Backup av webbkurs.ei.hv.se

Uppdaterad11 April 2018
Upp till: Serverhantering

Låt oss säga att du läst ett antal kurser som har använt servern webbkurs.ei.hv.se och du vill spara undan ditt arbete så att du har en backup av dina filer. Som bekant finns ingen backup av dina filer på denna server, så det kan ju vara bra att fixa det där.

För att göra en backup av dina filer använder vi Cyberduck, FileZilla eller en annan filhanterare som kan prata SFTP och överför helt enkelt filerna till en lokal katalog. Det andra steget är att göra en backup av vår databas och detta görs genom att besöka phpMyAdmin för att Exportera ut vår information. Filmen visar hur du går tillväga för att dels kopiera filerna från ditt konto på webbkurs-servern och dels hur man gör en backup av databasen som innehåller alla dina skapade tabeller.