Vad är egentligen personlig integritet? Hur påverkar digitaliseringen av samhället vår syn på vad personlig integritet är? Det är huvudfrågorna till seminariet. Huvudlitteraturen är kapitel 1 till 4 i boken “Personlig integritet på nätet” skriven av Markus Bylund:

Veckan består av två uppgifter som beskrivs längre ner i detta dokument.

  • I boken läser vi att integritet kan betyda ‘Frihet från motsägelser’ eller ‘Frihet från motsägelse i handling’. Alltså att man skall stå för sin sak även under påtryckningar. Det kan också handla om att man står för sina misstag. Integritet handlar här mycket om att ha hög integritet och att stå för sina principer och värderingar. Integritet är mycket en egenskap. Integritet som en kvalité eller en egenskap hos ett företag eller produkt. Det liknar måldriven design där allt skall sträva mot ett och samma mål. Integritet handlar då t ex om Toyotas strävan om kvalité som genomsyrar företaget. Således kan man säga att Toyota har hög produktintegritet. Såldes är det skillnad på begreppen integritet och personlig integritet.

Med personlig integritet menar vi rätten att bestämma över sin kropp, sina ägodelar och information om den egna personen. Integritet handlar om att göra ett personligt val och att inte bara följa med och låta saker och ting ske. Lagen menar också att vi har rätt till personlig integritet. Privacy (eller privathet) är normalt en del av begreppet ‘personlig integritet’. Vill man ändå särskilja begreppet så brukar det handla om rätten att få vara i fred och rätten till information om en själv. Rätten att få vara i fred kan handla om en rad aspekter. Både om att få gå klädd som man vill utan att bli antastad. Men också andra självklara saker som att man inte har rätt att bryta sig in eller tränga sig på i någons hem. På nätet skulle det kunna handla om att slippa elaka kommentarer på sin Facebookvägg. Rätten till information om sig själv handlar om allt från personuppgifter och information om ens ekonomi till mer digitala aspekter så som sökhistorik, köpvanor osv.

Men hur värnar man sin personliga integritet, är det till exempel genom att inte använda sociala medier? Vad är det som i grunden faktiskt kan hota ens personliga integritet? Är det staters övervakning? Personlig Integritet på Nätet (PIN) är en central fråga för alla, inte bara Digitala medierstudenter. Börja med att titta på den här 5 minuter långa introduktionen från .se. Filmen riktar sig till lärare men ger en kompakt introduktion till begreppet, samt, visar på hur viktig förståelse för PIN är för föräldrar, lärare osv.

Det finns också spaltmeter skrivit om detta i svenska bloggar. För dig som är intresserad av den juridiska sidan av personlig integritet kan läsa följande inlägg från advokatfirman Delphis om vad personlig integritet egentligen betyder utifrån ett juridiskt perspektiv. Men låt oss nu titta lite mer på boken och frågorna till seminariet.

Första frågan att fundera på, medan du läser boken, inför seminariet handlar om hur man kan se på personlig integritet i förhållande till sociala medier.

“Värnet om personlig integritet utmålas ofta som utvecklingshämmande. Om vi ser fenomenet som en strävan efter att maximera den privata sfären ter sig beskrivningen rimlig.” (Bylund, 2013. s.29)

  • Uppgift 1: En stor del av debatten kring personlig integritet handlar om att helt skydda sig mot andras insyn. Genom att inte använda Facebook, bara använda tjänster som krypterar, inte använda sitt riktiga namn, det handlar egentligen om att inte gå att hitta på nätet alls. Ibland kallar vi sådana personligheter för foliehattar och konspirationsteoretiker. Dom anses vilja maximera sin privata svär som ett resultat av brist på tillit till auktoriteter som staten. Utifrån ett litet mer nyanserat perspektiv, vilka rationella anledningar kan du se att i stort sätt helt skydda sig från insyn och närvaro på nätet? Varför kan det vara ett skydd att vara mycket synlig? Reflektera t ex utifrån genus, härkomst, religiositet, åsiktsavvikelse. Förbered dig för att diskutera detta på seminariet.

En kan också se personlig integritet som en process:

“Enligt hans synsätt är personlig integritet inte ett tillstånd,  utan snarare en process med målet att uppnå en för varje tillfälle och stund optimal balans mellan publikt och privat. Goda chanser att nå denna balans uppstår när individen har möjlighet att i varje ögonblick avgöra vad som ska vara privat respektive publikt, eftersom det som är publikt i det ena ögonblicket är privat i det andra och vice versa.” (Bylund, 2013. s.26)

  • Uppgift 2: Skapa dig en tydlig bild av skillnaden mellan personlig integritet som rätten till en privat svär och personlig integritet som en process där individen för stunden försöker skapa en optimal mix av det som just nu är privat respektive publikt. Du kan bli ombedd att redogöra för detta inför klassen så förbered dig väl.

Det finns en rad olika sätt att förhålla sig till personlig integritet. Sättet som beskrivs ovan är ett sätt som ofta återfinns i debatten och du känner säkert någon med det förhållningssättet. Men det finns dom som tänker precis tvärt om. Att utan närvaro så lämnar man fältet öppet och då saknar man kontroll på riktigt. Läs följande text av Nikke Lindqvist för motsatsen till det slutna perspektivet ovan:

Även i följande dokumentär visar man på ett liknande sätt att resonera: Ser du inte till att själv etablera en närvaro på nätet riskerar du att någon annan gör det åt dig. Du är Googlad sändes för ett par år sedan på SVT och är minst lika relevant idag som den var då. Ett par personer som är med i den är relevanta personer att följa ( bloggar, Twitter).

Uppgifter

  • Läsa texterna länkade ovan
  • Uppgift 1 och 2 : Formulera, skriv ner och ta med svar på uppgifterna till seminariet