Att vara äldre på sociala-medier

Av Axel Bolle

Inledning

Vi lever i en värld där fler och fler äldre människor väljer att delta i sociala medier. Äldre i denna artikel kommer definieras som 50 år och uppåt. Många sociala medier handlar om att dela med sig av sitt liv, antigen via bilder eller med text.Jag har dock lagt märke till att det finns många äldre som inte tänker på vad, eller hur de delar information. De kanske skriver en lite för privat detalj i en kommentar på en väns bild, eller gillar en sida om en politiker som jag vet att de aldrig hade erkänt att de tyckte om i en vanlig konversation Det är intressant att försöka förstå hur äldre tänker när de trycker på dela samt gillar saker, är de medvetna om att “gillningar” syns i andra människors flöden? Samt att uppfattningen av ditt digitala jag är lika viktigt som ditt personliga. Ger vi äldre frikort när det gäller sociala faux-pas eller kritiserar vi dem eller rentav gömmer deras flöden.

I den här artikeln kommer jag bearbeta frågorna: Är äldre är medvetna om att deras presentation av sig själva på nätet är någonting som alla kan se? Vilka risker kan det medföra om de inte är medvetna och hur kan vi motverka dem? Detta görs via en tydlig djupdykning i både själv-presentation samt skillnader i beteenden beroende på ålder.

Teori

Vilka använder facebook?

För att få en förståelse om problemen som kan uppstå i olika åldersgruppers användning av facebook måste vi lära oss lite om historien kring facebook.

facebook, eller “the Facebook” som det kallades till en början startades som en hemsida för college-studenter på Harvard University år 2004 (Phillips, S. 2007), men spreds fort till fler skolor och så småningom till allmänheten 2006, för alla personer över 13 år med en emailadress. (Wikipedia, 2016). Som väntat ökade användning främst bland unga i de första åren av facebooks existens, men redan 2010 var den snabbast växande åldersgruppen på hemsidan användare som var över 34 år gamla, de utgjorde då 28% av användarna på hemsidan (Wilson, Gosling and Graham, 2012). Mer aktuell statistik säger att 26% av användarna på facebook är 50 år och äldre.(Statista 2016) En tydlig utveckling som visar på att äldre tar mer och mer plats på facebook.

Varför använder äldre människor facebook?

Facebook, precis som många andra plattformar där man skriver under sitt eget namn är givetvis en plats att främja ens starka sidor, att visa på vem man är och vad man gör. Exempel på dessa aktiviteter är att skriva ett inlägg på sin eller någon annas tidslinje, uppdatera sin profil eller lägga upp bilder (Seidman, 2013).

Det finns, enligt Seidman, en till anledning till varför människor använder facebook. Han påstår att viljan att passa in, känslan av tillhörighet är en stark drivkraft bland människor. Vidare föreslår han att facebook kan vara ett effektivt verktyg för att inte känna sig utanför, eftersom det för med sig möjlighet att bli accepterad av sina medmänniskor samtidigt som det ökar självkänslan (Seidman, 2013).

Hur beter sig folk online?

När man pratar om beteende online så måste man se till en av de stora tänkarna kring “self-presentation”, nämligen Erving Goffman. Han skrev: När en individ kommer i kontakt med andra så försöker de vanligtvis att få tag i information om indidiven, eller få fram information om personen som de redan visste. De kommer vara intresserade av individens socio-ekonomiska status, individens självbild, individens inställning till gruppen, individens kompetens, individens pålitlighet etc. (Goffman, 1959).

