190520 kl 16.00
Inlämning av ett abstract som innehåller minst en vetenskaplig artikel som referens. Lämnas som PDF på Canvas.

190523 kl. 16.00
Inlämning av första versionen av artikeln i Word-format. Denna version skickas ut till 2 andra studenter som ger feedback på den. Observera att ditt dokument skall vara anonymt. Alltså ingen namn i artikeln. Tiden måste hållas.
Samtidigt skickar artikeln till Urkund och du får tillbaka resultatet som du reflekterar över och kommenterar. Tag också med resultatet till handledningen senare.

190527 kl. 12.00
Inlämning av samtliga reviews. Detaljerade instruktioner kommer på kurssajten. Tiden måste hållas. När alla skickat in kl 12.00 så får du tillbaks denna feedback ‘med vändande post’
Även feedback lämnas anonymt, inget namn i texten. Format på feedback är ren text i formatet PDF. Samt ifyllande av matris.

190527 kl. 17.00
Inför handledningen lämnar du en version, på Canvas, som du vill skall hanteras på handledningen. I samband med inlämningen skriver du också en frågeställning som du vill skall tas upp på handledningen. Det kan handla om referenshantering, röd tråd, struktur, utökad bakgrundsfakta mm mm. Du väljer själv fråga.

190528-29 Handledning
Utifrån de reviews du fått tar du med dig en fråga som du vill ha svar på under handledningen. Studenten tar också med resultat från Urkund.
Frågan kan handla om allt från ytterligare referenser till format och läsbarhet, etc. Tider för grupper meddelas senare.

190604 Presentation
Muntlig presentation av artikeln, cirka 15 minuter inkl frågor.

190607 kl. 12.00 Inlämning för examination
Inlämning av den slutgiltiga versionen av artikeln (examinerande) som PDF på Canvas. Artikeln skall vara skriven utifrån template som kan laddas ner här.

OBS! För att detta skall fungera på bra sätt måste alla inlämningstider hållas. Till detta kommer handledningstid där du kan diskutera frågor som rör din artikel.