Digitala medier och 3D-animation och visualisering

Tag: Sociala media

Skapa video för Sociala medier

– Hur man minskar tidsåtgången för videoproduktion med hjälp av templates och befintligt material.  

Kajsa Rask

Jag har under 20 veckor haft praktik på Vara kommun. Det har under praktiktiden varit påtagligt att man inte prioriterat de sociala medierna. Samtidigt förklarar Sveriges kommuner och landsting (SKL) att sociala medier och framförallt Facebook fungerar som ett viktigt komplement för kommuner och landstings andra kommunikationskanaler (SKL, u.å.). Pontus Staunstrup beskriver dock hur användandet av sociala medier som organisation eller företag kräver stora resurser (Staunstrup, 2015). Under min praktikperiod har jag genom egna upplevelser och från diskussioner på seminarier fått förståelsen att dessa resurser, framför allt tidsmässiga sådana, inte alltid finns tillgängliga. För att kommunicera i sociala medier men med mindre tidsåtgång finns ett flertal hjälpmedel att kan använda. Alexandra Sinclair har tidigare presenterat verktyget Spreadfast som hjälper vid planering och publicering av inlägg i sociala medier. I detta inlägg kommer jag skriva om hur skapandet av videor i Adobes Premiere Pro kan ske mer effektivt.

Stories – Ett annat sätt att interagera med dina följare

Betsy Alva

Bara tanken av att se ännu en överredigerad och komponerad reklambild i mitt instagramflöde från influencers gör mig – och många andra – matt. Man har idag vant sig vid alla dessa tillgjorda bilder att man bara scrollar vidare utan att lägga en närmare tanke på inlägget. Ibland vill räcker en alldaglig bild eller video som visar en mer personlig och inspirerande sida av både företagen och alla de influencers som de anlitar, för att ett aktivt intresse ska kicka igång. Detta kan vara anledningen till varför Instagrams stories har exploderat inom marknadsföringen på sociala medier.

Men hur funkar denna funktionen? Det här är en snabbskola i Instagram stories och tips på hur du kan lyckas med din marknadsföring.

Användning av sociala medier i verksamheter & företag

Madeleine Mattsson
Högskolan Väst
ALM401, HT2018

Användningen av sociala medier bland svenskarna ökar ständigt. År 2017 var det 56% som dagligen använde sociala medier, i år, 2018, har det ökat till 63% (Svenskarna och internet, 2018). Svenskar som någon gång använder sociala medier är hela 83%, som har ökat extremt de senaste 8 åren, för 2010 var det endast 53% (Svenskarna och internet, 2018). Då bör också företag och verksamheter finnas på sociala kanaler, för att antagligen finns deras målgrupp på någon av alla kanaler.

Jag kommer därför i denna OER avhandla användningen av sociala medier i företag och verksamheter, då jag anser att det är något som företag bör använda, efter att jag har haft en 20 veckor lång praktik. Jag kommer i slutet av denna OER beskriva en övningsuppgift som man kan använda för att förenkla arbetet med att skapa en strategi för sociala kanaler.

Utforma en Instagram Strategi

utforma en Instagram strategi  – 3 viktiga steg

Av: Tilde Bergman

De allra flesta företag är medvetna om att det är viktigt att finnas på sociala medier idag. Det visar att man är både tidsenlig och engagerad i sin målgrupp. Eller, låt oss vara ärliga. Det visar att man existerar.

Idag har över 25 miljoner företag ett konto på Instagram och 80% av alla Instagramanvändare följer minst ett företagskonto (Instagram Business, 2018). Frågan är hur många företag som har läget under kontroll, som vet exakt hur och varför de använder Instagram och hur många som faktiskt bara finns på Instagram för att man ”ska” göra det år 2018.   

Optimalt är såklart att man har en plan, en strategi, innan man som företag ens skapar sina konton på sociala medier, men ibland gör även företag först och tänker sen. Det är aldrig för sent att skapa en strategi, oavsett om det sker i uppstarten eller en efter bit på vägen. I denna OER kommer jag fokusera på Instagram och hur företag kan utnyttja denna kanalen på bästa sätt – med hjälp av en strategi.  – More –


Sociala medier är en kommunikationskanal

Innan vi går vidare vill jag börja med att reda ut det faktum att Instagram, precis som andra sociala medier är en kommunikationskanal. Likt alla kommunikationskanaler finns det en sändare, ett meddelande och en mottagare. I detta fall är det företaget som är sändaren, inläggen är meddelandet och kunderna/följarna är mottagaren. Sociala medier erbjuder även feedback, som är ett svar från mottagaren tillbaks till sändaren (MarketinglogIQ, 2017).

Anledningen till att jag vill betona sociala medier som en kommunikationskanal är för att klargöra syftet med sociala medier. En vanlig missuppfattning från företag är nämligen är att sociala medier är ännu en kanal för reklam. Målet med sociala medier bör handla om att skapa en ömsesidig relation som gynnar både företaget och dess följare. (MarketinglogIQ, 2017).


Definiera mål

När vi förtydligat syftet med sociala medier kan vi nu gå vidare till att definiera våra mål.

