404

– Jan Riha –

Abstract
Artikeln handlar om möjligheter som erbjuds åt användare om hen vill försvinna från Facebook. Genom handledningar och appar visas hur det är ens möjligt att försvinna och vilka problem kan uppstå om vi avaktiverar eller raderar Facebook konto. Texten behandlar tre vetenskapliga artiklar och påpekar dem viktigaste faktumen för det här ämnet. Genom artiklar beskrivs varför människor bestämmer sig att radera eller avaktivera Facebook konto och hur aktiva och inaktiva konto kan påverka vardagsliv hos unga människor. Diskussion sammanfattar vilken alternativ av de två är bättre och varför. Slutsatsen sammanfattar varför människor göra olika beslut runt radering och inaktivering Facebook konto.

Inledning
Facebook är idag den största sociala webbsidan med mer än 1,23 biljoner aktiva profiler som visar Smith C. (2014) i sin statistik. Är det ens möjligt att försvinna ifrån Facebook? Det kan vara frågan som uppkommer om vi inte vill att någon ser vår gamla statusar, bilder eller andra innehåll som skulle påverka våra jobb, privatliv osv. Men det är inte så lätt att försvinna från social webbsidan som Facebook. Lyckligtvis finns där stor nummer av handledningar och appar som hjälper oss att förstå hur man kan radera sitt konto. Social webbsidan Facebook erbjuder oss två valmöjligheter hur vi kan försvinna. Texten beskriver vad som händer runt radering av profiler och vad kan finnas kvar på internet, även om vi har raderat våra profiler.

Teori om Facebook
Facebook erbjuder oss två alternativ som beskrivs av Facebooks hjälpcentrum (2014) eller av tydligare handledning på Wikihow (2014) eller i allmän beskrivning i artikeln av Baumer E. (2013. s.3.) Vi kan radera konto utan möjlighet att återställa det eller kan vi avaktivera konto. Båda alternativen är svåra att hitta. Det är självklar obehaglig för Facebook att vi vill radera konto och därför valde de att göra det lite svårare för oss. Det är lättare att avaktivera konto än att radera det. Möjlighet att avaktivera konto kan vi hitta i säkerhetinställningar. Den möjligheten att radera konto finns inte någonstans i inställningar och man måste googla den eller försöka att hitta den någonstans på Facebooks användarvillkor sida.
Avaktivera betyder att vi kan ångra oss alltid och aktivera konto igen. Att göra det och aktivera konto är väldig lätt. Allt som behövs är att logga in. Vad som händer med profilen om blev avaktiverat?

På webbsidan där vi avaktiverar konto skrivs av Facebook (2014):

”Inaktivering av ditt konto medför avstängning av din profil och borttagning av namn och bilder från det mesta du delat på Facebook. En del information kanske fortfarande kommer vara synlig för andra, som ditt namn i deras vänlista och meddelanden du skickat.”

Facebook skriver att det mesta blir osynlig för andra. Men vi vet inte vilka informationer finns kvar eller vilka människor kan hitta dem. På samma sida står också den här påstående:

”Obs! Även efter att du inaktiverat kontot kan dina vänner bjuda in dig till evenemang, tagga dig i foton och bjuda in dig till grupper. Om du tackar nej till e-post från Facebook, kommer du INTE att få e-postinbjudningar och händelseuppdateringar från dina vänner.”

Det betyder att Facebook kan skicka dig fortfarande massa e-mail. Det är inte så komplicerat att trycka på tacka nej knappen för mail. Problemet ligger på faktum att ditt konto kan bli fortfarande kopplat till bilder och grupper. Då har man ingen koll på vad som händer runt mans avaktiverade profil på Facebook.

Det andra alternativet är att radera sitt konto. Facebook ger oss möjlighet att radera allt runt vår profiler. Det funkar liknande som den första möjligheten, att vi kan avaktivera konto. Kontot försvinner från andras kontakt list och allt som har vi någonsin laddat upp på Facebook blir osynlig. Varför bara osynlig? Att radera konto betyder ju att mitt innehåll försvinner. Det är inte sant. Sedan man väljer att radera konto, får man 14dagar att ångra sig. Under den här tiden funkar konto som avaktiverad konto. Efter 14dagar allt försvinner utan möjlighet att ångra sig.

Stannar bilder kvar?
Ett problem som kom upp med Facebook var bilder. Bilder kunde fortfarande hittas även om vi tog dem bort. Det gällde båda vanlig radering av en bild eller alla bilder genom konto radering. Det här gällde inte om vi avaktiverade konto, för att den här funktionen gjorde informationer osynlig och raderade ingenting. Forskning av Bonneau J. (2009) från Cambridge University visar att Facebook raderar bilder från UI så vi kan inte hitta bilderna under profil, grupp eller event. Men vi kan öppna dem genom att spara bildens URL adress och den URL adressen kan öppnas senare. Senare betyder att bild kunde visas via URL länken även om bilden blev officiellt raderat från Facebook, och bilden även kunde visas av människor som har inte Facebook kontot alls. Officiellt Facebooks påstående till det här problemet var att bilder stannar kvar bara timligt. Forskning visar att bilderna stannar kvar efter mer än trettio dagar utan några ändringar. Jag skriver i dåtiden för att det här ändrades tre år efter Bonneaus forskning. Även om Facebook fortvarande säger att bilder raderas på en gång, händer det efter trettio dagar som Cheng (2012) beskriver i sin artikel. Det betyder att bilder stannar kvar trettio dagar efter har vi raderat konto och alla som har tillgång till bildens URL adress kan öppna den. Det här funkar också för avaktiverade konto där bilder stannar kvar och även om är bilderna osynliga i Facebooks UI, kan de öppnas genom deras URL adress. URL adressen är tillgängliga för alla som kan ansluta till internet. Direkt länk som URL adress kan öppnas av alla människor som har tillgång till internet. Beror inte om de har Facebook konto eller inte. Mer om URL står på wikipedia.org (2013)

”When a photo or video is deleted, or when a person deletes his or her account, we quickly delete all of the metadata for the photo as well as any and all tagging and linking information. For all practical purposes, the photo no longer exists, and we wouldn’t be able find it if we were asked or even compelled to do so. This is similar to what happens when you delete information from the hard drive of your computer. Technically, the bits that make up the photo persist somewhere, but, again, the photo is impossible to find. It’s possible that someone who previously had access to a photo and saved the direct URL from our content delivery network partner (this is different from the Facebook URL) could still access the photo. However, again, the person would have to know the URL, and the photo only exists in the CDN’s (content delivery network’s) cache for a limited amount of time.” – Facebooks Spokesman (Mills E. 2010)

Stannar meddelande kvar?
Vad händer med meddelande som har man skickat. Stannar de kvar eller försvinner de samtidigt med konto? Facebooks hjälpcenter skriver att inaktivering gör att meddelanden stannar kvar samtidig som alla andra information om vi skulle ångra oss. Skillnad från till ex. tidslinje som blir osynlig är att meddelanden stannar kvar för adressaten. Chatt fönster saknar profil bild och det går inte att trycka på namn eller svara på meddelandet.

medd

bild 1

Om vi bestämmer oss att radera konto, då försvinner alla meddelande efter fjorton dagar, beskrivs av Facebook hjälpcenter (2014.)

Jag vill spara mitt konto hemma!
Innan vi raderar eller avaktiverar vårt konto, kan vi ladda ned allt som vår Facebook konto innehåller. Den här funktionen började 2010 och hittas i Facebooks hjälpcenter under allmänna kontoinställningar. Bilder, videor, kontakter, meddelande osv. Facebook ska förbereda en .zip fil och ska skicka länken till den till e-mail som kopplas till kontot. Om man vill gör så, måste man skriva in sitt lösenord vid varje steg. Det betyder att säkerhet nivå är så bra som är säkerhets nivå av ditt lösenord och e-mail adressen. Filen innehåller alla informationer förutom bilder och videor i html text filer som är helt oanvändbart för vanlig användare. Det finns ingen handledning eller någonting som skulle hjälpa oss att förstå att det som har vi laddat ned är egentligen offline version av vår Facebook wall.

JustDelete.me
Det finns några appar och webbsidor som hjälper oss att avaktivera eller radera konto på Facebook. En av de bästa som finns och är väldig lätt att använda är interaktiv webbsidan JustDelete.me (2014.) Den här webbsidan innehåller handledningar till många andra appar och webbsidor än bara till Facebook. JustDelete.me delar webbsidor till fyra grupper av konto radering svårighet. De som är lätt att radera, där processen är enkel, de som behöver mer steg att radera konto, de sociala webbsidor där vi behöver kontakta kundservice och de webbsidor där är det omöjligt att radera konto. Facebook tillhör till Medium gruppen. Den som behöver några steg att radera konto. Exempel av de andra är Twitter som är lätt att ta borta och funkar liknande som Facebook. Medan Skypes konto är svårt att radera och man måste kontakta kundservice och veta fem av sina kontakter och e-mail. Och exempel av den webbsidan som erbjuder inte att radera konto är Pinterest, som funkar på liknande sätt som Facebooks inaktivering.

Teori om människors erfarenheter med Facebook konto radering
Det finns många olika anledningar som kan styra oss att radera våra online profiler.
Det är ens viktigare att veta vilka problem kan uppstå med Facebook. Vi kan lära oss från andras fel och undvika att göra samma felaktiga val på Facebook som skulle tvinga oss att radera eller avaktivera sitt Facebookkonto. Texten refererar till en artikel som ställer olika frågor till människor som redan har raderat eller avaktiverat sitt konto. Baumer E. et. al. (2013.)

Deltagare var ospecifik gruppen som avstår av båda män och kvinnor i ålder mellan 19-76. Sitt konto avaktiverade 110 deltagare (26.8%) och 73 deltagare (66.4%) svarade att de är tämligen glada eller super glada med deras beslut. Medan 46 deltagare (11.2%) raderade sitt konto och 42 deltagare av dem (91.3%) skrev att de är tämligen glada, super glada med deras beslut. Inga svarade att de är ledsna över beslut att radera konto. Alla resultat finns i Figure 3, Baumer E. et. al. (2013, s.3.) Deltagare som känner någon som har raderat sitt konto brukar att radera det också. De som känner någon som har avaktiverat sitt konto brukat inte att avaktivera sitt konto. Skillnad mellan grupper är mer än tre gånger större. Table 1, Baumer E. et. al. (2013, s.4.)
Bara 45 av deltagare sa att de raderade sitt konto permanent. Exempel av beslut:

“I was not really using it after a couple years and just decided to close my account. Nothing happened afterward other than it was one less thing to worry about.” – M, 30, Engineer

– Baumer E. et al. (2013, s.5)

59 människor svarade att de brukar att avaktivera och aktivera sitt konto. Exempel av beslut:

“I deactivated 2 or 3 times during my finals. I used to get distracted during the final week. I was happy to get back afterward.” F, 25, Student
– Baumer E. et al. (2013, s.6)

Artikeln av Debatin, B., & Lovejoy, J. P. (2009) handlar mest om Facebook säkerhetsinställningar och hur Facebook påverkar vardagsliv. Exempel som beskrivs handlar om flera användare som bestämde sig att avaktivera eller radera konto på grund av deras konto blev hakat och deras personliga information användandes på sätt som påverkade deras vardagsliv.

