Vad är skillnaden på att vara privat VS personlig på sociala medier som offentlig person
– Hur skiljer det sig från att vara en icke- offentlig person

paulo_coelho_life_4689

 

Innehållsförteckning

  1. Abstrakt
  2. Inledning
  3. Personlig
  4. Privat
  5. Vad händer egentligen med vår privata information på Facebook?
  6. Sociala medier- hur beter vi oss där?
  7. Diskussion
  8. Slutsats
  9. Källförteckning

 

Abstrakt

Diskussionen om skillnaden mellan att vara privat och personlig på nätet, och i synnerhet sociala medier, var mycket het kring år 2011. Nu har den avsvalnat och det är idag mer självklart att människan i olika tillfällen väljer att vara privat snarare än att vara personlig och att det finns en tydlig inneboende gräns för när det ena är mer passande än det andra. Men hur hanterar de offentliga personerna sociala medier. Gör de skillnad på sitt privata liv och det offentliga livet på sociala medier. I denna essä kommer dessa frågor diskuteras genom att dela upp de olika begreppen privat och personlig. Sedan försöker jag förklara vad dessa innebär inom sociala medier, hur människor beter sig på sociala medier och vilken effekt detta har på samhället

Inledning

När den amerikanska sångaren Madonna var med i tv-serien ”So you think you can dance” i USA år 2011 (Madonna – Private life, 2011) berättar hon om hur det är att vara en offentlig person och hur hon håller isär sitt privata liv och det offentliga livet. Madonna säger att det enda sättet för henne att behålla sin mentala sundhet är genom att dela upp hur hon lever privat med hur hon är i det offentliga ögat. Efter detta blev diskussionen mellan privat och personlig en stor del av vardagen, och nu när sociala medier är en stor del av livet så är det ännu viktigare att användaren vet hur den ska bete sig på nätet för att inte bli uthängd eller påhoppad av andra personer.

Det finns dessutom de personer på nätet som inte riktigt vet vart gränsen går och som gärna delar med sig av all privat information till allmänheten, fast det i själva verket endast var riktat till en liten grupp av de närmsta vännerna och familjen. Lättast att upptäcka är de personer som på sociala medier inte delar samma uppfattning som övriga om vilken information som är socialt accepterad att dela. Att skriva kryptiska meddelanden, eller att lägga allt för mycket information om sitt sexuella liv är något som de flesta inte anser vara okej, men det har inte dykt upp någon förklaring eller lösning kring detta. Är det svårt att veta vad som ska delas med allmänheten på sociala medier?

Personlig

I Svenska Akademins ordbok förklarar de begreppet personlig såhär: ”… är en person, som är ett tänkande, kännande, viljande väsen…” (SAOB, 2014)

Det som tolkas utifrån SAOBs förklaring av begreppet så är vi alla personliga. Det är en del av människan att tänka, känna och vilja, alltså borde alla kunna vara personliga. Men ibland kanske det inte passar sig att visa vår personlighet, i vissa sammanhang föredras det att visa lite distans, att istället vara professionell.

Att vara personlig är oftast uppskattat från övriga medborgare. Det ger oss ett omdöme om personen och gör det lättare för oss att skapa en koppling till varandra. När en lärare väljer att vara mer personlig gör detta att eleverna upplever hen som en bra lärare. Om hen istället enbart skulle prata om sitt ämne är det en större risk att eleverna anser hen vara tråkig och följden av det kan bli att eleverna tappar intresse för det ämnet.

Om däremot en politiker skulle blanda in sitt personliga liv i sin politiska roll är det istället ganska troligt att vi skulle anse denne politiker som mindre seriös. Vi skulle ifrågasätta vad hens personliga åsikter och upplevelser har med deras politik att göra. Att vara politiker och vara personlig har istället följden av att vi medmänniskor formas utav deras åsikter istället för att skapa våra egna. Där blir vi påverkade av deras personlighet med följden av att vi attraheras mer av hens personliga åsikter än vår egna. Carina Stensson som skriver för Svenska dagbladet i Brännpunkt Direkt ställer en öppen fråga angående vad människor tycker om att politiker ska få vara mer personliga, angående den nya TV-serien där läkaren och terapeuten Poul Perris intervjuar våra svenska partiledare. Diskussionen som kom därefter är blandad, men många anser ändå att partiledare inte ska vara personliga när de är i sin offentliga roll. Här är ett citat som sammanfattar hur de flesta i denna diskussion känner-

Jag är fullständigt ointresserad av partiledarnas barndom och andra dokusåpaaktiga inslag. Men hur de agerar nu och varför, vilken ideologi de företräder, vilken kapacitet de har att leda, analysera och agera är intressant och nödvändigt.”
(SvD OPINION, 2014)

Privat

I Svenska Akademins ordbok beskriver de begreppet privat såhär: ” som utgör l. hänför sig till osv. enskild(a) person(er) betraktad(e) ss. motsats till en offentlig samfällighet” (SAOB, 2014)

Detta kan tolkas som att de offentliga personligheter som finns i t.ex. Sverige inte är eller bör vara privata. Att vara privat går emot att vara en offentlig person enligt SAOB (SAOB, 2014). Då det är svårare att definiera och se skillnaden på att vara privat och att vara personlig på nätet är det därmed svårare att ge en tydlig bild av hur det är att vara privat. De flesta vet däremot vad skillnaden är, men den är ändå svår att sätta fingret på.

Vår lärare Thomas Lindroth, Universitetsadjunkt i Informatik, hade måndagen den 14 april ett påhittat exempel ur hans egen vardag som lärare där Lindroth beskriver ett lärartillfälle där han berättar om sina barn och deras aktivitet dagen innan. Detta anser Lindroth är att vara personlig, men däremot menar Lindroth att om han istället hade nämnt att han och hans barn tidigare på dagen hade bråkat om ett visst ämne, och att det hade slutat med att de båda satt på barnets säng med en filt omkring sig och gjorde skuggfigurer tillsammans så hade det istället räknats som att vara privat. Skillnaden verkar snarare vara mottagaren än informationen i sig. Viss information kan kännas överflödig, irrelevant eller helt enkelt opassande i vissa sammanhang medan det i andra sammanhang är helt rätt information.

Vad händer egentligen med vår privata information på Facebook?

Det kan vara svårt att skilja på att vara privat och att vara personlig. För många kan det innebära samma sak då de av olika anledningar delar allt på de sociala medierna. Då Facebook är det största sociala mediet i nutid så ligger fokus endast på detta mediet. Att de i sekretessinställningarna på Facebook satt sin profil som privat innebär inte att användaren kan skriva precis vad som helst och förvänta sig att det inte går att använda det materialet i annat syfte. T.ex. Facebook kan använda sig av innehållet på en Facebooksida utan att be om lov. Det står i användarvillkoren att allt som delas offentligt har Facebook rättigheten att använda (https://www.facebook.com/about/privacy/your-info). Om profilen däremot är satt till privat har de endast tillträde till namn, profilbilder och annat som kan associeras till användaren, dock inte inlägg i form av bilder, text och videos. De använder även annan information av användaren för att reklamen på Facebook ska vara så målinriktad som möjligt. Facebook samlar även in data från varje gång någon loggar in på sidan, hur många gånger per dag, hur mycket som skrivs per dag, vad som händer under tiden användaren är inloggad på Facebook och andra liknande uppgifter (https://www.facebook.com/about/privacy/your-info)

Sociala medier- hur beter vi oss där?

Ca två tredjedelar av internetanvändare använder sig av sociala medier (Madden, M. 2012 s.11), av dessa är det år 2012 58 % som säger att deras profil är privat, 19 % säger att deras profil är delvis privat- vilket betyder att vänners vänner kan se innehållet. 20 % medger att deras profil är helt publik. Enligt samma artikel är det kvinnor som främst väljer att göra sin profil privat- 67 % kvinnor mot 48 % män.

Detta visar på att människor tänker på hur deras inlägg ska synas. Speciellt kvinnor vill skydda sin profil och sina inlägg på sociala medier. Människor vill alltså skydda sin identitet och sitt privatliv, men när vi tittar på innehållet i det vi lägger upp på nätet så antyder det nästan det motsatta (Mazocialmedia’s Blog, 2014).
danah boyd (boyd, 2014. S, 55) skriver om hur tonåringar delar mycket av deras privatliv på nätet. Hon berättar att deras föräldrar är väldigt oroliga och de anser att deras tonåringar inte vet vart gränsen går vid vad som är privat och vad som är okej att lägga upp på nätet. Men boyd frågar en 17-årig student om hans åsikter angående privatlivet, varav han svarar:
“Every teenager wants privacy. Every single last one of them, whether they tell you or not, wants privacy” (boyd, 2014. S. 55)

Aldrig tidigare har tonåringar lagt upp så mycket om vårt privatliv på internet som nu. Danah boyd skriver att Facebookgrundaren Mark Zuckenberg och Google´s ordförande Eric Schmit styrker att dagens tonåringar beter sig annorlunda från vad tidigare generationer gjort. De menar att normer kring sociala medier har ändrat tonåringarnas sätt att se på privatlivet, för att rättfärdiggöra deras företags användarvillkor. danah boyd menar också att sociala medier har avslutat en era där privatlivet var viktigt (boyd, 2014. S, 55).
Då dessa forum är så utspridda så att 1,155,000,000 människor jorden runt har ett Facebook-konto, (det är 16.3 % är jordens befolkning. 49.93 % av Sveriges befolkning använder Facebook) (facebookskolan, 2014) är det lätt att förstå boyds tolkning om att privatlivet har försvunnit.

Enligt (Madden, M. 2012 s.12) är det kvinnorna som för det mesta har sin profil privat, men det är även kvinnorna som tar bort flest vänner från sin vännerlista. 67 % av kvinnorna och 58 % av männen har någon gång raderat en vän från deras lista. De unga vuxna är också mer benägna att radera vänner från deras lista visar samma artikel- 71 % i åldrarna 18-29 säger att de har raderat en vän, medan 63 % av de mellan 30-49 säger att de raderat en vän på sociala medier. De människor i åldrarna 50-64 är det drygt hälften som någonsin raderat en vän (56 %) och bland de i åldrarna 65 och uppåt är det 41 % som raderat en vän i deras listor på sociala medier.

Diskussion

Att en diskussion om privat/personlig är aktuell borde inte förvåna någon. Snarare är det så att det borde finnas i större utsträckning och det borde finnas ännu fler artiklar om ämnet. Eftersom att vara social på nätet i denna utformning och utsträckning som det är idag är ett nytt fenomen i den mänskliga tiden så borde alla vara mer uppdaterade och mer insatta i hur vår personliga information används på nätet. Det behövs mer undervisning tidigare i skolan om hur information används på nätet. Att användaren inte äger rättigheten till sina uppgifter när det läggs ut det på sociala medier, att det som skrivs på en sluten, hemlig sida kan komma upp till ytan oavsett och mycket mer. Förslagsvis kan detta tas upp redan under högstadietid under en ny kurs som handlar om nätanvändning. Det går inte att förvänta sig att elever själva tar reda på vad som händer med all information som läggs upp i form av bilder, texter och videos. Det är dessutom inte många tonåringar/ungdomar som läser användarvillkor och förstår de innan de godkänner dem. I en studie från EU-kommissionen publicerad hos (Datainspektionen, 2011) visar det på att sex av tio faktiskt läser användarvillkoren, men bara en tredjedel säger att de läser och förstår villkoren. Endast en av tio säger att de inte läser användarvillkoren alls och där anser fyra av tio att det räcker att sajten har dessa villkor för att de ska bli medlemmar. Av dessa är det en av fyra som säger att de struntar i att läsa villkoren för att de tror ändå inte på att sajten kommer att hålla sina villkor. (Datainspektionen, 2011)

I TV3 finns det en ny serie som heter Trolljägarna (#Trolljägarna,2014), i det första avsnittet tar de upp de troll som skriver anonyma hatbrev och hotar offentliga personer. Det serien går ut på är att lista ut vilka människor som döljer sig bakom de olika alias som sprider så mycket hat på nätet. Om dessa människor hade vetat från början att deras alias och IP-adresser gick att hitta och att de inte alls var anonyma längre finns det en stor förhoppning att de inte skulle skrivit allt det som de nu har gjort. Att vara anonym på nätet är en fördel i många lägen, men frågan är istället om nackdelarna överväger fördelarna? Hur skulle det sett ut om ingen människa kunde vara anonym på nätet? Följden skulle troligtvis bli att människor använder nätet lite annorlunda. Eventuellt så skulle människor inte lägga upp sådana bilder som läggs upp idag- sådant som kan användas mot dem. Människor skulle tänka till ytterligare en gång innan det skrevs något någonstans på nätet. Kanske skulle följden blivit en begränsning av människans tankar, vilket inte är en positiv effekt.

Att vara anonym på nätet och kunna skriva precis vad som helst är kanske en del i yttrandefriheten och kan liknas med hur det är att vara privat. Om det inte var tillåtet att vara anonym på nätet skulle det istället bli en begränsning av den mänskliga naturen, precis som det skulle vara en begränsning att inte kunna välja när det passar sig att vara privat och när det istället är dags att vara personlig istället. Ordspråket ”Har du inget snällt att säga så säg ingenting alls” kommer väl tillhands här och det speglar hur nätet egentligen borde fungera- enligt min personliga åsikt. Att människor tror att de är privata när de med lätthet skriver ut sina känslor och åsikter när de sitter skyddade bakom en skärm i goda tron att ingen kan spåra det som skrivs, är en felaktig bild av hur verkligheten egentligen ser ut. Det kan ses

Men frågan återstår- är de personliga? Vad är egentligen skillnaden däremellan? Kan inte offentliga personer vara privata? Eller bör de faktiskt skydda sin identitet genom att hålla ett avstånd till allmänheten eftersom de lever i det offentliga och kan därmed ses och höras av alla som vill. Precis som i Trolljägarna på TV3 visar så blir de offentliga personerna påhoppade och ibland till och med hotade, så det finns en god anledning för offentliga personer att dela upp sitt liv och låta vissa delar förbli privata.

 

Slutsats

Tydligare och mer information om vad som händer med den information som läggs ut på sociala medier och övriga områden på nätet krävs. För att händelser som t.ex. nätmobbning, kränkningar, personliga påhopp och identitetsstöld ska kunna undvikas krävs det att skolan, föräldrar och regeringen tar sitt ansvar när det gäller att utbilda nästa generations nätanvändare. Med tydligare redskap och tillrättaläggning av t.ex. användarvillkor och liknande blir det lättare att förstå hur vi ska använda oss av nätet och förhoppningsvis så kommer diskussionen om att vara personlig och att vara privat bli mindre, eller i alla fall skapa tydligare gränser och kanske det även kommer finnas riktlinjer och mallar angående vad som är okej att göra på internet. Just nu är det ett ingenmansland där det går att göra och uttrycka sig precis som man vill. Men precis som med länders lagar borde det finnas lagar om internetanvändning

Källförteckning

Madonna – Private life (2011).[Video online]. https://www.youtube.com/watch?v=Xwy-k0ym7w8 [2014-04-24].

SAOB (Svenska Akademiens ordbok) (2010-8-31) Privat [Elektronisk]. Tillgänglig: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ [2014-04-24]

SAOB (Svenska Akademiens ordbok) (2010-8-31) Personlig [Elektronisk]. Tillgänglig: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ [2014-04-24]

Svenska Dagbladet (2014-01-19). Brännpunkt direkt. [Elektronisk]. Svenska dagbladet, Stockholm. Tillgänglig: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/brannpunkt-direkt-personliga-partiledare_8904522.svd [2014-04-24].

Madden, Mary. (2012) Privacy management on social media sites. Diss., [Elektronisk] Washington, Pew Internet Project. Tillgängligt: http://www.isaca.org/Groups/Professional-English/privacy-data protection/GroupDocuments/PIP_Privacy%20mgt%20on%20social%20media%20sites%20Feb%202012.pdf [2014-04-24]

Adamczak, Mats. (2014). Kan man vara privat i sociala medier?. Mazocialmedia’s Blog [Blogg]. 4 januari. http://mazocialmedia.wordpress.com/2014/01/04/kan-man-vara-privat-i-sociala-medier/ [2014-04-24].

Trolljägarna (2014). Trolljägarna. [Tvprogram]. Producent: Mikael Ekman, Viasat Broadcasting UK Ltd, Tv3 1 april.

Policy för dataanvändning (2014, 30 april) Information som vi tar emot och hur den används [Facebook] Tillgänglig: https://www.facebook.com/about/privacy/your-info [2014-04-30]

Andersson, Robert (2014-04-30). Facebookskolan. [Elektronisk] Tillgänglig: http://www.facebookskolan.se/statistik/. [2014-04-30]

Datainspektionen, 2011 . Integritet i Fokus. [Elektronisk] Tillgänglig: http://www.datainspektionen.se/Documents/integritetifokus/integritet-i-fokus-11-03.pdf [2014-04-30].

boyd, danah. (2014) It´s complicated [Elektronisk] London & New haven, Yale University press. Tillgängligt: http://www.danah.org/books/ItsComplicated.pdf [2014-04-30]