I debatten om samhällets massövervakning blir frågan om den personliga integriteten uppenbart relevant. Har staten och företagen rätt att avlyssna mig som privatperson? Kanske inte lika självklart är att prata om personlig integritet i samband med interaktion i sociala medier generellt. Men även i vår vardagliga praktik ska vi se att diskussionen om personlig integritet är relevant. För hur påverkar mediet (i detta sammanhang de sociala medierna) hur jag uppmuntras och begränsas i det jag säger och gör på nätet? Och hur påverkar det i sin tur vårt identitetskapande, alltså hur jag blir som person, vilka värderingar jag får och vem jag känner att jag är i relation till samhället vi lever i? Identitet och personlig integritet är starkt sammankopplade.

danah boyd, chefsforskare på Microsoft och professor på New York university, är en person man definitivt ska ha lite koll på om man är intresserad av personlig integritet, sociala medier, ungdomar, identitet och kultur. Hon har bland annat skrivit en bok, It’s complicated, som handlar om hur ungdomar navigerar online för att upprätthålla sin personliga integritet och forma sin identitet. Det är en myt, menar danah, att ungdomar idag inte vill vara privata och personliga, och så visar hon på vilka taktiker och tekniker de använder för att navigera runt i privata rum online dit föräldrar, lärare och andra ’nightmare readers’ (i motsats till ‘ideal readers’, dvs dem man eftertraktar ska följa en) inte hittar. Det kan handla om att man öppnar parallella konton, agerar under pseudonym eller smeknamn eller skapar ’fakesters’, alltså falska identiteter.

Inte bara ett ungdomsfenomen
Analys och diskussion runt personlig integritet och identitet i sociala medier är inte bara aktuellt och relevant ur ett ungdomsperspektiv. De fenomen som danah pratar om är relevant även när man intresserar sig för vuxnas närvaro i sociala medier. Jag tror alla som använder sociala medier funderar då och då på hur man ska vara och te sig på Facebook, Twitter och Instagram. Hur ska man ska formulera sig och vilka bilder är ok i vilka sammanhang, vilken tonalitet ska man anta och kanske framför allt vem pratar man till egentligen?

Mycket av detta, hur man umgås på nätet, hur man kan nå ut och skapa delaktighet för lärande, det har vi pratar om på kursen ‘Lärande och delaktighet i digitala medier’. Nu lägger vi på en dimension, integritet. Vilka konflikter i relation till personlig integritet stöter man på i nätverkssamhället idag och hur hanterar man de konflikterna?

Kollapsad kontext och föreställda åhörare
I artikeln I tweet honestly, I tweet passionately: Twitter users, context collaps, and the imaginated audience skriver danah boyd tillsammans med Alice Marwick om hur twittraren ständigt balanserar personligt och professionellt och om hur man bygger upp och upprätthåller sin närvaro på Twitter och sig själv som person när man inte vet vem som lyssnar. I en fysisk face-to-face-situation är de som lyssnar väl definierade, vi vet vilka som befinner sig i rummet, ungefär vilka som lyssnar och vi anpassar vårt innehåll, vår språk, tonalitet och kroppsspråk utifrån denna kunskap. När interaktionen istället, eller dessutom, sker i sociala medier blir rummet och deltagarna inte lika tydligt definierat. På Twitter kan vem som helst lyssna på oss och på Facebook våra ”vänner”. Men vilka är dessa “vem som helst” och vilka av våra “vänner” är det som verkligen tar del av det vi säger? Ovissheten om vem som lyssnar och vem som eventuellt kommer att delta i samtalet gör att situationen skiljer sig från det fysiska mötet. Den medför nya möjligheter att umgås och skapa kontakter på, men den skapar också nya utmaningar i form av spänningar och konflikter som vi måste förhålla oss till. Ur ett personligt integritetsperspektiv blir detta intressant.

Relevans för digitala medier-studenten
Som digitala medier-student speciellt blir detta viktigt att fundera över och förhålla sig till. Både som innehållsproducent och som designer av gränssnitt och system är detta relevant. Som innehållsproducent behöver du veta hur du själv ska agera i sociala medier för att skapa engagemang och deltagande. Som designer behöver du förstå användarens perspektiv och kunna designa appen eller webbplatsen för just dessa möjligheter och begränsningar som social interaktion på nätet innebär.

1 thought on “M4: Professionell och personlig i sociala medier

  1. Pingback: Om kollapsad kontext och föreställda deltagare | Integritet och demokrati i digitala medier

Comments are closed.