Författare: Caroline Johansson sgDIG14

Kurs: Integritet och demokrati i digitala medier- DMI100

Abstract

I Juni 2013 läckte en 29 årig NSA anställd ut massa dokument om att den amerikanska regeringen övervakade befolkningen online och via telefon. Denna 29 åringen är Edward Snowden som fick fly ifrån USA till Ryssland där han fick asyl.

Reaktionerna blev blandade och delade nästan USA då vissa sa att han gjorde rätt och vissa sa att han gjorde fel. Men ändå trots dessa reaktioner tar folk det här med att de övervakas online med lättja och ingen oro, man har inget att dölja.

Jag ska i denna artikel kolla upp mer om Edward Snowden och reaktionerna kring han, samt varför man som människa har jag har inget att dölja attityden och vad det innebär för den personliga integriteten.

Introduktion

6 juni 2013 publicerade den brittiska tidningen the Guardian det första av många läkta dokument om att National Security Agency (NSA) har övervakat flera miljoner amerikanska medborgare via internet och mobiltrafik (Dawod, 2013). Bara några dagar senare kommer det ut att det är Edward Snowden, en anställd hos NSA som läkt dessa dokumenten. Han säger även till the Guardian att han inte var rädd att komma ut med att det var han som läkt dokumenten för att han inte gjort något fel, han vill inte att det ska handla om honom utan om vad den amerikanska regeringen har gjort (Greenwald, Macaskil & Poitras, 2013).

Den 30 juni avslöjas det även att miljontals européer har övervakats av amerikanska myndigheter, detta meddelar tyska tidningen Der Spiegel, även denna information sägs komma från Snowden (Dawod, 2013).

Edward Snowden flydde Amerika och sökte tillfällig asyl i 21 olika länder, efter 1 år av asylsökande fick an tillfällig asyl i Ryssland, detta var 1 Augusti 2014 (Dawod, 2013).

Information om ännu mer övervakningar avslöjades allt eftersom tiden gick,

  • 21 Oktober – NSA övervakat 70,3 miljoner telefonsamtal i Frankrike
  • 23 Oktober – Tysklands förbundskansler Angela Merkels telefonsamtal ska ha övervakats av NSA
  • 24 Oktober – Enligt uppgifter till The Guardian har NSA spionerat på 35 världsledare
  • 28 Oktober – NSA har under en månad övervakat över 60 miljoner telefonsamtals längd och vem som har ringt dem.
  • 5 December – Läckta dokument från Snowden visar att FRA, Försvarets radioanstalt på Lovön strax utanför Stockholm har spionerat på Rysslands politiska ledning och industri åt USA,

(Dawod, 2013)

Reaktionerna från människor är till största del att man inte bryr sig för man har inget att dölja, detta är oroväckande menar Daniel Solove, professor på George Washington University Law School, han menar att man alltid har något om man inte vill att någon ska se (Solove, 2007).

Syftet med denna artikel är att kolla upp mer om Edward Snowden handlingar, hur känner han nu? Hur blev reaktionerna? Även den största frågan, varför gjorde han det?

Samt att ta reda på varför majoriteten av befolkningen i världen inte verkar bry sig om att de är övervakade online och vilka konsekvenser detta ger till den personliga integriteten om man inte tar och jobbar för att få behålla den.

Edward Snowden

Vem är visselblåsaren? Edward Joseph Snowden, då en 29 årig familjefar med fru och barn, bosatt på Hawaii, USA. Han var en före detta CIA-anställd som arbetat som konsult åt USA:s nationella säkerhetstjänst National Security Agency (Wikipedia, 2015).

Han kollega på NSA beskriver honom som principfast och något excentrisk, han höll en kopia av konstitutionen på hans skrivbord och vandrade i salarna bärandes på en Rubriks kub, han höll även på att förlora jobbet för att han stod upp för en kollega som blev disciplinerad (Harding, 2014).

När han valde att publicera de sekretessbelagda dokumenten, visste han att han inte ville göra det anonymt, då han ansåg att han inte gör något fel med att läcka dokumenten.(Holmberg, 2013).

Rätt Eller Fel?

Diskussionerna om huruvida Snowden gjorde rätt eller fel med att läcka informationen är blandad. Om man läser en speciell artikel, skriven av Becky Bratu and Lou Dubois från NBC News så kan där se hur reaktionerna kring Snowden var när NBC sände en timmes lång med Snowden, den första intervju som han hade med Amerika. Under denna intervju twittrade många med #Patriot eller #Traitor, vilket som blev mest twittrat kan man då undra, #Patriot var den “populära” men inte med mycket, 59% kallar honom för patriot medans 41% kallar honom för terrorist (Bratu & Dubois, 2014).

Mario Vargas Llosa, 2010 års Nobelpristagare i litteratur skrev en artikel som publicerats i DN om händelsen. Han förstår inte hur man kan kalla Snowden för frihetskämpe, hur man kan bryta sitt sekretessavtal med staten man jobbar för att sedan avslöja att USA övervakat medborgare (Llosa, 2013).

Han skriver även följande:

Sanningen är att herr Snowden inte har avslöjat någonting som inte redan var känt för alla normalbegåvade människor, även om få av oss hade kunna föreställa sig omfattningen av de här inspelningarna”

(Llosa, 2013)

Någon som tycker att det Snowden gjorde var bra är Stefan Svalfors, professor i sociologi vid Umeå universitet. Han skrev ett öppet brev där han tycker att Snowden skulle fått Nobels fredspris 2013. I hans brev kan man läsa om hur han tycker att Snowden gjort världen lite säkrare och tryggare genom att läcka informationen Även att Snowden visar ett man som enskild medborgare kan stå upp för grundläggande fri- och rättigheter.

Vad har då Snowden att säga om detta? i en intervju med The Guardian säger han följande:

“I understand that I will be made to suffer for my actions,”

“I really want the focus to be on these documents and the debate which I hope this will trigger among citizens around the globe about what kind of world we want to live in. My sole motive is to inform the public as to that which is done in their name and that which is done against them.”

(Greenwald, Macaskil & Poitras,2013)

Han vet att han kommer få stå sitt kast, men samtidigt vill han visa att staten gör fel och han vill att medborgarna ska veta vad staten gör mot dem.

Personlig Integritet Online

Vad är personlig integritet?

Markus Bylund (2013) skriver att personlig integritet fyller en lång rad funktioner i människors liv. En av de mest uppenbara är att det skyddar oss mot generande situationer, som exempelvis prata bebisspråk med våra småbarn eller att man älskar att sjunga i duschen. Detta kanske man vågar berätta för vissa men inte andra, eller att man tycker att sådana aktiviteter passar bäst i sällskap av en mer begränsad skara närstående medmänniskor, om inte rentav i ensamhet.

Man kan kortfattat skriva det som möjligheten, eller rentav rätten, att kontrollera spridning och användning av personlig information (Bylund, 2013).

“Jag Har Inget Att Dölja”

I vår vardag så är det den teknologi som har skänkt oss frihet och revolutionerat våra vardagliga liv, är även den teknologi som är till för att övervaka oss (Richards, 2013).

Den vanligaste reaktionen man får när man frågar om man är orolig över övervakning online är “Jag har inget att dölja, endast om du gör något fel bör du oroa dig, och då förtjänar du inte att hålla det privat.” (Solove, 2007). Denna reaktionen upprör Daniel Solove, Juridik professor på George Washington University Law School. Han har skrivit en artikel vid namn I’ve Got Nothing to Hide’ and Other Misunderstandings of Privacy där han bland annat skriver om att man som människa inte bryr sig om att man är övervakad online. Han pratar om att det finns olika sätt att titta på det hela, ett extremt sätt är exempelvis:

“If you have nothing to hide, then that quite literally means you are willing to let me photograph you naked? And I get full rights to that photograph so I can show it to your neighbors?”

(Solove, 2007)

Detta var en kommentar han får på din blogg, men som han tar upp som han menar stämmer, och vad menar då den som skrev kommentaren och Solove? Jo, om du inte har nått o dölja kan jag göra vad jag vill, för alla har något som de inte vill att någon annan ska se (Solove, 2007). Ett inte så extremt sätt är att vissa kan hävda att sekretessintresset är minimal, och säkerhetsintresset är stort, att förebygga terrorism är viktigare (Solove, 2007).

Men vad menar man med att man inte har något att dölja då? Jo man menar oftast att man inte vill dölja information som kan anses viktiga för staten, men man vill inte att ens privata bilder eller liknande ska komma ut (Solove, 2007).

Diskussion

Man kan diskutera i evigheter om Edward Snowden gjorde rätt som läkte dokumenten om att NSA bedrev övervakning, många är för det han gjorde, medans nästan lika många är emot (Bratu & Dubois, 2014). Jag tror inte heller att man kan säga varför vissa tycker att han gjorde bra eller dåligt, mycket beror på individen som säger sin åsikt, vi är över 7 miljarder människor i världen, detta innebär lika många åsikter. Personligen är jag lite kluven angående det hela. Han gjorde en sak som var bra, han valde att gå ut med information om att staten gjorde fel, detta gjorde han trots att han visste att han skulle behöva fly landet och gömma sig. Men samtidigt tänker jag att det han gjorde bröt ändå mot lagen, något som jag tycker han borde få ett straff för, samt att den informationen han gav ut kan skada om den hamnar i fel händer.

Jag hade också tankeställningen “Jag bryr mig inte, jag har inget att dölja.” Jag har läst många artiklar och blogginlägg, både på svenska och engelska, även en dansk. Många har handlat om just det att människan är så ovetande om vad som sker online, eller det var det jag tänkte fram tills det att jag såg John Olivers Show Last Week Tonight with John Oliver när han mötte Edward Snowden. Då sa han följande citat

We have this information now and we no longer get the luxury of pleading ignorance.”

(Last Week Tonight with John Oliver, 2015)

vilket påminner om det som Mario Vargas Llosa skrev:

Sanningen är att herr Snowden inte har avslöjat någonting som inte redan var känt för alla normalbegåvade människor, även om få av oss hade kunna föreställa sig omfattningen av de här inspelningarna”

(Llosa, 2013)

Kanske detta är problemet? Att innan Snowden gick ut med informationen om att vi var övervakade kände vi inte behovet att bry oss, det var som Mario Vargas Llosa sa, att majoriteten av oss människor redan visste om och förstod att vi är övervakade online, och att det inte kom som en nyhet för dom.

Kanske vi människor bara är lata och inte ville ta itu med problemet, men blev “tvungna” när Snowden läkte informationen. Jag tänker det lite som när man prokrastinerar, att man skjuter upp det tills det inte längre går (SAOL, 2012). Vi vill inte ta itu med problemet fören vi blev tvugna.

Läser man i Lawrence Lessing bok Code and Other Laws of Cyberspace så kan man läsa följande:

What right does the government have to enter your home,or search your papers?What protection does the law of trespass provide against others beyond the government snooping into your private stuff?”

(Lessing, 2006, sid 201)

Detta är något man kan fundera över. Om staten kommer åt din Internet och telefon historik, vad kan då inte skurkar och andra människor komma åt? Om man tänker på sig själv, jag har nästan samma lösenord på alla mina webbplatser, även att mina användarnamn är lika, så hur stor skulle inte skadan bli om den informationen kom in i fel händer?

