Under denna rubrik kommer olika teman att presenteras. Vinjetterna följa sedan upp med en presentation. Därefter skriver studenterna två tweets med vinjettens och kursens hashtag. Dessa följa upp med ett seminarie som sedan sammanfattas i den egna bloggen.

Hashtags:

#iddm

Leave a Reply

Your email address will not be published.