Att leva på att synas på Youtube.

Men vart går gränsen mellan det privata och offentliga? Är man medveten om konsekvenserna och är det i slutändan värt det?

 

 

 

Innehållsförteckning

  1. Abstract………………………………………
  2. Inledning….……………………….……….
  3. Vad är Youtube?… …………………
  4.  Vlogging ……………………….……
  5. Diskussion/slutsats………………………………………..
  6. Referenser/källförteckning………………………………………..

 

 

 

  1. Abstract

I den här texten kommer jag ta upp och prata om fenomenet Youtube. Lite bakgrund, dess utveckling och hur stort det blivit de senaste åren. Att Youtube idag inte alls har samma betydelse som för några år tillbaka. Då mestadels av fokus låg på korta, ofta roliga och simpla klipp. Inget jätte personligt. Fram till hur det ser ut idag. Idag jobbar människor fulltid med Youtube och det blir allt mer privatiserat. Människor delar med sig mer och mer av sitt privatliv och blir på så sätt också mer utsatta. Idag är det inte bara de korta roliga klippen filmade med en mobil eller gammal videokamera som gäller, nu är det videobloggar och så kallade ”vloggar” som gäller. En videoblogg där folk filmar sig själva och pratar rakt upp och ner till en kamera om i princip vad som helst. Som att de pratar till någon, i hopp om att någon i framtiden ska kolla på just dennes video. Eller ”vloggar” där folk filmar sig själva och visar vad de gör under dagen. Som ett reality program där man får följa med och se någons vardag. Ingen jätte avancerad video i sig, men som lockar många tittare då det är väldigt enkelt att titta på och ofta är saker vi kan relatera till. Vilket vi som åskådare ofta är ute efter, saker vi kan relatera till. Det är även här som fokus i denna text kommer ligga. Vad vågar man egentligen visa och vart går gränsen till att folk får se för mycket av ens privatliv? När blir ens personliga integritet störd? Vad blir konsekvenserna av att man delar med sig av så mycket till en så bred publik. För att försöka få fram om det i slutändan faktiskt är värt det.

 

  1. Inledning

Youtube, det stora nya fenomenet. En plattform som funnits länge men som idag har fått en helt ny betydelse. Att titta på korta roliga klipp är inte längre det man söker. Idag vill vi se privatpersoner filma och prata om deras egna liv. Bland annat se folk som “vloggar” eller bara pratar rakt in i en kamera. Som reality tv fast på Youtube. Jag vill nu ta reda på hur detta faktiskt påverkar ens integritet och privatliv att hålla på med Youtube. Man själv som privatperson publicerar material för allmänheten att se och tjänar pengar på det. Vilket på så sätt också gör att man lite slutar att vara en privatperson och blir en offentlig person, för att man visar vem man är och lite lever på sin personlighet. Hur påverkar det en så kallad “youtuber” som håller på med Youtube? Är man medveten om konsekvenserna när man lite släpper taget om sin integritet och sprider den för allmänheten.

 

 

  1. Vad är Youtube?

Youtube, en webbplats som startades i maj 2005 där videoklipp laddas upp av dess användare. Vem som helst kan bli medlem och få lägga upp videomaterial, företag som privatperson. En plattform som växt väldigt fort och som idag räknas som en av de mest besökta webbplatserna. Redan december år 2009 rankades Youtube som internets tredje mest besökta webbplats, bara fyra år efter webbsidans start. (Wikipedia 2016)

En plattform där man i princip har möjligheten att ladda upp vad man vill för hela världen att se. Något som blivit allt större och ökat i popularitet nu det senaste är så kallad videobloggning eller ”vlogging”. Vilket också, tack vare Youtube, har lett till en ny form av kändisskap för en del bloggare men också vanliga privatpersoner som väljer att dela med sig av sina liv på plattformen, (Wikipedia 2016). Privatpersoner som valt att prova på att skapa eget videomaterial för att se om man har chansen att skapa sig en publik och följare. Enbart genom att vara sig själva och prata till en kamera. Eller till exempel göra en så kallad ” follow me around” vlogg, där man får följa med personen under en dag. För att sedan bli kända på det, utan att egentligen ha någon speciell talang man vill visa upp. Så som vi kanske anser att en ”kändis” egentligen uppstår, genom att ha och visa upp en form av talang för något. Idag kan man bli känd på att enbart visa upp och vara sig själv på Youtube. Då det blivit en så stor och populär plattform att visa upp sig på. Lite som en språngbräda för många som är sugna på att få prova på och se om de kan nå kändislivet enbart genom att visa upp sig på Youtube. Ta steget från att gå från privatperson till offentlig person.

 

 

4. Vlogging- publik och konsekvenser

Videobloggande eller så kallad vlogging, eller follow me around är ett av de nya stora fenomenen på Youtube. Att filma sig själv och visa  vad man gör under en dag, skaffa sig en publik endast genom att visa sin vardag. Bara genom att våga visa vem man är och tänja lite på gränserna till när man nästan visar lite för mycket av sitt privatliv. Men är man medveten om vilka som faktiskt kollar? Är man medveten om hur många som kollar? På Youtube idag kan man ganska snabbt och tydligt se hur många det är som faktiskt följer dig och hur många visningar varje specifik video har fått. Desto svårare är det att veta vilka i detalj som faktiskt tittat på det material man som ”youtuber” valt att publicera. Men man har ändå någon form av tanke om vilka ens publik är. Vilket författaren Maximiliane Frobenius också säger i sin text Audience design in monologues: How vloggers involve their viewers (2014). Att man som vloggare ofta har en aning om vilka som tar upp största och minsta delen av sin publik. Något som Marwik, Alice E och boyd, danah också lite skriver om i sin text I tweet honestley, I tweet passionately: Twitter users, context collapse and the imagined audience (2011), där de pratar om att man ofta har en imagined audience. Vi begränsar oss och ser ofta vår publik som en enda person. När en vloggare säger ”du” eller ”dig” pratar man till hela publiken och inte till en specifik person (Frobenius 2014). Om man inte adresserar någon mer specifikt, då man ofta tänker sig att de flesta som följer en är ganska likasinnade och man ser publiken som en helhet, som ens vänner. Man involverar gärna sin publik genom att ställa dem frågor, som hur är läget, ber om åsikter etc. Man låter publiken vara aktivt involverade. För att hålla intresset uppe och för att skapa en relation till tina tittare. (Frobenius 2014)

Som youtuber har man möjlighet att kunna se statistik och kunna se kön och ålder på de som följer och tittar på ditt material. Men det säger inget om vem personen i fråga är. Det skulle lika gärna kunna vara någon helt annan än den du tänkt dig det är som faktiskt följer och ser det du publicerar (Marwik, Alice E & boyd, danah 2011). Att sin imagined audience (den publik man tro sig ha), lika gärna skulle kunna vara helt annorlunda från de som faktiskt följer och tittar på ens material på riktigt. Ålder och kön, det som Youtube tillåter dig att se, säger egentligen inte mycket om den publik du faktiskt har. Man får inte se några personliga egenskaper eller beteenden alls från sina tittare. Vilket i sin tur gör att det lämnar mycket rum över till att hitta på och skapa egna tankar om sin publik, som kanske inte alls stämmer. Vilket för oss tillbaka till frågan, är man helt medveten om vilka som faktiskt kollar?

Man kan aldrig vara vara helt säker på vilka sorts personer det är som tittar, vilket också gör att man utsätter sig för en risk varje gång man publicerar något. Det finns de personer som faktiskt väljer att kränka och som vill andra illa. Människor som utnyttjar folk som visar sina privatliv Youtube och sedan väljer att inkräkta på dess integritet. Man väljer att ta sig hem till folk endast för att störa. Plinga på folks dörrar, slänga in saker i andras brevinkast och inkräkta på personen i frågas integritet.

Exempel på youtubers som varit med om just detta och sedan valt att prata om det i en video är Therese Lindgren, Jonna Lundell och Joakim Berg. Se videosarna här: 

Den sistnämnda videon är för mig den som får en att förstå vikten av att det verkligen kan få konsekvenser att visa och berätta så mycket av sitt privatliv. Att det till och med kommer till en gräns att ens nära och kära blir utsatta, då det inte längre är på ens egna villkor och något man själv riktigt kan ta ansvar över. Då det går så långt att folk vill andra så pass illa att man till och med gör intrång på youtubern i fråga familj och vänners integritet.

