Storebror ser dig!

Marcus Björklund

Abstract

Storebrorsamhället växer och i och med det den statliga övervakningen av befolkningen. Därför har jag valt att i denna artikel fokusera på just detta område då jag kommer ta upp vad ett storebrorsamhälle innebär och hur det påverkar oss människor både positivt och negativt samt hur det gör intrång på den personliga integriteten.

 

Inledning

Idag har vår värld utvecklats till ett mer eller mindre storebrorsamhälle, som innebär att vi blir ständigt bevakade av myndigheter genom videokameror, ljudupptagning men även online på nätet. I ett sådant samhälle hotas den personliga integriteten kraftigt då medborgarnas anonymitet och privatliv blir allt mer nedtonat och nästan försvinner helt (Wikipedia, 2014). Det är även lätt att missbruka ett sådant system om makthavarna inte sköter sig, samt att det även kan uppstå stora konsekvenser om obehöriga kommer åt systemet (wikipedia, 2014). Såsom brottslingar som kan hålla koll på var du befinner dig, så att de vet de bästa möjliga lägena när de ska slå till mot din bostad eller liknande.

Detta samhälle som vi nu blir allt mer inslussade i påminner en hel del om boken ”1984” som George Orwell skrev under 1940-talet som förutspådde att något liknande skulle komma att hända i framtiden. Därför valdes frågeställningen som lyder enligt följande: Storebror ser dig, hur påverkas vi och vad betyder det för den personliga integriteten?  Syftet med detta är att titta lite närmare på hur samhället egentligen är uppbyggt och vad för aspekter detta medför, samt hur detta samhälle påverkar vår integritet som privatpersoner.

 

Storebror ser dig!

Storebror ser dig, är ett begrepp som innebär att det är en blick från ovan som ser dig. Alltså någon större som ser ner på dig, och håller koll på vad du gör. Begreppet Storebror ser dig eller ”Big Brother is Watching you” som det heter är myntat från romanen ”Nittonhundra åttiofyra” av George Orwell från 1949 (Klang, 2013).

Ett exempel på att detta förekommer var när Edward Snowden tog sig från sitt hem på Hawaii till Hongkong under Maj 2013. Då han hade tagit med sig ca 200000 hemlighetsstämplade dokument från NSA, som han lämnat över till två frilandsjournalister; Glenn Greenwald och Ewen MacAskill, samt Filmmakaren Laura Poitras.
Det här var starten på en lång rad övervakningsavslöjanden som snabbt spreds över hela världen (Dawod, 2013). För mig som privatperson kanske det inte känns så kul att veta om att NSA har kartlagt hela mitt liv utan att jag fått någon som helst information om det, och ännu värre när det sedan läcker ut och andra också får reda på den informationen som NSA från början snokat upp.

I USA struntar man helt och hållet i integriteten, ännu mer om de fortsätter göra som de gjorde fram till 2013. Deras tanke var att samla in massor information och sedan vaska fram det intressanta och relevanta (Jacobsson, 2013).

Dock kommer vi i framtiden förmodligen se en fortsatt stigning av bevakning på ett eller annat sätt då antalet smarta enheter i våra hem, på kroppen och på jobbet ökar för varje dag som går. Ifall vi ser denna fortsatta utveckling som vi ser idag så kommer det år 2020 att finnas 30 miljarder enheter som är anslutna till Internet of Things (IoT). T.ex. ett armband runt din handled kopplad till din smartphone skulle kunna övervaka och föra statistik som skulle kunna överföras till en läkare i realtid. Om blodtrycket är högt eller liknande så kanske du får hem medicin till din dörr redan dagen efter (Mackhé, 2015). En annan positiv effekt av storebrorsamhället är också att det blir lättare att upptäcka och spåra brottslingar (Wikipedia, 2014).

Det här anser jag vara en liknande utveckling som George Orwell beskrev i sin framtids-roman ”Nittonhundraåttiofyra” som kom ut år 1949. Där hans verk beskrev ett Storebrorsamhälle där staten och regeringen hade en järnkoll på allmänheten. Hans beskrivda TV-skärmar kan jämföras med dagens, bara det att dessa TV-apparater håller koll på vad du gör också, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Han berättar även på andra sätt hur tillgången till alla enskilda individers rätt till integritet försvinner mer och mer, samt att det i princip kommer att vara omöjligt att vara anonym i framtiden (Wikipedia, 2015). Fast där är vi inte riktigt framme ännu, men görs ingen förändring så kanske det blir så inom kort.

Det är inte bara online vi blir bevakade, utan även ute i den fysiska världen; på tunnelbanan, i affären och ibland i vissa städer även i skolan.
Har man inget att dölja behöver man inte heller vara rädd (Wicklin, 2007). Men är det verkligen så? Själv tycker jag inte att alla ska få reda på allt, men för det behöver det inte betyda att jag döljer något. Det kanske bara är så att jag inte vill att allt som jag sagt och gjort ska komma ut, när det ofta inte ens behöver göra det. Det kan vara något som man skäms över eller tyckt ha varit pinsamt tidigare i livet som man inte vill att alla i sin nya sociala krets ska ha koll på.
Wicklin säger även: Men å andra sidan så kanske det inte är så farligt med övervakning ändå, det är ju väldigt många i dagens samhälle som publicerar hej vilt vad de ska göra i helgen, vad de åt till frukost och vem de umgåtts med (Wicklin, 2013). Men detta tycker jag själv är mera frivilligt, då har man valt själv vad man vill lämna ut för information och det är inte någon annan som berättar om en för alla andra.

En mycket intressant teori som Mathias Klang berättade om på en föreläsning från 2013 handlade om att det nu har gått så långt att vi människor blir lurade till att bevaka oss själva. Ett exempel som togs upp var att man skulle bygga ett helt runt fängelse (kallat Panoptikon). I mitten av fängelset skulle det finnas en central punkt där alla vakter befann sig. Fångarna skulle inte se varandra eller någonting annat, utan bara in emot mitten där dörren till cellen fanns. Dock fanns det persienner för alla dörrar så de skulle inte se ifall vakten tittade på dem eller om de tittade på någon annan. Eftersom fångarna inte visste vem vakten tittade på i just detta ögonblick så skulle fångarna internalisera sin egen övervakning och på så sätt ”övervaka sig själva”. Då de tror att vakterna tittar på just dem (Klang, 2013). Detta är något som har börjat ske hos oss också, då vi inte vet ifall någon tittar på vad vi gör ute på internet mm.

 

Personlig Integritet

Vad är egentligen personlig integritet? Det finns oturligt nog ingen kort och enkel förklaring på detta. På Lagen.nu presenteras det som Personlig integritet är den enskildes rätt att kontrollera vem som kan få tillgång till dennes privata information” (Lagen.se).
Så verkar det även vara för eftersom hos många människor handlar det om just möjligheterna och rätten till att kontrollera spridning och användning av sin personliga information. Den Personliga integriteten fyller även funktioner såsom att om vi inte vill dela med oss av vissa situationer och erfarenheter från våra liv så behöver vi inte det. T.ex. att vi älskar att sjunga i duschen eller att vi pratar bebisspråk med våra husdjur. Vissa kanske vill berätta detta men andra som tycker det är mer genant kanske vill hålla det för sig själva eller kanske bara berätta detta i sällskap där de endast har nära och kära inblandade.
Förmågan att ha rätten till att hålla vissa personliga omständigheter för sig själva tjänar ofta en fysisk säkerhet, även om det ofta är något personligt som inte alls behöver vara olagligt på något vis känner många att det känns tryggt att veta att ingen annan kan/kommer att få reda på det om jag själv inte väljer att säga det till någon. Vid Bland annat jobbansökningar och liknande så kanske man inte vill att cheferna ska få reda på allt om sina tidigare dåliga dagar i livet då detta kan både påverka ifall man får jobbet eller inte men även relationen mellan chefen och den anställde (Bylund, 2013).

En annan viktig andledning till att värna om personlig integritet är vi som människor måste kunna ha en möjlighet att kontrollera andras tillgång till vår personliga information så att vi kan upprätthålla en variation av sociala relationer med olika slags personer. Vi kanske är barnsliga hemma med våra barn, sakliga och korrekta inför arbetskamraterna samt avslappnade och personliga med våra gamla barndomsvänner (Bylund, 2013).

Alla människor läcker och kommer alltid att läcka information, bara vi tar på oss en viss tröja eller en viss mössa, eller om vi har en speciell tatuering så kommer vi alltid att läcka ut information till andra. Eftersom om någon annan ser eller hör mig så kommer andra att få en ny uppfattning eller en annan bild av mig som person (Klang, 2013). Klang talar även om ”Compartmentalization” som innebär att vi ger ut olika information till olika grupper på olika sätt. Men även att olika personer tycker att olika saker är kränkande mot integriteten, såsom att vissa kanske inte bryr sig alls om att någon kollat upp vad jag åt för frukost i morse medan andra kanske blir hysteriskt upprörda för att de spionerat och inkräktat på deras personliga integritet (Klang, 2013).

