Erik Norman

Vad är ett showreel?

Exempel på ett showreel. Av Martin Nabelek.

I grund och botten är ett showreel en samling av ens bästa arbeten, nerklippta till en sammanfattad och visuellt intressant video. Showreels används för att marknadsföra sig själv och kan ses som en videoportfolio. De kan visas för potentiella kunder för att introducera sig själv eller läggas upp hemsidor för att locka kunder (Bradley.tv, 2018). Beroende på kund och vad den vill ha, kan olika showreels användas som är bäst anpassade för situationen. T.ex. kan det finnas ett showreel med filmat material och 3D om kunden är ute efter efterproduktion, eller ett showreel med gränssnitt och illustrationer om kunden är ute efter att skapa en ny företagsidentitet.

Med mängden företag som skapar digitalt visuellt material kan det vara svårt att sticka ut ur mängden och synas. Showreels kan då vara väldigt användbara för att snabbt demonstrera vad man är specialiserad på, ens mångfald av kunskap, företag man har arbetat med tidigare, olika stilar, m.m. (Jakobsson & Dahlström, 2008, s.1) Showreels är ofta korta, men innehåller ändå mycket visuellt intressant material i kombination med tilltalande musik. I resultat blir showreels lätta att skicka till klienter och kunder, sprida vidare på olika plattformar och få personer att kolla på dem från början till slut. Folk ska helt enkelt bli intresserade och vilja jobba med en.

Vad behövs?

Att skapa ett showreel kan tyckas låta lätt, men det finns många delar som ingår och som behöver fungera tillsammans. Mycket ska visas upp korrekt på kort tid och det är en stor utmaning. Jag kommer nu förklara vissa delar av ett showreel som jag anser som viktigast och som bör läggas på minnet. För en mer djupgående guide för hur ett showreel kan skapas bifogar jag här också en bra videoguide av Howard Wimshurst:

Längd
Ett showreel bör vara max tre minuter, helt mellan en till två (Bradley.tv, 2018). Det kan tyckas vara kort, men tänk på att showreels är som en presentation för en själv i yrkeslivet. De ska vara sammanfattade och intressanta. Om en kund letar efter någon som kan utföra ett visst arbete, eller om en person söker jobb, kan kan inte introduktionen i form av ett showreel vara för långdraget då det kommer upplevas som tråkigt och antagligen bli avbrutet (clipland.com, 2006). Ett showreels längd bör också hållas i åtanke när material och tempo väljs. Att försöka trycka in ett överflöd av material i sitt showreel kommer inte resultera bra.

Material
Enbart bra material ska användas för showreelet. Här man måste man se till att enbart använda material som har att göra med det man är bäst på, som inte är för likt vara och som vill arbeta vidare med. Materialet för showreelet ska inte väljas bara för att det igår och kommer ifrån mängden av arbeten som utförts. Tänk kvalitet över kvantitet och skippa de sämre arbetena (Elwyn, 2013). Det bör inte heller ingå material som kommer ifrån arbeten som du inte vill jobba mer med. Att ha med material i showreelet som inte längre visar vad du står för är bara missledande och kan leda till besvikelser. Var också noggrann med att varje klipp i showreelet ska ha en funktion och betydelse. Det ska inte vara upprepande och få tittarna att tappa uppmärksamheten. Därför bör material med variation användas (Cade, 2015). T.ex. om du har skapat eld via ett partisystem för flera projekt, räcker det att visa elden från det bästa projektet istället för allihopa. Om det behövs, komplettera istället med andra effekter som har att göra med partikelsystem.

Handling
Ett showreel är ett visuellt medium, en video, likt en film. Därmed kan en handling också användas här för att stärka hur tittarna blir fördjupade. I ett showreel berättas inte en handling med olika dilemman och dialoger, utan istället med musik, redigering och klippningens tempo. Beroende på vad för klipp som spelas i följd, vart klippen placeras och hur länge de visas, kan upplevelsen helt förändras. Liksom filmtrailers uppbygnad behövs det kontrast och kontinuitet för att skapa något verkligen betydelsefullt och minnesvärt (Elwyn, 2013).

En röd tråd bör följas från start till slut. Hur det utförs beror på vad för material som valts. handlingen får byggas utifrån materialets utseende, känsla, hastighet, osv. Förslagsvist kan material med liknande innehåll klippas tillsammans för att hänga ihop och gradvist övergår till något annat (Cade, 2015). Klipp med lite rörelse kan klippas till en lugn del av musiken och klipp med mycket rörelse kan klippas till en snabb del. Dramatik kan introduceras genom att ha klipp i början av showreelet som tyder på något mer och avsluta med att visa klippens förväntansfulla höjdpunkt (Jakobsson & Dahlström, 2008, s.3). Inspiration från filmer kan tas genom att t.ex. inkludera etableringsbilder och variation med närbilder och helbilder.

Musik
För att få ett showreel att verkligen fungera bör också musik finnas med. Musik ska stämma överens med det visuella och stärka kvaliteten och känslan av resten av innehållet (Jakobsson & Dahlström, 2008, s.4). Vad för för musik som passar bäst beror helt på materialet och vad för väg och inriktning man väljer att ta. Det gäller främst att leta och testa olika typer av musikspår tills det slutligen passar in ordentligt. Vissa regler bör dock följas. Musiken bör inte vara distraherande så att tittarnas fokus dras från det visuella innehållet. T.ex. bör inte musik med sång användas då det fort kan bli distraherande och få tittarna att fokusera på vad som sägs i sång istället för att fokusera på innehållet. Musiken ska också guida klippningen och ha samma tempo som resten av showreelet (Cade, 2015). Antingen kan hela showreelet klippas utifrån musiken, eller så kan musiken väljas utifrån klippningen. I vilken fall bör showreelet klippas och redigeras i relation till musiken. T.ex. kan hastiga rörelser ske på vissa markanta trumslag, eller så kan vissa delar klippas tillsammans hastigt då musiken trappar upp (Bradley.tv, 2018). När det kommer till musik och klippning gäller det också att vara kreativ och testa på vad som kan fungera ihop. Testa att flytta omkring klipp för att se om det passar bättre ihop med en annan del av musiken.

Övningsuppgift

Som övningsuppgift kan du följa guiden jag bifogade ovan. Om du inte själv har material för ett showreel så är det lätt att skapa eget. Du kan möjligen gå ut och filma intressanta saker med din mobil. T.ex. någon vän, åkande bilar, svajande träd, vandrande insekter och djur, m.m. Filma förslagsvis 5 minuter av material så du har något att sålla i. Om du inte kan filma med din mobil kan du annars spela in datorspel med program som Dxtory, OBS Studio, m.m. På videvo.net finns också gratis stockmaterial som du enkelt kan ladda ner.

För att hitta musik som får användas gratis utan rättigheter kan du använda dig av vissa royalty free-music-samlingar på Soundcloud eller hemsidor som t.ex. freemusicarchive.org. Om du hittar en låt som du verkligen gillar som dessvärre inte är gratis så tveka inte med att skicka iväg ett mail till skaparen och fråga om du får använda den. Du har inget att förlora.

I min egen åsikt tycker jag att showreels följer uppläggningen av både filmtrailers och musikvideos. Kolla på några du gillar och samla inspiration. Försök vara kreativ och komma på något nytt. Var inte rädd göra fel eller gå ifrån vissa regler. Ha dem dock i åtanke. Lycka till!

Källor

Bradley.tv. (2018). Creating Showreels And Why Producing Your Own Is So Tricky. [online] Available at: bradley.tv/creating-showreels/ [Accessed 7 Feb. 2018].

Cade, S. (2015). How to Make a Filmmaker’s Showreel. [online] youtube.com. Available at:www.youtube.com/watch?v=lGRDJn4IyhQ [Accessed 7 Feb. 2018].

clipland.com. (2006). The Perfect Showreel How-To. [online] Available at: /www.clipland.com/Blog/16-perfect-showreel-howto.html [Accessed 7 Feb. 2018].

Elwyn, J. (2013). 6 Ways to Make Your Showreel or Demo Reel Stand Out. [online] premiumbeat.com. Available at:www.premiumbeat.com/blog/demo-reel-showreel-tips/ [Accessed 7 Feb. 2018].

Jakobsson, S. & Dahlström, D. (2008). En studie i skapandet av produkt showreel. [online] Available at: www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A141913&dswid=-8327 [Accessed 7 Feb. 2018].

Nabelek, M. (2017). SHØWREEL 2017. [online] vimeo.com. Available at: https://vimeo.com/groups/showreelsdemoreels/videos/219310248 [Accessed 22 Feb. 2018].

Wimshurst, H. (2017). How To Make A Showreel For Your Dream Career | Animation. [online] youtube.com. Available at:www.youtube.com/watch?v=G3Mj0HQUJuU [Accessed 7 Feb. 2018].