis Adobe Photoshop men det går även att spara ned bilder, färgkartor och typsnitt i en mapp för att planera och se på ett ungefär hur nyhetsbrevet kommer se ut om man inte har tillgång till ett redigeringsprogram. Alternativt, om du jobbar på ett företag som varit aktivt under en längre tid, kan det redan existera en färg- och mediaprofil som tillhör företaget som du då kan förhålla dig till.

Förslag på moodboard

Steg 2 – Bygg en grund till ditt nyhetsbrev
I tjänsten Postman finns det möjlighet att skapa sitt nyhetsbrev från grunden alternativt att skapa ett nyhetsbrev med hjälp av deras drag and drop-funktion. Att skapa ett nyhetsbrev från grunden kan göra det mer personligt i och med att du kan designa det helt utefter företagets grafiska profil, något Paloma förespråkar i deras instruktionsvideo som du hittar i början av inlägget. Att använda sig av en färdig designmall kan däremot ge en förståelse för hur det bör se ut (Youtube, 2017).

I kommande process kommer ett nyhetsbrev baserat på en färdig designmall presenteras. Postman erbjuder många olika alternativ av mallar för olika ärenden. Då vi kommer fokusera på nyhetsbrev i samband med e-commerce i processen valde jag därför ett tema ur denna kategori.

Steg 3 – Designa ditt nyhetsbrev

Vy med designmall samt redigeringsmeny med drag and drop-funktion.

När en lämplig designmall är vald är det fritt fram att börja designa. I menyn till höger i tjänsten kan man enkelt orientera sig för att skapa ett levande och unikt nyhetsbrev som förmedlar det du vill till dina kunder. I vårat fall: en påminnelse om farsdag i form av en gåvoguide.

Att orientera sig och skapa med hjälp av Postman är enkelt och roligt. Dessutom ökar din kunskap kring format och redigering, grafisk design och marknadsföring. Om du till exempel markerar en bild i din mall får du i menyn till höger upp information om format samt valmöjligheter att förändra partiet. Tjänsten erbjuder guidande vägledning och en förståelse om hur du kan tänka och arbeta med ditt nyhetsbrev. Det här resulterar i mer utrymme för dig som skapare att lägga mer fokus på kognition, grafisk design och UX när du gör din design. Arbeta resonabelt och ifrågasätt din design, varför gör jag på detta vis? Hur upplevs en mörk bakgrund för min prenumerant i jämförelse med en ljus? Bör jag ha en call to action-knapp i början av mejlet?

Det kan vara enkla och små detaljer som i det stora hela kommer göra ditt nyhetsbrev mer effektivt och därmed, i slutändan, uppnå det mål du/företaget har, exempelvis högre försäljningsstatistik för företagets produkter. Ett exempel är det Steve Krug tar upp angående vad för faktorer som har betydelse för vad vi klickar samt inte klickar på. Han tar i sin bok Don’t Make Me Think Revisited (2014) upp vikten av att till exempel använda sig av samma färg på allt som är klickbart, vare sig det är call to action-knappar eller länkar, samt att man tydligt påvisar via storlek och val av typografi m.m. vad som är klickbart. Det här för att den som orienterar sig på sidan, i det här fallet i nyhetsbrevet, undermedvetet förstår och drar kopplingar av tidigare erfarenheter i liknande situationer. Det är till exempel vanligast att vi klickar på något som är i en form av eller ser ut som en knapp.

Steg 4 – Skriftligt kontent

När det kommer till skriftligt kontent i ett nyhetsbrev är det viktigt att förhålla sig kort och till det som är relevant. En läsare av reklam och marknadsföring läser inte sidan utan skannar av den, det är först när ögat anträffar något som för personen är intressant som den faktiskt börjar läsa (Krug, 2014).

Steg 5 – Användartester och feedback

Likväl som det är viktigt att ifrågasätta sina val och sin design, är det viktigt att låta andra göra det också. Be bekanta att delta i användartest där du iakttar hur personen orienterar sig i nyhetsbrevet samt skicka det med Postmans funktion “testutskick” som du enkelt når efter du förhandsgranskat ditt nyhetsbrev. 

Att användartesta är nödvändigt att göra de första gångerna du skapar ett nyhetsbrev för att öka förståelsen av vad din målgrupp önskar att se och uppskattar i ett nyhetsbrev. 

Steg 6 – Skapa utskick

En stor fördel med Postman är du under processen kan spara ditt nyhetsbrev genom knappen “spara och stäng” högst upp till höger i redigeringsfönstret. Därmed kan du successivt designa ditt nyhetsbrev tills det att du behöver skapa utskicket och aktivt skicka ut det till dina kunder, vilket du gör med hjälp av knappen bredvid “Skapa utskick”.

Här fyller du i nödvändig information om företaget samt bestämmer vad som ska stå som ämnesrad med mera. Du kan även ställa in om du vill skicka nyhetsbrevet direkt eller schemalägga ditt nyhetsbrev.

Steg 7 – Invänta resultat

När nyhetsbrevet är skapat och skickat till dina prenumeranter kommer du kunna ta del av statistik som beskriver hur dina prenumeranter orienterar och använder sig utav ditt nyhetsbrev. Något du och ditt företag kommer ha stor nytta av när du ska designa framtida nyhetsbrev. 

Här är ett exempel på hur det kan se ut när det är klart:

Lycka till!

Referenser

Krug, S. (2014). Don’t make me think Revisited. United States Of America: New Riders.

Paloma (2017). Så skapar du snygga nyhetsbrev med Postman by Paloma. [Video Online]. Tillgänglig: https://www.youtube.com/watch?v=_IvJD7F8Tg4 [2019-11-06].

Fotnot
(1) Sonny Issa E-Commerce Manager Vallgatan 12, under praktikperiod ALM400 1 November 2019.