Vi har idag en mängd olika tjänster på nätet som utvecklats ur behov, visioner, lust att utveckla, konkurrera om användarna med liknande system etc. Varje system har sina funktioner där en del är kopior från andra och en del är unika. En del har funktioner för “integritetsskydd” andra inte.
En del av dessa funktioner bygger på att du som användare är aktiv och gör de inställningar som du anser att du behöver. Allt för ofta får dessa inställningar vara orörda eller till och med olästa.

(CC) Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund

Allt fler unga använder dessa tjänster och det skapas en mängd guider om saker att tänka på för att undvika kränkningar, behållen integritet mm. Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund har skrivit en sådan guide som heter “Ungas integritet på nätet”. Även om innehållet riktar sig till unga användare och har föräldrar, pedagoger och andra viktiga vuxna som målgrupp fungerar den bra som grund för att resonera kring vilka inställningar och funktioner de olika nättjänsterna behöver ha för att skapa personlig trygghet. Välj delar av texter ur guiden som du tycker är intressanta. Använd dessa texter som utgångspunkt för presentation vid temats seminarie.

Det finns också många sammanställningar på när och i vilken ordning olika verktyg har lanserats. Genom att studera föregångare till ett visst system så kan du få uppfattning om vad som påverkat utvecklingen av det som lanserats. Dels funktioner som finns och har utvecklats och samtidigt funktioner som saknats.

Vidare går det ibland också att se hur de påverkat varandra och hur t.ex. Twitter utvecklats och tagit till funktioner från Facebook. Påverkan har också skett åt andra hållet där Facebook utvecklat delar där man lånat från Twitter.

Fler Infograph hittar du här: https://bitly.com/a/bitlinks?tags=Soc Infograph

Eller Googla efter verktyg

Inför seminariet kring “Sociala Medier” skall du ta del av en enkel tidsaxel. Välj sedan en tjänst som du vill presentera och komplettera tidsaxeln för din valda tjänst. Du tar alltså reda på hur tjänsten har utvecklats avseende på användare, funktioner, villkor etc.
Utforska också tjänsten utifrån tankar som presenteras i Ungas integritet på nätet (Lindqvist, L. & Thorslund, E., 2011) Frågor som du skall besvara kan vara exempelvis:
– Vilka inställningsmöjligheter finns för att skapa personlig trygghet?
– Vilka funktioner bör jag undvika för att skydda min integritet?
– Vilka funktioner bör läggas till för maximal integritet?
– Vad och varför ……

Du skall sedan tillsammans med en annan studiekamrat skapa en Infograph kring Integritet i framtiden, med fokus på unga människors användning, för en tjänst som nu själva väljer inom sfären “Sociala medier”. Ni skall sedan skriva ut den och seminariet genomförs som två efter varandra olika postersessions, där ni deltar i båda men presenterar bara i en av dem, där ni hänger upp er poster/infograph och på några få minuter presenterar ert visionära utvecklingsbidrag bidrag. Argumentera för er vision med utgångspunkt från Varför?

Max 2 presenterande studenter per Infograph.
Infograph skall innehålla namn på presenterande studenter och lämnas i pappersform (A4) efter presentationen. Själva presentationen görs digitalt på en skärm med formatet för HD-TV, stående.

Källor:

Lindqvist, J. & Thorslund, E. (2011) Ungas integritet på nätet [Elektronisk]
Tillänglig: https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/ungas-integritet-pa-natet/ (2013-03-11)

Läs mer:

Statens Medieråd (2016) Ungar % Medier 2015 [Elektronisk]
Tillgänglig: http://statensmedierad.se/publikationer/ungarochmedier/ungarmedier2015.381.html (2016-02-29)

1 thought on “M1: Sociala medier

  1. Pingback: Sociala medier | Integritet och demokrati i digitala medier

Comments are closed.