Digitala medier och 3D-animation och visualisering

Tag: Sociala medier

Alkoholreklam i digitala medier

Jennie Söderberg

Alkoholreklam i digitala medier

Regler, utformning och tonalitet

Kanske har du aldrig reflekterat över alkohol i reklam eller så kan du utan problem nynna melodin till Tommy Nilssons Pripps Blå reklam, som på 90-talet bjöd på salta bad och kalla öl vid klipporna.  Oavsett din relation till alkoholreklam så finns det mer att fundera på än vad du först kan ana.

Något som är värt att ha i bakhuvudet är att det finns en folkhälsoaspekt bakom den tillsyn och det regelverk som finns. Sveriges alkoholpolitik syftar till att försöka minska de medicinska och sociala skador som kan orsakas av alkohol. Trots detta så ökar alkoholreklamen i Sverige (IQ, 2012).

Med det sagt så hoppas jag att inledningen inte avskräckt dig. Min tanke med denna OER är att den kommer  skapa förståelse för hur det går att tänka när man skapar innehåll som ska användas som reklam för varumärken som säljer alkohol.

Att göra reklam för alkohol i Sverige

Fram till 2003 så var all alkoholreklam förbjudet i Sverige, men efter de så kallade ”Gourmetmålet” så är det nu med vissa restriktioner, tillåtet.

 • Vid marknadsföring av alkoholdrycker eller alkoholdrycks-liknande preparat till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas.
 • Reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol.
 • Marknadsföring får inte rikta sig särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år. Lag (2019:345)”.

Då den digitala utvecklingen har förändrat landskapet kring reklam och sociala medier så gav Regeringen 2016, uppdraget åt en särskild utredare för att föreslå hur framför allt barn och unga på ett bättre sätt kan skyddas från marknadsföring av alkohol via digitala medier (Regeringen, 2018).

Tryckt media

I tidningar och dagspress samt så tillåts reklam för drycker som innehåller upp till 15 volymprocent alkohol. Men reklamen får inte associeras till en viss livsstil eller till personer. Reklamen får endast visa produkten, enstaka förpackningar, varumärke eller andra kännetecken som associeras med produkten. Alkoholreklamen får inte uppmuntra till konsumtion. Det måste finnas en varningstext på annonsen och 20 procent av texten måste bestå av varningstext. Detta gäller också för tidningars online upplagor.

TV, radio och internet

Egentligen så är inte alkoholreklam tillåtet varken i TV eller radio, men då vissa svenska tv-kanaler sänder från utlandet innebär det i praktiken att de kan visa alkoholreklam. Genom att sända från andra länder så kringgås alltså den svenska lagstiftningen. Vid marknadsföring av alkohol på internet, sociala medier och appar så ska de generella reglerna som finns för all alkoholreklam följas.

Sammanfattningsvis ska alkoholreklamen;

Iaktta särskild måttfullhet

Det innebär;

Ej påträngande

Ej uppsökande

Ej uppmana till bruk

Får inte rikta sig särskild mot dem under 25

Får inte använd sig av  säljfrämjande åtgärder som t.ex rabatter eller tävlingar

Inga köpuppmaningar

Får inte vara förskönande eller anspela på särskilda stämningar

Ej användas uppmanande i samband med högtider

Får vara;

Saklig

Faktabaserad

Informera om relevanta fakta om produkten, som visst innehåll i produkten

(Konsumentverket, 2019)

Som du märker så finns det en hel del att tänka på, så hur ska man då egentligen göra? Jo, det behöver inte vara tråkigt utan man kan istället se dessa ramar som sporrar för kreativitet. De riktlinjer som jag i mina uppdrag har fått till mig när jag jobbar med bild och film för alkohol är;

Enfärgad bakgrund

Ett glas

Flaskan kan vara med i bild om man vill, men endast en flaska.

Ev, en ingrediens som är relevant för drycken du marknadsför

Det som icke får glömmas bort här är också tonaliteten för varumärket som behöver stämma överens visuellt och även när text ska skrivas. Så tänk på helheten när du utformar din reklam.

Praktisk uppgift

Nu ska vi haffa ett varumärke och göra en alkoholreklam till dem.

Jag har valt att spana in Hernö Gin.

Eftersom vi inte jobbar med dem på riktigt utan låtsas göra det för denna tutorials skull så kommer jag göra en snabb analys på deras varumärke sam tonalitet.

 1. Surfa in på Härnö Gin och bilda dig en uppfattning om varumärket

Min uppfattning som jag kommer bygga min bild på är:

Lokalt förankrat, hantverk, norden, natur, naturligt, organic, modernt i den aspekten att varumärket uppfattas som medveten/hipster -vibe, kyla – svala toner och bilder på vinter, antikt –  i val av exempelvis glas till drycken.

Tonen i copyn är avslappad, saklig och beskrivande.

 1. Skriv ner vad du vill lyfta fram när du är i idéstadiet i utformandet av din reklam
 2. Leta inspiration!
 3. Gör en moodboard eller storyboard till din bild eller film så du vet hur du ska planera din kommande produktion

Min bild av vad jag vill göra är något i denna stil:

Yta: Rustikt ruffigt svart bord/yta – mörkgrå.

Rekvisita: Citroner, skurna i klyftor. Isbitar och ett antikt glas.