Så är det verkligen värt att som youtuber våga visa så pass mycket av sitt liv att andra får möjlighet att inkräkta på detta vis? Eller vart går gränsen för en youtubers integritet?

De flesta som väljer att visa sig på Youtube, mer specifikt de som väljer att vlogga, är nog till stor del medveten om konsekvenserna. Man är medveten att man inte borde visa allt för att på något sätt kunna behålla någon del av sitt privatliv privat. Men dessa gränser tänjs mer och mer hela tiden. Man blir mer och mer lojal mot sina följare, det vill säga de som är trogna och väljer att inte utnyttja och kränka youtubern i fråga. Vilket i sin tur också gör att man vågar visa mer och mer av det privata. Personligintegritet för en vloggare och youtuber är idag inte samma sak som för en vanlig privatperson. Michael Wesch tar upp en väldigt intressant aspekt om detta ämne i sin text Youtube and you experiences of self-awarness in the context collapse of the recordning webcam (2009). Där han pratar om relationen mellan youtuber och dess tittare. Att man som youtuber känner någon form av djup kontakt och relation till sina tittare, trots att de i flesta fall är anonyma, just för att man ofta får bra och fin respons. Tittare som håller med, ger komplimanger och har samma intresse gör att man skapar en form av relation till varandra, kreatör och publik emellan. En djup men inte stark relation (Wesch 2009). Man skapar en relation genom att låta sin publik hela tiden vara aktivt involverade (Frobenius 2014). En relation där man gärna delar med sig av mycket, men som också fort kan avbrytas och ta slut. Om man som tittare väljer att sluta följa personen i fråga och relationen tappas.

 

Vart går gränsen?

Men den relation man skapat med sin följare gör att man lätt glömmer bort och ser över det dåliga och vilka konsekvenser som också tillkommer till att dela med sig av så mycket. Majoriteten av den respons man får brukar ofta vara positiv, men självklart sprids det också hat i de olika kommentarsfälten. Tyvärr är det också dem som lätt får uppmärksamhet. De som skriver hatkommentarer, kränker folk och som tar sig hem till andra för att plinga på dess dörr och kasta in saker i dess brevinkast. Det är här jag tror att gränsen dras för när det verkligen bli intrång på en youtubers integritet, när det blir fysiskt. När det inte längre är riktigt är på ens egen villkor och man inte kan kontrollera situationen. När det inte endast längre handlar om att någon sitter framför en datorskärm, skriver något elakt och klickar enter. Det blir så mycket större och får en form av verklighet när någon faktiskt hittat hem till dig, till din privata adress. Kanske enbart för att du någon gång visat din bostad i en video, kanske inte ens med mening, men mer än så krävs inte. Det lilla klippet gjorde det möjligt för folk som vill kränka och störa personens i fråga privatliv och integritet.

Eller som i exemplet med Therese Lindgren, när någon tagit kontakt med hennes mamma och lurat henne att hennes dotter dött. Där får man känslan av att det gått för långt och man börjar tänka efter vad konsekvenserna faktiskt kan bli. Man ställer sig frågan till vad man faktiskt kanske bör och inte bör visa sina tittare, om det nu faktiskt kan skada andra än en själv.

Jag tror att det från börjar finns en ganska tydlig gräns mellan det privata och icke-privata. Många väljer att inte visa sina nära och kära just för att de inte ska bli utsatta, då det inte är deras val att synas på Youtube. Det är youtuberns i fråga helt egna val att synas på en så stor plattform och då också själv vara medveten om riskerna. Det ska inte andra få ta konsekvenserna för. Men desto längre man håller på och desto mer ens publik växer så ökar också förtroendet mellan kreatör och tittare. Man vågar och vill dela med sig av mer och mer. Återigen, man får en djup relation till sina tittare (Wesch 2009). Man litar mer på sina tittare och vill hela tiden visa mer och prestera bättre, det är de som driver dem framåt. Man lite glömmer bort vad som är privat och inte. Det som för en youtuber idag räknas som privat är det som inte syns framför kameran. Sen regleras den gränsen beroende hur erfaren man är, hur medveten man är om konsekvenserna och om man är beredd att ta dem. Det är den frågan man bör ställa sig själv innan man sätter igång att publicera material för hela världen att se. Är man beredd på att eventuellt gå från vanlig privatperson till offentlig person och bli synlig på flera sociala medieplattformar? Kan man ta konsekvenserna och allt därtill? Kommer man klara att skilja på privat och vad som är okej att visa för andra? För att på något sätt kunna behålla sitt privatliv och sin personligaintegritet.

 

  1. Diskussion/slutsats

Om vi går tillbaka och ställer oss frågan, att leva på Youtube, men till vilket pris? Så tror jag det flesta youtubers anser att det är värt det. Annars hade man förmodligen aldrig tagit steget och börjat. Att kunna bli känd på att i princip endast vara sig själv och visa vem man är, är ju egentligen helt fantastiskt. Att skaffa en form av kändisskap och ett följe som blir som ens vänner och familj, endast genom att visa upp sig själv. Det är otroligt. Sen att en konsekvens av att man visar upp personliga saker i en vlogg, blir att folk skriver hat eller kommer och plingar på ens dörr stup i kvarten, det får man vara beredd på och något man helt enkelt väljer att offra. Vi kan inte kontrollera och stoppa alla som kränker och vill andra illa. Det är omöjligt och en konsekvens vi nog aldrig kommer slippa. ”Är man med i leken får man leken tåla”, och lite så är det. Har man valt att synas på Youtube och publicera material för allmänheten, så får man vara beredd på allt inte är en dans på rosor. Det finns alltid konsekvenser, frågan här är vilka gränser man själv väljer att sätta och hur tillgänglig och sårbar man låter sig själv visas och vara. Att vara på Youtube är ens eget fria val och man får lite sätta sina egna gränser och känna när det blir för privat. Så att sitta i en video som Therese Lindgren, Joakim Berg och Jonna Lundell och sitta och klaga på att folk beter sig illa mot dem, blir egentligen inte helt rätt. Ingen har tvingat dessa personer att visa vart de bor eller vem dess familjemedlemmar är, det är de själva som valt att visa det i en video. Därför blir det också lite dubbelmoral. Självklart att det är fel att kränka och göra intrång i någons privatliv och integritet, det ligger ingen rätt i det alls, men är heller ingen omöjlighet. Det måste man förstått innan man gav sig på att synas på Youtube, för den risken kommer alltid finnas, det bör man vara medveten om. Men är det i slutändan värt konsekvenserna? Där skulle nog de flesta youtubers svara ja.

 

 

Referenser/Källförteckning

Lindgren, Therese. (2016). Inga fler vloggar. [Elektronisk] Tillgänglighttps://www.youtube.com/watch?v=FDJ8Lvoc2K8 [2016-06-01]

Lindgren, Therese. (2015). Sluta med Youtube. [Elektronisk] Tillgänglig: https://www.youtube.com/watch?v=D1TTQv-sscQ [2016-06-01]

Lundell, Jonna. Berg, Joakim. (2016). #Stoppahatet. [Elektronisk] Tillgänglig: https://www.youtube.com/watch?v=odp-uNWml7g – (21 min in i videon) [2016-06-01]

Marwik, Alice E. & boyd, danah. (2011). I tweet honestley, I tweet passionately: Twitter users, context collapse and the imagined audience. New Meidia & Society. [Elektronisk]Tillgänglig: http://is.muni.cz/el/1423/jaro2013/ZUR589f/um/marwick_boyd__2010_.pdf

Maximiliane Frobenius. (2014).  Audience design in monologues: How vloggers involve their viewers. Elsevier. [Elektronisk] Tillgänglig: http://www.sciencedirect.com.ezproxy.server.hv.se/science/article/pii/S0378216614000460

Michael Wesch. (2009). Youtube and you experiences of self-awarness in the context collapse of the recordning webcam. Hampton Press. [Elektronisk] Tillgänglig: http://educ333b.pbworks.com/w/file/fetch/53313709/Wesch%20Youtube%20and%20You.pdf

 Wikipedia. (2016). [Elektronisk] Tillgänglig: https://sv.wikipedia.org/wiki/Youtube