Introduktion

write

Välkomna till en kurs där vi samtalar och reflekterar om hur integritet och demokrati fungerar i digitala media och på nätet. Du läser, samtalar och reflekterar under utvecklingen av en frågeställning kring temat som du tycker är intressant.
Frågeställningen skall sedan bli en reflekterande essä, en artikel, som bygger på dina tankar som tar stöd i vetenskapligt publicerat material.

Introduktion