Madeleine Mattsson
Högskolan Väst
ALM401, HT2018

Användningen av sociala medier bland svenskarna ökar ständigt. År 2017 var det 56% som dagligen använde sociala medier, i år, 2018, har det ökat till 63% (Svenskarna och internet, 2018). Svenskar som någon gång använder sociala medier är hela 83%, som har ökat extremt de senaste 8 åren, för 2010 var det endast 53% (Svenskarna och internet, 2018). Då bör också företag och verksamheter finnas på sociala kanaler, för att antagligen finns deras målgrupp på någon av alla kanaler.

Jag kommer därför i denna OER avhandla användningen av sociala medier i företag och verksamheter, då jag anser att det är något som företag bör använda, efter att jag har haft en 20 veckor lång praktik. Jag kommer i slutet av denna OER beskriva en övningsuppgift som man kan använda för att förenkla arbetet med att skapa en strategi för sociala kanaler.

 

Syftet med en strategi

Ett av de första stegen för att skapa sig en bra grund och strategi för sin sociala kanal är, som Mariah Ben Salem och Anna Lärk Ståhlberg skriver, att definiera sin målgrupp för att tydliggöra bilden av vem man vänder sig till och varför man gör det (s. 66). De förklarar även vikten i att förstå var ens målgrupp finns, vilken kanal de använder eller liknande (s. 67). Jag har förstått vikten i detta under tiden på min praktik, för om man använder fel plattform för sin publicering kan ens räckvidd bli sämre då det inte nås ut till rätt personer. På grund utav att man inte vet var ens målgrupp befinner sig, eller syftet med att finnas på en viss social kanal, har man inte skapat en god sociala media-strategi. Det är alltså viktigt att sätta upp syften och mål med att man finns på sociala medier, samt vilken ens målgrupp är.

 

Tonalitet och innehåll

En annan viktig del i att skapa ett gediget arbete för sin strategi är ens tonalitet och innehåll på sociala medier. Bland annat hur man vill att personer ska uppfatta en på sociala medier, vad för innehåll man bör publicera eller hur ofta man bör publicera innehåll/hur aktiv man bör vara mot sina följare. Som Pontus Staunstrup skriver, att man som följare ska kunna känna igen företaget på olika kanaler (2017).

I en studie som gjordes av Marieke Carpentier m.fl. vid ett sjukhus i Belgien, där syftet var att undersöka hur och om personer som arbetar inom vården ändrar sin uppfattning kring sjukhusets varumärke och attraktivitet som arbetsgivare, vid exponering av att sjukhuset finns på sociala medier. Studien visade att personer som arbetade på sjukhuset och som besökte sjukhusets Facebooksida kände sig mer stolta över att arbeta på arbetsplatsen. Det visade sig även att uppfattningen av sjukhuset som arbetsgivare påverkades positivt genom att sjukhuset finns på sociala medier. Sjukhus kan på detta sätt använda sociala kanaler för att förbättra sin attraktivitet för framtida och långsiktiga rekryteringar (2017).

 

Utvärdera och mäta

Den tredje delen jag tänker ta upp, är vikten i att utvärdera det man publicerar och att förstå att en sociala media-strategi inte kommer vara användbar för alltid, då den ständigt behöver förnyas parallellt med utvecklingen som sker av sociala medier.

Pontus Staunstrup förklarar att man bör mäta trafik, gillanden (reaktioner), delningar och kommentarer regelbundet, utifrån de syften och mål man satt upp. Det är viktigt att analysera det man mäter, för att kunna förbättra innehållet (2017).

När man skapar sin sociala media-strategi kan det vara bra att utvärdera, mäta och analysera när på dygnet och vilka dagar man bör publicera, som jag kommer nämna mer om i övningsuppgiften. Enligt Alex York är de bästa tiderna att posta inlägg på just Facebook är på onsdagar vid lunch och klockan 14:00, samt torsdagar klockan 13:00 och 14:00. Torsdagar är den bästa veckodagen att publicera på och de säkraste tiderna för publicering är på vardagar mellan 10:00 och 15:00. Den dagen i veckan som har minst engagemang är lördagar och kvällar och morgnar är de som har minst engagemang under dygnet (2018).

 

Verksamheter i sociala medier

Enligt SKL finns de flesta kommuner, landsting och regioner på sociala medier och då främst Facebook. 215 kommuner och 20 landsting och regioner hade en Facebooksida år 2015, samt att engagemanget bland följarna och antalet följare ökar (2016).

Under min tid på praktikplatsen har jag märkt att verksamheten har och använder Facebook ibland. Verksamheten som jag varit på under min praktik publicerar i skrivande stund (2019-01-08) 0,5 inlägg per dag. Alltså publicerar de inte inlägg ofta och inlägg publiceras även oregelbundet. Annica Englund förklarar att man bör publicera konsekvent så ens följare vet på ett ungefär när inlägg publiceras (2017).

 

Slutsats

I studien av Marieke Carpentier m.fl., visade det sig att verksamhetens tillgänglighet på sociala medier hade en positiv inverkan på de anställda och för en mer attraktiv syn på verksamheten (2017), vilket är ett bevis på att verksamheter och företag bör finnas på sociala medier. De kan förändra/förbättra människors uppfattning och deras image gällande företaget/verksamheten, genom att finnas där deras målgrupp finns på sociala kanaler.

Som jag nämnde tidigare, så finns de flesta kommuner, landsting och regioner på främst Facebook (2016), men det är få som publicerar ofta. Speciellt den praktikplats jag varit på, som endast publicerar 0,5 inlägg per dag och inte heller regelbundet. Däremot är det viktigt att publicera konsekvent för att lyckas med sociala medier. Att utgå från en sociala media-strategi tror jag kommer göra så att verksamheten/företaget växer på sina sociala kanaler.

