Installera WordPress

Uppdaterad12 February 2019
Upp till: Serverhantering

Den här filmen visar hur du installerar WordPress på webbkurs.ei.hv.se.

Program som används: