Digitala medier och 3D-animation och visualisering

Övrigt

Virtual Reality-miljö i Unity

Carl Nyholm

Vad är Virtual Reality (vr)?

Tekniken har funnits länge men det är först under senare år som vr-system börjar bli tillgängliga för hemmabruk. Det handlar om att lura hjärnan att man befinner sig i en annan värld genom att ta på sig ett par glasögon med bildskärmar som är anpassade för att täcka hela synfältet. Bildskärmarna i glasögonen presenterar en tredimensionell värld som användaren kan interagera med. En grundläggande faktor är att världen är uppbyggd för en 360 graders vy – det vill säga att man ska kunna vända sig om åt alla håll och bilden anpassar sig därefter på ett övertygande sätt.

Mångfald och inkludering på arbetsplatsen

Renée Ravanbakhsh

Krig, ekonomiska orsaker eller karriärmöjligheter får människor att migrera. I en globaliserad värld där stora folkmängder förflyttar sig inom olika världsdelar, är det en självklarhet att samhällen förändras – samhällen vars homogena och isolerade struktur inte längre kan ta plats. Att förhålla sig till det faktum att samhällen förändras och att sedan kunna ha perspektiv på detta, är ytterst viktigt. Människor med skilda kulturer, erfarenheter och bakgrunder måste leva tillsammans och det är vi som ska se till att det sker.

En av många platser där inkludering och mångfald inte alltid är en självklarhet, är på arbetsplatsen. Trots att det finns olika lagar och regleringar som skall motverka diskriminering och exkludering på arbetsplatser, är verkligheten idag långt ifrån hur den bör se ut. Att beskriva mer kring hur ojämnlikt fördelad arbetsplatser idag ser ut, hade enligt mig varit kränkande mot de som påverkas då vi redan kan konstatera att situationen ser ut som den gör. Om man istället vill fördjupa sig kring statistik och få en mer visuell bild av ämnet, föreslår jag att man tar sig en titt på Statistiska Centralbyråns hemsida. Jag har istället valt att i denna OER lägga fokus på betydelsen av en mångfaldig arbetsplats. Vad betyder mångfald och inkludering egentligen och varför är det så himla viktigt att jobba med?

Retriever – Mediesökning för alla

Albin Lundblom Melin

I dagens samhälle sprids nyheter som löpeldar i tusentals medier, både tryckta och digitala. Att som företag ha koll på vad som sägs i media är av enormt stor vikt då allmänhetens uppfattning väger stort i en bransch med allt fler aktörer. Men det är heller inte rimligt att varje dag gå in på alla relevanta medier för att se ifall något sagts, därför finns Retriever –  nordens största mediearkiv som gör det enkelt att hålla sig uppdaterad på vad som skrivs, oavsett om det är i tryck eller online.

Mynewsdesk – nyhetsrum

Renée Ravanbakhsh

Nästan vilken människa som helst kan idag förstå att det finns en tydlig svårighet att synas som ett företag – både på den fysiska aspekten där läge spelar en stor roll men även främst på digitala plattformar. Att etablera sitt företag på sociala medier och att skapa webbsidor för dessa är än idag lika viktigt som det var för 7 år sedan men räcker detta för synlighets skull? I många fall – nej. Risken att försvinna bland bruset av alla andra företags kanaler och webbsidor är stort. Samtidigt räcker det inte att endast etablera sig på en plattform, utan lika viktigt är det att ständigt uppdatera sina mottagare om nyheter kring sitt företag (Kotler, Armstrong & Parment 2013). Även om sociala medier idag tar upp en stor del utav den information vi tar emot, har traditionella dagstidningar, tidskrifter och webbaserade nyhetssidor ännu inte dött ut. Så hur hamnar man i sådana fall på dessa medier utan att behöva betala tiotusentals kronor i annonspengar? Och hur optimerar man sin räckvidd som ett företag? Svaret heter Mynewsdesk.

