Installation av VirtualBox

Uppdaterad8 November 2016
Upp till: Serverhantering

I vissa lägen, som exempelvis i kurser som kräver det, behöver man kunna använda Visual Studio för att utveckla till exempel i ASP.net. Om man använder Mac eller Linux går ju inte detta på grund av att Visual Studio endast kan köras under Windows.

För att lösa det här kan man installera VirtualBox och skapa en virtuell Windows-installation och därefter installera Visual Studio i denna virtuella maskin. Filmen visar de steg du behöver göra för att

  • Ladda hem Windows 7 och Visual Studio 2013
  • Ladda hem och installera VirtualBox
  • Göra inställningar i VirtualBox för att öka prestandan
  • Installera Windows 7 i VirtualBox
  • Installera AntiVirus-program i Windows samt göra en del förbättringar gällande prestandan
  • Installera Visual Studio 2013 Ultimate

Filmen består av två delar och är på 50min.

Programvaror som används