Vad bör feedbacken innehålla

Att ge kritik på någon annans arbete är inte lätt. Det liknar mycket den övning vi gjorde under första kursen med att diskutera varandras moduluppgifter. Där det är viktigt att skapa sig ett ordfröråd, ett vokabulär, som gör att man kan lära sig känna igen och sätta ord på vad som är bra och mindre bra. Det samma gäller här. Följande frågor kan hjälpa dig att ge feedback:

 • Handlar texten om det du förväntar dig?
 • Vilka styrkor har den?
 • Vilka svagheter?
 • Är den för allmänt hållen och tar upp självklarheter eller är den för ingrottad i detaljer?
 • Vilka är dess största områden/punker för möjlig förbättring?
 • Kan jag ge förslag på källor, avgränsningar, etc?
 • Finns det delar som svävar ut och som kanske kan strykas?
 • Finns det en tydlig röd tråd eller tappar du som läsare bort dig?
 • Hur uppfattar du språket?
 • Har artikeln en bra struktur?
 • Hur intressant och relevant är artikelns idé eller frågeställning?
 • Vad är artikelns bidrag till dig som läsare. Vad tar du med dig?
 • Har författaren bara gjort referat av vad andra skrivit eller har personen också dragit egna analytiska intressanta slutsatser?
 • Levde artikeln upp till de förväntningar du fick av dess inledning?

I feedbacken skall du också bedöma fem olika aspekter av varje artikel från 1-5. Byt ut 1-5 mot den siffra du anser att artikeln når upp till och lägg sist i filen. Detta för att mottagaren skall få en uppfattning om hur din feedback står sig mot de två andra som ger feedback. Det har inget med betyg på kursen att göra.

1-5::Språk och struktur
1-5::Användning av källor
1-5::Textens idé och fokus
1-5::Textens analytiska höjd
1-5::Helhetsomdöme

Att tänka på när man ger feedback

När du ger feedback, tänk på att kommentarer är till för att utveckla texten. Det är viktigt att ge såväl positiv som konstruktiv negativ kritik med en konstruktiv och vänlig ton. Ge utförliga kommentarer (minst halv A4) och tänkt till. Det krävs en del arbete för att författaren till essän skall ha nytta av din feedback och få förtroende för dig som reviewer. Om du inte uttrycker dig på ett välformulerat sätt är risken stor att författaren till essän inte tar din kritik på allvar.

När jag läser och ger feedback försöker jag följa en strategi. Jag strävar efter att läsa både ”med” och ”mot” författaren, men att alltid ge feedback med och på så sätt bidra till att texten utvecklas, alltså att hjälpa författaren att ta texten dit den vill. Det innebär att när jag läser försöker jag förhålla mig kritisk till texten och vara noga med att kommentera stycken eller meningar jag inte förstår så att författaren kan åtgärda det. Samtidigt strävar jag efter att konstruktiv kritik där jag hjälper författaren att se vad som är bra, vad som behöver utvecklas samt på vilket sätt det behöver utvecklas. Ett konkret sätt som uttrycker att läsa med författaren är att jag ofta ger feedback på hur jag uppfattar ett stycke eller avsnitt i en text och på så sätt hjälper till att se med läsarens ögon. T ex försöker jag vara noga med att tala om när jag inte håller med om ett resonemang och ger då relevanta kommentarer på varför resonemanget inte håller. Läs igenom din review det sista du gör innan du skickar och ställ dig frågan: Skulle jag velat ha den här feedbacken?

Exempel

Nedan bifogar jag ett exempel på feedback från ett tidigare år:

17

Jag tyckte din essä var intressant att läsa och ämnet är aktuellt och väl valt. Min feedback nedan låter lite mer kritisk än vad den faktiskt är 🙂

Din frågeställning är intressant, men jag tycker inte riktigt din essä lyckas besvara den. Innehållet i essän spretar lite väl mycket. Hade varit bättre om du målmedvetet inriktat dig på att försöka besvara frågeställningen och försöka hitta relevant information, som hjälper dig att göra det.

Kommentarerna här under har jag skrivit medan jag läste igenom texten så de kommer i ”kronologisk” ordning, från början till slut. Hoppas de kan vara till någon hjälp.

Enbart ungdomar mellan 13-18? Jag är inte säker på det… Plötsligt blev jag och mina vänner väldigt gamla nätanvändare, som laddar ner musik, spelar spel och bloggar med mera…

En mer övergripande inledning, som talar om vad essän ska handla om mer utförligt och funderar som en ingång till texten hade varit önskvärt.

Dina källor tar upp mycket plats i den löpande texten. Istället för att skriva ut exakt varifrån informationen kommer, skriv författarnamn + årtal eller hemsidetitel + årtal. ’

Exempelvis istället för (Sandkorn 2008, om Sandkorn) skriv enbart (Sandkorn 2008) för att underlätta läsbarheten.

Sandkorns mål borde kanske läggas upp som en lista, eftersom det är just en lista. Ger bättre överblick.

Jag skulle vilja veta hur WYPS tänker uppnå sina mål. Det låter väldigt bra det de tänker göra, men är det verkligen genomförbart? Hur har de lyckats så här långt?

Inledande stycket om kommunikation är konstigt formulerat. Jag förstår nog inte riktigt vad du menar, eller vad Bergströms text har för relevans för samanhanget. Förklara.

”Internet för kommunikation”-stycket känns lite som en historielektion eftersom det går igenom hur Internet mer eller mindre uppkom tillsammans med hypertexten. Det är bra att du anknyter till kurslitteraturen, men jag tycker inte det har så mycket att göra med communities som sådana och tillför ingenting, som besvarar frågeställningen.

Facebook-texten är ett bra exempel på hur communites kan hjälpa till att förändra ”verkligheten” utan för nätet.

Resonemanget om bakre och främre regioner är också bra, men slutar just som det börjar bli intressant. Utveckla gärna mer.

Stycket om tid och rum därefter känns lite lösryckt. Det kan vara en bra sak att ha med i texten, men försök att få den att smälta in mer i sammanhanget snarare än att bli ett ensamt stycke för sig som inte säger så mycket.

Din diskussion innehåller en hel del, som jag önskar att du hade fokuserat bättre på i resten av texten. Ekvationen fredsarbete + communites är en bra idé, men själva fredsarbetet och hur det praktiskt tar sig ut har du knappt berört i essän. Heller inte hur man skulle kunna utforma communities för att bättre främja freden.

På sätt och vis känns din diskussion mer som det jag skulle vilja ha ut av inledningen, med fokus på de olika delarna du nämner i diskussionen.

Referensen till kulturimperialismen behöver utvecklas för att ha en funktion. Vad är kulturimperialismen? Vad har den för relevans för essäs innehåll?

Du avslutar essän, inte med ett svar på frågeställningen, utan med två nya frågor som är upp till läsaren att besvara. Hur då? Med det material essän gett mig vet jag inte vad jag ska svara på dina frågor eller i vilka banor det är du som författare förväntar dig att jag som läsare ska tänka.

Utgå mer ifrån din frågeställning och det du berör i diskussionen och försök att fokusera texten mer runt att faktiskt besvara din frågeställning så tror jag att det kommer att bli en bra essä. Lycka till!

Betygsättning
3::Språk och struktur
3::Referenser
2::Idé och fokus
3::Användning av källor

Har du några frågor? Hör av dig via mejl!

1 thought on “Att ge feedback på artikeln

 1. Pingback: Artiklar för review | Integritet och demokrati i digitala medier

Comments are closed.