AiL-kurser

Digitala medier och 3D-animation och visualisering

Sociala medier

Mia Eklund Taavo

Social selling – Ett viktigt verktyg för B2B-företag

Digitaliseringen påverkar idag inte endast samhället i stort, utan också hur företagen bör tänka kring nya sätt att arbeta med dess kunder och kundrelationer. I undersökningen Svenskarna och internet 2017 hävdar iis (2017) att de allt oftare kommer upp i 100 procent användning av både internet generellt samt olika digitala tjänster. “16–25-åringarna slår i taket med 100-procentig användning av smart mobiltelefon, musik via internet, film på nätet och användning av chatt-tjänster.” samtidigt som 79% tvååringar använder internet. Redan 2020 påstår VD:n för Nivide Johan Åberg (2016) utifrån ManpowerGroups rapport 2016 att 35% av arbetskraften kommer att utgöras av milleniegenerationen (födda 1980-2000). Enligt Harvard Business Review (2016) varnar Forrester att en utdaterad säljmetod som inte är anpassad efter dagens digitala era kommer att leda till att företag 2020 förlorar mot självbetjänings e-handelssidor. Med ett högt användande av sociala medier, mobila enheter samt utvecklingen av “Internet of things” och AI, har företagen verkligen rätt genomförandeplan och kompetens för den kommande generationen?

Read More

Anton Johansson

Social selling – OER

De stora förändringarna inom försäljnings- och marknadsföringsområdet kan knappats ha undgått någon. I och med detta så har konsumenterna en större makt och det ligger mer eller mindre utanför säljarnas händer. Användandet av sociala medier är en stor faktor till detta, men med den nya synligheten så dyker även nya begrepp som till exempel Social selling upp.

Detta är en OER om hur och varför företag kan använda Social selling för att utnyttja dessa förändringar på bästa sätt.

Read More

Johanna Asp

Intern kommunikation på sociala privata nätverk

– Hur kan de lösa dagens kommunikationsproblem och varför har används de inte i större utsträckning.

 Intern kommunikation, grundstenen till alla framgångsrika och lyckade projekt. Ta ett pussel som exempel, du och din kollega ska lägga ett pussel, ni häller ut alla pusselbitarna på bordet och så börjar ni lägga pusslet. Ni sitter helt tysta, du sitter på ena sidan bordet och hen på andra. Du har hittat en del av huset som du försöker bygga vidare på och du ser i ögonvrån hur din kollega också har hittat något att utgå från, men du frågar inte vad. Du hittar några bitar som ska sitta ihop men sen tar det stop. Du letar och letar bland de miljontals bitarna men hittar inte den rätta. Förr eller senare kommer du resa på dig, svära högt och säga något i stil med ”Det här skitpusslet är fel, det saknas ju bitar!”, det spelar ingen roll om du har bra tålamod, förr eller senare kommer du göra det. Det är först då du inser att din kollega har byggt vidare på exakt den pusselbiten du behövde. Hade ni pratat med varandra hade det gått fort och lätt att lägga färdigt pusslet. Ni förstår vart jag vill komma, intern kommunikation är A och O.

Read More

Caroline Jensen

Att sticka ut på sociala medier.

Sociala medier kan sprida information mellan tusentals människor på en väldigt kort tid. Många icke vinstdrivande organisationer finns på sociala medier då dessa är viktiga kanaler för fundraising, det vill säga insamling av pengar för att kunna fortsätta sina ideella arbeten. Men det räcker inte bara med att finnas på de sociala medierna för att få in donationer.

Read More

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén