I dag kan man tänka sig, att människor som uppträder på webbplatser, bloggar, Twitter och på våra tv-skärmar tillhör en offentlig värld som är öppen för allas blickar. Vi kan känna ett visst mått av förtrogenhet med de personligheter och politiska ledare som regelbundet uppträder i mediernas olika forum. Vi kan börja uppfatta dem som bekanta eller till och med som vänner, och genom sociala medier kan vi följa dessa personer på samma sätt som vi gör med människor i vår fysiska närhet. Men vi vet att när de uppträder inför oss uppträder de också inför tusentals eller miljontals andra, de är tillgängliga för och kan iakttas av en mängd andra individer förutom oss själva. Och vi vet att vi regelbundet kan se och höra och uttalanden från personligheter och politiska ledare, men det är högst otroligt att vi någonsin kommer möta dem i vår vardag.

”Den biografiska genren har fått ett nytt uppsving. Medieutvecklingen har medfört att det privata invaderat offentligheten, och ingenstans märks det så tydligt som bland bloggar och på hemsidor på internet.” I denna essä (http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/den-nya-synligheten/ ) diskuteras det som ibland benämns som den nya synligheten.

Denna ”nya” form för synlighet skiljer vår värld avsevärt från den värd som existerade för några hundrade år sedan. Sociologen och medieforskaren John B Thomson utforskade i mitten på 1990-talet vilken roll medierna spelar i moderna samhällens utveckling i boken ”Medierna och moderniteten”. Han visar hur medierna har omvandlat samhällslivets rum- och tidsdimension och skapat interaktionsformer som inte längre är knuta till ett gemensamt rum. Denna omvandling har vidsträckta konsekvenser och påverkar olika sidor av våra liv, alltifrån de mest intima erfarenheterna till maktens former.

Före mediernas utveckling var de politiska ledare osynliga för de flesta av dem som de styrde över, och de kunde begränsa sin självframställning till folkförsamlingens och hovets relativt slutna kretsar. Detta är inte längre möjligt för dagens politiker. De är tvungna att anpassa sina aktivitet till den nya synligheten, och medieträning är i dag ett vanligt inslag. Utseende, stil och retorik, som handlar om konsten att verka övertygande oberoende av vad du har att säga. Framför allt så handlar det om image, både i ord, bild och handling.

Se den här artikeln som ett exempel på regeringars handlingsförlamning – det blev en tid m skandaler och kriser där bränder ständigt var på agendan och energin lades på att släcka dem istället för att föra politik. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14603489.ab

I denna artikel publicerat 2005 tio år senare fortsätter Thompson sin analys av den nya synligheten som är ett tveeggat fenomen. Kommunikationsmedier har skapat nya möjligheter för att styra synlighet och gör det möjligt för politiska ledare att uppträda för medborgare på ett sätt och i en skala man aldrig före har skådat. Men den av medierna skapade synligheten har blivit källan till ett nytt och speciellt slag av bräcklighet. http://www.psych.utoronto.ca/users/tafarodi/psy427/articles/Thompson%20(2005).pdf

Se även den uppdaterade listan här från 14 mars 2017 i SVT Nyheter. Kolla även på den korta filmen. http://www.svt.se/nyheter/inrikes/ministrarna-som-avgick

Uppgift 1: Inför seminariet ska ni hitta ett exempel på en medieskandal (det är valfritt om det kommer från politikens värld eller från nöjesbranschen). Fundera även på om du tycker, att den som ger sig in i leken ska leken tåla. Glöm inte att Twittra.
Under seminariet kommer ni att bli indelade i grupper om fyra. Ni ska gemensamt välja ut en av skandalerna och den sista timmen ägnar vi oss åt presentation av det ni har kommit fram till.

Uppgift 2: Inför seminariet ska ni även fundera på hur ni förhåller er till den form för synlighet, som medierna har skapat. Skriv ner exempel på vad som är respektive positivt och negativt för oss som mediekonsumenter, som samhällsaktörer och som väljare vid politiska val. Glöm inte att Twittra.
Diskussionerna ska ni efter seminariet (i samma grupp som uppgift 1) sammanställa som ett blogginlägg på er personliga blogg.

Vi inleder seminariet med en kort föreläsning kring Thompsson syn på medierna och moderniteten och den nya synligheten. Väl mött!

/Birgitte Christiansen