“Brian encountered the most extreme form of Facebook privacy invasion by having his profile hacked into multiple times, which twice led him to delete his profile, and (after the second occurrence) to institute strict privacy settings. The first time, the hacker changed some of Brian’s groups and altered his “interested in” to insinuate (incorrectly) that Brian was gay.”
– Debatin, B., & Lovejoy, J. P. (2009, s.16)

Den tredje artikeln av Zeynep Tufekci (2012) beskriver hur unga människor beter sig på Facebook. Vilka säkerhetsinställningar används mest av unga människor och vad kan funka som anledning till att unga kommer att radera sitt konto. Alla frågeställningar behandlar negativ inverkan av sociala medier på vardagsliv (jobb, framhållande, familj.) Deras undersökning visar att 79 av 409 personer har avaktiverat sitt konto för att de blev osäkra att säkerhetinställningar funkar tillräckligt bra och tack vara detta kan någonting hända till de eller deras familj. Till. ex. att blir utkastad från jobb eller ska förlora kompisar.

“Descriptively, a striking finding is that about 20% have deactivated their profile at least once due to privacy or visibility concern. I also notice high levels of privacy concern, and active management of privacy settings with 82% having changed the settings in the last year, and 90% of those having made their profile less visible.”

– Zeynep Tufekci (2012, s.3)

Diskussion

Facebook erbjuder oss två alternativ. Det första är att radera konto. Problemet med det är att vi aldrig kan återställa vårt konto. Vi måste börja om med hela processen att komma igång med Facebook. Jag tror att radera konto kan vara båda bra och dålig. Om vi har raderat kontor på grund av vi blev mobbat, kontot blev hackat, vi blev utkastad från jobb eller konto skapade andra problem som beskrivs i artikel av Debatin, B., & Lovejoy, J. P. (2009), då är det bra sätt att börja om eller hålla sig utan påverkan av Facebook. Många människor beskriver att deras liv utan Facebook är enklare. Jag tror att Facebook ger oss stor möjlighet att komma igång med jobbmöjligheter, kompisar eller presentera oss och därför tycker jag inte om valet som raderar konto. Det är ju bättre att bete sig på Facebook på det sätt som inte kan skada oss. Om vi vill eller behöver radera sitt konto då funkar det bra och efter en månad Facebook raderar allt om oss. Den andra möjligheten är att avaktivera konto. Den kan vara lite svårare att passa. Det är väldig lätt att aktivera konto igen. Det räcker bara att logga in
på konto eller använda den i sammanhang med annan sida (loga någonstans in med Facebook konto.) Alla våra informationer stannar kvar, men de är osynliga. Stor problem är att avaktiverat konto kan bli fortfarande taggat i bilder eller events. Andra kan fortfarande läsa meddelande som har vi skickat. Bilderna är fortfarande tillgängliga via URL adressen. Samtidigt är det också fördel av inaktivering är att vi kan komma igång med konto väldig snabbt och det avaktiverat konto aldrig försvinner. Jag tror att inaktivering användas bara om vi själva vill ta en paus från Facebook. Jag kan tänka mig att avaktivera konto om jag vill studera och vet att Facebook kommer att oroa min uppmärksamhet. På andra sida är det väldig lätt att aktivera konto igen och ingenting stoppar mig från att loga in på Facebook och aktivera mitt konto. Inaktivering hjälper ju inte alls om vi vill försvinna ifrån Facebook. Allt stannar kvar, om någon vill misshandla information som vi visar på Facebook kan de fortfarande göra det. Bilder är tillgängliga genom URL, chatt stannar kvar, det är mögligt att vi blir taggat på bilder eller events. Inaktivering funkar endast som verktyg för oss, om vi vill att Facebook försvinner ifrån vårt liv. Men inte om vi vill försvinna från Facebook. Då måste vi radera konto och börja om eller hålla sig utan Facebook.