Det absolut första man som företag bör fastställa är vad man vill åstadkomma med att använda Instagram. Självklart vill alla företag tjäna pengar, men det är för brett för att verka som målsättning, speciellt på sociala medier där ROI (Return of investment) inte alltid mätbart. Det krävs mer specifika mål som man rimligt kan mäta och uppnå. Alla företag är såklart olika så att rekommendera ett eller ett par fasta mål är såklart inte möjligt. På mitt företag formulerade dem tillsammans med mig att ett av deras primära mål med Instagram var att skapa mervärde för kunderna.

Andra målsättningar skulle förslagsvis kunna vara:

 • Öka varumärkeskännedomen
 • Attrahera nya kunder (eller ny personal)
 • Stärka varumärkets identitet (t.ex. förmedla företagets värderingar eller liknande)

Vill man lära sig mer om hur man sätter rätt mål i sociala medier utifrån just sin produkt så har Anders Flodqvist skrivit en väldigt bra guide om just detta. Artikeln tar inte många minuter att läsa och ni hittar den här: http://thatsocialmediaguy.se/guide-satt-ratt-mal-i-sociala-medier/.


Målgrupp

Ska man kommunicera med sociala medier (och lyckas) är det såklart bra att veta vem eller vilka man faktiskt riktar sin kommunikation mot. Därför är det viktigt att ställa sig själva frågan ”vem är vår målgrupp?”. Åberg (2017) menar att man bör definiera sin målgrupp utifrån de annonsmöjligheter som finns på sociala medier och exempelvis även fråga sig ”Vilka titlar har vår målgrupp? Vilka branscher är de verksamma i? Inom vilken ålder är oftast våra kunder i?”.

När man definierat sin målgrupp bör man såklart även se till så att målgruppen är representerad på den kanal man tänkt använda sig av. Om så inte är fallet bör man tänka om och välja en annan kanal.

Idag använder 53% av alla internetanvändare i Sverige Instagram och även om användandet är störst bland de yngre åldersgrupperna så ökar användandet bland de äldre åldersgrupperna för varje år (Svenskarna och Internet, 2017). Att ens företags målgrupp till viss eller stor del finns på Instagram är nog därför ganska troligt, även om man såklart alltid bör ställa sig frågan först.


Granska sig själv och sina konkurrenter (innehåll)

För att ha något att utgå ifrån behöver man granska både sig själv på Instagram och sina konkurrenter. Det är bra att kolla på både de främsta konkurrenterna i branschen, men även de som inte är lika självklara. Detta för att förstå vad användare förväntar sig av företag på Instagram samt kunna skapa sig en uppfattning om vilket innehåll som funkar bra och vilket som funkar mindre bra. Här kommer två olika övningar på hur man kan granska innehåll på Instagram.

Övning 1
Denna övningen handlar om att granska innehåll på Instagram. Det kan faktiskt vara väldigt intressant, om ni frågar mig. Lycka till!

 1. Välj ett företag på Instagram. Gärna något som du följer själv.
 2. Kolla på de 10 senaste inläggen.
 3. Vilket inlägg har skapat mest engagemang? Räkna både kommentarer och gilla-markeringar.
 4. Vilket inlägg har skapat minst engagemang?

Saker att fundera över/diskutera: Vad skiljer dessa två inlägg åt? Finns det skillnader i bildkvalitet, kreativitet av idé, underhållningsgrad eller mer/mindre inspirerande?

Övning 2
Denna övningen går lite djupare in i innehållsgranskning på Instagram. Det tar lite längre tid, men ger värdefull statistik att använda sig av när man granskar antingen sitt eget företag eller sina konkurrenter.

 1. Välj ett företag på Instagram.
 2. Kolla på de senaste inläggen. Här kan du välja om du vill utgå ifrån den senaste månadens inlägg, det senaste halvårets eller om du har tid – det senaste årets. Det sistnämnda är såklart att föredra om du ska använda informationen i ett verkligt scenario.
 3. Nu ska du försöka kategorisera upp inläggen och räkna antal inlägg per kategori. Kategorierna kan såklart variera beroende på vilket innehåll kontot har, men kan förslagsvis vara: produktbilder, employer branding (t.ex. bilder på personal), tävlingar, inspirationsbilder, kalenderaktiviteter (t.ex. kanelbullensdag eller midsommarafton) eller användargenererade bilder (UGC).
 4. Sammanställ resultatet och skapa gärna ett diagram som visar på innehållsfördelningen av företagets Instagramkonto.

Här kommer ett exempel på hur resultatet kan se ut. Detta diagram visar Clas Ohlsons innehåll på Instagram det senaste året.