Det är svårt att säga emot Goffman här, då hans texter och tankar har blivit omskrivna de senaste 50 åren. Men går de att applicera på sociala medier? Bernie Hogan skulle påstå att det går, han skriver att Goffman förmodligen inte skulle se sig själv som en mediavetare, men samtidigt att Goffman är en produkt av den telvisionära eran, lite närmre samtiden. (Hogan, 2010)

Det finns många problem som äldre kan falla i här, på grund av avsaknad av Digital Etikett. Hugh Miller skriver om ett fenomen som han kallar för “Electronic communication” eller “EC”. Han beskriver att EV har skapat en form av ramverk för utvecklingen av en etikett på nätet. Han hävdar att den är mer begränsad än “vanlig” etikett, mindre “riktig” än vanlig fyisisk interaktion, samt att den ger oss många nya problem och möjligheter i vår presentation av jaget (Miller, 1995).

Miller beskriver även skillnaden mellan fysiska och digitala möten väldigt tydligt. Han beskriver om han vill träffa någon och prata behövs det tid och ansträngning. Detta medför, menar Miller att man vet vad den andra personen vill och kan anpassa sin “image” utefter det. Men när det gäller online så kan vem som helst titta (om du gjort det offentligt) på dina inlägg och konversationer. Då har du ingen aning om vem som ser det. Han säger “Om jag visste att folk från Mexico skulle gå in på min hemsida så kanske jag skulle presenterat den annorlunda” (Miller, 1995).

Hur skiljer sig äldres användande av internet?

I en studie som publicerades av “University of Ulster” Jämför man grupper med yngre facebookanvändare (15-30) med äldre (50+) för att kolla hur de skiljer sig åt i användande. De kom fram till att den största skillnaden kom vid vad personerna i fråga väljer att göra på sidan, äldre användare skriver på “väggarna” hos sina vänner dubbelt så mycket gentemot de yngre. Äldre användare använde även mycket mer så kallad “Hyper media”, till exempel videoklipp och ljudfiler. (Quinn, Chen and Mulvenna, 2011)

Men det är inte bara i användande som ålder spelar roll, utan även i språkvalen kan man se skillnader i beteende och attityder. En studie pekar på en stor skillnad är hur mycket man väljer att dela med sig av sitt mer personliga jag. Studien visade på att i en studie med lika många äldre som yngre så var 56 statusar ett uttryck för känslor medans bara 28 av de äldre visade på något sådant. De äldre pratade oftare om faktiska händelser.

(Subramaniam and Razak, 2014)

Vilka är riskerna med användande?

Det finns flera aspekter med facebookanvändande som kan medföra otaliga risker, men de som vi är intresserade av är de sociala riskerna, såsom utfrysning samt ovetskap om vilka som ser det som de lägger upp på facebook.

Utfrysning kan vara en risk som äldre kan utsättas för. Det kan vara ensamt att vara äldre på internet, många ungdomar som talar sitt språk och för sig i sina små grupper, att vara äldre kan verka skrämmande. Att vara äldre är att vara ensam, hävdar en studie från Cambridge University Press. Att förlora saker som var meningsfulla, att känna sig oviktig och irrelevant, att sakna en roll att spela (MINICHIELLO, BROWNE and KENDIG, 2000). Detta kan resultera i någonting som kallas för “Lurkande”, passiv iakttagande av olika medier, i detta fall sociala (Wikipedia, 2016). En studie från The University of Queensland visade på att bara efter 2 dagars “Lurkande” efter att ha deltagit varje dag medförde en avsaknad av tillfredsställelse och en avsaknad av en tillhörighetskänsla (Tobin mfl., 2014).

Det är med denna känsla av ensamhet som riskerna ökar. Delning av känslig information (adresser etc.) är mycket vanligare hos personer som identifierar sig själva som ensamma. Enligt en studie så visade det sig att 79.54% av ensamma personer delade med sig av känslig information medans endast 64.61% av personer som identifierade sig som “connected” delade denna typen av information. Fortfarande en skrämmande stor andel av människor över lag, men skillnaden är stor inom forskningsområdet. (Al-Saggaf and Nielsen, 2014

Ålderism – är det prevalent på internet?

