Nyckelord
Integrity, anonymity.

Abstrakt
I den här essän tar jag upp myndigheternas övervakning  och hur individens personliga integritet tar skada av detta. Ifall det finns risker med ett övervakningssamhälle och vilka är de i så fall? Jag försöker helt enkelt fånga in de olika delarna som tillsammans skapar en osäkerhet på nätet hos en individ.

Inledning
Med den här essän ville jag spekulera kring ämnet integritet, om hur man som individ blir övervakad och ur man pågrund av detta kan ändra på sitt psykiska välmående.
Jag ville även själv få förståelse för riskena med att dela med sig av information på nätet, vart min information lagras och vilka som har tillgång till den.

Övervakningen
Att varje individ kan bli övervakade över Internet är inte en teori utan ett rent faktum nu för tiden.
Edward Snowden är en av dem mest omtalade personerna när det kommer till övervakning. Han jobbade tidigare åt CIA (Central Security Agency) och som konsult för NSA (National Security Agency).
Under 2013 läckte Edward Snowden 200 000 hemlighetsstämplade dokument till den brittiska tidningen The Guardian och den amerikanska The Wasington Post (Dawod, 2013). I dokumentet visade det sig att amerikanska NSA spionerade och spionerar forfarande på världens befolkning. Detta har gjort så att många individer har känt sig kränkta.
I vår vardag så är det den teknologi som har skänkt oss frihet och revolutionerat våra vardagliga liv, är även den teknologi som är till för att övervaka oss (Richards, 2013, s.1936)
Är det fel att spionera på andra människor i världen om avsikten är att skydda individerna från terrorattentat och liknande som USA anser att de gör genom bevakningen över nätet?
Är personlig integritet och privatliv något som inte existerar längre i det digitala samhället?

 

Hur påverkas individen?
Enligt forskning så skall anonymitet vara positivt för den personliga integriteten och individens psykiska välmående.
Integritet avser förmågan att styra mängden av kontakt man har till andra individer. Med detta innebär det att man har förmågan att kontrollera andras tillgång till sig själv (Kimverly M. Christopherson, 2006). Sekretess har visat sig vara positivt för människors välmående, man minskar stressen av att ständigt vara uppkopplad på de sociala medierna och av att inte ständigt vara kontakt bar.
Samtidigt som det även finns teorier om att övervakningen inte skapar några negativa effekter på nivån av stress eller mental hälsa. Dem psykiska effekterna av att övervakas på nära håll under en längre tid är obefintliga om man bortser ifrån personlig integritet (Oulasvirta et al. 2012, s.49).

Men när vår personliga integritet hotas då hotas också vårt fria samhälle eftersom det är uppbyggt på fria sinnen och fritt tänkande (Richards, 2013, s.1946). Så rädslan av att man övervakas får människor att bete sig på ett sätt som man förmodligen inte hade gjort annars (Richards, 2013, s.1948).
Så att inte dela med sig fullt ut av sig själv på nätet är så viktigt då man inte vet vem som kan få tag på informationen man ger ut. Detta är en sak som ändrar människans betende på nätet, man börjar känna sig otrygg med vad man kan dela med sig eller om man ens vågar ha en talan på Internet.
Man kan vara anonym på nätet, men det hindrar inte folk att kunna ta reda på att det är du som laddade upp den bilden, eller skrev den kommentaren på det forumet m.m. Då det finns sätt att spåra upp detta trots att namnet som kommer upp på skärmen är anonymt.

