SAM_3229-2

1. Abstract
Hur viktigt är det att visa sin professionella sida på internet? Vad betyder det att vara professionell på sociala medier? Att bara vara strikt och tråkig och lägga upp meningslösa inlägg och länkar? Detta är några av de frågor som jag kommer ta upp i den här essän. Vad man ska tänka på för att ha en intressant profil samtidigt som du värnar om ditt personliga varumärke.

Under de senaste åren har sociala medier vuxit sig större och har nu blivit ett självklart verktyg för arbetsgivare när de söker information om jobbsökande. När du väljer att bli en del av internetvärlden så måste man komma ihåg att man är offentlig för vem som helst att kolla upp dig, det är av största vikt att du är medveten om vad du publicerar och vilken bild det ger av dig.

2. Inledning
Den sekund du väljer att publicera dig själv på nätet, när du väljer att skapa en facebook profil eller börjar twittra så har du gjort ett val att gå ut med information om dig offentlig. Detta ger möjlighet för företag och stat att ta del av information om dig som kan vara irrelevant och känslig. Vad som är än viktigare, och kan vara mer avgörande i ens personliga liv, nämligen din nuvarande och framtida arbetsgivare ser vad du lägger upp för innehåll och får en förutfattad mening om dig. När du valt att bli en del av internet och den sociala media världen så är det inte bara ditt privata jag som exponeras utan även ditt professionella jag, och du måste ta hand om din professionella profil, ditt personliga varumärke.

I den här essän ska jag ta upp viktiga aspekter och vikten av att ta hand om ditt personliga varumärke på nätet. Jag kommer undersöka vilken information om dig som är relevant att dela med dig av för att ge en professionell bild av dig själv och slutligen vad du ska tänka på när du använder de olika stora plattformarna för sociala medier.

3. Teori
I den här delen ska vi undersöka vikten av att synas rätt på internet och sociala medier med hjälp av undersökningar från Robert Sprague. Vi kommer ta del av Soumitra Duttas teorier om de olika närvaron på sociala medier samt få en insikt i Gary Vaynerchuks syn på sociala mediers vikt för att bygga ett personligt varumärke.

3.1. Din plats på nätet
Enligt en undersökning gjord av Robert Sprague under 2010 frågade man rekryterande företag om de undersökte jobbsökandes internetprofil innan de anställdes. 80% av de tillfrågade företagen svarade ja. 70% av de tillfrågade företag svarade också att de hade nekat jobbsökande arbete efter de hade hittat vad de ansåg som dålig information på sökandes internetprofiler. (Sprague, 2011, s.4-5). Enligt Spragues undersökning så hade de rekryterande hittat information genom många sökvägar där de största var genom sökmotorer, sociala medier, foto och videodelningssidor samt affärsnätverkssidor, men de sökte även information genom bl.a. forum och t.o.m. online spelsidor. Jobbsökande blev också nekade anställning genom deras livstil på sociala medier, olämpliga inlägg, kommentarer och bilder. Sprague ger en lång lista på anledningar varför sökande blivit nekade där det även visar sig att folk blivit nekade p.g.a. vad sökandes vänner gör för inlägg och kommentarer.

Att arbetsgivare nu enkelt kan få information om vad du gillar och vilka du umgås med är självklar, men är detta ett brott mot din integritet? Enligt Sprague så menar han att det du lägger ut på sociala medier inte kan vara något privat då du lägger ut det i offentliga miljöer vilket gör det okej för arbetsgivare och även andra att ta del av informationen (2011, s.13). I sin undersökning fick Sprague också fram att arbetssökandes ansökningar har nekats om de har funnit för dåligt med information efter sökningar på internet (2011, s.5). Detta gör att man behöver en stadig närvaro på internet och sociala medier men att man behöver tänka på vad som publiceras. Nikke Lindqvist säger att ta avstånd från internet för att skydda sin personliga integritet är fel (Du är googlad) att man instället ska ta kontroll över sin internetprofil. Lindqvist menar att man ska främst ha koll på ens sökresultat på sökmotorerna, d.v.s. att du bör ha en stabil profil på de olika stora sociala medie plattformarna samt äga en blogg eller hemsida.

3.2. Olika närvaron på sociala medier
Enligt Soumitra Dutta finns det fyra olika sorters närvaron man kan ha på sociala medier. Dutta menar att innan man börjar använda sig av sociala medier bör man ställa sig tre frågeställningar så man vet vad man vill ha ut av det (2010, s.4):

 • Är ditt mål med sociala medier för att framstå professionell, personlig eller både och?
 • Något som är viktigt att tänka på är att din personlighet på sociala medier måste stämma överens med verkliga personlighet. Det är av största vikt att vara äkta.
 • Vilken är din föreställda publik? Är den privat och du riktar dig till vänner, familj och kollegor? Eller är du offentlig och ditt mål är att nå till folk inom din bransch?

Vad för resurser har du och vad behöver du för att nå dina mål? Är du villig att lägga ned tid utöver din arbetstid att fokusera på att bygga på ditt personliga varumärke på sociala medier eller har du möjlighet att ta tid från arbetet och lägga på sociala medier? När du har svarat på dessa tre frågor och har klart för dig vad dina mål med din sociala medie aktivitet är så kan du applicera det och få fram vilken av de fyra nedanstående närvaron som passar dig på sociala medier (Dutta. 2010, s.4)

 • Personlig och privat. Ens mål är att nå sin familj och vänner
 • Personlig och offentlig. Man vill dela med sig av sina idéer och sin passion för omvärlden.
 • Professionell och privat. Genom den här närvaron så vill man nå sina kollegor och förmedla att man är en lagspelare och visa vad man går för.

Professionell och offentlig. Man vill nå till klienter och framtida ”kunder”. Man vill visa sin kompetens och sin professionella sida, kunder kan också vara framtida arbetsgivare.

3.3. Du är vad du publicerar
Som tidigare nämnt så gjorde Sprague en undersökning på anledningar varför sökande blev nekade arbeten, nedanstående lista innehåller de anledningar han fick (Sprague, 2011, s.5):

 •  Livstil.
 • Olämpliga kommentarer och inlägg.
 • Opassande bilder, filmer och information.
 • Olämpliga kommentarer från vänner och familj.
 • Kritiserande kommentarer om tidigare arbetsplatser, arbetskollegor eller kunder.
 • Olämpliga kommentarer från kollegor.
 • Medlemskap i särskilda grupper och nätverk.
 • Om man hittade falsk information.
 • Om man visar på dålig närvaro på internet.

Gary Vaynerchuk säger i sin bok att om man vill lyckas inom sociala medier så är det av största vikt att man är äkta, att du är den du är och delar din passion (2009, kap. 7). Han menar att om du låtsas vara någon annan så kommer dina besökare genomskåda dig och de kommer lämna dig. Vaynerchuk säger att det är viktigt att din personlighet syns i dina inlägg, att använda sig av sin passion är något som han förespråkar genom hela boken.

4.4. Skapa gemenskap/nätverk
Alice Marwick och danah boyd skriver i sin artikel att vi beter oss på sociala medier som att vi har en begränsad och en kontrollerad mängd åskådare, när vi i själva verket har obegränsad skara av åskådare. De menar att vi har en föreställd publik som vi tror vi når ut till (2010, s.2). De gjorde en  undersökning om hur twitter användare såg på sin föreställda publik och till vilka de trodde de nådde ut till. De fick fram att twitter användare med relativt få följare ville nå ut till och pratade om sina vänner, och vissa twittrade till sig själv, vad de själva skulle vilja läsa och som de själva säger ”tänker högt för mig själv” (2010, s.5). Marwick och boyd skriver också om twitter användare som har en stor mängd följare ser på sina följare som fans eller medlemmar, och att deras twitterprofil kunde användas som en gemenskap eller ett nätverk för folk med samma intresse. Dessa användare har en strategisk publik, de tror inte vilka som följer dem, de vet (2010, s.7-8). Vaynerchuk beskriver gemenskap och ens nätverk som nyckeldelen för en lyckad internetprofil, han jämför sociala medier med att flytta in i ett nytt område då man måste presentera sig för att bli accepterad och skapa ett nätverk, en gemenskap. Det samma gäller på sociala medier, du behöver ta kontakt med folk inom samma område och med samma passion som du har (Vaynerchuk. 2009, kap.8). Ett brett nätverk leder till mer information och kunskap inom din passion och kan leda till värdefulla kontakter i framtiden.