Ålderism, eller Åldersdiskriminering är någonting som på senare år tagit fart. En SVT artikel skriver att Åldersdiskriminering på arbetsplatser pågår men blir sällan rapporterat (von Heijne, 2016). Skulle man kunna tänka sig att detta sker på sociala medier i en större utsträckning? Det finns, på en hemsida som heter reddit.com ett forum som kallar sig för “OldPeopleFacebook” där det dagligen läggs upp utdrag från hemsidan där de skrattar åt eller rentav raljerar mot äldre människors användande av facebook. Detta forum hade 700.000 visningar i Maj, vilket visar på att deltagandet i denna Ålderism är stort, och visar på att alla som ser dina facebook-inlägg inte alltid bryr sig om ditt välbefinnande. (Reddit.com, 2013)

Diskussion

Det kan vara svårt att orientera sig i det myller som vi kallar sociala medier, speciellt om man inte växt upp med dem. Om man i sin ungdom endast kunde kommunicera via telefon eller brev så kan det ses som mirakulöst att idag kunna skriva till sin vän i Singapore och få svar på någon sekund. Samtidigt är det väldigt lätt att dela med sig för mycket av sitt liv, alla dina vänner på facebook kanske inte är särskillt inresserade av ditt privatliv då de ser facebook som snarare en mötesplats än ett symöte. Många unga har vant sig vid att dela med sig av sitt liv, vissa unga väljer till och med bort sociala medier helt och hållet. Det är inte omöjligt att många äldre också väljer att medverka något reserverat i dessa medier för att de är oroliga för konsekvenserna, men det går inte att utesluta att de kanske inte bara är vana vid den typen av informationsdelning.

Frågorna jag ställde i inledningen var: “Är äldre är medvetna om att deras presentation av sig själva på nätet är någonting som alla kan se? Vilka risker kan det medföra om de inte är medvetna och hur kan vi motverka dem?”  Jag tror att äldre är medvetna om att de ses som just äldre i många sammanhang. Det jag skrev om utfrysning tror jag kan vara mer förekommande än man tror, kanske till och med går obemärkt förbi. Samtidigt som sociala medier kan vara exkluderande för många, och utanförskapet är ett av de problem som finns, så är det mycket bra som har hänt också. Enligt en Pew-internet studie så kan sociala medier hjälpa att minska mellanrummet mellan generationer och på så vis istället för att äldre känner sig utanför, kanske känner sig mer involverade är vad som tidigare varit möjligt (Madden, 2010).

Slutsats

Att som äldre vara aktiv på sociala-medier(facebook) har både positiva och negativa. Det finns en risk att hamna utanför, att bli utfryst. Det finns även en risk – ifall man känner sig ensam på grund av utfrysningen att dela med sig av för mycket känslig information. Information som personen inte vill skall vara allmän.

Ålderismen är en trend som vi ser är under uppsving på sociala medier, framförallt på reddit.com. Ålderism är ett intressant fenomen då det behandlar en grupp i samhället som inte riktigt vet varför de blir skrattade åt. Det är ofta att de inte beter sig dåligt, utan snarare att de försöker passa in i en grupp som inte vill ha dem. Ett exempel på det här beteendet kan ses hos Hillary Clinton. Hon gör allt i det stundande presidentvalet för att locka unga röster, men får oftast bara unga att sätta handen framför ansiktet.(Vergara, A. 2016)

Äldre får inte vara rädda att hamna utanför i sociala-medie sammanhäng. De är en riskgrupp för ofrivillig utfrysning och måste således tänka på vad de delar med sig och vilken bild de visar för utomstående. Det må vara viktigt för en tonåring att visa att man kan vara på internet och navigera sociala medier. Men det kanske kan vara viktigare, ur ett livskvalitétsperspektiv för äldre att göra detsamma.