För att hantera integritetsfrågor, har många sociala medier tillåtit användare att dölja sina personliga profiler från det publika. Detta gör fortfarande så att uppgifterna om dig finns ute på nätet men att användarna och dom nära dig inte kan se denna information. De som kan se informationen är de personer som inte känner dig och som du tror inte kan använda informationen för att skada dig som individ. Men trotts detta så handlar det även här om vad man som individ delar med sig av, finns det något som man inte vill att någon man inte känner skall få tag på så håll det borta från nätet. Den information som vi oftast lägger ut på våra personliga profiler på t.ex. Facebook är inte något som någon skulle kunna skada en med. Vart man har bott, bor, utbildning, jobb, födelsedag, relationsstatus, detta är vanlig information som man ger ut på sina profiler och om det är något man inte vill dela med sig av, gör det bara inte.
Vad är personlig integritet?
Personlig integritet kan beskrivas ur många olika perspektiv och på många olika sätt. Bylund (2013) pratar om hur vi kan stärka vår fysiska säkerhet genom att hålla personliga saker för oss själva. Saker som påverkar oss negativt i vardagen, ex. irrelevanta information vid en jobbansökan eller en kreditprövning. Det kan även gälla mindre väsentlig information som varken ger skada eller nytta.
Ett perspektiv på personlig integritet är möjligheten att skärma av sig och få vara i lugn och ro. En annan syn på det är att skydda oss ifrån generande och pinsamma situationer (Bylund, 2013) Så en sammanfattning på detta är att man som individ vill ha möjligheter, möjligheter till att vara privat, ha ett eget val och ha kontroll över sina egna personliga uppgifter.
Övervakning gör så att individerna på detta sätt blir av med sin trygghet och personlig integritet till viss del, varje individ blir ju inte drabbad trots att all data och information sparas. Bara för att den sparas betyder det inte att den blir granskad av någon annan.
Positivt och negativt 
Vad är då det positiva och negativa med att vi individer blir överbevakade och skulle det vara bättre om allt på nätet skulle vara anonymt?
Det positiva är ganska uppenbart och det är att anledningen till att vi bli övervakade är vi skall bli skyddade mot terrorattentat bl.a. men detta är gör även att tillit måste finnas.
Detta får inte missbrukas men detta är något som lätt sker. Ett expempel på detta är när FBI lyssnar av Martin Luther King. JR då dem oroade sig för att King skulle vara ett hot mot de rådande ordningen (Richards, 2013, s.1953). FBI lyssnade av hans telefon i hopp om att hitta information som man skulle kunna använda vid utpressning. Men nu är tekniken annorlunda och nu är information om individer mycket lättare att få tag på, då man kan få reda på personers aktiviteter, intressen, ekonomi, läs vanor och hälsotillstånd.
Pågrund av att det missbrukas så orsakar detta en osäkerhet hos individer och gör att man inte känner sig trygg på nätet. Men detta rör mer de individer som arbetar med staten, inom politik m.m. För en vanlig svensson är inte inom uppmärksamhetsfältet för myndigheterna och staten.
Men om vi säger att regeringen skulle läcka all information och staten bestämmer baserat på dina mönster av aktiviteter troligen är inblandad i en kriminell akt? (Solvove, 2011). Detta är forfarande möjligt även fast det troligtvis inte kommer hända. Sen så finns det ju även risker då staten inte kan skydda din information på ett säkert sätt och en identitetstjuv kommer över dina uppgifter. Kortfattat så kan staten forfarande skada dig på många sätt trots att man som individ inte har något att dölja.
Diskussion
Efter att ha läst runt på olika hemsidor om positivt och negativt med övervakning så kommer ändå mina tankar om detta vara delade.  Även fast mycket står för att det är dåligt så finns det fortfarande mycket som gör att det är bra också.
För de personer som blir drabbade av missförstånd på grund av deras aktiviteter på nätet så är överbevakningen väldigt dålig, men samtidigt så har man fortfarande ett ansvar som individ. Det krävs nog mycket för att man som vanlig Internet användare skall få ett misstänktsamt mönster som skulle väcka statens uppmärksamhet.
Så det man borde göra är att istället för att försöka hålla överbevakningen hemlig så är det bra att låta alla i tidig ålder få reda på den och riskerna med överbevakningen. Att man som individ skall skydda sina privata tankar, bilder, åsikter m.m.
Att Edward Snowden avslöjade NSA har ändå lett till något bra och hoppas han själv är nöjd med vad han har gjort. Han var 30 år när han gjorde detta och har egentligen hela livet framför sig, men valde att istället läcka de hemligstämplade dokumenten till världens befolkning så att alla visste vad NSA höll på med. Nu får han istället gömma sig och leva på flykt från NSA (Dawod, 2013).
Om han inte skulle gjort detta, skulle vi inte vetat om övervakningen då? Man kan ju inte veta ifall det skulle vart bättre eller sämre så, men jag tror att det alltid är bäst att veta sanningen i längden.
För nu har ögonen öppnats för individer runt om i världen att man kanske inte skall dela med sig fullt ut om sitt privat liv på bloggar, Facebook m.m.
Det är fortfarande många frågetecken jag har som jag trotts all den information jag läst inte kan svara på. Tror det mesta handlar om individen själv beter sig på nätet och hur mycket man som individ bryr sig om sin personliga integritet.

Slutsats

Övervakningen existerar och det finns inte så mycket man kan göra åt det, men man kan göra det bästa av situationen. Som individ skall man tänka över vad man delar med sig av på nätet och vilka aktiviteter man har.
Risken att man som individ skulle ta skada av övervakningen är inte stor men det skadar inte att vara lite försiktigare på nätet. Man kan ha som en baktanke att ifall man laddar upp en bild på Facebook t.ex. så finns det möjlighet att ta bort den från Facebook igen men den kommer fortfarande alltid finnas sparad och lagrad så att någon har tillgång till den.


Källförteckning
Kimberly M. Christopherson, 2006
The positive and negative implications of anonymity in Internet social interactions: “On the Internet, Nobody Knows You’re a Dog”
Tillgänglig: http://www.sciencedirect.com.ezproxy.server.hv.se/science/article/pii/S0747563206001221

 

Bylund, Markus. (2013).
Personlig integritet på nätet. [Elektronisk]
Tillgänglig:http://personligintegritet.se/las-boken/ [2014-04-20]
Dawod, Nivette, 2013.
Snowdens alla avsöljanden. Aftonbladet.
Tillgängligt:http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2392489


Richards, Neil. 2013.
The dangerts of surveillance. Harvard Law Review 2013 Vol.126:1934.
Tillgänglig: http://ssrn.com/abstract=2239412


Oulasvirta, Autti. Pinlajamaa, Aurora. Perkiö, Jukka. Ray, Debarshi. Vähäkangas, Taneli. Hasu, Tero. Vainio, Niklas. Myllymäki, Petri. 2012.
Long-term Effects of Ubiquitous Surveillance in the Home. ACM New York, NY, USA.
Tillgänglig: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2370224

Solove, Daniel J. 2011.
Why Privacy Matters Even if  You Have ‘Nothing to Hida. The Chronicle of higher education.
Tillgänglig: http://immagic.com/eLibrary/ARCHIVES/GENERAL/CHRON_HE/C110515S.pdf