Jennie Söderberg

Alkoholreklam i digitala medier

Regler, utformning och tonalitet

Kanske har du aldrig reflekterat över alkohol i reklam eller så kan du utan problem nynna melodin till Tommy Nilssons Pripps Blå reklam, som på 90-talet bjöd på salta bad och kalla öl vid klipporna.  Oavsett din relation till alkoholreklam så finns det mer att fundera på än vad du först kan ana.

Något som är värt att ha i bakhuvudet är att det finns en folkhälsoaspekt bakom den tillsyn och det regelverk som finns. Sveriges alkoholpolitik syftar till att försöka minska de medicinska och sociala skador som kan orsakas av alkohol. Trots detta så ökar alkoholreklamen i Sverige (IQ, 2012).

Med det sagt så hoppas jag att inledningen inte avskräckt dig. Min tanke med denna OER är att den kommer  skapa förståelse för hur det går att tänka när man skapar innehåll som ska användas som reklam för varumärken som säljer alkohol.

Att göra reklam för alkohol i Sverige

Fram till 2003 så var all alkoholreklam förbjudet i Sverige, men efter de så kallade ”Gourmetmålet” så är det nu med vissa restriktioner, tillåtet.

  • Vid marknadsföring av alkoholdrycker eller alkoholdrycks-liknande preparat till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas.
  • Reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol.
  • Marknadsföring får inte rikta sig särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år. Lag (2019:345)”.

Då den digitala utvecklingen har förändrat landskapet kring reklam och sociala medier så gav Regeringen 2016, uppdraget åt en särskild utredare för att föreslå hur framför allt barn och unga på ett bättre sätt kan skyddas från marknadsföring av alkohol via digitala medier (Regeringen, 2018).

Tryckt media

I tidningar och dagspress samt så tillåts reklam för drycker som innehåller upp till 15 volymprocent alkohol. Men reklamen får inte associeras till en viss livsstil eller till personer. Reklamen får endast visa produkten, enstaka förpackningar, varumärke eller andra kännetecken som associeras med produkten. Alkoholreklamen får inte uppmuntra till konsumtion. Det måste finnas en varningstext på annonsen och 20 procent av texten måste bestå av varningstext. Detta gäller också för tidningars online upplagor.

TV, radio och internet

Egentligen så är inte alkoholreklam tillåtet varken i TV eller radio, men då vissa svenska tv-kanaler sänder från utlandet innebär det i praktiken att de kan visa alkoholreklam. Genom att sända från andra länder så kringgås alltså den svenska lagstiftningen. Vid marknadsföring av alkohol på internet, sociala medier och appar så ska de generella reglerna som finns för all alkoholreklam följas.

Sammanfattningsvis ska alkoholreklamen;

Iaktta särskild måttfullhet

Det innebär;

Ej påträngande

Ej uppsökande

Ej uppmana till bruk

Får inte rikta sig särskild mot dem under 25

Får inte använd sig av  säljfrämjande åtgärder som t.ex rabatter eller tävlingar

Inga köpuppmaningar

Får inte vara förskönande eller anspela på särskilda stämningar

Ej användas uppmanande i samband med högtider

Får vara;

Saklig

Faktabaserad

Informera om relevanta fakta om produkten, som visst innehåll i produkten

(Konsumentverket, 2019)

Som du märker så finns det en hel del att tänka på, så hur ska man då egentligen göra? Jo, det behöver inte vara tråkigt utan man kan istället se dessa ramar som sporrar för kreativitet. De riktlinjer som jag i mina uppdrag har fått till mig när jag jobbar med bild och film för alkohol är;

Enfärgad bakgrund

Ett glas

Flaskan kan vara med i bild om man vill, men endast en flaska.

Ev, en ingrediens som är relevant för drycken du marknadsför

Det som icke får glömmas bort här är också tonaliteten för varumärket som behöver stämma överens visuellt och även när text ska skrivas. Så tänk på helheten när du utformar din reklam.

Praktisk uppgift

Nu ska vi haffa ett varumärke och göra en alkoholreklam till dem.

Jag har valt att spana in Hernö Gin.

Eftersom vi inte jobbar med dem på riktigt utan låtsas göra det för denna tutorials skull så kommer jag göra en snabb analys på deras varumärke sam tonalitet.

  1. Surfa in på Härnö Gin och bilda dig en uppfattning om varumärket

Min uppfattning som jag kommer bygga min bild på är:

Lokalt förankrat, hantverk, norden, natur, naturligt, organic, modernt i den aspekten att varumärket uppfattas som medveten/hipster -vibe, kyla – svala toner och bilder på vinter, antikt –  i val av exempelvis glas till drycken.

Tonen i copyn är avslappad, saklig och beskrivande.

  1. Skriv ner vad du vill lyfta fram när du är i idéstadiet i utformandet av din reklam
  2. Leta inspiration!
  3. Gör en moodboard eller storyboard till din bild eller film så du vet hur du ska planera din kommande produktion

Min bild av vad jag vill göra är något i denna stil:

Yta: Rustikt ruffigt svart bord/yta – mörkgrå.

Rekvisita: Citroner, skurna i klyftor. Isbitar och ett antikt glas.

Utöver detta behöver vi flaskan såklart. Den produkt jag tänkte använda heter Hernö Gin och är deras originalprodukt. Den har smak av citron därav mitt val på citroner i bilden. Jag tänker dessutom att gult, mörkgrått blir fina färger tillsammans samt passar in på den svala färgpaletten som Härnö Gin har.

Här är min moodboard

Nu har jag tyvärr inte plåtat något färdigt resultat eftersom själva grundtanken här var hur man kan tänka i utformandet, men jag inbillar mig att resultatet skulle åt det hållet som de bilder Härnö Gin har på sin Instagram. 

Jag skulle med andra ord inte kliva för långt ifrån varumärkes egna visuella profil, då det är den som vi behöver förhålla oss till när man skapar reklamen. Om det hade varit på riktigt så hade vi av varumärket fått dessa riktlinjer så vi hade vetat om vad vi skulle förhålla oss efter.

Sammanfattningsvis så behöver man alltså tänka på i utformandet av sin reklam att följa varumärkes stil och tonalitet, att ta hänsyn till de regler som finns enligt lag samt att utmana sig själv att komma på något extra kreativt, trots de något smala ramar som alkoholreklamens värld innefattar.

Hoppas du lärde dig något nytt genom denna enkla beskrivning.

Jennie Söderberg 

ALM400, HT2019

Högskolan Väst

Källförteckning:

Härnö Gin (2019) [Elektronisk]

https://www.instagram.com/hernogin/

[2019-11-05]

IQ. (2012) Alkoholreklamens framväxt [Elektronisk] https://storage.googleapis.com/iqplatform/5b131cd1-iq_rapport_alkoholreklamens-framvaxt_2012-03.pdf

[2019-11-02]

Konsumentverket (2019). Marknadsföring av Alkohol på Internet [Elektronisk]

https://www.konsumentverket.se/for-foretag/regler-per-omradebransch/och-gallande-foreskrifter/marknadsforing-av-alkohol-pa-internet/

[2019-11-01]

Regeringen (2018 ) Alkoholreklam i sociala medier m.m. [Elektronisk]

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/01/sou-2017113/

[2019-10-28]