Untitled-1 copy


1abstract


Jag har försökt att ta reda på hur vanligt det är med människor som berättar och visar för mycket av sig själva på internet för att de värderar likes högre än sin integritet, varför de gör så och vad det kan ge för positiva och negativa effekter. Jag har hittat många artiklar kring ämnet och upptäckt flera orsaker: om man är introvert, osäker, väldigt ung eller helt enkelt narcissistisk. Jag upptäckte att om man berättar ”för” mycket om sig själv ger det förvånansvärt många positiva effekter och att ”likes-jagande” kanske har fått ett oförtjänt dåligt rykte.

2introduktion

”Selfie är ett fotografiskt självporträtt, typiskt fotograferad med en handhållen digitalkamera eller mobiltelefon. […] Selfies i modern mening är starkt förk- nippade med sociala nätverk såsom Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat och Vine där sådana bilder ofta publiceras. Bilderna tas antingen med kameran hållen på armlängds avstånd eller genom en spegel.” Detta är Wikipedias definition av en selfie. Selfies är något som har fått enormt stor uppmärksamhet senaste tiden, tillsammans med en stor debatt om hur människor, speciellt unga, lämnar ut personlig information på internet i jakten på att få bekräftelse. Enligt Isabella Holm anser många att det här är det nya generationens narcissism (Löfgren 10/4 2014) och som Livingstone (2008, s 395) skriver anser många, speciellt lite äldre människor, att unga blottar både sin kropp och själ alldeles för lätt och ofta.


3vljer

Så vad är det som driver människor att hänga ut sig själva på det här sättet? Vad driver dagens ungdomar att visa upp så mycket av sig själva i jakten på likes och bekräftelse och att verka coola och populära?

4popularitet

En första viktig sak att titta på är relationen mellan de som är populära i verkligheten och de som är populära på internet. Är de samma personer, eller helt andra med helt andra personlighetstyper? Zywica och Danowski (2008) har undersökt vad det innebär att vara populär och jämfört två teorier om online-popularitet: att de som är populära offline förstärker sin popularitet på Facebook och att de som är impopulära offline kompenserar detta online. Deras undersökning ger stöd för båda teorierna. Rapporten berättar även att såväl offline som online väljer människor hellre att bli vän med attraktiva, atletiska, extroverta människor och detta beteende återspeglas självklart på internet. Bland de som verkligen är ”populära” finns ett tydligt mönster i hur de ser ut och beter sig och det återkommer förstås även det online. Inte bara regelrätt popularitet undersöktes utan också hur introverta/extroverta och människor med bra/dåligt självförtroende beter sig på internet. De extroverta försöker att förstärka sin offline-popularitet online och en dubbelt så stor andel extroverta som introverta tycker att det är viktigt att verka populär på Facebook. Introverta, som ju har svårt att prata med människor offline, försöker ofta istället att kompen- sera för sin offline-impopularitet online. Zywica och Danowski nämner att introverta använder internet för att hitta sig själva, på samma sätt som extroverta finner sig själva i offline-relationer. Självförtroendet påverkar också hur man vill framställa sig själv online. Både människor med bra och dåligt självförtroende vill verka coola på sociala medier, men de med dåligt självförtroende driver det längre, tar i mer och öppnar upp sig mer online.

Hur populär man är har alltså en tydlig relation till utseendet, om man är extrovert och har bra självförtroende, men som vi kan se av datan nämnd här vill i stort sett alla, oavsett tidigare nämnda kriterier, verka coola och populära på internet. Kriterierna för hur populär man är gäller förstås på internet, så som Zywica och Danowski berättar överdriver gärna människor med dåligt självförtroende och öppnar upp sig väldigt mycket online – fler impopulära än populära människor berättar mer om sig själva online än utanför internet – så att man kan framstå som snyggare och mer social, allt för att verka cool och populär.

5unga

Ungdomar och deras förhållande till internet är väldigt speciellt och det har skrivits mycket om det. Som Andrews (2006, s 2) skriver är det egentligen inget nytt att unga umgås så mycket på internet, det är deras fristad där de pratar och utvecklas precis som deras föräldrar hade köpcentrum och hamburgerställen, den enda skillnaden är att de umgås mindre fysiskt och mer verbalt. Andrews fortsätter att beskriva hur extremt mycket många ungdomar använder sociala medier, de kan logga in på MySpace innan skolan och på eftermiddagarna och kvällarna lägger de ofta flera timmar på att läsa och skriva kommentarer, chatta och ladda upp bilder. Barnes (2006) berättar att unga lämnar ut för mycket information på internet och Livingstone (2008, s 404) stämmer in när hon berättar om hur sociala medier skyltar med ”allmän info” såsom stad, telefonnummer, religion och politisk ställning, sådant som tidigare bara var tillgänglig för nära vänner men nu finns tillgänglig för alla ”vänner”. Seto (2012) skriver att unga använder Facebook (och därmed gissningsvis andra sociala medier) för att så många andra unga gör det att det blir gruppnormen och Andrews fortsätter att berätta att eftersom man kan ha en konstant kontakt med jämlikar är det lätt att bli beroende av internet och uppmärksamheten man får där.

danah boyd berättar om en 17-årig tjej som, när hon var ledsen över att ha gjort slut med sin pojkvän, laddade upp en låttext från Monty Python’s ”Always look on the bright side of life” för att hon inte ville att hennes mamma skulle förstå, hon ville alltså ha sin egen sfär utan vuxnas insyn. Däremot ville hon ha uppmärksamhet från sina vänner, hon berättar själv att hon tycker om att bli sedd och uppmärksammad av människor hon tycker om och att det är därför hon gillar Facebook. I en artikel i SvD (2007) konstateras att förmågor som riskbedömning och konsekvenstänkande inte är fullt utvecklat förrän i 25-årsåldern, vilket skulle kunna förklara varför tonåringar är så ”vårdslösa” på internet. Extremt många vuxna är rädda för att deras barn ska råka ut för pedofiler som lurar eller hotar dem till att visa sig upp sig på ett sexuellt sätt, men minst lika viktigt att ta hänsyn till är hur ungdomar pressar varandra till att frivilligt sexualisera sig själva (Andrews, 2006, s 4). När vuxna knappt har någon insyn alls pratar unga fritt om sex och eggar varandra till att bli mer sexuella och Löfgren (2014) berättar om hur tonåringar, speciellt tjejer, tar sexuella selfies där de försöker se så attraktiva ut som möjligt, de känner att de måste sexualisera sig själva för att få uppmärksamhet. Detta kan relateras till Zywicas och Danowskis studie (2008) som pekar på att attraktiva människor blir populära och att unga försöker vara så attraktiva som möjligt på internet för att verka populära. Jonsland (2011) citerar ett mail från en 16-årig flicka som sexchattade och visade upp sig i webbkamera för att få komplimanger, men efteråt ”var jag så full av ånger att jag bara ville dö”. Jag tror att detta vittnar om ett relativt utbrett problem: ungdomar som har ett så stort bekräftelsebehov och ett så litet konsekvenstänkande att de vänder sig till internet där det går så enkelt och snabbt att få uppmärksamhet och bekräftelse (Jonsland, 2011) att de gör saker som de senare ångrar djupt. 

6narcissim

En annan aspekt som är intressant att titta på är den man kanske direkt kopplar till människor som jagar uppmärksamhet på internet: narcissism. Enligt DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013, s 669) finns nio tecken på narcissism, varav fem måste uppfyllas för att få diagnosen. Boken berättar dock vidare att även om det är ovanligt med narcissism är det vanligt att ha ett eller flera narcissistiska drag, till exempel kriteriet ”require excessive admiration”. Enligt Seto (2012, s 9) finns det många studier som föreslår att Facebook oavsiktligt har blivit en språngbräda där narcissister kan få all den bekräftelse och beundran de vill ha. All modern teknologi har gjort det väldigt lätt att sprida en idealbild av sig själv, något som lockar människor som tycker om att visa upp sig (s 6). Seto berättar vidare om en studie som upptäckt att Facebookanvändare har högre andel narcissister och exhibitionister än de som inte använder Facebook (s 10). Att kunna uppdatera sin status och ladda upp bilder tillåter narcissister att upprätthålla bilden de har av sig själva. Livingstone (2008, s 395) skriver om hur många anser vara sociala medier narcissistiska, att MySpace enbart handlar om mig, mig, mig, och kanske är det verkligen sant att sociala medier är till för narcissisterna.

