Abstrakt

Denna essä handlar om den privata personens delaktighet inom internet. Jag kommer att beröra ämnena som sociala medier och illegala nedladdningar (piratnedladdningar). Jag kommer att utforska hur folk använder och tänker runt sociala medier och illegala nedladdningar och vilka konsekvenser våra möjliga handlingar har.

 Introduktion & motivation

 Jag vill med denna essä spekulera om varför och när vår integritet blir hotad av internet. Detta kommer inkludera de vanor folk har på internet och vad personer kan göra för att förbättra dem. Jag kommer titta på vilka ansvar jag anser företag har och vilket ansvar vi som individuella internet användare har.

 Sociala medier har sedan länge använt vår personliga information för kommersiella syften, Jo Pierson och Rob heyman uttrycker sig bra och säger “In this way personal identifiable information (PII) is the currency users pay to get access to social media applications like social network services (SNS).” (Jo Pierson, Robheyman 2011, 2). Ett stort skäl att vi kan använda oss av sociala medier osv. är p.g.a. att de sociala medierna kan sälja reklam med hjälp av vår personliga information. Jo Pierson och Rob Heyman forstätter sedan med att förklara att detta inte behöver vara något dåligt, men problemet uppstår när konsumenten inte vet vad hen betalar med. Oftast är det dock inte stora företag som Facebook eller Twitter som kränker vår identitet, det är inte heller vår regering, utan våra medmänniskor. Det kan handla om internetmobbning, en kränkande bild eller en enstaka elak kommentar. ( Tankar från ”Vad hotar den personliga integriteten” Film på kursbloggen.)

 Internet har exploderat under de senaste åren. Allt internet för med sig är alltså inte bra för vår vårt välmående. Något som även blir påverkat av mångas internetvanor är ekonomin, nerladdningar av mjukvara, filmer och musik har ökat exponentiellt de senaste tio åren. Detta har fått hårda konsekvenser för många branscher. Skrämmande statistiker har kommit ut om dåliga omsättningar för musik bolag och andra medie bolag. Enligt Wei Pang och Wu Hui Ling Yang påstås det att många personer förlorar sina jobb. Ett extrakt följer nedan som förklarar ett av problemen internet har skapat:

 “Federation of the Phonographic Industry (IFPI) report overall music sales fell by around 30% between 2004 and 2009 from digital music report 2010. IFPI attributes the decline to the mass download from unauthorized file-sharing on the Internet and the CD burning. Another analysis by the Institute for Policy Innovation concludes that global music piracy causes $12.5 billion of economic losses every year, 71,060 U.S. jobs lost, a loss of $2.7 billion in workers’ earnings, and a loss of $422 million in tax revenues, $291 million in personal income tax and $131 million in lost corporate income and production taxes (Siwek 2007).” ( Wei-Pang & Wu Hui Ling Yang 2011, 112)

Detta gör i sin tur att politiker engagerar sig, och gör det även möjligt att skapa lagar som hotar vår integritet.

Hur använder folk sig av sociala medier?

Människor använder sig av internet av många olika skäl. Något som är väldigt svårt att hålla sig ifrån är användningen av sociala medier. Vi laddar upp foton, filmer och så vidare. Detta kan bli ett problem då personer inte är dem enda som laddar upp foton på sig själva och vi är inte dem enda som skriver om oss själva. Allas röster kan nu bli hörda och man kan lätt skada någons rykte genom att skriva negativa skrifter om folk.

Personer använder sig ofta inte av en kritisk syn på det vi finner på internet. Det kan gälla tidsstämplar (om dem finns), eller ett rykte. Det finns väldigt mycket missinformation och propaganda på internet som förklaras av Carl Miller och Jamie Bartlett.

“The amount and type of material available a mouse click away is both liberating and asphyxiating. There are more e-books, trustworthy journalism, niche expertise and accurate facts at our fingertips than ever before, but also mistakes, half-truths, propaganda and misinformation.” (Carl Miller, Jamie Bartlett 2012, 35)

I dokumentären “Du är googlad” berättar filmskaparen om ett par personer vars liv har blivit mycket förändrade av missgivande information. Det finns väldigt få verktyg för en person att reglera hens internet identitet. Detta är på grund av Internets struktur som lätt kan göra alla Internets användare till skapare.

Det finns många positiva sidor med internet, men alla dessa positiva delarna av internet kan även användas för negativa syften. Alla personer med tillgång till internet kan nu som sagt skapa läggtillgånglig och dåligt publicitet för individuella personer. Detta ändvänds tyvärr för mycket, samtidigt kan man lättare få reda på information om en person eller ett företag med ett dåligt rykte och snabbt bli varnad för dess användning.

“If this positive potential is possible, the negative downside is also possible. There is often a denial of this downside and it is especially visible in social media at the level of privacy and dataveillance” (Jo Pierson, Rob Heyman 2011, 1)

När det kommer till sociala medier finns det ett par verktyg (privat inställningar) för att hjälpa oss med vår integritet, dock verkar det som många inte använder dessa verktyg:

 “According to a Consumer Reports survey released on May 3, nearly 13 million U.S. Facebook users aren’t aware of the social network’s privacy control settings or simply don’t use them at all. In addition, the last year saw 28 percent of them sharing all, or almost all, of their wall posts with more than just friends.” (Courtney Palis 2012).

Tretton miljoner personer kan verka som ett litet antal personer när man tänker på de totala användare siffrorna på Facebooks hemsida (över 1miljard enligt Facebook). Jag tycker dock detta tyder på ett tydligt problem då vi även ser att 28 % av Facebook användarna inte verkar vara påverkade av att alla internet användare kan se deras aktivitet. Personer tänker helt klart inte tillräckligt mycket på integritet på internet. Tänk även på att under senaste åren har även Facebooks integritets skyddning minskat och minskat, då den nu är praktiskt taget icke extensiell med ett konto du precis har skapat.

En annan ond sida av de sociala medierna och olika internetmedium, som ofta kränker folks integritet är cybermobbning. Som jag nämnde tidigare är det oftast inte vår regering eller företag som publikt kränker vår integritet, utan ofta andra användare registrerade på samma internet sida som offret är registrerad på.  Jag har hittat lite intressant statistik från hemsidan dosomething.org, vilket tyder på att internetmobbning är ett stort problem.

“Nearly 43 % of kids have been bullied online. 1 in 4 has had it happen more than once.”

“81% of young people think bullying online is easier to get away with than bullying in person.”

“90 % of teens who have seen social-media bullying say they have ignored it.”

“Only 1 in 10 victims will inform a parent or trusted adult of their abuse.”

“About 75% of students admit they have visited a website bashing another student.” (dosomething.org)

Vad är konsekvenserna av vårt informations delande via sociala medier?

Det finns som sagt stora konsekvenser med att dela sin personliga information via sociala medier. Detta betyder inte endast att Facebook vet vad du gillar osv. En mer märkvärd konsekvens av användandet av sociala medier är TMI (too much information), vi lägger ut för mycket personlig information om oss själva. Detta kan t.ex. påverka våra chanser att få jobb, det gör det svårt för folk med publicitets yrken att hålla sitt privata liv privat, och det låter folk få se många av de fel du har gjort igenom ditt liv. Kom ihåg att det inte spelar någon stor roll om det var tio år sedan du råkade göra bort dig, de flesta kommer hålla dessa saker emot dig ändå. Det finns ofta inte heller någon ångra knapp när något har kommit ut så kommer det stanna på internet.

“However our research on cookies has also demonstrated that these forms of corporate dataveillance simultaneously incorporate a risk of user disempowerment. As the value of personal data (PII) grows in the realm of mass self-communication, they are increasingly used as a currency instead of being treated as personal property of the users.” (Jo Pierson & Rob Heyman, 2011, 9)

Kränkningar via cyberbullying osv., är ett stort problem då dessa kränkningar inte bara försämrar någons mentalitet utan även finns för hela offrets framtid. Dessa kränkningar försvinner inte heller för mobbaren som kanske ändrar sitt beteende med tiden utan även ångrar sina ungdomliga tankar, och önskar att de hade kunnat ta tillbaka det de har sagt. Samtidigt kan man se det senare argumentet mer positivt då mobbare får tänka på vad de har sagt och bli publikt skämda då folk kritiserar dem publikt. Med tanke på att endast 10 % av personerna på internet medger att de inte ignorerar online mobbning är detta dock en skrämmande tanke då många tillåter onlinemobbning att hända ostört.