Att lyckas på Facebook är självklart komplicerat, det finns inga rätt eller fel svar för att få en god räckvidd, mycket reaktioner eller lojala följare. Men att fastställa mål, syften och vilken målgrupp man vill rikta sig till. Även att fundera över hur man vill att personer ska uppfatta en, vad för innehåll man vill förmedla och planera inläggen. Samt att man alltid utvärderar och försöker utvecklas och förbättras, är en god bit på vägen för att växa på sociala kanaler. Då även för att användningen av sociala medier bland svenskar ökar för varje år (Svenskarna och internet, 2018), så är det positivt att verksamheter och företag existerar på sociala kanaler, då deras målgrupp finns på någon av kanalerna.

 

Om du vill lyssna på en del från Framgångspodden av Alexander Pärleros, med Viktor Frisk, där de pratar om företag och sociala medier, kan du se det här:

 

 

Övningsuppgift

För att skapa sig en god strategi för att ens slutliga effekt av användningen av en social kanal ska bli optimal, har jag skapat en övningsuppgift som man kan ta del av. Med hjälp av övningsuppgiften kan man komma fram till när den optimala tiden för publicering är, för just dig. Som jag nämnde tidigare, att enligt Alex York är den mest optimala tiden för publicering på sociala medier är onsdagar vid lunch och vid 14:00, samt torsdagar vid 13:00 och 14:00 (2018). Däremot förklarar Sophie Hedestad att man kan inte alltid utgå från statistik och diagram när ens följare är inloggade, eller generell forskning. Man bör helt enkelt testa sig fram för vad som passar bäst (2017).

  1. Börja med att kolla statistik på din Facebooksida. Under ”Statistik” à ”Inlägg” à och där finns en flik som heter ”När dina fans är inloggade”.
  2. Den tid som flest av dina följare är inloggade, ska du publicera inlägg under en bestämd tid. Om du lägger ut flera inlägg i veckan, räcker det med att testa detta under en veckas tid, för att testa alla dagar på veckan, men om du publicerar inlägg sällan, kan du testa detta under flera veckor eller vad som passar er sida. Däremot är det viktigt att få med alla veckodagar i publiceringen.
  3. Samla statistik på dessa inlägg: reaktioner och räckvidd.
  4. Sedan väljer du en tid på morgonen/förmiddagen, och publicerar inlägg under en lika lång tid som du gjorde under punkt 2.
  5. Samla statistik på inläggen du publicerat: reaktioner och räckvidd.
  6. Du väljer sedan en tid runt lunch, och publicerar inlägg under en lika lång tid som under punkt 2 & 3.
  7. Samla statistik på inläggen som publicerats: reaktioner och räckvidd.
  8. Till sist väljer du en tid på eftermiddagen/kvällen som du publicerar inlägg under en lika lång tid som under punkt 2, 3 & 4.
  9. Samla statistik på inläggen som publicerats denna gång: reaktioner och räckvidd.
  10. Analysera statistiken och se om det finns mönster och vilken tid som ni fick mest räckvidd och reaktioner på.

Det är självklart svårt att komma fram till ett exakt klockslag, utan man får helt enkelt testa sig fram och komma ihåg att man får ändra det ofta då sociala medier ständigt utvecklas och förändras.

 

Referenser

Ben Salem Dynehäll, M. & Lärk Ståhlberg, A. (2014). Loopa – Affärsutveckling för entreprenörer: så driver du din affärsidé till kundsuccé! Stockholm: Liber.

Carpentier, M., Van Hoye, G., Stockman, S., Schollaert, E., Van Theemesche, B. & Jacobs, G. (2017). Recruiting nurses through social media: Effects on employer brand and attractiveness. [Elektronisk] Journal of Advanced Nursing, Vol. 73(11), ss. 2696-2708. Tillgänglig: Academic OneFile. [2018-12-25] DOI: 10.1111/jan.13336

Englund, A. (2017). 5 misstag att undika när du jobbar med sociala medier. [Elektronisk] Dagens analysTillgänglig: https://www.dagensanalys.se/2017/03/5-misstag-du-bor-undvika-nar-du-anvander-sociala-medier/ [2019-01-08]

Hedestad, S. (2017). Bästa tiden att posta på Facebook! [Elektronisk] Meltwater. Tillgänglig: https://www.meltwater.com/se/blogg/postapafacebook/ [2019-01-02]

Pärleros, A. (2017). Bästa tipsen för att ditt företag ska lyckas i sociala medier! [Video online] Tillgänglig: https://www.youtube.com/watch?v=nhTwP_hG3go [2019-01-16]

SKL. (2016). Sociala medier. [Elektronisk] Sveriges Kommuner och Landsting. Tillgänglig: https://skl.se/tjanster/press/socialamedier.2043.html [2018-12-25]

Staunstrup, P. (2017). Sociala medier-strategi, 9 saker du ska tänka på. [Elektronisk] Staunstrup. Tillgänglig: http://staunstrup.se/blog/sociala-medier/sociala-medier-strategi-9-saker-du-ska-tanka-pa/ [2018-12-02]

Svenskarna och internet. (2018). Sociala medier används allt mer. [Elektronisk] Svenskarna och internet. Tillgänglig: https://2018.svenskarnaochinternet.se/sociala-medier/svenskarna-anvander-sociala-medier-allt-mer/ [2018-12-02]

York, A. (2018). Best Times to Post on Social Media: 2018 Industry Research. [Elektronisk] Sprout Social. Tillgänglig: https://sproutsocial.com/insights/best-times-to-post-on-social-media/ [2018-01-02]