Hur du skyddar din identitet på nätet – Var mer aktiv än någonsin!

Av: Elin Hedlund

Abstract

Identitetsstöld är ett brott som bara ökar i takt med att internetanvändningen ökar, dessutom ökar även människors medvetenhet och kunskap men långt ifrån så snabbt som det borde. Det är nästan skrämmande hur få som vet hur man faktiskt skyddar sin identitet och många tror att man för att undvika identitetsstöld ska gömma sig från internet, tyvärr är det precis tvärt om. Omedvetenheten ger då öppningar för identitetstölder men eftersom det fortfarande är så få som faktiskt vet någonting om hur man kan förhindra det så är det heller ingenting som det läggs energi på i dagens samhälle.

 

Inledning

Många i dagens samhälle är omedvetna om hur mycket och vad som syns på internet, detta gör också att många väljer att medvetet inte synas på internet just för att inte bli exponerad i fel syfte. Det dessa människor inte vet är att det ofta gör det enklare för identitetskapare och annat att stjäla dennes identitet eftersom det inte finns några riktiga sökresultat förutom personuppgifter på människan. Vare sig man vill eller inte så kommer det finnas information om individen på internet som till exempel var man jobbat, vilka hemsidor du skriver upp dig på och vilka skolor du gått på (Meyers, 2013). Det man ska vara varsam i att publicera är möjligtvis sådant som arbetsgivare kan reagera på, men att vara synlig på internet kan vara en räddning. I denna essä kommer jag att reda ut begreppen runt ämnet samt ta reda på mer djupgående fakta i hur man faktiskt skyddar och upprätthåller sin identitet och även hur man håller koll på sitt digitala jag inom personal branding.

 

Bakgrund

Eftersom att det i dagens samhälle ser ut som det gör, människor är rädda för att bli synliga på internet och undviker det där för istället för att jobba upp något som utifrån sett ser bra ut, så måste de medvetna försöka ännu mer för att få världen att förstå vad som kan behövas både för att undvika identitetsstöld och se bra ut på arbetsmarknaden. Katy Meyers skriver i sin artikel om hur man gör för att ta kontrollen över sin digitala identitet i olika steg och vad man ska tänka på (2013). Detta gör hon främst för att få upp ögonen hos folk till varför man ska ta kontrollen, hon vill får bort kommentaren att man har en profil men aldrig använder den (Meyers, 2013). Den kommentaren är nämligen dum eftersom att allt du gör på internet kommer att synas, det syns även att man inte är aktiv på inteernet (Meyers, 2013). Med andra ord så blir det både lättare att bli bestulen sin identitet som kommer tas upp mer senare i essän men också blir det en dålig marknadsföring utav ens person, man vill visa upp sin bra sida och då bör man även visa sin bra sida på internet (Meyers, 2013). Oavsett hur mycket du gömmer dig så kommer det ändå att finnas information om din identitet någonstans eftersom att i princip allting är digitaliserat, därför ger det inget att gömma sig heller (Meyers, 2013).

Genom att bli medveten om hur man är synlig på internet så blandar man därigenom in personal branding eftersom att det är hur man personligen ser ut på internet och hur det marknadsför en själv. Personal branding är personligt och för alla oavsett ålder kön eller annat (Khedher, 2014). Alla kan bli ett varumärke värt att lägga märke till inom alla möjliga kategorier, det handlar mest bara om att det ska tillämpas på rätt sätt (Khedher, 2014).

 

Vad är identitet

Personlig identitet är ett flytande begrepp som kan vara lite olika saker beroende på vem du frågar. Många källor anser att det är en filosofisk fråga som går över oss själva som människor (Korfmacher U.Å.)(Olson 2002). Frågeställningen kopplar till existentiella frågor så som vem är jag? och när uppkom jag? (Olson 2002). Filosofen John Locke ansåg att personlig identitet (eller ”jaget”) grundades i medvetenhet inte substanser som själen eller kroppen. Även fast kroppen ändras så kommer personen i fråga vara densamma menar han (Wikipedia, The Free Encyclopedia). I princip så är identitet den du väljer att själv vara som person, oberoende på kroppsliga detaljer eller liknande.

 

Vad är skillnaden mellan integritet och identitet?

Integritet är också ett flytande begrepp som är rätt personligt. Det är svårt att reda ut det begreppet till fullo eftersom det är så pass olika från person till person. För många betyder det att kontrollera spridning och användning av personlig information (Bylund, 2013, s.7). Medans identiteten är personliga kopplingar till vem man är så är integriteten snarare att ha kontrollen över informationen man sprider (Bylund, 2013).

 

Teori

Googlar du dig själv?

Det Google visar är ingen slump, det är inte som en dagstidning som visar vad som hänt runt om i närheten och i världen utan Google visar det den tror att just du vill se (SVT, 2012). När du sedan klickar på länken så bekräftar du att Google har rätt och det fortsätter därför i samma spår (Burguet m.fl. 2015, s.47). Detta gör även att man inte alltid kommer få upp samma sökresultat på samma människa man googlar för att Google väger in vad den tror att du vill se och visar då det istället för den möjliga informationen du egentligen är ute efter (Burguet m.fl. 2015, s.47). Google kommer också rangordna träffarna relevant till ämnet med domännamn, namn på sidan, länkar och så vidare beroende med vilket namn man googlar på (SVT, 2012). Det många tror är att Google sorterar relevans efter hur många klick länken eller sidan har men det är snarare så att Google sorterar med det som passar bäst till sökorden, vad personen som googlar har för historik samt hur länkar till sidan är formulerade och varifrån (SVT, 2012) (Burguet m.fl. 2015, s.47).

 

Identitetsstöld

Under 2000-talet så har identitetsstöld på nätet blivit ett av de snabbast växande brotten överlag, det är också en av de största orsakerna till klagomål från konsumenterna i i-länder (Hille m.fl. 2015 s.2). vid sidan om den finansiella biten inom identitetstöld som många utsätts för så är väldigt många rädda för att ens rykte ska förstöras, att de till exempel blir förknippade med illegala saker eller att det sprids information som inte bör spridas (Hille m.fl. 2015 s.2).
Detta gör att det finns ett tvådimensionellt koncept inom identitetsstöld, delvis den finansiella men också den personliga delen (Hille m.fl. 2015 s.2). I takt med att identitetsstölder ökar så blir människor mer medvetna om riskerna och väljer därför att bli mer restriktiva i vad man lägger ut på nätet samt att handla över nätet (Hille m.fl. 2015 s.2).

Personlig information blir mer och mer lättillgänglig på internet och det gör även det mer öppet för identitetstölder, en förövare kan tillexempel lätt hitta information om en människa på Facebook och kopiera den till ett Google+ eller Twitter konto utan problem (Goga m.fl. 2015 s.141). Även Goga m.fl. beskriver att det finns flera olika typer av identitetsstölder varav några utav dessa är när förövaren stjäl offrets identitet för att lura offrets vänner på pengar(2015 s.141).
Den andra typen utav identitetsstöld är en Doppelgänger bot attack som betyder att förövaren använder sig utav någons sämre uppdaterade information till exempel en människa som saknar bilder eller mer djupgående information om sig själv(Goga m.fl. 2015 s.141).  Förövaren skapar då en mer äkta fakeprofil utav det materialet som finns och blir därav en dubbelgångare av den riktiga personen (Goga m.fl. 2015 s.141). Detta betyder då alltså att de som har profiler men inte är aktiva särskilt mycket löper en större risk att utsättas för identitetsstöld jämfört med de som kontinuerligt uppdaterar sina sociala medier och håller sig aktiv(SVT, 2012).

Oavsett vilken sorts identitetstöld det handlar om så kan det skada offrets rykte allvarligt både på internet och i vanliga livet (Goga m.fl. 2015 s.141).

 

Du är googlad

I dokumentärfilmen Du är googlad så tar de upp fall där människor fallit offer för identitetsstöld där deras liv blivit helt förstört (SVT, 2012). När man googlar sig själv så får man upp vad som kan kallas för sin digitala identitet, däremot är det inte en själv som bestämmer vad som ska synas (SVT, 2012).

Mattias Klang säger i dokumentären att vi alltid spridit information men att det är i ofantligt mycket större utsträckning nu än förr i tiden, det handlade då mer om makt och att till exempel staten och företagen inte skulle få göra vad de vill och genom det kom vår lagstiftning (SVT, 2012). Men nu när spridningen börjar bli så ofantligt stor så är det inte staten vi bör vara rädd för utan snarare oss själva som sprider informationen om oss och även andra (Mattias Klang, SVT, 2012). Brit Stakston menar att man ska titta på sitt digitala jag och fundera över om det verkligen är den människan på internet som man vill utge sig för att vara (SVT, 2012).

Oavsett vad man hittar på internet och om det är sant eller inte så påverkar det oss både i privatlivet såväl som i arbetslivet (SVT, 2012).
Nikke Lindkvist som är expert på att påverka sökresultat på Google menar att det största felet de flesta gör är att gömma sig från det stora och läskiga internet (SVT, 2012). Det är precis raka motsatsen till vad man egentligen bör göra (SVT, 2012). Finns man inte alls på internet så är det också nästan som att man överlåter andra att lägga ut vilken information som helst om ens person, det är alltså väldigt lätt för andra att ta över dennes information och skapa något som kanske inte är sant (Nikke Lindkvist, SVT, 2012). Detta blir då en Doppelgänger bot attack som då är en variant utav identitetsstöld men det utförs främst inte utav staten eller företag utan av människor i din närhet som tidigare nämndes (Goga m.fl. UÅ s.141). Det blir då ett bevis på att det inte längre är staten man ska vara rädd för utan snarare andra människor i vår närhet (Mattias Klang, SVT, 2012).

 

Skydda din identitet

Google väljer ofta att inte ta bort information om andra eftersom det inte är de som lagt ut materialet, Google är till för att sprida information så det är lätt för människan att få tag i det den är ute efter på ett snabbt och smidigt sätt (SVT, 2012). Istället för att försöka få bort de dåliga träffarna som man inte vill ska ligga där så får man motverka dem genom att konkurrera ut de andra träffarna och göra sin egen information till den bästa (SVT, 2012).

I en grundläggande simpel mening så handlar det egentligen om att finnas på Google i sitt eget namn och att själv styra de träffar som kommer upp (SVT, 2012). Länkar man sedan ihop de sidor du själv styr så ges en signal till sökmotorerna att de sidorna är viktiga för det specifika namnet man söker på (SVT, 2012).

Att äga och kontrollera sidor som ska ligga som första träffar i sökmotorer är det första steget man ska ta, det är dock inte alltid lätt och det tar tid (SVT, 2012).

 

Diskussion

Eftersom internet bara blir större och större så ökar även brottsligheten inom det, folk delar mer och mer personlig information om sig själv och andra vilket gör det lättare för brottslingar att stjäla någons identitet. Med det växer även medvetenheten om problemet men ovetande människor väljer då att backa och inte lägga ut så mycket information alls. Problemet ligger då i att det i princip är helt omöjligt att inte finnas på internet i dagens samhälle eftersom att informationen finns hos andra parter än en själv. Därför är det snarare bättre att vara aktiv på internet för att faktiskt styra det som finns om dig där så folk hittar information om dig som du vill att de ska se. Personligen tycker jag folk borde se ett behov till att lära sig mer om hur man skyddar sin identitet nu för tiden. Eftersom folk tar den vägen de tror är rätt så kan de bli så fel, därför borde det också läras ut mer till allmänheten om hur man faktiskt gör. Vad jag inte förstår är varför det inte finns fler öppna föreläsningar eller workshops för att få allmänheten mer villig till att förstå och förändra, det finns folk som är kunniga inom ämnet men ingenstans kan man hitta någonstans där en privatperson kan lära sig mer åtminstone ytlig information.

Precis som Meyers Skriver i sin text om att hon vill få bort uttrycket att man har en profil men inte uppdaterar den så är det lite dig jag också vill komma (Meyers, 2013). Jag vill att människor både med eller utan profil i olika sociala medier ska förstå vad det också kan komma att orsaka. Man bör vara aktiv och ja det kan ta tid men är inte det vart det i slutändan då när man ställer det mot att bli bestulen sin identitet och kanske aldrig få tillbaka ett värdigt liv på grund utav det? Gör man det till en vana i vardagen att lägga en stund i veckan på bloggen eller annat så har man drastiskt minskat risken och i mina öron känns det som ett lätt val (SVT, 2012).

Det finns inget egentligt mellanläge eller någon vågskål utan det är snarare svart på vitt, det är lättare och mer tillgängligt att bli bestulen sin identitet ju mindre aktiv på internet man är. Genom att se till att man har konton på de stora sociala medierna så som Facebook, Twitter och Linkedin och uppdaterar dessa kontinuerligt så kan man också motverka identitetstölden, än bättre är det om man har sin egen hemsida eller blogg med ens eget namn och där lägger upp saker man kan tänka sig att allmänheten ska se.

 

Slutsats


Människor bör läsa på mer om vad som egentligen bör göras så man inte gör misstaget att gömma sig. Hur man skyddar sin identitet är inte genom att gömma sig utan genom att vara mer aktiv än någonsin, detta för att det då blir svårare att stjäla en identitet eftersom den konkurrerar med den riktiga personen. Det är viktigt att tänka på hur man förhåller sig till internet för att slippa bli bestulen sin identitet på internet och därmed få hela livet förstört.

Efter att ha läst artiklar och sett dokumentärfilm så inser jag själv hur lite man faktiskt vet om den internetbaserade världen men den är mycket större och mer komplicerad än vad man tror. Oavsett hur ointressant det i vissa öron kan låta så är det viktigt att ta sitt eget ansvar för att lära sig, annars kanske det är du som bli nästa offer för identitetsstöld och om det då är så enkelt som att hålla sig uppdaterad med adekvat information om sig själv, varför då inte försöka?

 


 

Referenslista

Burguet, R., Caminal, R. & Ellman, M. (2015). In Google we trust? [Elektronisk] International Journal of Industrial Organization, 39. Tillgänglig: http://www.sciencedirect.com.ezproxy.server.hv.se/science/article/pii/S016771871500017X [2016-05-31]

Bylund, Markus. (2013). Personlig integritet på nätet. [Elektronisk] FORES. Tillgänglig: http://personligintegritet.se/las-boken/ [2016-05-25]

Goga, O., Venkatadri, G. & Gummadi. P, K. (2015). The Doppelgänger Bot Attack: Exploring Identity Impersonation in Online Social Networks. [Elektronisk] IMC ’15 Proceedings of the 2015 ACM Conference on Internet Measurement Conference. Tillgänglig: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2815699 [2016-05-25]

Hille, P., Walsh, G. & Cleveland, M. (2015). Consumer Fear of Online Identity Theft: Scale Development and Validation. [Elektronisk] Journal of Interactive Marketing, 30. Tillgänglig: http://ac.els-cdn.com/S1094996814000498/1-s2.0-S1094996814000498-main.pdf?_tid=38476050-2261-11e6-ab1c-00000aab0f26&acdnat=1464171343_55ff2fa18d1eef769fd4d72100ae404d [2016-05-25]

Khedher, Manel. (2014) Personal Branding Phenomenon. [Elektronisk] International Journal of Information, Business and Management, 6.2. Tillgänglig: http://search.proquest.com.ezproxy.server.hv.se/docview/1511120777?accountid=14825&rfr_id=info:xri/sid:primo [2016-05-25]

Korfmacher, Carsten. (U.Å.). Personal identity. [Elektronisk] Internet Encyclopedia of Philosophy. Tillgänglig: http://www.iep.utm.edu/person-i/ [2016-05-25]

Meyers, Katy. (2013). Manage Your Digital Identity. [Elektronisk] Inside Higher Ed, Gradhacker. Tillgänglig: https://www.insidehighered.com/blogs/gradhacker/manage-your-digital-identity [2016-05-25]

Olson, Erik T. (2002). Personal identity. [Elektronisk] Stanford Encyclopedia of Philosophy. Tillgänglig: http://plato.stanford.edu/entries/identity-personal/ [2016-05-25]

Wikipedia contributors. (U.Å.) Personal Identity. [Elektronisk] Wikipedia, The Free Encyclopedia. Tillgänglig: ://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:CiteThisPage&page=Personal_identity&id=712699392 [2016-05-25]

 

Filmkällor:

SVT (2012). Du är Googlad. [Video Online/Dokumentärfilm]. 2012. https://www.youtube.com/watch?v=6JFIfvZV2VM [2016-05-25]