Moralen bakom illegala nedladdningar

 Det finns motivation p.g.a. påtryckningar och moraliska aspekter, som får politiker att vilja skapa nya lagar som t.ex. PIPA, SOPA och ACTA . Jag tycker att dessa lagar tillför ett stort hot mot vår integritet och jag väljer att skriva om detta ämne p.g.a. dess relevans då den skapar motivation för nya internetlagar som hotar vår integritet. På grund av en stor mängd illegala nedladdningar blir det nu lättare för regeringar runt om i världen att skapa lagar som hotar vår integritet.

 “As the rapid development in information technology (IT), and as the ease of disseminating IT between internet users throughout the world, intellectual property rights for infringements have been increasing concern to both business and academic researchers. Of that, internet piracy is a global issue that everyone has to be concerned about as it has a significant impact on the economy, costing the world billions of dollars losses a year.” (Wei-Pang Wu · Hui-Ling Yang 2011, 112)

 Användningen av illegala nedladdningar blir inte sett i ett negativt ljus av det flesta inom de yngre generationerna Detta kan vara på grund ut av bristande kunskap eller felaktig kunskap om dess konsekvenser.

 “In a survey by the Gallup Poll (2003), 83 % of students feel that downloading music for free was morally acceptable while a poll sponsored by the BSA found that only 29 % of students think illegal copying is wrong (Ishizuka 2004). Siegfried (2004) studied 224 students and found that students generally felt that downloading music from Internet was acceptable.” (Wei-Pang Wu · Hui-Ling Yang 2011, 113)

 Det är alltså tydligt att många personer inte har några större problem med att ladda ner filer illegalt.

 Vad är konsekvenserna av användandet av illegala nedladdningar?

 Konsekvenserna av illegala nedladdningar blir är stora. Som jag citerade tidigare, förlorar många branscher mycket av sina potentiella tillgångar. Dessa förluster resulterar i förlorade jobb i en mängd sektorer. Det finns dock även de som säger att olagliga nerladdningar ej påverkar musikindustrin. Diskussion om illegala nedladdningar blir då även en moralisk fråga. Borde det vara acceptabelt att ladda ner musik ett mjukvara även om det inte påverkar företagens ekonomi? Borde inte skaparnas rättheter respekteras?

 “Institutet har undersökt vanorna hos 16 000 personer och kommit fram till att de personerna troligen inte skulle köpt den musik som de laddar hem olagligt. Det betyder att musiken sprids mer och intresset för musik ökas om folk laddar hem olagligt, något som självklart driver försäljning. Om alternativet med illegal nedladdning ej fanns så skulle mycket musik ej lyssnas på eller spridas till en större skara lyssnare.” (Gordon Andersson 2013).

 I vilket fall som än gäller påverkar illegala nerladdningar alla som använder internet genom mindre frihet på internet. Internet övervakning blir allt vanligare och att vi förlorar därmed vår frihet på internet.

 Anti internet pirat policyer förstör många liv, då enormt stora mängder pengar behöver betalas som skadestånd till bolagen. Ett känt exempel på detta är när Joel Tenenbaum fick betala 675 000 dollar för att har laddat upp 31 olika låtar. Detta kommer tyvärr förmodligen förstöra hans liv och frågan blir varför dessa straffen är så hårda? De hårda straffen finns för att visa folk hur hårt det straffar sig om man blir tagen, dock verkar detta ej stoppa privatpersoner från att fortsätta med att ladda ner filer.

 Vad kan vi göra för att förbättra vår trygghet på internet?

 I dokumentären “du är googlad” förklarar filmskaparen att många väljer att googla folk dem funderar på att anställa. Det blir då genast viktigt att antingen vara ett spöke på internet, eller att ha en tydlig närvaro på internet. Eftersom det blir lätt för någon att kapa din identitet om du har låg närvaro på internet.