Visuell kommunikation & Interaktionsdesign

Johan Åsbrink

Först och främst så måste man vara medveten om typografi och läsbarhet. Det kvittar trots allt hur vacker en webbplats är ifall besökaren inte kan ta till sig dess innehåll. Även om man på hemsidor inte i samma grad som i tryck använder sig av synlig- eller berättande typografi som på ett eller annat sätt röjer sändaren bakom meddelandet och förstärker budskapet, så finns det andra saker att tänka på vid osynlig typografi. Denna form är tänkt att skapa en länk mellan sändare och mottagare och verka i tystnad utan att göra sig påmind – den ska helt enkelt vara funktionell och omärkbar. Man brukar därför oftast använda sig av sanserifer i rubriker, vilka är de typsnitt som har ett starkt utmärkande drag i avsaknaden av seriffer.

Framtidens förstärkta verklighet i vardagen

Sebastian Hellgren

Augmented reality (AR), direkt översatt förstärkt verklighet, är minst sagt en fascinerande teknik med potential. AR är den fysiska världen förstärkt med dator-genererat innehåll som ska förenkla, informera, underhålla osv, vanligast med hjälp av en eller flera kameror kopplade till en display och en dator. Detta har fångat mitt intresse just på grund av dess potential och enligt mig intressanta utveckling. När jag för första gången kom i kontakt med AR så var det i mobiltelefonen i form av applikationer som med hjälp av kameran, GPS och gyroskop ger en informativ bild av omgivningen  och presenterar, i det här fallet, näraliggande restauranger, kommuner, sjukhus osv. Detta genom att vrida telefonen i olika riktningar för att se vad som finns runt omkring. Det fångade mitt intresse helt och får mig att undra hur AR kommer att utvecklas med åren och vad som kan komma att bli de mest avgörande funktionerna eller kraven till att en AR-produkt ska konsumeras men även vad som kan påverka till en trög start eller varför konsumenter kommer avstå AR-produkter.

Nya trender i lärandet

Therese Jigfelt

Vi ska prata om gamification och sociala medier

Gamification är det nya heta och det är ett tåg som många företag vill hoppa på. Min praktikplats Intermezzon sysslar med e-learning och gamification kan med fördel inkluderas i lärande för mer motivation. Eftersom Intermezzon är experter på sälj och det oftast är sälj vi lär ut så kommer jag även presentera förslag på hur säljare (alltså kundernas säljteam) kan utnyttja gamification, kanske som en del utav LMSet som Intermezzon erbjuder och som alltid vidareutvecklas.
Ett annat tåg som är coolt och som många hoppar på är sociala medier-tåget. Kan det också inkluderas i e-learning och säljteam? Ja! Det ska vi kika närmare på.
Alla ombord? Nu åker vi! Chooo chooo!

Tryckt vs. Digitalt, vilken väg tar företagen?

Sandra Classon

VS

När vi ser våra 2-åringar dra fingret på en skärmen åt höger och sedan kollar förargat mot oss. Det är då vi identifierar det med skärmen från en iPad och ler sedan tillbaka mot barnet. Vi försöker sedan förklara att det inte fungerar så, detta är en vanlig skärm.baby

Men är detta fenomen så ovanligt kan vi tänka, för nu börjar vi använda allt mer 
toch-skärmar med de diverse smartphones och tablets i både skolan, i hemmet och på företagen. Den digitala miljön integreras allt mer med våra privata liv, eftersom vi även ägt datorn under en längre tid har den blivit ett viktigt redskap i våra utbildningar, jobb och nöjen. 
Men detta betyder inte att de tryckta produkterna har dött ut på vägen. Böcker, magasin, 
datablad, kataloger finns i högsta grad kvar i sitt tryckta format. Men de möter de digitala 
produkterna med hård kraft och vissa som t.ex. morgontidningarna börjar nu tappa prenumeranter då folk börjar använda sina iPads för att läsa nyheterna via olika webbsidor och appar.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén