Arbetsgivarens uppsikt på tjänstemannen

Inledning

Mina morföräldrar hade ett ansträngande arbete på ett bruk i Småland. Under 70-talet växte industrin och Sverige saknade arbetskraft då beslutade de att flytta till en storstad, Göteborg och Volvo var drömmen. När de kom till personalchefen och referenstagning hos Volvo så blev det ett blankt “Nej, ni får inte jobb på Volvo eftersom jag fick höra från er referens att ni inte var tillräckligt bra på bruket”. Morföräldrarna blev häpnande och besvikna, eftersom dem var duktiga och flitiga på bruket i Småland som var deras enda referat. Besvikna sökte dig sig vidare till Pripps. Efter referenstagning så tog personalchefen dem i handen och sa “Grattis, ni får jobbet”

Efter ett tag på Pripps så kom personalchefen fram, kramade dem och sa “Jag visste att ni var bra, er chef från bruket sa inte det, han ljög om hur dåliga ni var för att han ville behålla Er till varje pris.”

Min essä riktar in sig på förhållandet mellan tjänstemän och arbetschefer på hur den ser ut idag, med fokus på integriteten på tjänstemän som har hemarbetsplats då arbetsgivaren kräver prestation, effektivitet, disciplin och resultat från den anställde, samtidigt som IT utrustning utvecklas i en snabb takt.

Den här studien syftar till att undersöka i vilken mängd arbetsgivaren har rätt att kontrollera den anställda som jobbar hemifrån och hur kan hen skydda sitt privatliv från det gränslösa arbetslivet.

Bakgrund

Tjänstemännens arbetsliv befinner sig i en kraftig förändringsperiod idag. När arbete ska utföras, vad arbetet ska bestå av och var arbetet ska utföras omprövas påverkar tjänstemännens vardag.

Enligt Unionen (2013) upplever allt fler tjänstemän att gränserna mellan arbete och fritid, mellan arbetsplats och hem, samt mellan chef och medarbetare har försvagats eller ibland försvunnit helt. Ny teknik gör det möjligt att arbeta var som helst och när som helst. Arbetet kan många gånger utföras hemma eller på andra platser lika gärna som på den traditionella arbetsplatsen. Med denna frihet blir det många gånger lättare att få en bra balans mellan arbete och fritid, att få livspusslet på plats. Men det finns också en risk att arbetet pågår jämt och överallt, och helt tar över tjänstemannens fritid.

En grupp av tjänstemän upplever allt mer gränslösa arbetsförhållanden med ett ökat självbestämmande, medan andra gruppen går mot en helt annan utveckling där arbetet styckas upp i mindre moment och övervakas allt hårdare (Gullstrand och Brännemo, 2013).

Dessa tjänster är ofta knutna till ett upptagningsområde som är geografiskt långt ifrån huvudkontoret. De får driva, utbilda eller supporta t.ex. butiker i ett distrikt. Förberedelser sker hemma, ofta via datorn och telefon. Med tjänstebil åker de runt för att driva, ge support eller utbildning till företagets personal eller företagets nyckelkunder.

Att jobba hemifrån uppfattas att man har en tjänst med större frihet då man blir mer flexibel än om man jobbar på ett huvudkontor och har chefer runt omkring sig. Dessa tjänstemän har chefer som sitter i ledande positioner inom företaget som vill ha rapport om läget i distriktet.

För att den här typen av tjänst skall fungera så är det en självklarhet att huvudkontor och tjänstemän skall kunna kommunicera med varandra genom teknologi. Företagets IT avdelning kan lätt och enkelt komma in i tjänstemannens dator och ge support eller till exempel ladda ner en uppdatering eller ett program.

Vad är integritet

”Integritet är ett begrepp som innebär frihet från självmotsägelser i handlingar, värderingar, metoder, principer, förväntningar och så vidare.” (Wikipedia, 2015)

“Att kränka individers personliga integritet är att kränka deras rätt till ett privatliv, till att själva kunna forma sina liv och sina uppfattningar utan insyn. Därför är rättigheten till personlig integritet både ett skydd för den enskildes människovärde och en förutsättning för det demokratiska samtalet.” (Högskolan Väst, u.å.)

Ur verkligheten med anonym

Kim* som var distriktschef arbetade åt ett svenskt företag. Hen blev otroligt glad att hen fick arbetet som ofta kallas ”frihet under ansvar”. Kims VD och ledning leder företaget med stor framgång och där ville VD gärna tillföra sina resultat. Kim fick sin tjänstebil, mobil och dator av företaget. Enligt Kim har dessa prylar fört med att hens integritet hamnat i fara.

*Kim är inte hens korrekta förnamn, jag har intervjuat hen och hen har valt att vara anonym och samtidigt hålla företaget anonymt i essän.

Bevakning genom tjänstebil

Det finns applikationer/IT för att assistera föraren att ha uppsikt över sin bil. Till exempel Volvos smartphone app, ”Volvo on Call”, tillåter ägaren att ha kontroll på bilen med många smarta lösningar som gör att du kan ha koll på bilen ute på vägarna. Med appen kan ägaren få åtkomst till bilens instrumentpanel, få reda på dörrlåsens status, bränslenivå, servicevarningar. Innehavaren kan arrangera start- och slutpunkter, körsträcka, tid och bränsleförbrukning och även ladda ned detaljerade data till Excel. (Volvo, 2015)

Enligt VolvoCars så kan man se bilen på en karta och få vägvisning eller be den tuta och blinka så att du snabbt hittar den, man kan låsa och lås upp bilen med fjärrstyrning. Innehavaren kan även kontrollera om fönster och dörrar är öppna eller stängda.

Volvo kan skicka assistans till dig, oavsett om du har fått punktering eller motorstopp eller råkat ut för en olycka. (Volvo, 2015)

När Kim fick sin tjänstebil, en Volvo, så var GPS-applikationen redan installerad i hens mobil. Man kunde se var bilen befann sig, om bilen var låst eller upplåst och en körjournal sköttes automatiskt. Det var lätt att redovisa vad som var resa i tjänst och vad som var en privatresa. Företaget hade koll på vilket klockslag och vägsträcka Kim körde bil.

Applikationen hade man på, skulle en olycka inträffa så signalerar applikationen att en olycka har skett. Eftersom mobilen är sammankopplad med bilen så kunde man se var Kim befann sig genom Volvo on Call appen.

Bevakning genom mobilen

Kent Vilhelmsson menar att det är i dagsläget är det enkelt att bli överbevakad på mobilen även utan spionprogram. Med spionprogram kan den som följer dig ständigt se vart du befinner dig och få tillgång till dina bilder, dina mejl och meddelanden.

Detta hände Linda, 20 år i Borås, där hennes sambo installerade en spionappliktation på hennes mobiltelefon i hemlighet. Sambon kunde därmed se vart Linda befann sig eftersom applikationen var utrustad med en GPS, han kunde kolla igenom hennes bilder, meddelanden och mail och han kunde vara verksam på hennes Facebook. Inte nog med att han hade kontroll på hennes mobil utan han lyckades även till slut ta kontroll över hennes blogg och laddade upp lättklädda bilder på Linda på bloggen. Dessutom satte han upp en webbkamera i hemmet för att bevaka henne. Då Linda fick reda på överbevakningen valde hon att polisanmäla honom. (Vilhelmsson, 2014)

Linda är inte ensam om att vara utsatt för förföljelse skriver Kent Vilhelmsson. Han skriver att det är över 600 tusen i 18-79 åldern har råkat ut för överbevakning på liknande sätt, enligt Brottsförebyggande rådet.

Utav två av tre fall är den skyldige bekant till offret som förföljs och av dessa två tredjedelar är det ungefär en fjärdedel av fallen som handlar om tidigare förhållanden. Varje år får cirka 15 tusen personer i Sverige flytta efter att ha varit utsatta för förföljelse. (Vilhelmsson, 2014)

Det har blivit enkelt att spionera. I både Android- och IOS telefoner finns det applikationer som är tillför om personer har tappat bort telefonen så ska det vara enkelt att hitta mobilen. Det behövs således inga spionapplikationer för att kunna bli bevakad över var personen befinner sig. (Vilhelmsson, KV, 2014)

För att skydda dig mot att någon gäller det att se till att lösenordsskydda den. ”Det är ett sätt att se till att man inte får in något sådant på enheterna”, säger Tobias Norrbom, som också är säkerhetsexpert på Romab. Det är relativt givet för många att lösenordsskydda mobilen, men inte lika vanligt när det gäller andra enheter i hemmet som en iPad eller liknande menar Roberto Malmgren. För samtliga smartphones finns det antivirus program att hämta hem för att skydda telefonen.

Många applikationer kräver tillgång till mer information än vad som behövs för funktionen i själva appen. Det är något som man bör vara vaksam på, så att inte adressuppgifter och annan information från telefonen hamnar i fel händer. Detta gör utvecklarna för att hålla koll på hur användarna brukar applikationen för att kunna förbättra sin applikation genom någon sorts tredjepartsprogram. Det är tredjepartsföretaget som får väldigt mycket privat information. (Vilhelmsson, KV, 2014)

Bevakning genom dator

Ordet ”Spionprogram” har funnits i överflöd för datorer i en längre tid och David Jacoby, säkertsexpert på Kaspersky Labs, menar att det är relativt enkelt att få ett antivirusprogram på datorn som varnar för ”avlyssningar på tangentbord” eller om någon tar skärm dumpar i smyg.

”De upptäcks av antivirusprogrammen, men inte som skadlig kod utan som program som man borde hålla ett öga på”, säger David Jacoby.

Ett problem kan uppstå om en person har fysisk tillgång till en persons dator. Då är det enkelt för ”brottslingen” att tacka ja till spionprogram, vilket gör att offret inte får några fler varningssignaler på ”avlyssningar på tangentbord” eller om någon tar skärmdumpar osv. För att lösa detta problem så måste offret upptäcka den skadliga koden och fixa med inställningarna på antivirusprogrammet.

”Det är inget som en vanlig användare gör, man utgår från att antivirusprogrammet ska hitta allt som är skadligt.” säger David Jacoby, ”misstänker du att någon spionerar på din dator med ett spionprogram är det säkraste därför att helt enkelt installera om datorn. Då vet du med säkerhet att spion­programmen försvinner.”

Facket stämmer företag för GPS-övervakning

Ett företag i Örebro kunde med hjälp av GPS i de nya surfplattorna bevaka sina servicemontörer. De anställda var omedvetna om att möjligheten fanns och nu stämmer dem företaget.

Under Juni,  2012 fick servicemontörerna surfplattor att använda i tjänsten och de fick också använda dem privat på fritiden. Arbetsgivaren berättade aldrig att dem hade aktiverat en GPS-tjänst som hade möjlighet att spåra var surfplattan befann sig. En servicemontör märkte detta i en slump och de anställda kunde inte stänga av tjänsten eftersom de inte hade tillgång till bolagets lösenord.

”Det här handlar om elektronisk övervakning. Det är en fråga som har en lång historia i förbundet och som vi var först ut med att reglera i kollektivavtalen”, säger Urban Pettersson, ombudsman på Elektrikerförbundet.

”Enligt avtalet får elektronisk övervakning inte införas utan MBL-förhandlingar med facket, och övervakningen ska utformas med hänsyn till arbetstagarna.”

I Maj, 2013, stämde facket ett företag för GPS-övervakning i arbetsdomstolen. De krävde att de fem servicemontörerna som blev omedvetet bevakade får 30 tusen kronor var i skadestånd och även ett skadestånd till förbundet på 150 tusen kronor skulle betalas.

Det facket inte vet är om arbetsgivaren i det här fallet använde GPS-funktionen för att bevaka de anställda eller för att spåra om surfplattorna har blivit stulna men enligt Urban Petterson så spelar detta ingen roll. Han anser att företaget skulle ha talat om GPS-tjänsten om tjänsten endast skulle användas för stöld.

Diskussion

I vilken mängd har arbetsgivaren rätt att kontrollera den anställda som jobbar hemifrån och hur kan den anställda skydda sitt privatliv?

Arbetsgivare bildar ett kontrakt med arbetstagare och på anställningsavtalet ska det stå mellan vilka tider och i vilken mängd arbetsgivaren bevakar arbetstagaren. Den rekryterade måste bli informerad och godkänna bevakningen från arbetsgivaren innan hen bestämmer sig för att arbeta åt företaget.

I Kims fall informerade inte företaget eller arbetsgivaren om bevakningen och därför kände hens sig bevakad och obekväm. Det blir problematiskt då arbetsgivaren inte berättar om bevakningen men det är inga problem då arbetsgivaren har talat om kontrollen. Idag söker hen ett nytt arbete och absolut ingen hemarbetsplats med data, bil eller mobil. Hen söker en tjänst med endast stämpelklocka där hen kan skilja åt arbete och privatliv.

Slutsats

Jag uppfattar att rätt mängd av bevakning från företaget bör vara i förhållande till arbetstiderna och att tjänstemännen ska ha kunskap om all bevakning arbetsgivarna har på de anställda. Men ett problem uppstår då tjänstemännen aldrig vet om när företaget slutar bevaka en. Om arbetet är slut klockan fem så kan företaget fortfarande bevaka den anställda i det privata livet efter fem således tjänstemannen inte använder bilen, har stängt av mobilen och datorn som hen har fått av företaget. Alternativt att man köper en ”privatbil, privatmobil och privatdator”.

Referenser

Muntlig källa: Kim (anonym), Key Account Manager, (anonymt företag), intervju 20 april 2015

Gullstrand, DG och Brännemo, TB, Unionen: Jobbet alltid närvarande, 2013, Stockholm (Online) Tillgänglig 30 April 2015:
http://www.unionen.se/sites/default/files/jobbet_alltid_narvarande.pdf

Wikipedia, 2015, Integritet (Online): Tillgänglig 30 April 2015
http://sv.wikipedia.org/wiki/Integritet

Högskolan Väst, (u.å.), M4: Professionell och personlig i sociala medier – Integritet och demokrati i digitala medier 2015 (Online) Tillgänglig 30 April 2015:
http://media.hv.se/kurser/integritet/vinjetter/forestallda-ahorare-och-om-att-vara-professionell-och-personlig-i-sociala-medier/

Volvo, 2015, Volvo On Call (Online) Tillgänglig 30 April 2015
http://www.volvocars.com/se/agande/tjanster/volvo-on-call

Ås, BÅ, 2004, De 5 härskarteknikerna (Online) Tillgänglig 30 April 2015
http://kilden.forskningsradet.no/c16881/artikkel/vis.html?tid=35132

Vilhelmsson, KV, 2014, Övervakad i mobilen: Så aktiveras spionprogram – utan din vetskap, (Online) Tillgänglig 30 April 2015
http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.557967/overvakad-i-mobilen-sa-aktiveras-spionprogram–utan-din-vetskap

Wreder, JW, 8 maj 2013, Facket stämmet företag för GPS-övervakning, (Online) tillgänglig 30 April 2015
http://arbetet.se/2013/05/08/facket-stammer-foretag-som-kunde-overvaka-elektriker/