Teorier angående ”jag har inget att dölja” attityden och dess konsekvenser finns det mycket utav. Majoriteten av de som jag läst har samma tankesätt, vilket stärks av Daniel Solove, att om vi inte säger stopp och ber staten ha tydliga riktlinjer om vad de gör online kommer vi förlora våran personliga integritet, för vi måste som medborgare ha rätten att få veta vad staten gör med våran information.

Slutsats

Det som Edward Snowden läckte kom nog inte som en nyhet för många, att vi var övervakade av staten visste man reda, det var nog utsträckningen som gjorde att man blev chockad.

Jag tror inte vi som människor kommer leva utan att staten övervakar oss, de kommer alltid ligga där i bakgrunden och kolla vad vi gör, och jag tror inte att det kommer vara något problem, så länge de sköter det snyggt och inte delar våran information till de som kan skada oss. För online övervakning kan vara bra i kampen mot terrorism och skurkar.

Mycket ligger ändå i slutändan hos oss individer som är aktiva online. Vi måste tänka på vad vi publicerar. För att om du publicerar en bild på dig själv med texten “jag har nyss rånat en bank” förtjänar du nog att åka fast.

Referenslista

Bratu, Becky & Dubois, Lou (2014) The People Have Tweeted: Is Snowden a #Traitor or #Patriot? [Elektronisk] Tillgänglig: http://www.nbcnews.com/news/usnews/peoplehavetweetedsnowdentraitororpatriotn117096 [2015-04-18]

Bylund, Markus (2013) Personlig integritet på nätet. [Elektronisk] Stockholm: Fores

Dawod, Nivette (2013) Snowdens alla avslöjande [Elektronisk] Tillgänglig: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17997209.ab [2015-04-17]

Greenwald, Macaskil & Poitras (2013) Edward Snowden: the whistleblower behind the NSA surveillance revelations [Elektronisk] Tillgänglig: http://www.theguardian.com/world/2013/jun/09/edwardsnowdennsawhistleblowersurveillance [2015-04-17]

Harding, Luke (2014) How Edward Snowden went from loyal NSA contractor to whistleblower

[Elektronisk] Tillgänglig: http://www.theguardian.com/world/2014/feb/01/edwardsnowdenintelligenceleaknsacontractorextract [2015-04-22]

Holmberg, Kalle (2013) Han avslöjade övervakningen [Elektronisk] Tillgänglig: http://www.dn.se/ekonomi/hanavslojadeovervakningen/ [2015-04-18]

Last Week Tonight with John Oliver (2015) Last Week Tonight with John Oliver: Government Surveillance (HBO) [Video online] Tillgänglig: https://www.youtube.com/watch?v=XEVlyP4_11M [2015-04-17]

Lessing, Lawrence (2006) Code and Other Laws of Cyberspace [Elektronisk] Basic Books, New York

Llosa, Mario Vargs (2013) Snowden är ingen frihetshjälte [Elektronisk] Tillgänglig: http://www.svd.se/kultur/snowdenaringenfrihetshjalte_8355790.svd [2015-04-18]

Richards, Neil (2013) The Dangers of Surveillance [Elektronisk]. Tillgänglig: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2239412 [2015-04-24]

SAOL (2012) PROKRASTINERA [Elektronisk] Tillgänglig: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/197/12.html#PROKRASTINERA [2015-04-21]

Solove, Daniel J. (2007) ‘I’ve Got Nothing to Hide’ and Other Misunderstandings of Privacy [Elektronisk]. Tillgänglig: http://papers.ssrn.com/soL3/papers.cfm?abstract_id=998565 [2015-04-22]

Svallfors, Stefan (2013) Umeåprofessorn: Ge Snowden fredspriset [Elektronisk] Tillgänglig: http://www.vk.se/934383/umeaproffesorngesnowdenfredspriset [2015-04-18]

Wikipedia (2015) Edward Snowden [Elektronisk] Tillgänglig:

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Snowden&oldid=657286218 [2015-04-23]