Ett mycket intressant exempel är Facebook, där många delar med sig av i princip allt, adresser, namn, mobilnummer, relationer, vänner, vad man gillar osv., på så sätt kan man ju fråga sig; Vill jag bli övervakad? Eftersom man själv delar med sig av all denna information, eller gör man det ihop om att ingen ska se den? Varför gjorde man det då? Om du får en ”Like” på ett inlägg som du gjort på Facebook betyder det att du har blivit bevakad eftersom någon har då läst ditt inlägg, och dessutom gillat/visat intresse för det du skrivit eller lagt upp(Klang, 2013).

Vår storebror i den fysiska världen är ofta poliser eller andra myndigheter som vi ofta ser var de befinner sig. Ser du en poliskontroll längre fram på vägen så kanske du åker lite långsammare, men online på nätet ser du inte var dessa ”poliser” befinner sig, så en del människor tänker då som så att de kanske håller på och granskar just mig och på så sätt kanske de inte laddar ner den där filmen de skulle ha till kvällen eller liknande utan väljer att få tag i den på annat sätt, kanske genom att hyra den eller låna den av en kompis (Klang, 2013).

 

Diskussion

Så hur ligger det till egentligen, håller storebror koll på oss allt för mycket eller är det endast som en trygghet för oss att han finns där och ser till så att vi sköter oss? Martin Wicklin säger ju att det kanske inte alls är så ”farligt” med denna övervakning som förekommer på nätet då vi ändå lägger upp så pass mycket på de sociala medierna med mera, för det är ju inget snack om att de flesta vill synas på nätet (Wicklin, 2007). Storebror håller ju även en bättre koll och kan stoppa brott innan de har begåtts (Wikipedia, 2014). Men sen har vi ju såklart även den andra sidan, de som tycker att övervakningen har gått alldeles för långt, då den redan nu är innanför och snokar inom våra privata och personliga integritetsområden. Nu när vi vet att de finns där ute så kommer det leda till att människor tänker till en extra gång innan de gör något på nätet, eller utanför nätet med för den delen. Eftersom det är nästan alltid någon som ser eller hör… på ett eller annat sätt (Klang, 2013).

Å andra sidan kan man även tänka efter ifall det var rätt eller fel av Edward Snowden att berätta för världen att de höll på med denna massövervakning i USA genom NSA. Då ifall man inte hade berättat något hade inte världen lidit av det, men om inte detta kommit ut nu, hade det förmodligen gjort det förr eller senare ändå.

Huruvida det är bra med massövervakning eller inte finns det delade meningar om men att man går över gränserna inpå privatpersoners integritet går det inget tvivel om.

 

Slutsats

Slutsatserna vi kan dra av detta är att det finns lite delade meningar om ifall att storebror och övervakningen som där tillkommer verkligen är nyttig eller om samhället skulle klara sig bättre utan den. Då vi slipper vara oroliga för att människor ska se vad vi gör även att de inte är där fysiskt utan kan kanske se oss på t.ex en kamera. Att misskötsel av ”Storebrorsamhället” skulle kunna leda till förödande konsekvenser samt att övervakningen helt utan tvivel inkräktar på människans privata och personliga integritet kan vi vara överrens om.

 

Referenser

 

Bylund, Markus. Personlig integritet på nätet. (2013) Tillgänglig: http://personligintegritet.se/las-boken/ [2015-04-21]

Dawod, Nivette. Snowdens alla avslöjanden. (2013-12-11) Tillgänglig: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17997209.ab [2015-04-20]

Jacobsson, Göran.  Forskare: USA struntar i integriteten (2013-11-01) Tillgänglig: http://arbetet.se/2013/11/01/forskare-usa-struntar-i-integriteten/ [2015-04-21]

Klang, Mathias. UR Samtiden – Övervakning och kontroll: Storebror på nätet (2013-04-26) Tillgänglig: http://uraccess.se.ezproxy.server.hv.se/products/176860 [2015-04-20]

Lagen.nu. Personlig Integritet. (u.å.) Tillgänglig: https://lagen.nu/begrepp/Personlig_integritet [2015-04-21]

Mackhé, Peter. “Storebror ser dig” (2015-01-15) Tillgänglig: http://www.dagensanalys.se/2015/01/30-miljarder-internet-of-things-2020/  [2015-04-21]

Wicklin Martin. Stjärnstopp: Storebror ser dig (2007) Tillgänglig: http://uraccess.se.ezproxy.server.hv.se/products/144457 [2015-04-21]

Wikipedia. 1984 (roman). (2015-03-08) Tillgänglig: http://sv.wikipedia.org/wiki/1984_(roman) [2015-04-21]

Wikipedia. Storebrorsamhälle. (2014-06-10) Tillgänglig: http://sv.wikipedia.org/wiki/Storebrorssamh%C3%A4lle [2015-04-21]