Utöver detta behöver vi flaskan såklart. Den produkt jag tänkte använda heter Hernö Gin och är deras originalprodukt. Den har smak av citron därav mitt val på citroner i bilden. Jag tänker dessutom att gult, mörkgrått blir fina färger tillsammans samt passar in på den svala färgpaletten som Härnö Gin har.

Här är min moodboard

Nu har jag tyvärr inte plåtat något färdigt resultat eftersom själva grundtanken här var hur man kan tänka i utformandet, men jag inbillar mig att resultatet skulle åt det hållet som de bilder Härnö Gin har på sin Instagram. 

Jag skulle med andra ord inte kliva för långt ifrån varumärkes egna visuella profil, då det är den som vi behöver förhålla oss till när man skapar reklamen. Om det hade varit på riktigt så hade vi av varumärket fått dessa riktlinjer så vi hade vetat om vad vi skulle förhålla oss efter.

Sammanfattningsvis så behöver man alltså tänka på i utformandet av sin reklam att följa varumärkes stil och tonalitet, att ta hänsyn till de regler som finns enligt lag samt att utmana sig själv att komma på något extra kreativt, trots de något smala ramar som alkoholreklamens värld innefattar.

Hoppas du lärde dig något nytt genom denna enkla beskrivning.

Jennie Söderberg 

ALM400, HT2019

Högskolan Väst

Källförteckning:

Härnö Gin (2019) [Elektronisk]

https://www.instagram.com/hernogin/

[2019-11-05]

IQ. (2012) Alkoholreklamens framväxt [Elektronisk] https://storage.googleapis.com/iqplatform/5b131cd1-iq_rapport_alkoholreklamens-framvaxt_2012-03.pdf

[2019-11-02]

Konsumentverket (2019). Marknadsföring av Alkohol på Internet [Elektronisk]

https://www.konsumentverket.se/for-foretag/regler-per-omradebransch/och-gallande-foreskrifter/marknadsforing-av-alkohol-pa-internet/

[2019-11-01]

Regeringen (2018 ) Alkoholreklam i sociala medier m.m. [Elektronisk]

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/01/sou-2017113/

[2019-10-28]

Engagement Rate

Gilda Ahmadniaye

Betydelsen av bilder på internet växer i samband med smartphone användning och bild baserade tjänster som Instagram. Instagram är som mest populär bland individer, men allt fler företag har under senaste åren upptäckt den smidiga vägen att kommunicera med sin publik på sociala medier, och i det här fallet Instagram. Kunder och potentiella kunder kan följa företagets Instagram där de får tillgång till en del av verksamheten som de normalt kanske ser; bilder som väcker intresse och kommunikation där dem skapar ett mer personligt förhållande med sina kunder. 

Men hur lyckas man nå ut med sina bilder och få ut sitt budskap? Hur får man fler följare? Det viktigaste; hur skapar man engagemang? Det finns inget enkelt svar- inget rätt eller fel. Men det finns en del saker man kan tänka på för att leda en mot rätt väg. Genom att du har koll på din ”engagement rate” kan du veta om du är på rätt spår eller behöver ändra något i din marknads strategi. <-more->

Företag på Instagram

Aylin Bayar

Instagram konton bygger snabbt upp företagets identitet och känsla, besökarna är minst sagt snabba på att bilda en uppfattning och drar egna slutsatser på ett klick. Idag är det fler än 200 miljoner Instagrammare som besöker minst en företagsprofil varje dag (Instagram, 2019). Instagram är alltså en plats som kanske har större påverkan än vad man kan tänka sig som företag när man klickar på skapa konto.

Varför finns egentligen ditt företag på Instagram? Vilka inlägg postar ni? Hur ser eran identitet ut genom att bara kika på er profil? Vad får man för känsla när man besöker eran sida? – Det är många steg att tänka på om man vill utnyttja Instagram på bästa sätt.

I denna OER kommer jag att berätta varför det är viktigt för företagen att synas på Instagram och jag kommer även att fokusera på hur man ska hantera sitt konto för att bygga upp en identitet och känsla samt varför detta är så viktigt. 

Rörlig bild på sociala medier

Julia Kylefalk

Att företag använder sig av rörlig bild mer och mer på deras sociala medier är något som blir allt mer vanligare idag. Men varför är just rörlig bild så användbart hos företag? 

Verktyget Spredfast för sociala medier

Alexandra Sinclair

Bildresultat för spredfast logo

När jag hade praktik fick jag använda mig av ett verktyg som heter Spredfast. På min praktik använde man sig av det när man skulle lägga upp poster på Facebook och Instagram. Då planerade man in allting i Spredfast och sen skötte man all kundservice därifrån

-More-

Introduktion

Det blir allt mer vanligt med sociala medier på företag och Spredfast är ett perfekt verktyg när det gäller publicering på sociala medier. Här får företagen verkligen en chans att slippa jobba manuellt och samtidigt kunna göra upp en plan för sina sociala medier. Det är ett effektivt och nytänkande verktyg.

Spredfast grundades 2008 och lanserades 2010 och de utvecklar programvara som företag och varumärken använder för att hantera och analysera innehållet på social medier på flera webbplatser inklusive Facebook, YouTube, Instagram och Twitter (Hawkins, 2016).

