Renée Ravanbakhsh

Nästan vilken människa som helst kan idag förstå att det finns en tydlig svårighet att synas som ett företag – både på den fysiska aspekten där läge spelar en stor roll men även främst på digitala plattformar. Att etablera sitt företag på sociala medier och att skapa webbsidor för dessa är än idag lika viktigt som det var för 7 år sedan men räcker detta för synlighets skull? I många fall – nej. Risken att försvinna bland bruset av alla andra företags kanaler och webbsidor är stort. Samtidigt räcker det inte att endast etablera sig på en plattform, utan lika viktigt är det att ständigt uppdatera sina mottagare om nyheter kring sitt företag (Kotler, Armstrong & Parment 2013). Även om sociala medier idag tar upp en stor del utav den information vi tar emot, har traditionella dagstidningar, tidskrifter och webbaserade nyhetssidor ännu inte dött ut. Så hur hamnar man i sådana fall på dessa medier utan att behöva betala tiotusentals kronor i annonspengar? Och hur optimerar man sin räckvidd som ett företag? Svaret heter Mynewsdesk.

Vad är Mynewsdesk?

Allt fler företag väljer att ha ett så kallat nyhetsrum för sina företag. Nyhetsrum är en gemensam plats där man kan samla nyheter och pressmeddelanden som berör ens företag (Ström, 2010). Mynewsdesk är således ett nyhetsrum som kan användas som ett digitalt PR-verktyg för ett företags kommunikation. Detta PR-verktyg fungerar inte endast som en samlingsplats för nyheter utan funktionerna sträcker sig mycket längre än så (Mynewsdesk, 2017).

Mynewsdesk tillförser en integrerad mediebevakare där du som företag kan hålla koll din bransch samtidigt som du kan se vad som sägs om ditt varumärke runt om i hela världen. Man kan sedan ta emot analysrapporter för hela sitt nyhetsrum eller enstaka nyheter. Utöver detta kan man även skapa listor över nyckelpersoner och influencers som har en kraftig plattform som man bör hålla koll. Dessutom kan man lätt nå kontaktuppgifter till dessa personer genom Mynewdesk. Den huvudsakliga funktion är dock att man kan skapa, publicera och distribuera sina nyheter på ett och samma ställe som leder oss tillbaka till nyhetsrum (Mynewsdesk, 2017).

Mynewsdesk är dock inte endast till för företag – om det vore så, hade verktyget varit mer av en samlingsplats för företag än ett nyhetsrum. Mynewsdesk används även av upp till 16 000 journalister. Genom att söka efter relevanta nyheter, skapa sina egna nyhetsbevakningar och hålla koll på specifika företag kan man enklare hitta nyheter om den bransch eller det ämne man vill skriva om. Precis som företag använder Mynewsdesk, kan även journalister bygga sina unika nätverk som ger tillgång till pressinformation som man möjligtvis skulle gå miste om annars. En journalist bör även vara snabb och ha bra kunskap för att lyckas i sin bransch och därför blir Mynewsdesk ett passande verktyg då man snabbt kan nyhetsbevaka på ett och samma ställe (Mynewsdesk, 2017).

Varför behövs Mynewsdesk?

Idag ska nästintill allt vi gör, gå smidigt till. Tid är något vi vill spara för att kunna lägga på saker vi uppfattar är viktigare och betydelsefullare. Mynewsdesk hjälper företag att nå ut till journalister som möjligtvis inte har just tid att annars leta reda på relevanta nyheter. De flesta som idag vill synas i olika medier måste själva hjälpa till, snarare än att sitta och vänta på att bli upptäckta. Just därför är Mynewsdesk ett viktigt verktyg för företag och andra människor i kommunikationsbranschen – genom att ha ett digitalt nav på detta sätt kan man kan hjälpa journalister och redaktörer samtidigt som man når ut till övriga kanaler. Chansen för att bli omnämnd ökar då för företag samtidigt som personer inom media kan bevaka sina branscher på ett smidigare sätt (Contentjournalen, 2014).

Det finns fler aspekter än att bara synas som företag bör ta hänsyn till. Något som Mynewsdesk ger möjlighet till, är att man kan ta kontroll över hur just din historia berättas. För att lyckas i sin bransch måste företag kunna bygga goda relationer med olika intressenter – dels för att få bra publicitet men även för att bygga på organisationens varumärke i sig (Kotler, Armstrong & Parment, 2013). Genom att styra hur ens egna företag porträtteras, ökar därför chanserna för att förstärka sitt varumärke. Mynewsdesk ger den möjligheten på sättet att man exempelvis kan skriva sina egna pressreleaser (som journalister sedan ofta oredigerat använder sig utav), ladda upp sina egna pressbilder samt distribuera övrig information som företaget tycker bör finnas tillgängligt. Genom att styra sitt egna content, styr man på så vis även vilken bransch man kommer synas bland vilket i sin tur styr vem ens publik och målgrupp blir. Alla dessa aspekter är högst viktiga för ett företags kommunikativa vinkel, vilket därför gör Mynewsdesk till ett relevant verktyg bland alla branscher.

Ytterligare en synpunkt kring varför jag anser att Mynewsdesk är relevant, är det faktum att allt material blir samlat på en och samma plats. Istället för att använda olika plattformar och verktyg för att inhämta information, räcker det i många fall att endast besöka Mynewsdesk. Journalister och andra intressenter behöver inte ta sig till varenda webbplats eller Facebooksida för de företag som de vill branschbevaka – det räcker helt enkelt att besöka deras nyhetsrum på Mynewsdesk och därmed få tillgång till allt relevant material. Samtidigt är verktyget uppbyggt på ett lättförståeligt sätt och gör det därför anpassat till de allra flesta användare. Verktyget är väldigt användarorienterat på sättet att man jobbat mycket med igenkänningsfaktorer. Man har exempelvis använt sig utav ikoner och former som man lätt känner igen och placeringar ögat automatiskt söker sig till. Att göra en webbsida eller ett verktyg så pass användarorienterat, ökas även intresset och viljan att faktiskt använda det (Allen & Chudley, 2012).

