Installation av Debian i VirtualBox

Uppdaterad15 February 2018
Upp till: Serverhantering

Ofta när man utvecklar webbsajter och annat vill man göra detta så nära verkligheten som möjligt men ändå inte på den riktiga plats som sajten sedan skall fungera på. Ofta vill man ha en lokal installation att utveckla allt på som sedan enkelt kan flyttas och sjösättas där den kommer att vara i framtiden.

För att lösa den här uppgiften är det ofta väldigt praktiskt att ha en lokal och virtuell maskin som man kan hantera från sin vanliga desktop. I det här exemplet skall jag:

  • Installera alla program som vi behöver
  • Installera det fria operativsystemet Debian i VirtualBox
  • Fixa en Host-Only nätverksadapter så att vi från vår desktop kan kommunicera med vår virtuella maskin
  • Installera program som Apache2, PHP, MariaDB och PHPmyAdmin.
  • Editera datorns hosts-fil så att vi kan surfa till ipnamnet http://debianweb istället för ip-adressen som vår virtuella miljö har

Det blir mycket smaskigt att lära sig så jag ser ingen anledning till att vänta! Programvarorna du kan behöva finns länkade nedan.

Programvaror som används