Slutsats
Att vara helt säker att vår Facebook konto inte ska påverka vårt liv, gör man genom konto radering. Den andra möjligheten är att avaktivera konto. Inaktivering hjälper oss att ta paus från Facebook men inte att försvinna från den.
Facebook säkerhetinställningar blev mycket bättre på grund av tryck från samhälle. Det hjälper till alla att förbättra sitt konto på det sätt som inte ska påverka vårt yrkesliv genom bilder, statuser, eller andra informationer som vi skriver på Facebook. De som bestämde sig att radera eller avaktivera sitt konto blev mest glada med sitt val, även om det händer att de skapar nytt konto eller aktiverar det gammal. Större delen av ungdomarna är rädda för sitt privatliv och yrkeslivet som kan påverkas av Facebookkonto. De blir taggat på någon dålig bild eller kopplat till någonting dålig som ska påverka deras båda privatliv och yrkesliv. De kan bli utkastad från jobb eller det kan skada framhållande inom familj osv. Unga människor väljer att stäng av profiler som mycket som möjligt och om de känner sig inte säker ändå, väljer de att radera eller avaktivera konto.

 

Källor:

Bild 1. Chat window (2013) [Elektronisk] Tillgänglig:
http://webapps.stackexchange.com/questions/43476/what-happens-to-my-comments-likes-and-chat-when-i-delete-my-facebook-profile [2014-04-30]

Bonneau J. (2009) New Facebook photo hacks [Elektronisk] Tillgänglig: http://www.lightbluetouchpaper.org/2009/02/11/new-facebook-photo-hacks/
[2014-04-30]

Cheng J. (2012) Three years later, deleting your photo on Facebook actually works. [Elektronisk] Tillgänglig: http://arstechnica.com/business/2012/08/facebook-finally-changes-photo-deletion-policy-after-3-years-of-reporting/
[2014-04-30]

Debatin, B., & Lovejoy, J. P. (2009) Facebook and online privacy: Attitudes, behaviors, and unintended consequences. Journal of Computer-Mediated Communication. [Elektronisk] tillgänglig: http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.server.hv.se/doi/10.1111/j.1083-6101.2009.01494.x/ [2014-04-30]

Eric P.S. Baumer , Phil Adams , Vera D. Khovanskaya , Tony C. Liao , Madeline E. Smith , Victoria Schwanda Sosik , Kaiton Williams (2012) Limiting, leaving, and (re)lapsing: an exploration of facebook non-use practices and experiences, Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Paris, France [Elektronisk] tillgänglig: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2466446&dl=ACM&coll=DL
[2014-04-30]

Facebook hjälpcenter (2014) Hur tar jag bort mitt konto permanent?
[Elektronisk] Tillgänglig: https://www.facebook.com/help/www/224562897555674 [2014-04-30]

Facebook hjälpcenter (2014) Ladda ned din information.
[Elektronisk] Tillgänglig: https://www.facebook.com/dyi?x=AdlDuplN5354XMFa

Facebook hjälpcenter (2014) Är du säker på att du vill inaktivera ditt konto?
[Elektronisk] Tillgänglig: https://www.facebook.com/deactivate.php [2014-04-30]

JustDelete.me (2014) [Elektronisk] Tillgänglig: http://justdelete.me/ [2014-04-30]

Mills E. (2010) Deleting your Facebook account (FAQ) [Elektronisk] Tillgänglig:
http://www.cnet.com/how-to/deleting-your-facebook-account-faq/ [2014-04-30]

Smith Craig (2014) How many people use 416 of the top social media, apps and tools? [Elektronisk] Tillgänglig:
http://expandedramblings.com/index.php/resource-how-many-people-use-the-top-social-media/3/#.U1hJyPl_t8E= [2014-04-30]

Wikihow.com (2014) How to delete and inactive profile Facebook. [Elektronisk] Tillgänglig: http://www.wikihow.com/Permanently-Delete-a-Facebook-Account [2014-04-30]
Facebook hjälpcenter (2014) Hur tar jag bort mitt konto permanent?
[Elektronisk] Tillgänglig: https://www.facebook.com/help/www/224562897555674 [2014-04-30]

Wikipedia.org (2013) URL [Elektronisk] Tillgänglig: http://sv.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator [2014-04-30]

Zeynep Tufekci (2012), Facebook, Youth and Privacy in Networked Publics [Elektronisk] tillgänglig: http://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM12/paper/viewFile/4668%26lt%3B/5001 [2014-04-30]