Slutsats.avsaknad av forskning

De studier som analyserar användning av sociala medier ställer ofta unga mot världen. De försöker se trender som kan vara skadliga för unga i sociala medier. Det skulle behövas mer studier på äldre och deras välmående. Det kan tyckas att unga är vår framtid och att vi borde utbilda dem i hur man använder sociala medier riskfritt och korrekt, men de äldre börjar ta mer och mer plats på sociala medier och för att skapa en trevlig media-miljö kan det behövas lite studier om äldre och sociala-medier.

Referenser

(Phillips, S 2007).A brief history of facebook. [online] Tillgänglig:
https://www.theguardian.com/technology/2007/jul/25/media.newmedia[Hämtad 28 Maj 2016]

Reddit.com. (2013). traffic stats. [online] Tillgänglig: https://www.reddit.com/r/Oldpeoplefacebook/about/traffic/ [Hämtad 1 Juni. 2016].

Wikipedia. (2016). Lurker. [online] Tillgänglig: https://en.wikipedia.org/wiki/Lurker [Hämtad 1 Juni. 2016].

Wikipedia. (2016). History of Facebook. [online] Tillgänglig: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Facebook#Facebook [Hämtad 26 Maj 2016].

Statista. (2016). Facebook: U.S. user age distribution 2016 | Statistic. [online] Tillgänglig: http://www.statista.com/statistics/187041/us-user-age-distribution-on-facebook/ [Hämtad 1 Juni. 2016].

Wilson, R., Gosling, S. and Graham, L. (2012). A Review of Facebook Research in the Social Sciences. Perspectives on Psychological Science, 7(3), pp.203-220.

Goffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life. Garden City, N.Y.: Doubleday.

Vergara, A. (2016). Hillary Clinton hits ‘The Dab’ on Ellen DeGeneres’ show. [online] FOX Sports. Tillgänglig: http://www.foxsports.com/buzzer/story/hillary-clinton-hits-the-dab-dance-ellen-degeneres-show-011316 [Hämtad 1 Juni. 2016].

Seidman, G. (2013). Self-presentation and belonging on Facebook: How personality influences social media use and motivations. Personality and Individual Differences, 54(3), pp.402-407.

Madden, M. (2010). Older Adults and Social Media. [online] Pew Research Center: Internet, Science & Tech. Tillgänglig: http://www.pewinternet.org/2010/08/27/older-adults-and-social-media/ [Hämtad 31 May 2016].

Hogan, B. (2010). The Presentation of Self in the Age of Social Media: Distinguishing Performances and Exhibitions Online. Bulletin of Science, Technology & Society, 30(6), pp.377-386.

(Miller, H. (1995) ‘The presentation of Self in Electronic life: Goffman on the Internet.’.

Department of Social Sciences, The Nottingham Trent University. Tillgänglig:http://www.dourish.com/classes/ics234cw04/miller2.pdf

Quinn, D., Chen, L. and Mulvenna, M. (2011). Does Age Make a Difference in the Behaviour of Online Social Network Users?. 2011 International Conference on Internet of Things and 4th International Conference on Cyber, Physical and Social Computing.

Subramaniam, V. and Razak, N. (2014). Examining Language Usage and Patterns in Online Conversation: Communication Gap among Generation Y and Baby Boomers. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 118, pp.468-474.

MINICHIELLO, V., BROWNE, J. and KENDIG, H. (2000). Perceptions and consequences of ageism: views of older people. Ageing and Society, 20(3), pp.253-278.

Tobin, S., Vanman, E., Verreynne, M. and Saeri, A. (2014). Threats to belonging on Facebook: lurking and ostracism. Social Influence, 10(1), pp.31-42.

Al-Saggaf, Y. and Nielsen, S. (2014). Self-disclosure on Facebook among female users and its relationship to feelings of loneliness. Computers in Human Behavior, 36, pp.460-468.
von Heijne, T. (2016). Forskare: Åldersdiskrimineringen ”skrämmande”. [online] svt.se. Tillgänglig: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/forlikning-gav-aldersdiskriminerad-ersattning [Hämtad 31 Maj 2016].