Ange rubrik i Rubrikfältet, inte för lång utan försök formulera den så att den beskriver innehållet.

I textfältet börjar du med ditt namn och sätter Rubrik 6 (H6).

Börja sedan med en illustration eller bild kring temat för din OER och skriv därefter en inledning / ingress utan titel. Ingressen gör du kursiv och avslutar med “taggen” <!–more–>

Därefter skriver du din OER som beskriver temat, nyttan och värdet av det du presenterar. Detta avsnitt skall också ta stöd i olika referenser. Sedan infogar du tutorial, en eller flera, gärna videos eller bilder och avslutar med instruktioner för en övning där färdigheten i det presenterade kan övas.
Slutligen en referenslista.