 Vad kan vi nu begära av våra regeringar? Många hinder finns, regeringar uppskattar att vår information finns lättillgängligt. Vi borde dock kräva regleringar för sociala medier, med hjälp av lagkrav kommer sociala medier få stor motivation att ändra sina policyer om integritet. Några exempel på lagar som skulle hjälpa att skydda privatpersoner på internet kan vara:

 Att skapa lagkrav, som gör sociala mediesidor skyldiga att förklara riskerna med användningen av internetsidan. Internetsidorna skulle behöva förmedla de viktigaste integritetsproblemen. Detta inkluderar t.ex. ”data mining” (insamling av personlig data), och hur publikt det som en privat person publicerar är.

 Lagkrav om begränsad användning/visning av information utanför de sociala mediernas sidor. Detta kan betyda att nya sociala medier profiler skulle startas som privata/endast för folk som är registrerade, och kräva att användaren sedan öppnar profilen för resten av världen.

 Vi borde ta en titt på vad våra regeringar kan göra med den information vi lägger ut, och i de fall där deras makt inkräktar på vår integritet, borde vi säga ifrån. Det är som sista punkt viktigt för alla som är oroade över integritet på internet att låta sin röst bli hörd, med de nya verktygen som sociala medier, forum och mer har ju vi även fått möjligheten att bli sedda.

 Cybermobbningen kan bli stoppad med hjälp av att aktivt förmedla sina tankar, och kritisera folk som cybermobbar. Kampanjer mot cybermobbning och utlärning om cybermobbning minskar även risken att cybermobbning kommer fortfara att vara ett stort problem. Som tidigare tror jag utbildning och kunskap av konsekvenserna av cybermobbning är nyckeln för att stoppa denna sortens integritets kränkningar på internet.

Resultat och slutdiskussion:

 Som avslut vill jag sammanställa mina tankar kortfattat samt föra in några extra tankar om internet integritet, och våra internetvanor.

På grund av “dåliga” internetvanor, föreslår jag att man kan motverka detta problem med hjälp av utbildning. Detta kan göras med hjälp av att skapa krav på sociala medier, eller lagkrav på sociala medier för att få dem att informera deras medlemmar om de olika riskerna men speciellt om TMI (too much information).

Våra internetvanor och moral är även skälet till många av vår integritets problem. Som jag tidigare skrev om är det inte ovanligt att det är socialt acceptabelt att ladda ner illegalt (piratnerladdningar). De två verktygen som kan användas för att motverka är straff och utbildning. Problemet som uppstår när straff är den största motivationen för folk att inte ladda ner blir de starka straffen som potentiellt kan förstöra många personers liv. Jag tycker därför det blir viktigare att försöka utveckla folks internetvanor vid en yngre ålder, samt deras moral. Detta gäller information om all internetnärvaro. Unga människor borde lära sig tidigt i skolan att vara försiktiga med sociala medier, de borde även lära sig om piratnedladdningars effekt på samhället och ekonomin.

“Finally consumers also require the necessary capabilities to interpret and act upon the social world that is intensively mediated by mass self-communication, in order to convert knowledge into everyday practices.” (Jo Pierson & Rob Heyman, 2011, 10)

Vår integritet kommer alltid dock vara i fara, detta är priset vi behöver betala för ett öppet och fritt internet. Det största problemet som hotar vår integritet är inte regeringen eller Facebook utan våra medmänniskor. I de flesta fallen är det andra internetanvändare som kränker människor. Detta följer även de tidigare argumenten om utbildning, då utbildning från en tidig ålder kan hjälpa till att stoppa detta.

Källförteckning

Courtney Palis 2012

http://www.huffingtonpost.com/2012/05/03/facebook-privacy-consumer-reports_n_1473920.html

 Gordon Andersson 2013

http://feber.se/webb/art/267649/olaglig_nedladdning_skadar_ej_/

 https://www.dosomething.org/facts/11-facts-about-cyber-bullying

A comparative study of college students’ ethical perception concerning internet piracy

Wei-Pang Wu · Hui-Ling Yang, 2011, Springer Science +Buisness Media B.V., Tainan City.

 Social media and cookies: challenges for online privacy

Jo Pierson and Rob Heyman, 2011, Emerald Group Publishing Limited

 Miller, C. and Bartlett, J. 2012. ‘Digital fluency’: towards young people’s critical use of the internet. Journal of Information Literacy, 6(2), pp. 35-55. http://ojs.lboro.ac.uk/ojs/index.php/JIL/article/view/1714