 

Sammanfattning

När man har definierat syfte och mål, granskat både sig själv och sina konkurrenter och fått en tydlig bild om vilken målgruppen är och därmed även säkerställt valet av digital kanal, har man förhoppningsvis tillräckligt med kött på benen för att kunna utforma en strategi som innehåller:

 1. Mål
 2. Målgrupp
 3. Innehåll (bör inkludera både karaktär på innehållet, frekvens o.s.v.)

Har man dessa tre punkter under kontroll har man en bra grund att utgå från i användandet av Instagram. Vill man sedan vässa sin strategi ytterligare längre kan det vara bra att fundera över att ha med till exempel mätpunkter, resursplanering och uppföljning också…

Som ni förstår finns det många aspekter att ta hänsyn till i utformandet av en strategi för Instagram och jag har egentligen bara gått igenom det mest grundläggande. Förhoppningsvis har jag kanske väckt någons intresse om att lära sig mer om ämnet och till er säger jag bara – stort lycka till!


Referenser

Instagram Business. (2018). [Elektronisk] Tillgänglig: https://business.instagram.com/?locale=sv_SE (2018-10-25).

Flodqvist, A. (u.å).  Guide: Sätt rätt mål i sociala medier. [Elektronisk] Tillgänglig: http://thatsocialmediaguy.se/guide-satt-ratt-mal-i-sociala-medier/ (2018-10-26).

MarketingLogiQ. (2017). How to create a professional social media marketing strategy. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://marketinglogiq.com/social-media-marketing-strategy/ (2018-10-25).

Svenskarna och Internet 2017. (2018). Kommunikation och sociala plattformar: Instagram. [Elektronisk].  Tillgänglig: https://2017.svenskarnaochinternet.se/kommunikation-och-sociala-plattformar/instagram/ (2018-11-05).

Åberg, J. (2017). Så tar du fram en kommunikationsplan för sociala medier. [Elektronisk] Tillgänglig: https://www.nivide.se/blogg/kommunikationsplan-sociala-medier/ (2018-11-05).

 

Social Selling för B2B

Mia Eklund Taavo

Social selling – Ett viktigt verktyg för B2B-företag

Digitaliseringen påverkar idag inte endast samhället i stort, utan också hur företagen bör tänka kring nya sätt att arbeta med dess kunder och kundrelationer. I undersökningen Svenskarna och internet 2017 hävdar iis (2017) att de allt oftare kommer upp i 100 procent användning av både internet generellt samt olika digitala tjänster. “16–25-åringarna slår i taket med 100-procentig användning av smart mobiltelefon, musik via internet, film på nätet och användning av chatt-tjänster.” samtidigt som 79% tvååringar använder internet. Redan 2020 påstår VD:n för Nivide Johan Åberg (2016) utifrån ManpowerGroups rapport 2016 att 35% av arbetskraften kommer att utgöras av milleniegenerationen (födda 1980-2000). Enligt Harvard Business Review (2016) varnar Forrester att en utdaterad säljmetod som inte är anpassad efter dagens digitala era kommer att leda till att företag 2020 förlorar mot självbetjänings e-handelssidor. Med ett högt användande av sociala medier, mobila enheter samt utvecklingen av “Internet of things” och AI, har företagen verkligen rätt genomförandeplan och kompetens för den kommande generationen?

Social selling

Anton Johansson

Social selling – OER

De stora förändringarna inom försäljnings- och marknadsföringsområdet kan knappats ha undgått någon. I och med detta så har konsumenterna en större makt och det ligger mer eller mindre utanför säljarnas händer. Användandet av sociala medier är en stor faktor till detta, men med den nya synligheten så dyker även nya begrepp som till exempel Social selling upp.

Detta är en OER om hur och varför företag kan använda Social selling för att utnyttja dessa förändringar på bästa sätt.

Intern kommunikation på sociala privata nätverk

Johanna Asp

Intern kommunikation på sociala privata nätverk

– Hur kan de lösa dagens kommunikationsproblem och varför har används de inte i större utsträckning.

 Intern kommunikation, grundstenen till alla framgångsrika och lyckade projekt. Ta ett pussel som exempel, du och din kollega ska lägga ett pussel, ni häller ut alla pusselbitarna på bordet och så börjar ni lägga pusslet. Ni sitter helt tysta, du sitter på ena sidan bordet och hen på andra. Du har hittat en del av huset som du försöker bygga vidare på och du ser i ögonvrån hur din kollega också har hittat något att utgå från, men du frågar inte vad. Du hittar några bitar som ska sitta ihop men sen tar det stop. Du letar och letar bland de miljontals bitarna men hittar inte den rätta. Förr eller senare kommer du resa på dig, svära högt och säga något i stil med ”Det här skitpusslet är fel, det saknas ju bitar!”, det spelar ingen roll om du har bra tålamod, förr eller senare kommer du göra det. Det är först då du inser att din kollega har byggt vidare på exakt den pusselbiten du behövde. Hade ni pratat med varandra hade det gått fort och lätt att lägga färdigt pusslet. Ni förstår vart jag vill komma, intern kommunikation är A och O.

Sociala medier

Caroline Jensen

Att sticka ut på sociala medier.

Sociala medier kan sprida information mellan tusentals människor på en väldigt kort tid. Många icke vinstdrivande organisationer finns på sociala medier då dessa är viktiga kanaler för fundraising, det vill säga insamling av pengar för att kunna fortsätta sina ideella arbeten. Men det räcker inte bara med att finnas på de sociala medierna för att få in donationer.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén