Sofie bernsand

Sociala medier tar upp allt mer av vår tid och har blivit ett sätt för oss att hålla oss uppdaterade. Visst är det lite läskigt ibland när man tidigare sökt på ett par speciella skor, något resmål eller något annat så syns det helt plötsligt överallt i dina flöden? Under min praktik har vi jobbat ganska mycket med just marknadsföring i sociala medier och jag har fått en inblick i hur det ser ut på ”andra sidan”. Det som syns i ditt flöde är naturligtvis anpassat efter dig och dina intressen men hur gör man då för att nå ut till just sin målgrupp i sociala medier ur ett marknadsföringsperspektiv? Och hur ser du till att det är rätt och relevant information som syns i ditt flöde ur ett privatperspektiv?

Här kommer jag framförallt berätta om hur man jobbar från ett företags synvinkel med marknadsföring i sociala medier, i synnerhet på Facebook, men också vikten av att du som privatperson vårdar dina profiler för att nås av den information som är avsedd för just dig.

<!–more–>

Varför annonsera i sociala medier?

Marknadsföring på internet, där sociala medier utgör en viktig del, är den snabbast växande formen av marknadsföring (Kotler m.fl. 2013 s.30) Den största skillnaden på att annonsera i en klassisk papperstidning eller i  sociala medier är kvantitet kontra kvalitet. Visst, du kan sätta in en annons i Metro och nå miljontals läsare, men hur vet du att det är just din målgrupp som läser? Med en annons vill man troligtvis hellre nå relevanta personer istället för så många som möjligt. I en papperstidning med många läsare får du garanterat kvantitet på läsare medan en målgruppsstyrd annons i sociala medier kan istället generera större kvalitet på vilka personer som nås. Att annonsera i sociala medier har många fördelar om du vill nå rätt personer, istället för så många som möjligt vilket i sin tur även blir mer kostnadseffektivt.

Det är just utvecklingen av vår nya teknik så som IT och datorer som har förändrat vårt sätt att kommunicera ut vår information. Enligt Kotler m.fl (2013 s.27) har detta utökat våra kommunikationsmöjligheter och haft en stor påverkan på hur företag kommunicerar och skapar värde för sina kunder.

Till skillnad från traditionell tidningsannonsering kan du också få ut statistik över annonseringens resultat vad gäller både antal klick, exponering, räckvidd osv.

På min praktikplats har vi jobbat mycket med annonsera just för lediga tjänster och då blir just geografiskt område, ålder, bransch och titel det mest relevanta att styra mot. Annonserar jag till exempel ut en annons för en ledig tjänst som sjuksköterska i Trollhättan blir det otroligt träffsäkert, förutsatt att dessa lagt till i sin profil, att de är just sjuksköterskor och bosatta i eller runt Trollhättan, som nås av min annons. 

Att tänka på som företag

Det första man bör fråga sig innan man annonserar är, vad är målet med annonseringen och vart finns målgruppen?

Det är målet med annonseringen som avgör vilka inställningar du gör i din annons samt hur du utformar denna. Enligt Facebook (u.å.) är målet med annonseringen detsamma som det du vill att målgruppen ska ska göra när de ser din annons. Är det klick vidare till din webbplats du söker eller är det en medvetenhet kring ditt budskap, tjänst eller produkt? Valen är oändliga och vad som passar just dig kan du läsa mer om på Facebooks egen guide i annonsering: https://www.facebook.com/business/help/1438417719786914?id=802745156580214 

Vidare är det just målgruppens beteende som blir avgörande för vilken kanal du ska välja, där dom finns ökar också chansen för dig att nå ut och fram till dom du vill (Dynehäll & Ståhlberg 2015 s.112). Vill jag till exempel nå så många medelålders personer boende i Trollhättan som möjligt kanske Facebook är en bättre kanal medan om jag vill nå specifikt ingenjörer i Stockholm kanske LinkedIn är en bättre kanal att annonsera på. Eller om jag vill visa att mitt företag också säljer den där speciella tröjan som någon just sökte på är också Facebook en bättre kanal då LinkedIn är mer specificerade på just jobbrelaterade frågor.

Att du når rätt målgrupp räcker naturligtvis inte om du inte också har en rent visuellt lockande annons. Lägg därför även energi på hur du utformar den med både bild och text. Facebook (u.å) listar själva sex tips på att göra dina annonser mer attraktiva och förbättra effekten av dess innehåll: https://www.facebook.com/business/help/370852930116232?id=271710926837064

Att tänka på som privatperson

Även om viss marknadsföring kan kännas irriterande och störande får man inte glömma att man till viss del kan påverka vad som syns i det egna flödet.

Har du exempelvis din bostadsort inlagd i din profil nås du av geografiskt relevant information. Har du din yrkestitel inlagd nås du av aktuella annonser för just den yrkeskategorin osv.

Tutorial

Sugen på att börja annonsera? Då kommer här en liten introduktion och en stegvis förklaring.

Facebooks annonssystem är uppbyggt i tre olika nivåer; kampanj, adset samt annons.

Kampanjen är det som styr annonsens målsättning, i adset bestämmer du annonsens målgrupp, budget, schema osv. Vidare är det under annons-delen som du utformar din annons rent visuellt med text och bild.

1. Skapa annonskonto

I Facebooks Ads Manager, https://www.facebook.com/ads/manager, kan du klicka på ”skapa annons”. Ett annonskonto skapas automatiskt när du skapar din första annons.

2. Kampanj

Här väljer du målsättning för din annons. Det var det jag skrev tidigare om, vad är målsättningen? Här finns en mängd olika val som finns länkade till en längre förklaring kring lägre upp.

Är målet till exempel att få trafik till en specifik webbplats väljer du just Trafik. Vill du kanske få stor spridning på annonsen och nå så många som möjligt inom målgruppen väljer du Räckvidd.

3. Adset

Här finns också en mängd olika val.

Börja med att välja budget och schema för din annons. Du kan välja att sätta en daglig budget som rullar på eller en fast budget under livstid, vid det sistnämnda blir kostanden aldrig högre än den du sätter. Välj också under vilken tidsintervall annonsen ska ligga ute i kalenderschemat. Har du satt en maxkostnad på din annons portionerar Facebook själva ut den jämt under hela annonsperioden.

Vidare kan du specificera målgruppen utefter både kön, ålder, yrken, brancher, intressen, relationer mm. Du kan välja specifika geografiska områden så som länder, kommuner, städer osv.

Du kan också välja i vilka enheter annonsen ska visas samt om den ska exponeras även på Messenger och Instagram.

4. Annons

Här börjar du med att välja vilken avsändare annonsen ska ha. Är det en sida du själv inte administrerar kan du till varje Facebook-sida skicka en förfrågan om annonsör-behörighet som den som administrerar sidan får godkänna, du kan då annonsera från sidan men inte komma åt någon övrig information.

Vidare väljer du och laddar upp den bild eller video du vill ha i annonsen.

Under primärtext fyller du i den text du vill ska ligga över bild, något säljande som får målgruppen att göra det du önskar, till exempel klicka sig vidare in på din sida.

Du fyller i en rubrik som kommer stå i fet text under bild samt en url som annonsen ska länka till.

Du kan också välja önskad call-to-action, exempelvis läs mer, ansök nu och så vidare.

5. Publicera

När du är nöjd klickar du slutligen på publicera. Innan annonsen blir aktiv ska den granskas av Facebook och du får en notis när det är klart.

För att sedan komma åt den aktiva annonsen kan man klicka på den lilla markören över förhandsvisningen och gå till Facebookinlägg med kommentarer.

Lycka till!

Referenser

Salem Dynehäll, M. & Lärk Ståhlberg, A. (2015). LOOPA Affärsutveckling för entreprenörer. Stockholm: Liber AB

Facebook (u.å.). Hjälp: Välja rätt annonseringsmål. [Elektronisk] Tillgänglig: https://www.facebook.com/business/help/1438417719786914?id=802745156580214 

Facebook (u.å.). Metodtips för att göra din annons mer engagerande. [Elektronisk] Tillgänglig: https://www.facebook.com/business/help/370852930116232?id=271710926837064

Kotler, P., Armstrong, G. & Parment, A. (2013). Marknadsföring: teori, strategi och praktik. Harlow: Pearson.