4. Diskussion
Betyder det att man måste vara strikt och tråkig med sina inlägg när man ska vara professionell på sociala medier? Absolut inte enligt mig. Är det något som Vaynerchuk propagerar i sin bok så är det att visa sig personlig, att vara den man är och att dela sin passion, och det gäller bara att välja rätt plattform för din personlighet. Med att ”vara den man är” så tolkar jag det som att visa den sorts person man är, d.v.s. är du högljud, glad och utåtriktad så visa det genom dina inlägg, Youtube och videoinlägg brukar passa starka personligheter. Är du tystlåten, gillar att skriva och brinner för att koda hemsidor, låt det synas genom dina inlägg och din plattform, du kan starta en blogg där du skriver om en ny kod eller ny hemsida som du har gjort eller länkar till Youtube tutorials om hur man lär sig kodning, länka sedan dina nya inlägg genom Twitter och Facebook. Att du behåller din authenticity, att du är äkta och att du gör det på ditt sätt är det viktiga.

Jag anser att Spragues anledningar fungerar väldigt bra som lista vad man ska undvika att publicera när man är på sociala medier och internetvärlden. ”Om man hittade falsk information” går väldigt bra ihop med vad Vaynerchuk säger om att vara äkta och det är din personlighet vi vill se (2009, kap. ), och ”Om man visar dålig närvaro på internet” stämmer överens med vad Lindqvist säger att man ska ha koll på sin internetprofil och inte gömma sig för de.

5. Slutsats
Spragues undersökning om vad som inte bör finnas på dina sociala medier visar att om du sköter dig på internet så har du inget att oroa dig över. Jag tolkar Spragues lista som att allt som händer i ditt vardagliga liv behöver inte finnas på sociala medier, kombinera det med Duttas fyra former av närvaron där jag tyckte att ”Personlig och privat” inte passade in när man ska vara professionell, och slutligen Vaynerchucks idé om att din personlighet och passion som ska driva ditt internet användande. Dessa tillsammans bildar det enligt mig en bild om hur man ska hantera sin internetprofil:

 • Publicera innehåll om det du älskar och brinner för.
 • Din publik vill se vem du är, din personlighet.
 • Tänk på att personlig och privat inte är samma sak:
 • Att få en bild om din personlighet är bra.
 • Att läsa om varje liten händelse i din vardag är för mycket.
 • Tänk på hur du bemöter andra på internet.
 • Att ha en festbild eller två skadar inte, men tänk på hur du framstår med för många och för grova bilder eller inlägg.

Jag tror att om man följer punkterna ovan så har man en godkänd och bra grund för hur ens internetprofil bör hanteras. Inte nog med att du kommer få en intressantare och stabilare profil, jag  är övertygad om att alla tänkte på och värnade om sina profiler så hade internet varit en säkrare plats utan kränkningar, internet hade vart en informationsbank, den hade vart roligare, intressantare, en plats där kreativitet och respekt blandas.

Källförteckning
Dutta, Soumitra (2010) What’s your personal social media strategy? [Elektronisk]. Harvard Business Review, 

Marwick, Alice E., boyd, danah (2010) I tweet honestly, I tweet passionatley: Twitter users, context collapse and the imagined audience. [Elektronisk]. New Media Society. Tillgänglig: Sage Publications. DOI: 10.1177/1461444810365313 [2014-04-28].

SVT. Du är googlad. [Video online] Tillgänglig: http://youtu.be/6JFIfvZV2VM [2014-04-15].

Lindqvist, Nikke. (2012). Transparens och integritet är inga motsatser. Nikke Index. [Blogg] 20 Maj. http://www.lindqvist.com/ [2014-04-10].

Sprague, Robert (2011) Invasion of the Social Networks: Blurring the Line Between Personal Life and the Employment Relationship. [Elektronisk] University of Louisville Law Review, vol 50.1, p. 1-34. Tillgänglig: Selected Works [2014-04-20].

Vaynerchuk, Gary (2009) Crush it!: Why NOW is the time to cash in on your passion. Harper Studio.