Man kan genom Spredfast lägga till kundserviceförfrågningar eller förfrågningar från sociala kanaler istället för via e-post, webbforum eller traditionella kontaktcenter (Clancy, 2016).

I denna OER kommer jag fokusera på hur man jobbar med Spredfast samt vad det finns för- och nackdelar med verktyget.

Hur ser verktyget ut och hur fungerar det?

När du kommer in till Spredfast möts du av den här vyn. Nu finns det inga poster för den här veckan därför ser det väldigt tomt ut. Här ser man dock att det är en hel vecka i december och den veckan börjar på en söndag och slutar på en lördag. Det är lite synd för man kan inte se vilken vecka det är utan man kan endast se vilka datum det är.

Men i högra hörnet kan man se vad för namn företaget har, notiser och vem som är inloggad.

På andra sidan kan man se lite olika ämnen att välja mellan. Nu står vi på ”Calender” det är alltså första pilen det är där man får en överblick sen när man har poster som ligger uppe. Under ”Inbox” engagerar man sin publik och levererar världsklassig kundtjänst och bra service (Spredfast, 2018).

”Analytics” kan man se hur statistik över sina sociala medier, vilken post som har gått bäst och hur mycket engagemang man har på det olika posterna.

Men för att skapa en ny post så klickar man antingen på ”Create” eller klickar på den dagen man vill göra en ny post på. Båda vägarna funkar lika bra.

När man klickat kommer man till en ny ruta som bilden nedan visar.

Här beskriver hur man går till väga för att skapa posten:

 1. ”Untitled post” där skriver man i vad poster ska ha för namn. T ex ”New in Knits Women” det här för att alla andra ska förstå vad det är för bilder eller text som ska in på den posten sen. Det är viktigt att man skriver detaljerat för att alla ska förstå vilken post det är man menar.

 

 1. Här väljer man vilket konto det är som ska publicera postern, alltså t ex Instagram.

 

 1. Här skriver man texten som kommer att vara med i postern alltså själva beskrivningen.

 

 1. Här väljer man plan t ex ”Höstsäsongen”.

 

 1. Här väljer man labels, det som man vill åstadkomma med postern t ex likes, comments, women.

 

 1. Här ser man vem som har skapat och är ansvarig för postern.

 

 1. Här väljer man dag och tid. Man kan även under den lilla kalendern där se om det är något annat som ligger på samma dag. Nu är det tomt där för det finns inget annat men det kan vara bra om man inte riktigt vet vilken tid man gjorde en annan post.

 

 1. Här drar man in det bilderna som man vill ha med.

 

 1. Här kan man välja antingen ”Schedule” om man känner att man är klar med allting och då kommer postern publiceras på den dagen och tiden som man valt automatiskt. Medan väljer man ”Save draft” så är det oftast för att något mer ska redigeras och postern inte är klar.

För- och nackdelar

Fördelarna med Spredfast är att det är lätt att lära sig, när man har gjort det bara några enstaka gånger så förstår man hur man ska gå tillväga gången efter. Det är en fin och enkel design vilket också gör att man hittar lättare. Man får en klarare blick eftersom man kan se hela planeringen för varje vecka. Man kan även ha flera konton kopplade så man kan ha ännu mer koll på vad som går upp på Instagram och vad som samtidigt går upp på Facebook.

Nackdelarna är att man inte kan se veckorna utan bara datum vilket ibland kan bli lite svårt om man jobbar med veckor. Ibland kan planen som man lägger varje post i hoppa ur när man ska in och redigera något. Vilket gör att man måste lägga till samma plan igen. Gör man ett album då använder man sig av flera bilder och då kan dessa bilder byta plats om man behöver redigera något.

Lär dig mer

Om du vill lära dig mer om Spredfast så finns det mycket information att hämta på Spredfast egna hemsida:

Spredfast

Det finns även mer information att hämta om Spredfast om deras Conversation sektion. Om man bläddrar ner lite finns det en nedladdning man kan ta del av:

Spredfast Conversation

Referenser:

Hawkins, L. (2016). Austin social media firm Spredfast acquiring Wisconsin company. [Elektronisk] Austin America Statesman. Tillgänglig: https://www.statesman.com/BUSINESS/20160923/Austin-social-media-firm-Spredfast-acquiring-Wisconsin-company. [2018-10-29]

Clancy, H. (2016). Social Markering Software Specialist Scores $50 Million. [Elektronisk] Fortune. Tillgänglig: http://fortune.com/2016/06/01/spredfast-social-marketing-software-specialist/. [2018-10-29]

Spredfast (2018) Build and Strengthen Valuable Connections With Your Audience. [Elektronisk] USA. Tillgänglig: https://www.spredfast.com/social-marketing-platform/spredfast-conversations. [2018-10-29]

 

 

 

Publiceringens Iscensättning

Niclas Blom

Publiceringens iscensättning

För att lyckas kommunicera något på sociala medier ska en först ha klart för sig vad syftet är med vad en vill kommunicera. När en tagit reda på vad en vill kommunicera är det dags för iscensättningen. Iscensättning innebär att text och bild paketeras så effektivt som möjligt. Iscensättning är en sammansättning av verbalspråk och bildspråk där publicisten är ansvarig för att det tvådimensionella samspelet kommuniceras ut på rätt sätt (Bo Bergström, 2015).

Grundkurs för företag på sociala medier. 

linnea
En OER om de grundläggande kunskaper företag behöver för att marknadsföra sig i sociala medier.

Varför är sociala medier är bra för företag.
För att skapa relationer. Men man kan inte gå och tro att man i första hand skall sälja mer efter en satsning i sociala medier, men man kan däremot öka försäljningen på sikt. Detta genom bättre varumärkeskännedom och positiva relationer. (Lading, 2012)

social-media-logo-collage
(Bild: http://blogg.resume.se/fredrikhillerborg/page/2/)

LinkedIn – Vidare läsning

Vill du veta mer om LinkedIn – Då har du kommit rätt 

Jag har tagit kontakt med 5 personer och låtit de läsa min artikel om LinkedIn. Fyra av dessa fem har även sett min Pecha Kucha på ämnet. Efter att de läst texten i lugn och ro har jag ställt en fråga. “Vad blir du sugen på att veta mer om när du läst texten?”Jag har antecknat deras svar och utifrån dem skapat nyckelord. Dessa har hjälpt mig navigera när jag letat relevanta artiklar.

Av Simon Hjortfors
vid Högskolan väst
2014-01-13

Jag har här samlat de bästa artiklarna jag kunde hitta för att med så lite ansträngning som möjligt låta er lära er sig så mycket om LinkedIn som det bara går. Artiklarna varierar i omfattning. Här finns korta faktagenomgångar och långa undersökningar och rapporter. Läs dessa och du har god kunskap att dra egna slutsatser om vad LinkedIn egentligen är för något, varför det finns, Vilka det är till för och om det är något för dig.
7-Easy-Steps-to-Achieve-All-Star-Profile-Strength-on-LinkedIn

Faktaorienterat – Tips och trix

Här sorterar jag in artiklar med korta koncisa svar på de funderingar som jag tidigare lämnade målgruppen med. När, vad och hur.

Om profilbyggande
När du bygger din LinkedInprofil är Neal Schaffers samling tips att lita på som komplett.

Om endorsements
Neal Schaffer går igenom hur endorsements fungerar och hur de kan användas. Han gör detta genom att sortera in möjliga användningsområden och tillvägagångssätt under två tydliga approacher som kan symbolisera två typer av användare. Användbart!

Are you being safe on LinkedIn?
Angela M. Petrie förklarar kortfattat hur du skall tänka kring säkerhet på LinkedIn. Ger en grundförståelse för varför man skall lägga tid vid att göra så personliga kontaktförfrågningar som möjligt. Här länkas också vidare till fler tips om säkerhet. 

LikedIn säkerhetscenter
Här är LinkedIn själva avsändare och texterna förklarar ingående vad det finns för säkerhetsluckor och hur man kan känna igen, förebygga och täta dem.
linkedin-logo

Förståelseorienterat – Varför är det såhär då?

Här finns de artiklar jag läst i skapandet av arbetet och fler därtill som ger en översikt och en djupare förståelse. Dessa artiklar svarar snarare på frågan varför än på frågan hur.

When Social Networks Cross Boundaries: A Case Study of Workplace Use of Facebook and LinkedIn
Denna undersökning är ett samarbete mellan informationsforskaren Meredith M. Skeels och Microsofts egen Jonathan Grudin från 2009. Den ger en god förståelse för hur sociala nätverk började användas i professionellt syfte. Den går igenom utvecklingen och den historiska implementeringen av nya sätt att skapa och hålla kontakt via nätet. Från mejl, via chatt till sociala nätverk. Texten svarar på frågan om vem LinkedIn är till för och hur det kommer sig.
Den visar på skillnader mellan LinkedIn och andra sociala nätverk, i detta fallet Twitter och Facebook.

The Social Influence Model of Technology Adoption
Artikel av Sandra A. Vannoy och Prashant Palvia från 2010 som beskriver en modell för hur man kan tänka kring ‘social computing’. Den går igenom vad social computing kan vara och varför det är en modell som bör tas i åtanke när man tänker professionellt nätverkande och digitalt socialt liv. De förklarar modellen med hjälp av redan vedertagna principer om hur teknologi och samhälle utvecklas. Den ser på sig själv som ett sätt för företag att vidareutveckla sina affärsmodeller och de tar musikindustrin som exempel.
Läs dessa och få en omfattande förståelse för hur och varför användningen av sociala medier har växt fram inom de stora företagen. De behandlar ämnet sociala medier i stort och man får därför som läsare ett ovanifrånperspektiv på LinkedIn.

‘You have one identity’: performing the self on Facebook and LinkedIn
(kräver tillgång till sagepub eller ett köp av artikeln)
Artikel av José van Dijck från 2013 som visar på skillnader i hur vi låter olika sociala nätverk representera olika delar av våra liv. LinkedIn som den professionella delen och Facebook som den personliga. Den vidrör hur de två nätverken går åt olika håll och blir mer nischade. Detta kopplas till tiden vi lever i hur vårat behov och våra trender i hur vi uttrycker oss formar om dagens sociala nätverk och på så vis gör de mer nischade.
Läs för att få förståelse kring varför LinkedIn ser ut och fungerar som det gör. Artikeln ger också en hint om vad som kan vara framtiden för dessa sociala medier. Läs och var förberedd.

Internet som verktyg vid rekrytering av ny personal
Färsk undersökning av Linnea Wermeling om rekryteringsarbete i sociala medier. Här jämförs Facebook och LinkedIn. Yrkesverksamma rekryterare bidrar med sina arbetsmetoder och berättar varför de gör som de gör.
Läs och få relevant kunskap om hur rekryterare ser på och använder sig av sociala medier. Vad kollar de efter, vilka sociala medier gäller och vad blir resultatet? Allt detta får du svar på här.

Mina egen sammanfattning med reflektioner och tankar kring det jag tagit upp här finns att läsa om här.

LinkedIn

En studie i hur de professionella nätverken byggs genom sociala medier

LinkedIn räknas till den grupp nätbaserade tjänster som kallas sociala medier. Eftersom denna typen av tjänster är styrd av användarens medverkan finns lika många sätt att se på LinkedIn som det finns medlemmar. Därför kommer jag att basera texten på färsk forskning inom området och koppla ihop med relevant information som berör professionell kommunikation. Där emellan kommer jag att lufta mina egna erfarenheter under min korta men intensiva tid som LinkedIn-användare.

Av Simon Hjortfors
vid Högskolan väst
2013-11-14

Idag finns det massor av sajter som samlar ihop de 10, 15 eller 20 bästa tipsen för företagare på LinkedIn. Därför skall jag inte göra det. Jag skall istället gå in på djupet av vad LinkedIn är så du kan se om det är något för dig. I det sociala medier-träd som idag växt fram, finns det utrymme för fler än aktör som sysslar med kontaktnät. LinkedIn är den största aktören på den gren som endast inriktar sig på professionella kontanter. På LinkedIn kommunicerar du med ditt professionella nätverk.

LinkedIn users

Figur 1 LinkedIn användare 2012

Från vardagsrummet till 238 miljoner 

LinkedIn grundades 2003 av Ried Hoffman tillsammans med kollegor från PayPal och Socialnet.com. Ried vad i fyra år VD och sitter än idag i styrelsen för LinkedIn. I början växte det långsamt och om 20 nya medlemmar skapade konton var det en bra dag. Först 2006 börjar företaget gå med vinst och fler funktioner läggs till för användarna. 2008 börjar LinkedIn nå utanför USA och sidan översätts till fler språk, nu släpps LinkedIn även som app till Iphone och Blackberry. Sedan tar det ordentlig fart och i slutet av 2010 har LinkedIn 90 miljoner användare över hela världen och LinkedIn-appen finns nu också till Androidenheter. LinkedIn introduceras på New York-börsen och företagets värde dubbleras på ett dygn. 2012 uppdateras gränssnittet och nya appar för alla plattformar släpps (http://ourstory.linkedin.com/).

Under de tio år som gått fått mer än 259.000.000 användare världen över med dryga miljonen användare i Sverige. Användarbasen ökar med två nya användare i sekunden (about linkedin, 2013). Enligt Dijck (2013) är den största användargruppen medelålders män på stora företag och med hög inkomst. Enligt LinkedIn själva är detta i förändring då den användargrupp som ökar mest är nuvarande och nyutexaminerade högskolestudenter.

personligt nätverk bild1

Figur 2 Kontakt i tre led

Det handlar om kontakter

LinkedIn finns för att du som användare ska kunna bygga och upprätthålla kontakterna i ditt nätverk men också för att du skall kunna planera för framtida kontakter. Alla jobb du haft har genererat kontakter, detta är grunden till ditt professionella nätverk. Det spelar ingen roll om dessa kontakter är dina vänner, dina släktingar eller dina gamla klasskompisar. En kontakt är en kontakt. När du bygger ditt nätverk, titta även på hur du kan ta kontakter för framtida samarbeten och jobbtillfällen. Kanske är din gamla klasskompis på förnamns-basis med chefen för det där företaget just du vill jobba på (http://www.michanek.se/linkedin.html [2013-10-18]).

Figur 3 Kontaktnätets egentliga storlek och kraft

Figur 3 Kontaktnätets egentliga storlek och kraft

På LinkedIn finns det tre grader av kontakt. Ditt nätverk består till en del av dina egna kontakter, detta är dina närmste kontakter som du har en direktkoppling till. Du är också kopplad till dina kontakters kontakter (andra gradens kontakter). Även dina kontakters kontakter ingår i ditt nätverk (tredje gradens kontakter). Säg att alla på LinkedIn skulle har 30 egna kontakter. Det skulle innebära att alla har 30 förstahandskontakter, 900 andrahandskontakter och 27000 tredjehandskontakter. Men så ser det inte riktigt ut. För att ta ett exempel från min egen LinkedIn-profil så har jag 34 förstahandskontakter.

I figur 3 ser du en användare som har över 19.000 förstahandskontakter. Detta ger hen 4 miljoner andrahandskontakter och i sin tur kopplar det hen till totalt över 21 miljoner LinkedIn-konton. Den i mitt närmaste nätverk som har flest kontakter har fler än 500 kontakter men jag har också förstahandskontakter som endast har mig som kontakt (LinkedIn 2013).

Linkedin som rekryteringsverktyg

Som företagare finns det många fördelar med LinkedIn. Som jag tagit upp tidigare är det ett väldigt bra sätt att hitta yrkesverksamma personer man är intresserad av att jobba med eller erbjuda sin produkt eller tjänst till.

Enligt Thew (2008) är en av de största fördelarna med användandet av LinkedIn inom rekryteringsprocessen Att rekrytera idag är en långsam process som innehåller flera komponenter och steg som måste tas in och bearbetas, vilket gör det mycket dyrt. Thew (2008) menar att det är här som LinkedIn kommer in i bilden.

Här kan arbetsgivaren på ett effektivt sätt hitta till de personer med den rätta kompetensen. Den andra delen som Thew också väljer att lyfta fram är att många gånger kommer den rätta kompetensen automatiskt i nära kontakt med de företag som vill rekrytera. Viljan hos alla användare att ständigt utöka sitt professionella nätverk och hålla sina profiler uppdaterade gör LinkedIn till ett smörgåsbord för de som letar efter rätt arbetskraft. Men det är inte alltid som en professionell presentation är det som rekryteraren är ute efter. Detta skapar problem för den som vill vara tillgänglig för rekrytering via sociala medier. 2011 gjordes en Reppler-undersökning bland 300 anställa visade att 91% av arbetsgivarna på något sätt letar blivande anställda genom sociala medier. 76% tittade på Facebook och 48% på LinkedIn-profiler (Swallow, 2011).

Trots att LinkedIn tillhandahåller den professionella arbetsmarknaden med online-CV, verkar arbetsgivare vara mer intresserade av sina kandidaters “personliga” information som de kommer åt via Facebook. Nästan 70% av dessa rekryterare, enligt samma Reppler-undersökning medgav att de hade avvisat kandidaterna på grund av vad de såg hittade på deras profiler, mestadels på grund av vad de uppfattade som dåliga karaktärsdrag eller olämpligt beteende.

Vi blir allt mer medvetna om hur vi presenterar oss på nätet

Dijck skriver att sajter som Facebook och LinkedIn går i täten för konsten att masskommunicera budskapet om en själv. Båda sajterna är designade för att man som användare skall fylla i så mycket information om sig själv som möjligt. Han menar att sajterna inte konkurrerar med varandra och att folk befinner sig på Facebook och LinkedIn av olika skäl. Det är väldigt vanligt att användare har konton på båda plattformarna och att vad användarna gör på de olika plattformarna är stöpt i den form som sajtens design tillåter. Medan man på LinkedIn fyller i allt om sitt professionella liv håller man det personliga på Facebook. Detta skriver Dijck beror på att användare har behovet av visa fler sidor av sig själv. Det räcker inte med att att ha en plats för självfrämjande längre. Användarna vill ha olika plattformar för att uttrycka olika sidor av sin personlighet (Dijck 2013).

Företag använder sig av både LinkedIn och Facebook fast på olika sätt. Många företag använder idag sociala medier för att stärka sitt varumärke eller för marknadsundersökningar. Facebook fungerar även för att sprida information eller lansera nya produkter. Här har företaget sin fansida och företaget kan tydligt se vilka som är företagets målgrupp och vilka produkter/tjänster det finns störst intresse för (Kaplan m.fl. 2010).

Till viss del är Facebook och LinkedIn två cirklar som går in i varandra. Men enligt Dijck är det tydligt att LinkedIn och Facebook inte erbjuder samma tjänst och det beror till största del på sajternas utformning och användarnas förväntningar på sajten. På LinkedIn är man professionell och på Facebook är man personlig (Dijck 2013).

Vad ska du tänka på som företagare på LinkedIn?

Tänk på hur du och ditt företag presenteras, folk skall vilja jobba med dig så fort de ser din profil.

 • Godkännanden – Eller ‘Endorsements’
 • Ett Endorsement är en typ av godkännande. Ett lätt sätt för dina kontakter att stödja de färdigheter och den expertis du listat på din profil (Mindtools, 2013).
 • Om du t.ex. har fyllt i att du är bra på grafisk design och någon som också tycker du är bra på det går in på din profil, då kan den personen klicka i att den stödjer ditt påstående. Som i detta fallet är att du skulle vara bra på grafisk design.

Rätt Endorsements

Det är viktigt att de endorsements du får passar den kompetens och erfarenhet du vill lyfta fram. Det bästa sättet är att specificera ett brett utbud av kompetenser och kunskaper på din profil så att du kan ge potentiella endorsers massor av alternativ att välja bland (Doyle, 2013).

Om du t.ex. har gjort loggor åt företag länge och vill bli endores’ad av dem så nöj dig inte med att skriva logo-design. Fyll på. Skriv Illustrator, design, färglära, tryckteknik, branding, helhetstänkande eller vad du än kan komma på som ingår i arbetet med att skapa en logotyp. Då är chansen större att du får en bra endorsement.

Se till att du täcker så många kompetensområden som möjligt inom din nuvarande sfär. Vill du däremot byta bana och börja jobba med något annat, lägg då till kunskaper som passar för det jobb du vill ha i framtiden (Doyle, 2013).

Rekommendationer

Dina kontakter kan skriva rekommendationer för dig som då hamnar på din profil. Dessa är bra bevis på att din verksamhet är erkänd och att ditt arbete är omtyckt. Bra reklam för dig. Skillnaden från ett endorsment är att du kan begära rekommendationer från dina kontakter. Det är en typ av recension av din yrkesverksamhet (Mindtools, 2013).

Introduktioner

Introduktioner är när en tredje part introducerar två personer som inte redan har kontakt. Exempel. Din kollega Anna och din klient Erik känner inte varandra. Du tror att Anna skulle kunna hjälpa till att lösa ett problem som Erik har med ett av sina projekt, då kan du introducera Anna och Erik via LinkedIn. Introduktioner är helt enkelt ett sätt att föra samman människor på LinkedIn (Mindtools, 2013).

Uppsökande kontaktskapande

Efter att jag förstått styrkan av kontakter på LinkedIn gav jag mig på att söka upp och få förstahandskontakt direkt med människor inom modebranschen. Jag skrev välformulerade meddelanden om varför det skulle vara bra att vi två hade kontakt. I de fall jag testade detta fungerade det och det gjorde att jag fick alla dennes kontakter som mina egna andrahandskontakter. Ett bra sätt enligt mig att utöka sitt kontaktnät i den riktning man vill.

Grejen med uppsökande kontaktskapande på LinkedIn är att det är lite krångligt. Det är inte byggt för att vem som helst ska kunna lägga till vem som helst som kontakt. När du vill lägga till någon man hittat på LinkedIn som kontakt skickar du en kontaktförfrågan. När du klickar på ‘skapa kontakt’ möts du av ett formulär. Där väljer du från en lista på vilket sätt du känner personen. Här skriver du också kort om varför du tycker det är en bra idé att just du och den andre blir LinkedIn-kontakter. Som ny LinkedIn-användare har du ett begränsat antal förfrågningar att skicka utan att behöva ange mottagarens mejladress. Det finns flera skäl till varför du måste ange en e-postadress när du skickar kontaktförfrågningar:

 • Mottagaren har angett att hen endast vill ta emot kontaktförfrågningar från medlemmar som har deras e-postadress.
 • Du har uppnått gränsen för hur många kontaktförfrågningar du kan skicka till personer som du identifierat som vänner.
 • Flera mottagare har markerat ‘Jag känner inte den här personen’ efter att ha mottagit din kontaktförfrågan (Help, Linkedin. 2013)

Har du premiumkonto kan du även skicka Inmail. Detta är en tjänst som erbjuder dig att skicka direktmeddelanden på linkedin som går fram till personen direkt.

Nätverkande

På LinkedIn kan du nätverka med människor och branschorganisationer inom din bransch. Detta hjälper dig att hålla dig uppdaterad på trender och dela information med andra som arbetar med samma saker som du. Utöver nätverkande med människor i ditt LinkedIn-nätverk, kan du även skapa och gå med i grupper för att diskutera idéer och dela branschnyheter. Detta är ett utmärkt sätt att bygga på ditt professionella nätverk ytterligare (Mindtools, 2013).

Research

Använd LinkedIn för research om de företag och personer du vill jobba med i framtiden. Tänk dig att du skall på ett möte med en viktig potentiell kund. Gör en snabb sökning på de som kommer till mötet och se i fall du har gemensamma kontakter, gått på samma skola eller är från samma kvarter. Du kanske har många gemensamma vänner. Ett bra sätt att hitta ingångar till samtalsämnen annat än arbete, det kan ju bli trevligt också (Mindtools, 2013).

Min upplevelse av LinkedIn

För ungefär ett år sedan skapade jag mitt LinkedIn-konto. Jag lade till vilka utbildningar jag ägnat mig åt och vilka anställningar jag haft. Jag valde en profilbild från en uppklädd photoshoot tillsammans med alla medlemmar i mitt mediekollektiv plutonen. Vi lade till varandra som kontakter och jag lade till några fler jag jobbat med men sen tappade jag intresset för LinkedIn. Det gick mer än ett halvår innan jag återupptog mitt användande av tjänsten trots ihärdiga försök från LinkedIn att locka mig via mejl.

Det var när jag började min praktikplats på Music Experience som jag fick användning för LinkedIn. Music Experience är ett företag som sysslar med att göra musik till företag i syfte att stärka företagens varumärke. Det var dags att expandera verksamheten till Norge och min uppgift var att lokalisera relevanta affärskontakter åt min handledare.

“Jag googlar det väl bara, tänkte jag.” Men det var ju helt värdelöst. Det var som att marknadscheferna för alla Oslo-baserade företag som höll på med livsstil och mode inte ville bli hittade. Ibland dök en och annan träff upp där marknadschefen uttalat sig om någon ny strategi i resumé eller dagens media. Men det tog mig inte vidare till ett direktnummer eller en aktuell mejladress. Dags att tänka om. När jag prövade att googla deras namn och titel var nästan alltid de första träffarna en länk till en sida på LinkedIn.

Alla marknadschefer finns på LinkedIn

Det var när jag insåg detta som jag ville förstå hur jag skulle komma åt uppdaterad information om dessa personer.

 “Ägnar resten av dagen åt att lurka nätet och LinkedIn särskilt för att hitta ansvariga marknadsfolk på alla modeföretag. Det tar fan hela dagen!!! men imorgon ska vi ringa dem. Gött och göra det nu.” (Min praktikdagbok 2013.09.24)

“Det första hindret mellan mig och dessa chefer var att jag inte kände nån som kände nån som kände dessa.” Det här här mitt detektivarbete börjar. Jag googlar företaget + ”marknadschef”. Jag hittar ett namn, googlar det, får kanske fram ett efternamn. Googlar igen med för och efternamn + ”LinkedIn”. Hittar deras profil och ser om jag har någon koppling till dem. I många fall hade jag inte det och namnet syns då bara som ”linkedin-användare” men man ser bilden , titeln på personen (t.ex. marknadschef, eller driftig varumärkesstrateg med fingret på pulsen) och oftast var de har jobbat och var de jobbar nu. 

I vissa fall har jag en tredjehandskoppling och då ser jag förnamnet och första bokstaven av efternamnet, ibland syns information om företaget, hur länge de jobbat där, besöksadress och växelnummer. I få fall har jag en andrahandskoppling till personen och då ser man all information om personen. Det finns också några knep jag stött på för att få ut mer info om en LinkedIn-sida än vad som egentligen är meningen.

När jag fått tag på ett fullständigt namn, ungefärlig plats och ålder kan jag använda den infon för att hitta direktnummer och en bra mejladress. Det tar dock väldigt lång tid att jobba på det här sättet och även om det är viktigt med kontakter är också tre bra ingångar ett otillräckligt resultat för 8 timmars jobb.

linkedin-loes-min-maart-2011

Figur 4 Visualisering av ett LinkedIn-nätverk

Genombrottet

“Jag fortsatte dagen med att jobba i Göteborg, jag lurkade på internet och försökte hitta de som gör reklamen för de norska modesajterna. Det var ett hästjobb. Jag hittade till slut en del och jag fick samtidigt min första aha-upplevelse på LinkedIn. Jag spanade runt bland företaget varner-groups anställda och någon timma senare fick jag ett meddelande från en som jobbar där. En glad hälsning om att han gillade mina medieproduktioner och att han gärna ville bli min kontakt. Honom skall jag kunna använda för att komma åt fler på varner-group och så småningom kunna skapa kundkontakter.” (Min praktikdagbok 2013.09.25)

Bara att få en förstahandskontakt inom den sfär man vill skapa nya kontakter i hjälper väldigt mycket. Plötsligt hade jag genom min nyvunna kontakt både för och efternamn på i stort sätt alla marknadschefer i Norges modebransch. Åtta timmar senare hade jag namn, mejl och nummer till 30+ bra kontakter.

Framtiden

Men detta kan man ju lika gärna göra på Facebook kanske någon tänker.

Vad jag sett så växer de sociala medierna mer och mer isär. Det har varit så ett tag nu att allt skall skötas från ett och samma ställe men jag anar en tillbakagång där de som använder sociala medier vill sköta olika typer av kontakter på olika plattformar. På LinkedIn är det business som gäller. Enligt Reppler-undersökningen från 2011 är rekryterare fortfarande mer intresserade av folks privatliv än av vad de har på sin CV. Eftersom det sker en stabil ökningen av LinkedIn-konton främst bland unga professionella ser jag en framtid där LinkedIn blir mer och mer relevant.

Källor

Dijck. José. Van. ‘You have one identity’: performing the self on Facebook and LinkedIn. Tillgänglig: http://mcs.sagepub.com/content/35/2/199 [Hämtad 2013-10-24]

Doyle, A. How To Use LinkedIn Endorsements. Tillgänglig: http://jobsearch.about.com/od/linkedin/qt/linkedin-endorsements.htm [Hämtad: 2013.10.25]

Kaplan A M., Haenlein M, (2010) Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons.

LinkedIn (2013). About. Tillgänglig: http://press.linkedin.com/about [Hämtad 2013-10-18]

 LinkedIn (2013). Our Story. Tillgänglig: http://ourstory.linkedin.com/ [Hämtad 2013-10-23]

Michanek . LinkedIn. Tillgänglig: http://www.michanek.se/linkedin.html/ [Hämtad 2013-10-18]

Mindtools. (2013) Using LinkedIn EffectivelyGrowing Your Professional Network. Tillgänglig: http://www.mindtools.com/pages/article/linkedin.htm [Hämtad: 2013.10.25]

 Thew, D. (2008) LinkedIn – a user’s perspective : Using new channels for effective business networking, Business Information Review.

 

Bilder. Linked in.com. (2013) Tillgängliga: http://www.linkedin.com/ [2013.11.07]

Egna observationer

Jag har under min praktikperiod skrivit ner min aupplevelser om praktikplatsen och också fått ner en hel del om mina fram- och motgångar med LinkedIn.

Hjortfors Simon. (2013). Praktikanteckningar.

Denna artikel finns också i förkortat version som Pecha Kucha. Jag gav den på det åttonde tillfället på N3 i Trollhättan. Länk: http://www.pechakucha.org/cities/trollhattan/events/50f3c88cdbdd2004d5000001?search[term]=trollh%C3%A4tan

 Vidare läsning på ämnet finns att hitta här där jag gjort en sammanställning av det material jag stött på under arbetet. Här finns också mycket av det som jag inte gått in på djupet på med den här texten.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén