varför väljer vi samma som andra?

Av: Sandra Classon

Som ny grafisk designer tänker man i sin utbildning att jag ska komma på den nya fräcka layouten. Jag ska bara först leta efter inspiration eller tema för min design. Som följd får man som svar ”en aning gammalt, rätt 90-tal” eller ”väldigt modernt, känns helt rätt”. Frågan är om grafisk design är som mode? Vissa saker blir omoderna och andra är helt rätt i tiden.
Men vad är det som driver oss till skapa dessa trender av teman, färger och stilar. Någonstans måste de uppstå och varför blir det som hel eskalering när vi får reda på dem. Då frågan blir varför väljer de flesta av oss samma som andra?

Skärmavbild 2014-01-23 kl. 10.28.20

 

Trender

Vad är en trend? Enligt Nationalencyklopedin (2014) är det en stabil och långsiktigt förändring i samhället som kan gälla ekonomi, värderingar, intressen eller konsumtionsmönster (ex. mode). Vilket menas att något kan växa i popularitet i en viss tid då den blev uppmärksammad via en förändring. Detta gäller inte minst en formgivarens värld, då färger, stilar och fonter ständigt förändras. Formgivaren ska då vara uppmärksam om det senaste nya och ska även förmå sig förutspå framtidens trender. Och på nätet finns de diverse listor och uppmaningar som bara skriker, så blir det 2014 inom färger, bilder och typsnitt! Men låt oss först gå igenom mer om trender och vilka trender som blommat.

Här är exempel på tidigare års och årets färg:

Skärmavbild 2014-01-23 kl. 10.03.00

 

Vid första åtanken kan dessa färger se ut att nästan upprepa sig fast i olika nyanser. Men den mer påpekande skillnaden är att efter 2007 börjar det bli lite mera intensivare färger och vi börjar lämna de pastelliga nyanserna. Men tycket du något såg gammalt eller intressant ut av dessa färger, möjligtvis känner du igen några av dem.

Något som du däremot känner igen är trenden för ”flat design” som tog ett stort steg år 2013. Apple tog i så det sprakade när släppte deras nya iOS7 och de gick hela vägen med flat design. Man kan säga att den gav många blanded känslor hos konsumenterna. Ett antal konsumenter ansåg att den gamla designen tillhörde identiteten av iOS som helt försvann med 7:an. Med iOS7 tycks de lite halvt desperat följa i andras fotspår påstår en annan konsument (Macpro 2014).

Skärmavbild 2014-01-23 kl. 10.04.33

 

Här är även några andra exempel på falt design som flödades under 2013 med loggor:

Skärmavbild 2014-01-16 kl. 23.18.24

Shapes

En trend inom bilder som går lite hand i hand med flat design är ”simplified shapes” av illustrationer. De kan vara illustrationer av fordon, hus eller kände objekt. De ska inte ha så många färger, vara enkla men samtidigt ha tillräckligt med detaljer (FIDM Digital Arts 2014)

 

 

Skärmavbild 2014-01-17 kl. 00.13.23

Ett annat fenomen är ”Less is more” (FIDM Digital Arts 2014) som till exempel kom på flera produktförpackningar.  Det handlar om att värdera det vita utrymmet och sedan ta fram en eller två starka färger som accenter.

Det ska även inte vara för mycket grafik eller text. Det ska spegla en stilren och okomplex branding med tanker på ett ekologiskt samband.

 

 

Skärmavbild 2014-01-23 kl. 10.05.10

”Sweet Nostalgia Design” (FIDM Digital Arts 2014) är en retro designstil i pastelliga färger. Här blandas handskrivna fonter med tunga blockfonter. Även prickigt och randigt är vanliga segment som finns med i denna designform.

 

 

 

Trender förr och idag

Vi ska nu kolla lite på designformer som varit och de som blivit nya idag. Först har vi trenden på knappar på hemsidor m.m. Glossy-knappar blev stort när Web. 2.0 kom igång, det gav en stark 3D effekt som idag känns lite extrem. Idag väljer fler designers att göra 3D-effekten lite mer diskret som den bilden med den gröna knappen (Design Shack 2014).

Skärmavbild 2014-01-23 kl. 10.29.32

 

Att använda fonter speciellt till webben har tidigare varit svårt och man haft ett bara ett antal fonter att välja mellan. Att sedan göra bilder som innehöll de önskade fonter var ett sätt att gå en genväg. Tidigt i webbdesignen kom stora textblock av kursiv text och denna typ av design med typsnitt har inte helt försvunnit. Men idag väljer fler designers att använda det kursiva mer selektivt och gärna ihop med andra fonter. Som i bilden nedan till höger som visar en de olika typsnitt tillsammans i ett retrodesignstil (Design Shack 2014).

Skärmavbild 2014-01-23 kl. 10.29.50

 

Något som funnits med länge i grafisk design är de skyltar som liknar explosioner, de skyltar som skriker efter din uppmärksamhet. Det är ett känt och beprövat designelement som många vet att det fungerat. Men vi som är konsumenter idag är så trötta på att få ”tårtan” slängd i ansiktet, eftersom den formen är traditionell marknadsföring och idag gillar konsumenter att få välja själva en bit av ”tårtan”. Den som ligger till vänster är typisk traditionell och den till höger mer diskret men även en bit av själva designen (Design Shack 2014).

Skärmavbild 2014-01-23 kl. 10.30.00

Trendens eskalering

Om en ny designform ska bli en trend och sedan växa måste den både synas, uppmärksammas och bli sprid. Men designformen måste även innehålla bakomliggande information som t. ex. stilren, ekologisk eller okomplex. Det måste finnas något som användarna kan relatera till samtidigt som att designformen har ett visst ändamål. Allt kanske inte passar med just den designformen. 
Men för att få igång en spridning på en designform kan olika faktorer spela roll. Ett exempel på en trend inom grafisk design var när det sociala nätverket Instagram kom 2010 med sin mobilapplikation för fotodelning med flera filters. Dess fyrkantiga bilder som i vinatgestil, överexponerat med ram eller utan blev en trend som blossade upp. Nu är inte överexponerade bilder ett fel i fototagningen och att göra bilder äldre med en gulaktig ton ger mer charm än de som är vanligt behandlade. Idag anses webben som den snabbaste och enklaste vägen till en växande trend. Där kan verkligen alla från amatörer till proffs lägga ut sina idéer. Och det är genom social medier som spridningen kan gå snabbare och när de större företagen får syn på designen och vill använda den då kommer trenden att gå till sin pik.

Men vad är det som får oss att vilja ha ett fotot som är överexponerat eller ha ”simplified shapes” som figurer i vår layout? 

 Vi ska nu gå igenom några faktorer som kan ge oss förståelse på detta. Det första kan vara att spridningen är en form av viral kommunikation, speciellt när det sker via webben med sociala medier. Det betyder att man kommunicerar med varandra, sprider budskapet (den nya designformen) mellan varandra nästan ”muntligt”. I ett varumärkesperspektiv skulle vi kunna kalla det Word of mouth (WOM) marknadsföring. Vilket innebär att varumärket marknadsförs emellan kunderna och att deras beskrivning av den blir betydande. En designform skulle kunna marknadsföras på liknande sätt genom WOM. Men för att WOM ska fungera enligt Brown, J.Broderick och Lee (2007, s.7) finns det tre principer: ”Starka band”, ”Homophily” och ”källans trovärdigt”.

Starka band

Med starka band menas att bandet mellan en person (”källan” den som ser designformen först) och den personen som får höra om den, att de har ett samband av något slag eller känner varandra. Men i de sociala medierna behöver inte bandet emellan användarna vara lika starkt som det behöver vara utanför p.g.a dess olika ”Homophily” som beskrivs i nästa stycke. Fast WOM fungerar effektivare om banden är starka, för då vågar folk dela med sig mer och utbyta mer information.

Starka band kan även innebära bandet mellan personer till designformatet, man kan säga att de relaterar det till sig själva, sin identitet. Brown, J.Broderick & Lee (2007, s.4-5) hävdar att om en person ska få ett starkt band till en design så finns det nyckelfaktorer som, ”kärlek och passion”, ”själv-referens”, ”engagemang”, ”inspiration” och ”intimitet”. (Brown, J.Broderick & Lee 2007, s.4).Homophily

”Homophily” är en engelsk term som betyder på svenska ”kärlek till samma” (Encyclopedia 2014 & Wikipedia 2014). Det menas att vi gillar att ha likasinnade människor i vår omgivning. Detta kan vara när personer har varit i liknade situationer eller har samma intressen men kan även innebära åldersgrupper, kön, livsstil, yrkesroller och status. Vilket leder till att de kan skapa ett djupare band med förståelse, trovärdighet, lojalitet till varandra. Med andra ord de litar mer på varandra och de uppskattar mer hos varandra. Detta innebär om homophily finns mellan flera personer som sysselsätter sig med formgivning, så kan intresset för en designform stärkas, ökas och få snabb spridning. I sociala medier har homophily mer filtrerats ut med ålder, kön m.f. men homophily som i intressen, yrkesroller och formulering är viktigare för en spridning av en trend där (Brown, J.Broderick & Lee, 2007, s.5-6,10).

Trovärdighet från källan

Vanligtvis, vill personer veta innan att de gör rätt val. Brown, J.Broderick och Lee, (2007, s.6,10) hävdar att trovärdighet eller ej från källan, är en avgörande faktor för om en designform ska användas.

Vi väljer gärna det som redan är uppmärksammat, det vi är säkra på att användarna köper som god design. Vad som anses som säkra källor är större företags reklam och kända tidningar. Ett exempel på om källan är trovärdig eller ej är om en nära vän säger till oss att denna design är jättefin och att vi ska absolut använda den. Vi blir nyfikna och tittar ju gärna på designen eftersom det är vår goda vän som föreslagit den. Helt riktigt kan designen vara estetiskt snygg, men har vår källa kunskaper inom grafisk design som typsnitt, färglära eller mönsteranpassning. Den kan som sagt se snygg ut men gör den sin funktion eller är det ett konstverk? Denna design kanske har ett annat ändamål än det vi söker efter, om du ska göra en poster till Securitas så kanske inte ”sweet nostalgia” är den rätta designformen då den skulle anses som barnslig inte symbolisera Securitas allvar på säkerhet.

 

Slutsats

För att nu få en förståelse över vad som ha tagits upp ska jag sammanfatta lite igen. Det finns flera trender där ut i grafisk design både för tryck och för webb. Några av dem är nya och andra återkommande. Men det finns definitivt trender som är mer aktuella samtidigt som det finns trender som just definierar ett ändamål. Men för att det ska bli en trend ska den på ett eller annat sätt så ska det marknadsföras. Ett mer vanligare och snabbare sätt idag är genom webben (där jag inkulderar sociala medier) även om det även kan göras utanför. Det marknadsför på ett nästan viralt sätt så att det kommer från många olika håll mellan flera personer. Det blir som en Word of mouth marknadsföring men via nätet. Men för att det ska fylla sin funktion och inte dö ut måste saker som starka band, homophily och trovärdighet från källan. Med andra ord kan man påstå att det är även dessa saker som får oss att välja samma designform. Då vi genom vår starka band, att vi alltså känner personen som för trend med sig eller att vi får ett starkt band till designstilen då vi identifierar oss till den. Men att vi även förlitar oss på ”källan som förespråkar om designen” då hen delar samma yrkesroll eller har samma intresse som oss. Dessutom är källan trovärdig, hen vet vad hen talar om då finns snart inga tvivel för att inte börja använda den.

Det är inte konstigt att många som jobbar med grafisk design gillar att skapa egna journaler där de samlar olika designstilar och skriver ner sina tankar om dessa. Men inte heller att det även finns flera listor och andra uppmaningar på nätet om vad som är inne eller ej. Många designer letar gärna efter inspiration där, då finns ofta hjälp att få. Men en tanke med den här uppsatsen var att det hända att man blint fastnar i dessa trender utan själv förstå varför. Att ibland kommer inte ”den nya” designen fram för att det är så populärt med ”sweet nostalgia”. Att kanske experimenten hamnar i skymundan då vi vet att ”flat design” är det som ”säljer”. Jag vill återkoppla igen till den där egna journalen att ta en titt i den och undersök vad du kan skapa för att bygga fram din unika design.

 

REFERENSER:

Brown, Jo, J.Broderick, Amanda & Lee Nick (2007). Word of mouth communication within online communities: Conceptualizing the online social network. [Elektronisk]. Journal of Interactive Marketing, vol. 21:3, p. 2-10. Tillgänglig: Wiley Online Library. [2014-01-17].

Design Shack (2014).[Elektronisk]. Tillgänglig: <http://designshack.net/articles/graphics/5-former-design-trends-that-arent-cool-anymore-so-stop-using-them/>[2014-01-17].

Encyclopedia (2014).Homophily.[Elektronisk]. Tillgänglig: <http://www.encyclo.co.uk/define/Homophily>[2014-01-17].

FIDM Digital Arts (2014).[Elektronisk]. Tillgänglig: <http://blog.fidmdigitalarts.com/graphic-design-trends-2012/graphic-design-trends-2013/>[2014-01-17].

Macpro (2014).[Elektronisk]. Tillgänglig: <http://www.macpro.se/2013/10/problemet-med-ios-7/>[2014-01-17].

Nationalencyklopedin (2014). Trend [Elektronisk] I Nationalencyklopedin. 1 skärmsida.Tillgänglig: <http://www.ne.se.ezproxy.server.hv.se/lang/trend>[2014-01-17].

Wikipedia (2014).Homophily.[Elektronisk]. Tillgänglig: <http://en.wikipedia.org/wiki/Homophily>[2014-01-17].