7diskussion

Så vad exakt är det då som driver människor till ett sådant uppmärksamhetssökande? Ett visst mått av narcissism verkar vara kärnan i det hela. Enligt Zywica och Danowski (2008) försöker både de som är populära och de som är impopulära utanför internet att verka coola online. Enligt deras studie blir attraktiva människor lättare populära, något som även gäller på internet och det ser jag som en tydlig förklaring till varför människor laddar upp så mycket bilder på sig själva på sociala medier. Att människor med dåligt självförtroende söker uppmärksamhet på internet är något som antagligen många ser som något självklart och Zywica och Danowski kan styrka den hypotesen. Enligt deras undersökning är den en långt större andel människor med dåligt självförtroende som har överdrivit och hittat på information eller avsiktligt gjort något för att verka populär och cool, jämfört med människor som har bra självförtroende. Även om fler extroverta än introverta tycker att det är viktigt att verka populär på internet, för att kunna förstärka sin redan starka offline-status, använder ofta introverta internet för att kunna hitta sig själva och kompenserar sin offline-status med en online-status, något som jag tolkar som att introverta antagligen använder internet mer än extroverta gör.

1484729_732915550076479_1099774298_n

Så är alla som laddar upp selfies och jagar uppmärksamhet på internet introverta, osäkra, tonåriga narcissister med dåligt självförtroende som öppnar upp sig själva alldeles för mycket bara för att de inte får uppmärksamheten de vill ha offline? Ska man skämmas över att man berättar saker som sig själv för att man vill ha uppmärksamhet? Jag tycker absolut inte det! Som bloggaren HEJ BLEKK! berättar startade Friends kampanjen ”#unselfie” som uppmanade människor att byta profilbild på olika sociala medier till en svart ruta för att dra fokus från utseendet (Larsson 2014). Larsson uppmanade istället alla att ladda upp en selfie med hashtaggen #unselfie för att hon tycker att selfies är något väldigt bra och på bara en dag fylldes hela Instagram-flödet för #unselfie med över 500 svenska selfies (Larsson, 2014). Som DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013, s 670) beskriver är det faktiskt relativt vanligt, inte minst bland ungdomar, att uppvisa ett eller några narcissistiska drag. Jag tror därför, och baserat på Setos undersökning om narcissism på Facebook (2012) att alla som laddar upp mycket bilder och information om sig själv på internet, har många vänner på sociala medier och lägger ner mycket tid på det, har milda narcissistiska drag. Livingstone (2008, s 401) citerar en femtonårig flicka som anser att man inte borde känna något behov av att berätta så mycket om sig själv på MySpace om ens ”vänner” verkligen är ens vänner, men om man på grund av narcissistiska drag har ett stort bekräftelsebehov kan man ändå känna detta behov. Att uppvisa narcissistiska anser jag absolut inte vara något att skämmas över, för utgår man från hur många som laddar upp selfies och sprider privat information online så finns det otroligt många andra människor som också har dessa narcissistiska drag.
8farligt

Även om det är många som laddar upp bilder på sig själva och ger ut information är det inte precis riskfritt. Jonsland (2011, s 10, 13-14) berättar om barn och ungdomar som gett ut telefonnummer eller visat sig nakna och efteråt blivit hotade med att bli uppletade eller få bilder spridda över internet. De negativa effekterna av att visa upp sig och ge ut information pratas det ofta öppet om – men det man ofta glömmer, och som är mycket vanligare, är de positiva effekterna. Zywica och Danowski (2008) berättar att introverta oftare använder internet för att kompensera för att de har svårare att utveckla vänskaper offline och att de får en chans att utvecklas och hitta sig själva online. Som Livingstone (2008, s 403) skriver använder många unga internet för att uttrycka att de är ledsna för att få stöd. Zywica och Danowski berättar att om man har bra kontroll över sin miljö, som man ju har på sociala medier i och med att man kan bestämma precis vad syns och för vem, leder det till bättre självförtroende. De berättar vidare om flera studier som har undersökt om man blir mer eller mindre social offline av att vara väldigt social online, och alla tyder på det förstnämnda, att någon som är öppen och social online också kommer att bli öppen och social offline. Unga som har diverse sociala problem, till exempel att de inte vågar komma ut som homosexuella, kan finna stöd av andra i samma situation över internet (Andrews, 2006, s 5) och Jonsland (2011, s 10-13) skriver om flera ungdomar som är nöjda med nätsex. Match.com påstår att 55 svenskar träffar en partner på deras sida varje dag och det skulle knappast kunna fungera om dessa personer inte laddade upp bilder på sig själva och lämnade ut personlig information för att få uppmärksamhet.

Vi ser gärna ner på människor som offrar sin personliga integritet för några likes på sociala medier, men de är vanligare än man kan tro, de har rimliga anledningar och att göra det för ofta med sig en lång rad positiva effekter.


9slutsats

Människor jagar likes på internet genom att ladda upp avklädda selfies och ge ut för mycket information om sig själva för att de är osäkra, introverta, uppvisar narcissistiska drag och har dåligt självförtroende. Att göra det kan få allvarliga negativa konsekvenser, bland annat kan man råka ut för pedofiler och man kan bli beroende av uppmärksamheten man får. De positiva effekterna är dock betydligt vanligare och många gånger fler. Uppmärksamheten man får online av att visa ”för mycket” av sin kropp, sin personlighet och sin privata information leder oftast till ett bra självförtroende och att man blir mer social offline. Narcissism, som jag efter att ha gjort denna sammanställning tror är kärnan till att människor visar upp sig så mycket på internet, är betydligt vanligare än man kan tro och ingenting man ska se ner på.
10källor

Andrews, Michelle (2006) Decoding MySpace [Elektronisk] U.S. News & World Report 10 septem- ber. Tillgänglig: http://www.iusd.org/wb/documents/ DecodingMySpace.pdf

Barnes, Susan B (2006) A privacy paradox: Social net- working in the United States [Elektronisk]
First Monday vol 11:9, Tillgänglig: http://firstmonday. org/ojs/index.php/fm/article/view/1394/1312

boyd, danah (2011) Dear Voyeur, meet Flâneur… Sincerely, Social Media [Elektronisk] Surveillance & Society vol 8:4 s 505-507, Tillgänglig: http://www. surveillance-and-society.org/ojs/index.php/journal/ar- ticle/view/privacy_response3/privacy_response3

Jonsland, Thomas (2011) Barnen, BRIS och IT 2011: Ungas vardag online – Sammanställning av BRIS kontakter [Elektronisk] BRIS. Tillgänglig: http://www. bris.se/upload/Material/barn_bris_it_2011.pdf

Larsson, Michaela (2014) Det är inte selfiens fel, Friends [Elektronisk] HEJ BLEKK! 21 mars, Tillgänglig: http://hej.blekk.se/2014/03/21/det-ar-inte-selfiens-fel- friends/

Larsson, Michaela (2014) Uppföljning #unselfie [Elektronisk] HEJ BLEKK! 22 mars, Tillgänglig: http://hej.blekk.se/2014/03/22/uppfoljning-unselfie/

Livingstone, Sonia (2008) Taking risky opportuni-
ties in youthful content creation: teenagers’ use of social networking sites for intimacy, privacy and self-expression [Elektronisk] New Media & Society vol 10, s 393-411, Tillgänglig: http://nms.sagepub.com.ezproxy.server. hv.se/content/10/3/393.full.pdf

Löfgren, Annika (2014) Gilla min selfie! [Elektronisk] Svenska Yle 11 april. Tillgänglig: http://svenska.yle.fi/ artikel/2014/04/11/gilla-min-selfie

Seto, Elizabeth (2012) Associations Between Self- Reported Narcissism, Self-Esteem, and Social-Emotional Functions of Facebook [Elektronisk] Baylor University’s Digital Repository, Tillgänglig: https://beardocs.baylor. edu:8443/xmlui/bitstream/handle/2104/8322/eliza- beth_seto_honorsthesis.pdf?sequence=3

Zywica, Jolene & Danowski, James (2008) The Faces of Facebookers: Investigating Social Enhancement and Social Compensation Hypothesis; Predicting FacebookTM and Offline Popularity from Sociability and Self-Esteem, and Mapping The Meaning of Popularity with Semantic Networks [Elektronisk] Journal of Computer- Mediated Communication vol 14:1 s 1-34, Tillgäng- lig: http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.server.hv.se/ doi/10.1111/j.1083-6101.2008.01429.x/full

Okänd författare (2007) Hjärnan fullvuxen först vid 25 [Elektronisk] SvD Nyheter 10 maj. Tillgänglig: http:// www.svd.se/nyheter/idagsidan/psykologi/hjarnan-full- vuxen-forst-vid-25_226285.svd

Wikipedia 25/3 2014, Selfie [Elektronisk] Tillgänglig: http://sv.wikipedia.org/wiki/Selfie

Match.com Nordic AB 2014, Kärlekshistorier [Elektronisk] Tillgänglig: http://sverigepress.match.se/ karlekshistorier/

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th ed. (2013) Arlington, VA: American Psychiatric Association