Abstract
I den här essän kommer jag att beskriva betydelsen av cookies och hur företag använder de för att samla information om deras användare. En stor del till att företag har möjlighet att lagra information har främst att göra med att vi godkänner sajtens användarvillkor när vi blir medlemmar på en sida.

Att vi idag är mer acceptabla till att blotta oss själva och vår personliga information, har bland annat att göra med förändrade normer i och med den tekniska utvecklingen. Vi blir allt mer öppna för att dela med oss av personlig information i en betydligt större skala än vad vi gjorde för några år sedan. Men trots den förändrade normen, bör man tänka ett steg längre innan man publicerar information om sig själv. Företagen vi godkänner användarvillkoren hos äger i många fall din personliga data och kan använda den i ett flertal olika sammanhang utan din tillåtelse. Detta kan i värsta fall leda till att du som privat person sätts i en mycket utsatt position på grund av ett avtal du valt att inte läsa igenom. I denna artikel kommer det tas upp eventuella lösningar för de användare som av olika anledningar vill ha kontroll över den information som publiceras på nätet.

Inledning
Vi lever i en tid då det digitala är en självklarhet och där det mesta går att utföra online. Med hjälp utav våra så kallade informations- och kommunikationsverktyg (IKT) ökar vi förmågan att kunna kommunicera och sprida information på ett simpelt vis. Men vad gör detta egentligen med vår personliga integritet och vad betyder det?

Personlig integritet står under en lag kallad ”personuppgiftslagen” (PUL) och syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. (Lagen.nu) Varje enskild individ har alltså rätten att kontrollera vem som ska få tillgång till den privata informationen. Vad som är acceptabelt att dela med sig av eller inte bestämmer man själv, vilket också leder till att gränsen för personlig integritet ser helt olika ut.

Trots att detta låter som en självklarhet: Förstår vi alla gånger innebörden av den information vi väljer att ge ut om oss själva när vi godkänner användarvillkoren på exempelvis sociala medier? De flesta utav oss läser troligtvis inte avtalen överhuvudtaget, då de är alldeles för långa och svåra att komma i underfund med. Det är dock här problematiken för personlig integritet på nätet uppstår. Genom att inte ha förståelse för vad man godkänner ger man företagen förmågan att styra över din information, vilket på sätt och vis gör att dina rättigheter regleras. (Lundeberg, 2015)

För att få en djupare förståelse för hur man får kontroll över sin närvaro på internet, samt vilka valmöjligheter man har tillgång till om man fortfarande vill vara aktiv. Kommer jag först och främst nämna företagens metod för insamling av information, cookies.

Cookies
Cookies är en liten textfil som nyttjas av företag för att kunna lagra information om sina användare. Denna minimala textfil lagras på din hårddisk utav en web-server varje gång du besöker en ny hemsida. (Hormozi, 2005) För att enkelt få en förståelse för hur cookies fungerar kan vi här ta del av Lou Montullis beskrivning av cookies:

”A piece of data that is stored, then given by the server to the client, stored by the client, and returned to the server each time the client returns”

Idag ses cookies ofta som en synonym till intrång i den personliga integriteten, även fast att de inte utvecklades i detta syfte. När cookies först utvecklades var de designade för att ge webbsidor ett lagringsminne för att underlätta användandet. (Pierson & Heyman, 2011) Visst har det underlättat användandet en hel del, men vad hände egentligen med den personliga integriteten? När du besöker en sida som använder sig utav cookies, lagras din personlig information och användarmönster av ren automatik. Denna information har företagen full rätt till, då man i de allra flesta fall godkänner cookies för att kunna använda en sida. (Lundeberg, 2015) Några exempel på vad som kan lagras via cookies när du besöker en sida är ditt användarnamn och lösenord, din tekniska utrustning, vilka hemsidor du tidigare besökt, statistik över användare, vad du gör på sidan mm. (Kristol, 2001)

Vad man fortfarande kan fråga sig är: Bryr sig användare om att företag lagrar viss personlig information via cookies? Enligt en studie som presenteras i artikeln ”HTTP cookies: Standards, Privacy and Politics” visar det att mindre än 1% av 1 miljard sidovisningar avböjer cookies. De beskriver också att detta kan bero på en mängd olika faktorer, där ibland att användarna: (Kristol, 2001)

 • Är inte medvetna om cookien
 • Är medvetna om cookien men vet inte om att den kan användas för att spåra dem;
 • Är medvetna om att cookien kan spåra en, men är inte oroliga
 • Antar att enheten samlar in information och kommer att skydda och använda den varsamt
 • Antar att statliga regleringar kommer att förhindra webbsidor från att missbruka informationen som samlas in om dem.

Sekretessavtal
Till en början måste man inse att den digitala världen har ett oändligt och precist minne som sträcker sig inom oändliga räckvidder. Allt vi säger och gör på internet lagras och även fast att man skulle ta bort viss information, finns den oftast kvar. Men vad är egentligen lämpligt att publicera när man ständigt lämnar information som hela världen kan se och ta del av?

När vi använder internet eller appar på våra smartphones, godkänner vi långa användarvillkor. Men är vi medvetna om vad vi egentligen godkänner? När vi blir medlemmar på en webbplats finns det i de allra flesta fall användarvillkor och sekretesspolicys som måste godkännas för att få använda tjänsten. Men trots att vi godkänner avtalen, så är det väldigt få utav oss som faktiskt läser villkoren och vet vad de innebär. (UR, 2014) För att förstora problemet en aning och förstå allvaret i avtalen kan man hänvisa till en händelse som ägde rum 2009 på ett företag vid namn ”GameStation”. Vad som hände var att GameStation, en e-butik, adderade ett nytt avsnitt till sitt avtal som de kallade ”immortal soul clause”. I kontraktet skrev företaget så här:

”By placing an order via this web site on the first day of the fourth month of the year 2010 Anno Domini, you agree to grant us a non transferable option to claim, for now and ever more, your immortal soul […]” (Fox News, 2010)

Denna uppdatering publicerades på ”April Fool’s day” och var naturligtvis ett påhitt. Men frågan man kan ställa sig är, vad händer när företagen i en bredare grad utnyttjar att vi inte läser avtalen?

Lösningar
Det man först och främst bör tänka på när vi är aktiva på nätet är att vi alltid försöker läsa igenom användarvillkoren, så att man har en förståelse för vilken personlig information man ger företagen rätten till. (Lundeberg, 2015) Några frågor man också kan ställa sig innan publicering är:

 • Vem vill jag ska se mina information?
 • Går informationen att ta tillbaka?
 • Vilken typ av information är det och kan den missbrukas?
 • Har jag själv publicerat den eller har någon annan gjort det?
 • Är det med eller mot min egen eller någon annans vilja?
 • Var kan informationen hamna?
 • Vem ger jag tillstånd att se min information?

(Lindqvist & Thorslund, 2008)

Eftersom att vi också är så olika i vårt sätt att nätverka är det viktigt att fundera över vilken målgrupp man vill dela sin information med. En anledning till att man ofta delar med sig av för mycket information kan grunda sig i att man enbart har velat dela med sig av någonting inom en viss målgrupp, och inte till hela världen. (Lindqvist & Thorslund, 2008) Man har svårt att urskilja den fysiska världen med den virtuella. (Bylund, 2013) Har man som mål att begränsa räckvidden av sin personliga information, erbjuder de allra flesta sidor funktioner för detta. Det man dock bör vara uppmärksam på är att företagen enligt avtal fortfarande har rätt till allt du skriver och gör på sidan, trots att du avgränsat målgruppen. (UR, 2014)

Ett begrepp kopplat till detta är det engelska ordet ”imagined audience”. Med detta begrepp menas att vi många gånger kan tänka oss att vi kommunicerar till en viss målgrupp när vi är online, men att detta ofta inte är fallet. Författarna som förklarar detta begrepp menar att på grund av den teknik vi idag har tillgång till, är den tänkta målgruppen för det vi publicerar ofta en inbillning. En anledning till att detta försvåras har att göra med att vi inte får någon förståelse för tid och rum. (Marwick & boyd, 2010)

En lösning utöver att vara eftertänksam när man använder sig av exempelvis sociala medier är att man faktiskt kan reglera vilka cookies som ska få tillgång till din information. I din webbläsares inställningar finns det reglage där man bland annat kan ta bort och blockera cookies. Det som däremot kan hända är att flesta sidor som kräver inloggning kommer att sluta fungera. (Google, 2015) Är man däremot ute efter att begränsa åtkomsten av din information, är detta ett alternativ. Mycket tack vare att vi har börjat uppmärksamma cookies och ser det som ett problem för den personliga integriteten, har företag börjat skapa program som ska hjälpa oss att hantera cookies. Program som Junkbusters, Cookie Cutter och Cookie Monster, ger oss möjligheten att kontrollera cookies som är placerade på våra datorer. (Hormozi, 2005)

Något vi också kan dra nytta av för att bevara vår personliga integritet på internet är via något som kallas ad-block och VPN-tjänster. Ad-block är ett verktyg för våra webbläsare som gör att annonser och pop-ups på de hemsidor vi besöker blockeras. Detta gör bland annat att vi undviker att få individualiserad reklam riktad mot oss. (Wikipedia, 2015) VPN-tjänster, anonymitetstjänster eller som förkortningen förespråkar, a Virtual Private Network är en tjänst som hjälper dig att vara anonym. En VPN-tjänst är en grupp datorer som tillsammans använder sig utav ett enskilt publikt nätverk. Det mest väsentliga man bör veta om VPN-tjänster att det säkrar din närvaro på internet och gör att den personliga datan som skickas är krypterad. (Henry, 2012) Tjänsten är kort sagt till för att bevara användares anonymitet när de skickar e-post, besöker webbplatser mm.

Diskussion
Ett problem vi har inom den digitala världen är en okunskap i vilken information som kan leda till negativa konsekvenser. Detta resonemang stödjer bland annat Pierson och Heyman i sin artikel och menar på att detta beror på att vi inte är medvetna om vem som sparar informationen, varför, av vilken orsak eller hur de sparar den. (Pierson & Heyman, 2011) Personligen uppfattar jag detta som ett allvarligt problem då internet är en stor del av vår vardag där vi ständigt och kanske till och med helt omedvetet ger ut information till företag.

Ett oroväckande problem med att företag samlar in data via cookies är främst att din information kan användas på ett sätt som du från början inte alls förväntat dig. I ”Ungas integritet på nätet” skriver författaren att det i princip är omöjligt att kontrollera informationen man publicerar på nätet eftersom att det på ett eller annat sätt alltid kommer finnas kvar. Detta gör att vi som användare måste tänka ett steg längre innan publicering för att på så sätt undvika att information används emot oss. Frågan är bara vart man hittar balansen för vår personliga integritet och ett effektivt internet användande. Eller är det dags att acceptera att ”privacy is dead”?

Jag tror att ett av de största problemen på internet gällande vår personliga integritet främst har att göra med att människor gillar gratis. Men som Siva Vaidhyanathan säger i ”Internet- villkoret privatliv” är tjänsterna inte riktigt gratis och vi använder det inte heller helt felfritt. Sociala medier är ett exempel på detta då de livnär sig på användare för att exempelvis kunna rikta reklam baserat på individers personliga information. Företagen överlever på så sätt genom människans begär och uppskattning av att få någonting gratis. Detta gör att människor inte har några problem med att lämna ut personliga uppgifter gentemot att en tjänst kan användas kostnadsfritt. (UR, 2014) Men trots att vi är villiga att byta viss personlig information mot ett gratis medlemskap, hur offentliga vill vi egentligen vara?

Fördelar med cookies är att det underlättar internetanvändandet för både företagare och användare. Företag kan exempelvis samla statistik för att se vilka funktioner som används och hur ofta, vilket leder till att hemsidor kan utvecklas beroende på vad som är eftertraktat hos användarna. Användare har trots utgiven information tillgång till ett effektivare användande på nätet, då man exempelvis undviker att upprepa viss information ett flertal gånger. (Hormozi, 2005)

Frågan är dock om nackdelarna väger upp fördelarna. Är vi beredda att ge upp b.la sociala medier för att cookies och företag gör intrång i vår personliga integritet? Oavsett om vi är redo eller inte, borde ändå ett steg i rätt riktning vara att upplysa problemet och informera användare om eventuella lösningar.

Resultat

Cookies är en stor del till att företag har möjlighet att samla in personlig information om dig och dina nätaktiviteter. När ett företag samlar in din personliga data kan informationen användas till b.la. insamling av statistik, riktad marknadsföring, individualisering av profiler mm. För att cookies ska kunna användas behövs det i de allra flesta fall ett godkännande av användaren, vilket oftast görs via ett avtal. Det som blir viktig när vi godkänner användarvillkoren för en sida är framförallt att man läser avtalet så att man har förståelse för vad det är man godkänner och ger företagen rätten till. Varför detta blir viktigt har att göra med att företagen i många fall äger din personliga information när du godkänner användarvillkoren. Detta gör att de får använda din personliga data i ett flertal sammanhang utan din tillåtelse.

I den värld vi idag lever i, är det viktigt att förstå att internet inte är en plats för den som vill vara fullkomligt privat. Men viljan av att vara privat till fullo är också någonting som har förändrats med tiden, de förändrade normerna gör bland annat att gränsen för personlig integritet har blivit mer öppen. Trots att vi har blivit mer acceptabla till att personliga data om oss finns publicerat, har många utav oss ofta en okunskap om i vilket syfte information sparas och används.

Men det finns även en del lösningar för att skydda vår personliga integritet på nätet. Det har till exempel utvecklats olika program som ska hjälpa oss att hantera cookies som blir placerade på vår hårddisk. Dessutom har man även möjligheten att blockera och ta bort cookies via sin webbläsare, det negativa är dock att många sidor kommer att sluta fungera. Den kanske mest effektiva lösningen för att bevara sin personliga sfär på internet till fullo är att använda sig av VPN-tjänster. Med hjälp utav denna anonymitetstjänst kan du bland annat skicka e-post, besöka webbplatser och utföra andra aktiviteter på nätet. Det speciella med denna tjänst är att du som användare förblir helt anonym.

Eftersom att vår privata sfär blir allt mer publik, blir det viktigt att upplysa om risker så att alla förstår vad deras närvaro på internet innebär. Vi måste lära oss att förstå avtalen innan vi godkänner ett medlemskap på en sajt för att få en uppfattning för vilken information företagen kommer att äga. Att ha förståelse för detta gör också att vår närvaro på internet inte behöver blottas mer än nödvändigt, bara vi ställer oss frågan, vill jag att alla ska se detta?

Källförteckning

Bylund, Markus (2013) Personlig integritet på nätet [Elektronisk] Stockholm. Fores. Tillgänglig: URL http://personligintegritet.se/wp-content/uploads/2013/11/FORES-Personligintegritet_web_enkelsid.pdf

Internet – villkorat privatliv (2014) [Video online] Tillgänglig: http://www.ur.se/Produkter/184607-Varlden-Internet-villkorat-privatliv

Lindqvist Johnny & Thorslund Ewa (2008) Ungas integritet på nätet: En guide för föräldrar, pedagoger och andra viktiga vuxna [Elektronisk] (TRYCKSTAD). Modinoffsettryck. Tillgänglig: URL https://www.iis.se/docs/UngasIntegritet_webb.pdf

Google (2015) Hantera Cookies och webbplatsdata [Elektronisk] Tillgänglig: URL https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv

FoxNews (2010-04-15) 7,500 Online Shoppers Unknowingly Sold Their Souls [Elektronisk] Tillgänglig: URL http://www.foxnews.com/tech/2010/04/15/online-shoppers-unknowingly-sold-souls/

Lundeberg, Johanna (2015) Användarvillkoren som ingen läser – så använder företagen din information [Elektronisk] Stockholm. Tillgänglig: URL https://www.iis.se/docs/Anvandarvillkoren_som_ingen_laser.pdf

Hormozi, Amir M. (2005) Cookies and Privacy, EDPACS: The EDP Audit, Control, and Security Newsletter, 32:9, 1-13, DOI: http://dx.doi.org/10.1201/1079/45030.32.9.20050301/86855.1

Pierson, Jo & Heyman, Rob (2011) Social media and cookies: challanges for online privacy [Elektronisk] the Journal of Policy, Regulation and Strategy for Telecommunications, Information and Media, 13:6, 30-42, DOI: 10.1108/14636691111174243

Kristol, David M (2001) HTTP Cookies: Standards, Privacy and Politics [Elektronisk] ACM Transactions on Internet Technology, 1:2, 151-198, DOI: 10.1145/502152.502153

Marwick, Alice E. & boyd, danah (2010) I Tweet Honestly, I Tweet Passionately: Twitter Users, Context Collapse, and the Imagined Audience [Elektronisk] New Media & Society, 13:, 114-133, DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1461444810365313

Wikipedia (2015) ”BetaFish AdBlocker” [Elektronisk] Tillgänglig: URL http://en.wikipedia.org/wiki/BetaFish_AdBlocker

Henry, Alan (2012-05-09) ”Why You Should Star Using a VPN (and How to Choose the Best One for Your Needs)” [Elektronisk] LifeHacker, Tillgänglig: URL http://lifehacker.com/5940565/why-you-should-start-using-a-vpn-and-how-to-choose-the-best-one-for-your-needs