Mynewsdesk är alltså behövligt av väldigt många anledningar. Räckvidd, synlighet, stärkande, samlande och enkelt är egentligen bara få saker som jag tror att nyhetsrum kan tillförse. Förutom journalister, kommunikatörer och branschmänniskor, anser jag att utbildningar så som våran skulle gynnas av Mynewsdesk. I många fall har jag som student behövt analysera företag och organisationer eller behövt hitta relevanta nyheter för ett ämne jag belyser. Om jag tidigare vetat om att nyhetsrum existerar, kanske mitt arbete hade fortskridit smidigare. Genom att ta sig till organisationers pressrum eller nyhetsrum får man material som distribueras från en förstahandskälla snarare än att googla till sig information som möjligtvis inte känns säker. Därför anser jag att Mynewsdesk som hjälpmedel är relevant inte endast inom arbetslivet, utan även i utbildningssyfte.

Hur ser verktyget ut?

Som jag tidigare nämnde, fungerar Mynewsdesk bra även från ett utbildningsperspektiv om man exempelvis vill analysera ett företags eller en nyhets synlighet. Jag har därför valt att spela in två filmer där jag visar er hur man kan hitta ett företags nyhetsrum på Mynewsdesk samt hitta relevanta nyheter för ett visst ämne.

Här nedan kan ni kort se hur ett nyhetsrum kan se ut från ett företagskonto. Det jag visar er är analyserings-verktyget. Här får man en fördjupad överblick på sitt nyhetsrum samt statistik över visningar, toppnyheter samt detaljer om besökarna.

Övrigt material

Egna tankar

Idag måste marknadsförare och andra kommunikativa arbetare ha rejält bra koll på trender och kunna identifiera möjligheter som uppstår i deras branscher. Det gäller att kunna se vad människor säger om företag, varumärken och konkurrenter samtidigt som man håller koll på relevanta nyheter (Kotler, Armstrong & Parment, 2013). Mynewsdesk anser jag är ett oerhört viktigt verktyg för journalister och företag. Genom att omsorgsfullt studera sin marknadsomgivning kan företag anpassa sina strategier för att möta de utmaningar och möjligheter som finns (Kotler, Armstrong & Parment, 2013). Att hålla koll på samt driva egna nyhetsrum är ett vitalt hjälpmedel när det kommer till just detta. När man samlar all information om flera företag och organisationer på ett och samma ställe, underlättas arbete och bevakning för alla inblandade parter. Att samtidigt kunna styra vad som faktiskt sägs om sitt egna företag och få siffror på vilka människor man når, är man ett ordentligt steg närmre ett lyckat varumärke.

Icke desto mindre finns det en del punkter där jag anser att Mynewsdesk fallerar. Den största nackdelen är att verktyget kostar pengar. Om man som företag vill optimera sitt varumärke, är pengarna egentligen inte ett stort problem då priset är relevant för det resultat man får. Det som blir problematiskt är dock att mindre företag möjligtvis väljer att inte lägga pengar på detta verktyg och därmed inte kan växa på samma sätt som större företag gör.

Ytterligare en nackdel är att man inte äger materialet som man väljer att ladda upp på Mynewsdesk. Enligt verktygets villkor, har Mynewsdesk rätten att i vissa syften använda, framställa exemplar av och tillgängliggöra ens innehåll för allmänheten så länge den finns tillgänglig på webbsidan. Även om detta möjligtvis inte är ett problem, finns det enligt mig en integritetsfråga bakom detta. I all mån man kan, vill man förstås äga sitt egna innehåll oavsett vart det ligger. Jag anser att detta kan vara en av anledningarna till varför många företag väljer att ha sina press- och nyhetsrum på sina egna webbsidor istället för att använda ett relevant verktyg som Mynewsdesk.

Övningsuppgifter:

  1. Gå in på https://www.mynewsdesk.com/se och skapa ett gratis trial-konto.
  2. När du sedan är inloggad trycker du på mynewsdesk-logotypen längst upp till vänster.
  3. Tryck sedan på ”Search companies” och välj ut tre företag vars nyhetsrum du vill besöka.
  4. Gå in på deras nyhetsrum och observera hur nyhetsrummet ser ut.

Reflektionsfrågor:

  1. Vad tycker du finns för positiva och negativa aspekter med att ha ett nyhetsrum på Mynewsdesk?
  2. Är verktyget lätt att förstå? Om inte, vad ser du för problem?
  3. Tror du att du kommer ha nytta av nyhetsrum inom ditt framtida yrke? Om inte, varför?

 

Referenser:

Allen, J. & Chudley J. (2012). Smashing UX Design. West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd.

Contentjournalen. (2017-11-12). Mynewsdesk – ta kontroll över hur din historia berättas. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://contentbyran.se/magasin/mynewsdesk/

Kotler, P., Armstrong, G. & Parment, A. (2013). Marknadsföring – Teori, Strategi och Praktik. Essex: Pearson Education Ltd.

Mynewsdesk. (2017-11-08). Så fungerar det. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://www.mynewsdesk.com/se/tour

Ström, P. (2010). Sociala medier: gratis marknadsföring och opinionsbildning. 1. uppl. Malmö: Liber