Albin Lundblom Melin

I dagens samhälle sprids nyheter som löpeldar i tusentals medier, både tryckta och digitala. Att som företag ha koll på vad som sägs i media är av enormt stor vikt då allmänhetens uppfattning väger stort i en bransch med allt fler aktörer. Men det är heller inte rimligt att varje dag gå in på alla relevanta medier för att se ifall något sagts, därför finns Retriever –  nordens största mediearkiv som gör det enkelt att hålla sig uppdaterad på vad som skrivs, oavsett om det är i tryck eller online.


 

RETRIEVER

Jag har valt att skriva min fördjupningsrapport om Retriever, nordens största mediearkiv. Huvudsyftet med Retriever är att bevaka och analysera vad som skrivs i media, antingen om ett företag, en händelse eller i princip vad som helst. I Retriever finns artiklar samlade från tusentals källor, både webb och print (Retriever, 2017). Dessutom har ett nytt sociala medie-arkiv lanserats med över 587 miljoner inlägg, som konstant växer sig större. Emmanuel Karlsten beskriver i sin studie om mediebevakare verktyget som svårt att vara utan om man utför arbete riktad mot traditionella medier, den enda punkt som Retriever föll på var sociala medier bevakning något som introducerats nyligen (2014).

Verktyget fungerar på så sätt att man skriver in ett sökord eller en fras och Retriever presenterar hur många artiklar som skrivits där sökordet nämns. Det finns utökade funktioner där man kan utesluta vissa ord eller vissa medier ifall det är något riktigt specifikt som söks. Utöver egna sökningar möts man på första sidan av populära sökord, vilket kan ge en indikation av vad som är populärt för dagen.

 

ANVÄNDNING

Väl inne i en sökning visas en rad av filterfunktioner upp. Bland annat i vilken ordning man vill se resultaten, från vilket år eller vilken specifik mediekälla man vill hämta artiklar ifrån. Dessa visas sedan upp som en scroll-lista med en kort översikt av innehållet i artikeln, samt delen där sökordet nämns markerat i fet stil. Vill man kan man klicka upp en förhandsgranskning genom att trycka på artikeln som då visas i högerkant på sidan.

Vill man däremot läsa hela artikeln klickar man på alternativet Visa originaltext som finns över förhandsgranskningen. Då öppnas ett nytt fönster och som länkar en till antingen artikeln i PDF format, eller till hemsidan där artikeln publicerats.

Efter detta kan man välja att antingen spara ner flera artiklar genom att markera och sedan klicka på spara ikonen.

Vad jag gjort mest under praktiken är att ta skärmdumpar på relevanta artiklar och infogat dessa i en PowerPoint, allt beror på vilket uppdrag det handlar om. Om det är en renodlad mediesökning eller bara för att skaffa sig en överblick om vad som skrivs om ett företag.

 

REFLEKTION

Den stora fördelen som Retriever har är just storleken av verktyget, den mängd av artiklar som genereras ger en bra överblick om ämnet man söker på. Dock är det inte felfritt vilket jag stött på i några fall när jag använt verktyget. Oftast är det bra att dubbelkolla sina sökningar med en klassisk Google sökning för att se om något med dyker upp. Detta då Retriever inte alltid får med exakt allt i sina artikelsökningar. Sen har Retriever i vissa fall aktivt valt att dölja vissa artiklar som verktyget själv inte ansett vara relevant för sökningen man gjort. Därför är det bra att söka på några olika fraser inom den sökning man vill göra för att verkligen få med all information.

Jag anser att verktyget är en väldigt bra del att ha med i utbildningen då de flesta företag använder det i någon utsträckning. Jobbar man med något medierelaterat tycker jag att man i alla fall bör känna till grunderna, personligen hade det hjälpt mycket under praktiken att ha någon form av grundkunskap. Retriever är enligt mig lättanvänt då det inte endast består av text, som Be Bergström beskriver som tungt att ta sig igenom (2012). Däremot innehåller verktyget enormt mycket information, komprimerat i en hemsida för att användaren lätt ska hitta det den söker efter.

En av nackdelarna med Retriever är att det är låst till sättet att man måste ha en licens för att använda sig av verktyget. Licensen får man genom en återförsäljare på Retriever som man kontaktar via hemsidan. Min uppgift är därför formulerad utifrån att skolan erbjuder ett antal licenser som eleverna kan använda för att få access till verktyget. Huvudanledningen till detta är att jag anser att man lär sig otroligt mycket mer av att faktiskt använda Retriever än att bara läsa om det. Innan min licens gick igenom på Manifest läste jag bara på om verktygets många funktioner, men utan att ha använt det kändes det väldigt abstrakt. Väl insatt i funktionerna blev allt mycket tydligare och lättanvänt, det krävdes bara en halvtimme att testa sig fram i början innan det mesta var logiskt.

Retriever är alltså ett ledande verktyg inom marknadsföring och PR som utgör mycket av det digitala medier håller på med, många av oss hamnar inom dessa områden i någon utsträckning. Därför anser jag att Retriever är något vi bör lära oss mer om i utbildningen.

 

Uppgift:

  1. Logga in på Retriever med skolans trial-konto.
  2. Gör en generell sökning på ’Högskolan Väst’ – Dokumentera resultaten
  3. Gör en utökad sökning på ’Högskolan Väst’, testa de olika alternativen för avancerad sökning gällande fras sökning, specifika ord etc. – Dokumentera resultaten
  4. Jämför de olika resultaten i antal träffar, artiklarnas innehåll etc. för att skapa en bild av hur Retrievers funktioner påverkar sökresultatet.

 

KÄLLOR

Retriever. (2017). Retriever. [Elektronisk] Hämtad 2017-11-12: https://www.retriever.se/

Karlsten, E. (2014). Här är Sveriges bästa mediebevakare. [Elektronisk] Hämtad 2017-11-12: http://emanuelkarlsten.se/04/har-ar-sveriges-basta-mediebevakare/

Bergström, B. (2012). Effektiv visuell kommunikation. 7:e upplagan. Stockholm: Carlsson Bokförlag.